Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Теорія і практика Виховання військовослужбовців Збройних сил Російської федерації, 2003 - перейти до змісту підручника

Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині

Відповідно до нормативних документів з організації та проведення виховної роботи у Збройних Силах Російської Федерації головним змістом виховної роботи з усіма категоріями особового складу є проведення у військах (силах) державної політики, формування у військовослужбовців якостей громадянина-патріота, військового професіонала, надійного захисника Вітчизни, особистої відповідальності за виконання поставлених завдань. Виховна робота будується на основі ідей російського державного патріотизму, вірності військовому обов'язку, готовності захищати інтереси Росії.

Виховна робота відбивається окремим розділом в документах з планування заходів бойової та мобілізаційної готовності військової частини (підрозділу), організації бойової підготовки, навчально-виховного процесу, бойового чергування (бойової служби), навчань, бойових походів і польових виходів, вартової і гарнізонної служб та ін

Підведення підсумків та постановка завдань з організації виховної роботи проводяться:

- в ротах і їм рівних підрозділах - щотижня;

- в батальйонах (дивізіонах) та їм рівних, в полках (на кораблях 1 рангу), бригадах, дивізіях - щомісяця і за період навчання.

Підведенню підсумків виховної роботи передують аналіз і попередня оцінка відповідними посадовими особами ходу та результатів виховної роботи у військовій частині (підрозділі).

Вихідними матеріалами для проведення аналізу виховної роботи можуть служити:

- облік проведених заходів у військовій частині і підрозділах;

- облік контролю та участі керівного складу військової частини в найбільш значущих заходах виховної роботи підрозділів;

- думки посадових осіб вищих органів при відвідуванні виховних заходів у військовій частині;

- стан бойової та мобілізаційної готовності, бойового чергування і бойової служби, бойової підготовки, вартової і внутрішньої служб, правопорядку і військової дисципліни;

- регулярні доповіді з підрозділів про проведену виховної роботи за певний період часу з коротким аналізом її стану і перспектив.

Аналіз стану виховної роботи відображає:

- виконання плану виховної роботи за певний період (кількісно-якісні характеристики проведених заходів виховної роботи в масштабі військової частини та у підрозділах);

- організацію та проведення заходів за основними напрямками виховної роботи:

а) суспільно-державної підготовки;

б) інформування та протидії негативному інформаційному впливу;

в) військово-соціальної роботи;

г) соціально-психологічної роботи;

д) культурно-дозвіллєвої роботі;

- здійснення взаємодії з державними, громадськими, релігійними органами, засобами масової інформації;

- ефективність методичної та професійної підготовки посадових осіб військової частини, що у проведенні заходів виховної роботи:

- морально-психологічний стан військовослужбовців, підрозділів і військової частини в цілому;

- стан правопорядку і військової дисципліни;

- особистій приблизно всіх категорій військовослужбовців частини;

- індивідуально-виховну роботу з військовослужбовцями, які входять до «групи ризику»;

- участь посадових осіб управління військової частини ( підрозділу) у виховній роботі;

- успішність виконання розв'язуваних військовою частиною (підрозділом) завдань.

При проведенні аналізу слід сконцентрувати особливу увагу на організації та проведенні заходів за такими основними напрямками виховної роботи.

1. Суспільно-державна підготовка. Оцінюється за такими показниками:

- планування та якість проведення занять;

- участь керівного складу у проведенні занять;

- методична грамотність і підготовленість керівників занять;

- використання на заняттях наочних посібників, аудіо-і відеоматеріалів за програмою;

- використання можливостей Будинків офіцерів, музеїв і кімнат бойової слави, клубів , бібліотек, місцевих установ науки та культури;

- причини необгрунтованих зривів занять;

- відвідуваність і оцінки за індивідуальні знання учнів.

2. Інформування та протидія негативному інформаційному впливу. Оцінці підлягає:

- стан методичного забезпечення інформаційних заходів;

- тематика інформації та участь керівного складу при їх проведенні;

- насиченість і злободенність інформування;

- стан пропаганди передового військового досвіду, навчання та виховання особового складу;

- взаємодія з органами державної влади на місцях, громадськими організаціями, ветеранськими рухами, патріотичними клубами в інтересах суспільно-державної підготовки, інформування особового складу, військово-патріотичного виховання населення, підготовки молоді до військової служби;

- використання військових засобів масової інформації;

- стан передплати на газети та журнали та їх розповсюдження по підрозділах;

- інформаційні запити і настрої особового складу;

- реалізація заходів щодо захисту військовослужбовців від негативного інформаційно-психологічного впливу;

- регулярність перегляду і прослуховування особовим складом інформаційних програм російського радіо і телебачення;

- стан роботи бібліотеки, телецентру і радіовузла військової частини в інтересах методичного та інформаційно- довідкового забезпечення суспільно-державної підготовки та інформування;

- відвідуваність і організаційні питання при проведенні інформаційних заходів.

3. Військово-соціальна робота, оцінюється за такими параметрами:

- стан роботи з доведення та роз'яснення особовому складу нормативних актів військової служби;

- наявність пропозицій командиру військової частини та їх реалізація з попередження негативних соціальних явищ;

- методи надання допомоги військовослужбовцям у реалізації їх військово-соціальних прав;

- стан соціальних процесів у військових і трудових колективах;

- реалізація пропозицій командуванню військової частини;

- участь офіцерів виховних структур в востановлении порушених соціальних прав підлеглих військовослужбовців;

- прийняття заходів щодо своєчасного вирішенню соціально-побутових проблем;

- узагальнення та впровадження передового досвіду виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень;

4. Соціально-психологічна робота. У ній підлягають аналізу:

- стан вивчення психологічних особливостей військовослужбовців та військових колективів;

- організація вивчення соціально-психологічних процесів в полку (на кораблі) і підрозділах;

- організація і хід спостереження за військовослужбовцями з ознаками нервово-психічної нестійкості, надання їм своєчасної психологічної допомоги;

- пропозиції командирам підрозділів щодо підвищення психологічної стійкості військовослужбовців;

- морально-психологічний клімат у відстаючих підрозділах;

- стан роботи з профілактики негативних проявів у поведінці особового складу;

- заходи щодо психологічної адаптації молодого поповнення;

- професійний психологічний відбір військовослужбовців;

- здійснення взаємодії командирів, штабів, медичних працівників, психолога, юриста та інших фахівців при реалізації завдань психологічного супроводу бойового навчання і повсякденної діяльності військової частини.

5. Культурно-досуговая робота. Оцінці підлягають:

- використання виховних можливостей військових закладів культури, їх творчих колективів, кімнат дозвілля;

- регулярність демонстрації для особового складу художніх кінофільмів, їх репертуарно-тематична спрямованість ;

- відвідування військовослужбовцями у вихідні та святкові дні театрів, музеїв, концертних залів, стадіонів, інших культурно-видовищних і спортивних установ;

- стан наочно-художнього оформлення військових містечок, експозицій військових музеїв і кімнат бойової слави, службових приміщень;

- рівень самодіяльної творчості особового складу та культурно-шефських зв'язків;

- теле-, відео- і радіообслужіваніе особового складу полку (корабля);

- використання у виховній роботі технічних засобів виховання.

6. Забезпечення правопорядку і військової дисципліни. Тут оцінюються такі показники:

- наявність випадків загибелі військовослужбовців і цивільних осіб в результаті скоєних військовослужбовцями злочинів;

- наявність подій і злочинів і причини їх вчинення;

- кількість грубих дисциплінарних проступків, причини їх вчинення та вжиті заходи;

- наявність випадків травматизму та заходи щодо недопущення подібних випадків;

- факти приховування злочинів, подій, травматизму і грубих дисциплінарних проступків;

- наявність фактів знущання, фізичної образи, грубих збочень дисциплінарної практики, загроз;

- облік проведеної роботи з усіма порушниками правопорядку і військової дисципліни;

- стан роботи щодо викорінення причин порушень військової дисципліни в результаті дезорганізації повсякденної життєдіяльності в підрозділах;

- облік дисциплінарної практики у військовій частині (підрозділах );

- забезпечення особистій приблизно командирів (начальників) усіх ступенів;

- стан правового виховання в частині (підрозділі);

- використання в інтересах зміцнення військової дисципліни матеріалів військових судів, зв'язків з батьками, громадськими організаціями, працівникам юстиції і т.д.

7. Робота з підвищення морально-психологічного стану військовослужбовців, підрозділів і військової частини в цілому. Оцінці підлягають:

- результати соціологічних і психологічних досліджень особового складу;

- відношення особового складу до державної політики Російської Федерації в області оборони і безпеки;

- відповідність організації повсякденної діяльності військової частини вимогам загальновійськових статутів;

- системність роботи посадових осіб військової частини по забезпеченню психічного здоров'я військовослужбовців;

- успішність виконання поставлених завдань.

На підставі проведеного аналізу заступник командира з виховної роботи повинен визначити:

- як виконувався план виховної роботи у військовій частині;

- заходи, які пройшли вдало і забезпечили необхідне виховний вплив;

- хто з посадових осіб відзначився при організації та проведенні виховної роботи і як їх заохотити;

- хто ухилявся, виявляв пасивність, несумлінність, які можуть бути до них вжито заходів;

- які напрями роботи, а також категорії особового складу були упущені, що необхідно зробити для усунення виявлених недоліків;

- яка була дієвість виховної роботи з «групою ризику» і хто в неї повинен бути додатково зарахований;

- які основні причини порушень правопорядку і військової дисципліни і що необхідно зробити надалі по їх викоріненню;

- які додаткові ресурси військової частини можна залучити в подальшій виховної роботи;

- яку допомогу може надати старший начальник для поліпшення якості проведених заходів виховної роботи серед особового складу військової частини .

Крім того, заступник командира з виховної роботи дає оцінку діяльності посадових осіб, які підпорядковані йому безпосередньо; загальну оцінку досягнутого рівня вихованості особового складу, індивідуальну оцінку, оцінку окремих категорій і підрозділів; попередню оцінку проведеної виховної роботи у військовій частині для доповіді командирові військової частини.

На даний момент нормативними документами не визначено критерії та порядок оцінки виховної роботи у військовій частині (підрозділі). Отже, кожен командир (начальник) має право самостійно робити оцінку виховної роботи. Найбільш доцільна, на наш погляд, дворівнева система оцінки: «задовільно» і «незадовільно».

У частині, підрозділі стан виховної роботи оцінюється як задовільний, якщо:

- в плануванні, організації, зміст та методику виховної роботи відсутні упущення і недоліки, які впливають на якість і дієвість проведених заходів;

- виховною роботою охоплені всі категорії особового складу військової частини;

- у виховну діяльність своєчасно вносяться корективи, адекватні сформованій обстановці і морально-психологічному стану особового складу;

  - Посадовими особами військової частини забезпечується достатнє взаємодія з державними, громадськими, релігійними організаціями, а також засобами масової інформації;

  - Морально-психологічний стан особового складу високе (здорове);

  - Не допущено зривів виконання основних завдань частини (підрозділу) з вини особового складу;

  - Стан військової дисципліни задовільний, грубі проступки не носять масового характеру або не є явними передумовами до обставин і злочинів;

  - Стан, результати та ефективність виховної роботи систематично аналізуються, виробляються методи її вдосконалення;

  У частині, підрозділі стан виховної роботи оцінюється як незадовільний, якщо:

  - Виховні завдання командирами і начальниками не ставляться;

  - Вимоги нормативних документів з організації виховної роботи не виконуються;

  - Зміст виховних заходів, що застосовуються методи, форми і засоби виховання немає ув'язуються до вирішуваних завдань, змінами обстановки і особливостями морально-психологічного стану особового складу;

  - Матеріальна база виховної роботи запущена, є факти втрат та використання не за призначенням виділених матеріальних, грошових коштів і культпросветімущества;

  - Стан, результати та ефективність виховної роботи не аналізуються і не оцінюються, не вживаються заходи щодо її вдосконалення.

  Рекомендується основні висновки з аналізу та оцінки стану виховної роботи відображати в видаються наказах, актах та інших документах. Для вдосконалення виховної роботи необхідно своєчасно виробляти практичні заходи та організовувати заходи щодо усунення розкриваних недоліків, наполегливій і послідовному нарощуванню результативності та ефективності виховної роботи з особовим складом.  Питання для самоконтролю

  1. Назвіть основні етапи роботи посадових осіб при оцінці стану виховної роботи.

  2. Перерахуйте основні групи проблем, які має розглянути заступник командира з виховної роботи при аналізі стану виховної роботи.

  3. Що є вихідним матеріалом для проведення аналізу виховної роботи?

  4. Розкрийте систему аналізу стану виховної роботи в частині.

  5. Які показники дозволяють вважати виховну роботу в частині (підрозділі) задовільною? 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині"
 1.  Гігієнічна оцінка шуму
    Дослідження останніх років показали, що серед багатьох природних і антропогенних факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я населення, найбільш поширеним і агресивним є міський шум. Фізичні та фізіологічні характеристики шуму. Під терміном "шум" розуміють будь-який неприємний або небажаний звук або їх поєднання, які заважають сприйняттю корисних сигналів,
 2.  Школа і сім'я
    Шкільна підготовка до інтимного життя у сім'ї - задача і відповідальна і складна. Шлюб еволюціонує, і кожен етап розвитку суспільства вносить свої зміни в структуру сім'ї та її функції. Кардинальні зміни в другій половині XX століття відбулися в різних країнах з різних причин, але скрізь торкнулися статевих ролей, механізмів соціалізації, критеріїв шлюбного підбору, моделі взаємної (як
 3.  . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 4.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 5.  Лекція 6 Прояснення свідомості
    Це питання одне з найскладніших, про проясненість свідомості, і що саме мав на увазі Геннадій Андрійович Шичко, формулюючи це питання в дневнічке. Дивіться самі. У людини в голові записані різні помилкові програми: «Алкоголь - добре», «Тютюн - прекрасно», «Їж побільше - будеш здоровим», «Окуляри врятують», «Лікарі допоможуть», «Самому робити нічого не треба». І ось людина приходить на подібні курси
 6.  Загальні положення
    Є певна залежність клінічної картини від стадії онтогенетичного розвитку мозку до часу його поразки. Тому публікації авторів, що розглядають ДЦП з онтофілогенетичну позицій, є особливо цінними, хоча, на жаль, вельми нечисленними. Розвиток дитини, пише Р.П.Нарціссов (1989), періодично призводить до внутрішньо детерминированному нестійкого
 7.  Духовно-психосоматическая депривація дітей з ДЦП як причина розвитку госпіталізму та інституціоналізму. Ятрогенний або "нажитий" ДЦП
    Найважливішою етіологічної і патогенетичної проблемою є госпитализм - ця, якщо згадати вислів відомого психіатра W.Auch (1963), "медицина обертових дверей". Мається на увазі появу великої групи часто регоспіталізірующіхся хворих. Проблема ця є і в ДЦПологіі. Аналіз статистики повторних стаціонірованія необхідний для вирішення найрізноманітніших питань. Але найбільш точними
 8.  ОРГАНІЗАЦІЯ АМБУЛАТОРНО-Полікліт-нічних ДОПОМОГИ. МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА. ЇЇ ВЕДУЩЕЕ ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ
    МЕТА ЗАНЯТТЯ: знати системи охорони здоров'я в Росії, основні принципи організації ПМСД міському населенню. Детально розібрати структуру, завдання і організацію роботи міської поліклініки, освоїти методику обчислення та оцінку загальних показників діяльності поліклініки, використовувати отриману інформацію для аналізу та планування діяльності закладів охорони здоров'я. Знати форми
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека