ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня
Хватова М. В.. Концепція розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді, 2012 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії та навчальні посібники1. Хватова М.В., Дьячкова Е.С. Особистісні, індивідуальна і середовищні детермінанти розвитку студентів: Монографія. Федеральне агентство з освіти, Тамбо. держ. ун-т ім.Г.Р.Державіна. Тамбов, 2007. 185 с.

2. Хватова М.В Акмеологические ресурси психологічного здоров'я: історія та теорія проблеми: Монографія. М-во обр. і науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамбо. держ. ун-т ім. Г.Р. Державіна ». Тамбов: Вид-во ТРОО «Бізнес-Наука-Суспільство», 2010. 164 с.

3. Хватова М.В. Онтологія акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я: Монографія. М-во обр. і науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамбо. держ. ун-т ім. Г.Р. Державіна ». Тамбов: Вид-во ТРОО «Бізнес-Наука-Суспільство», 2011. 179 с.Статті в періодичних виданнях, рекомендованих ВАК РФ для публікації наукових досліджень, проведених при підготовці докторських дисертацій4. Хватова М.В., Юр'єва Т.В.Состояніе когнітивно-емоційної сфери як фактор психосоматичного здоров'я студентів / / Валеологія. 2003. № 2. С. 39-43.

5. Хватова М.В., Дьячкова Е.С. Вплив освітнього середовища на психологічне здоров'я студентів різних спеціальностей у процесі навчання / / Психологічна наука і освіта 2006. № 3, С. 74-78.

6. Хватова М.В. Акмеологические ресурси психологічного здоров'я особистості як цілісний феномен / / Акмеологія.2010. № 3 (35). С.86-95.

7. Хватова М.В., Трунов А.Ю. Емоційна рефлексія і ефективна орієнтація в часі як показник психологічного здоров'я / / Вісник Тамбовського університету. Сер. Гуманітарні науки. Тамбов, 2011. Вип.1 (93). С. 156 - 163.

8. Хватова М.В. Психологічні фактори розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді / / Вісник Тамбовського університету. Сер. Гуманітарні науки. Тамбов, 2011. Вип.8 (100). С. 131 - 137.

9. Хватова М.В. Принципи вивчення акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді / / Перспективи науки. 2011. № 5 (20). С. 285-289.

10. Хватова М.В. Умови розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді / / Акмеологія.2011. № 3 (спец. випуск). С.225-228.

11. Хватова М.В. Філософські передумови вивчення акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я особистості / / Известия вищих навчальних закладів. Поволзький регіон. Гуманітарні науки. 2011. № 3. С.58-66.

12. Хватова М.В. Методологічні основи вивчення акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я. Частина I. Підходи до вивчення акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я / / Вісник Тамбовського університету. Сер. Гуманітарні науки. - Тамбов, 2011. Вип.10 (102). С. 82 - 93.

13. Хватова М.В. Аксіологічний підхід до дослідження акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді. Известия Смоленського державного університету. 2011. № 3 (15). С. 468 - 478.

14. Хватова М.В., Глушкова І.М. Детермінанти та рівні розвитку ресурсів психологічного здоров'я студентів / / Соціально-економічні явища і процеси. 2011. № 5-6. С. 372-380.

15. Селіванова О.О., Хватова М.В. Рефлексивность в структурі особистості педагогів як показник їхнього психологічного здоров'я / / Укр. Тамбо. ун-та. Сер. Гуманітарний. науки. Тамбов, 2011. Вип.11 (103). С. 211 - 216.

16. Хватова М.В. Методологічні основи вивчення акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я.
Частина II. Принципи вивчення акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я / / Вісник Тамбовського університету. Сер. Гуманітарні науки. Тамбов, 2011. Вип.11 (103). С. 122 - 129.

17. Хватова М.В. Інваріанти акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді / / Соціально-економічні явища і процеси. 2011. № 9. С. 323 -334.

18. Хватова М.В. Варіативний склад акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді / / Соціально-економічні явища і процеси. 2011. № 10. С.289-301.

19. Хватова М.В. Критерії інваріантної-варіативного складу акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я особистості / / Известия Самарського наукового центру РАН. 2011. № 2 (6). Т.13. С.1422-1426.

Статті в інших наукових збірниках і журналах20. Хватова М.В., Яковлєв В.І. Роль особистісних особливостей у формуванні адаптації з позиції комплексного підходу / / Потенціал особистості: комплексний підхід: Матеріали Всеросійської internet-конференції. Тамбов: Вид-во ТГУ ім.Г.Р.Державіна, 2002. С. 63-66.

21. Хватова М.В. Психологічний аспект формування адаптаційних реакцій / / Медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти адаптації та соціалізації людини: Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції. Волгоград: ВолДУ, 2002. С. 23-24.

22. Хватова М.В., Андрєєва Е.С., Юр'єва Т.В. та ін Психічне здоров'я студентів в динаміці навчання / / VIII Всеросійська науково-практична конференції «Освіта в Росії: медико-психологічний аспект» матеріали конференції. Калуга: КДПУ ім.К.Е.Ціолковского, 2003. С.311-312.

23. Хватова М.В. Вплив способу життя на психологічні особливості та функціональний стан студентів різних профілів навчання / Проблеми федерально-регіональної політики в науці та освіті: Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції / Відп. ред. Н.Н.Болдирев. Тамбов: Вид-во ТГУ ім.Г.Р.Державіна, 2003. С.128-133.

24. Хватова М.В. Потенціал особистості та індивідуальне здоров'я людини / / Потенціал особистості: комплексна проблема: Матеріали третьої Всеросійської Internet-конференції. Тамбов: Вид-во ТГУ ім.Г.Р.Державіна, 2004. С. 28-30.

25. Хватова М.В., Дьячкова Е.С., Яркина О.С. Вплив профілю навчання на спосіб життя і психологічне здоров'я студентів різних спеціальностей / / Вiсник Чернiгiвський державного педагогічного унiверситету. Випуск 31. Серiя: Псіхологігiчнi науки. Том I. 2005. С. 149-150.

26. Хватова М.В. Психологічний аспект збереження здоров'я учнів у вузі / / Щорічник Інституту психології: До 10-річчя Інституту: Сб.научн.тр. / Гл.ред. В.М.Юрьев. Тамбов: Першина, 2005. № 1. С.206-212.

27. Хватова М.В., Дьячкова Е.С., Яркина О.С. Моніторинг психічного здоров'я та особливостей способу життя першокурсників різних профілів навчання / / Х Всеросійська науково-практична конференція «Освіта в Росії: медико-психологічний аспект»: матеріали конференції. У 2-х томах. Том 1. Калуга: КДПУ ім.К.Е.Ціолковского, 2005. С.193-195.

28. Хватова М.В., Андрєєва М.С., Дьячкова Е.С. Механізми психологічного захисту у студентів різних профілів навчання та їх вплив на адаптацію до навчання у вузі / / Практична психологія: від фундаментальних досліджень до інновацій: Мат-ли Всерос. наук.-практ. конф. 25 листопада 2005 / Відп. ред. Е.А.Уваров; Федеральне агентство з освіти, Тамбо.
Держ. ун-т ім. Г.Р.Державина. Тамбов: Вид-во ТГУ ім.Г.Р.Державіна, 2005. С.243-244.

29. Хватова М.В., Дьячкова Е.С. Роль особистісних особливостей у збереженні здоров'я учнів / / Щорічник Російського психологічного суспільства: Спец. випуск. М., 2005. Том 2. С.81-83.

30. Хватова М.В., Кузнєцова О.М. Вплив факторів зовнішнього середовища на психологічні особливості студентів / / Щорічник Російського психологічного суспільства: Спеціальний випуск. М., 2005. Том 3. С.83-84.

31. Хватова М.В., Дьячкова Е.С. Диференційно-психофізіологічний підхід в оцінці розвитку особистості студентів / / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукової спадщини Бориса Михайловича Теплова у вітчизняній та світовій науці (до 110-річчя з дня народження)». Научн. СБ - М.: БФ «Твердіслов», 2006. С. 104-107.

32. Хватова М.В., Трунов А.Ю. «Суб'єкт» як багаторівнева психологічна та акмеологічна категорія / / Щорічник Інституту психології: Сб.науч.тр. / Гл.ред. Е.А.Уваров. Тамбов: Видавничий дім ТГУ ім.Г.Р.Державіна, 2008. № 4. С.64-74.

33. Дьячкова Е.С., Хватова М.В., Яркина О.С. Вплив профілю навчання на психологічне здоров'я студентів / / Практична психологія: від фундаментальних досліджень до інновацій: Мат-ли III Міжнар. наук.-практ. конф. 10 жовтня 2008г./Отв.ред.: Н.В.Вязовова, І.В.Смолярчук. Тамбов: Вид-во ТГУ ім.Г.Р.Державіна, 2008. С.298-303.

34. Хватова М.В. Системний підхід до проблеми психологічного здоров'я. Фундаментальна наука - ресурс збереження здоров'я здорових людей: мат-ли Всерос. наукового конгресу. 4-5 грудня 2008р. / Відп. ред. В.М.Юрьев. Тамбов: Видавничий дім ТГУ ім.Г.Р.Державіна, 2008. С.356-361.

35. Хватова М.В. Особистісний адаптаційний потенціал як умова особистісно-професійного розвитку людини / / Вісник Тамбовського університету. Кафедра загальної психології. 1994-2009. Додаток до журналу. Тамбов, 2009. С. 88-104.

36. Хватова М.В., Селіванова Е.А. Психологічні умови реалізації особистісного потенціалу людини / / Потенціал особистості: комплексна проблема: мат-ли Восьмий Міжнар. конф. (Заочної). 5 червня 2009г./Отв.ред. В.Н.Косирев; Федеральне агентство з освіти, ГОУВПО «Тамбо. держ. ун-т ім.Г.Р.Державіна ». Тамбов: Видавничий дім ТГУ ім.Г.Р.Державіна, 2009. С.188-195.

37. Хватова М.В., Власова О.І.Атрібутівний стиль поведінки як ресурс психологічного здоров'я людини / / Потенціал особистості: комплексна проблема: мат-ли Дев'ятої Міжнар. конф. (Заочної). 5 червня 2010 / Отв.ред. Е.А.Уваров, В.Н.Косирев; М-во обр. і науки РФ, ГОУВПО «Тамбо. держ. ун-т ім. Г. Р. Державіна ». Тамбов: Видавничий дім ТГУ ім.Г.Р.Державіна, 2010. С.256-259.

38. Хватова М.В. Психологічні підходи до дослідження акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді / / Психологія людини в умовах здоров'я і хвороби: мат-ли Першої Міжнародної конф. 8 червня 2011 / Отв.ред. В.Б.Ліфшіц; М-во обр. і науки РФ, ГОУВПО «Тамбо. держ. ун-т імені Г. Р. ». Тамбов: Вид-во ТРОО «Бізнес-Наука-Суспільство», 2011. С. 39-45.

39. Хватова М.В.Теоретіческіе основи дослідження акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я особистості / / Проблеми та інновації сучасного суспільства. Мат-ли 3 Міжнародної науково-практичної конф. Астрахань: Вид-во АФ МОСА. 2011. С. 208-214.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ "
 1. Основні публікації за темою дисертації
  Монографії і глави в монографіях 1. Психологічний супровід особистості в умовах мінливої ??соціальної реальності / Под ред. М.І. Постніковою. Монографія. Архангельськ. Поморський університет. 2007. (14,18 д.а.). 2. Постнікова М.І. Психологічні аспекти відносин між поколіннями в сучасному російському суспільстві / Гуманітарні проблеми сучасності: людина і суспільство. Гол. 6. Під
 2. Чи здорові наші діти?
  Кожного з нас запитай, ніж обумовлено здоров'я людини і тим більше здоров'я дітей? І абсолютна більшість відповість - рівнем життя і благополуччям родини. І не треба навіть перераховувати інші значущі фактори, які відіграють важливе значення в стані здоров'я. Головним чинником здоров'я на даному, дуже непростому життєвому етапі є матеріальна сторона! А раз ми одностайні - підтвердимо це
 3. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 4. Апробація роботи
  Матеріали дисертації обговорювалися на засіданнях лабораторії когнітивної психології ІП РАН (2004, 2005, 2006), в лабораторії психології розвитку ІП РАН (2006 , 2007). Матеріали дослідження були представлені та обговорювалися на аспірантських семінарах, в рамках Всеросійської школи - семінару молодих вчених «Психологія пізнання: дослідні традиції і нові підходи» інституту психології РАН
 5. Апробація і впровадження результатів дослідження
  Основні положення, висунуті в дослідженні, і його результати апробовані в наступних формах: 1. У виступах на методологічному семінарі Психологічного інституту РАО, на засіданнях вченої ради Тамбовського державного університету, на розширеному засіданні лабораторії психології професійного розвитку особистості Психологічного інституту РАО, на засіданнях
 6. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 7. Ветеринарія періоду становлення капіталізму в Росії (від 60-х років XIX століття до 1917 року)
  Як відомо, Поллендер ще в 1849 виявив у крові полеглої корови нерухомі ниткоподібні освіти. У 1850 році давен знайшов такі ж утворення в крові полеглої від сибірської виразки корови і померлої людини. У 1855 році професор Юр'ївського (Дерптського) ветеринарного училища Брауель експериментально відтворив сибірську виразку у тварин шляхом введення їм таких ниткоподібних утворень з
 8. Нарис історії військової анестезіології та реаніматології
  Як в історії анестезіології та реаніматології взагалі, так і в розвитку військової анестезіології та реаніматології може бути виділено кілька періодів. Перший (емпіричний) період охоплює багато століть, він починається приблизно за 3-5 тисяч років до нашої ери і закінчується відкриттям знеболюючих властивостей закису азоту і ефіру. Другий (донаукових) веде відлік з 1847 р., коли для знеболювання при
 9.  Перелік критичних ситуацій в анестезіології
    Наступні глави містять «Перелік критичних ситуацій в анестезіології». Як докладно описано в передмові і главі 1, цей Перелік покликаний заповнити пробіл, що існує у професійній підготовці Анестезист. Наша мета - забезпечити комплексну (хоча і не вичерпну) добірку підходів як до звичайних, так і незвичайним надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути під час операції.
 10.  Організація валеологических послуг. Центри та служби
    Тривале порушення балансу між роботою і відпочинком, хронічна дія шкідливих екологічних і виробничих факторів, що призводять до виснаження компенсаторно-пристосувальних механізмів, неправильний вибір поля професійної діяльності, коли з віком починають з'являтися розбіжності між вимогами професії та індивідуально-типологічними (конституціональними) властивостями
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека