Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня
Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії, 2011 - перейти до змісту підручника

Основні публікації за темою дисертації

Монографії і глави в монографіях

1. Психологічний супровід особистості в умовах мінливої ??соціальної реальності / Под ред. М.І. Постніковою. Монографія. Архангельськ. Поморський університет. 2007. (14,18 д.а.).

2. Постнікова М.І. Психологічні аспекти відносин між поколіннями в сучасному російському суспільстві / Гуманітарні проблеми сучасності: людина і суспільство. Гол. 6. Под ред. С.С. Чернова. Монографія. Новосибірськ. 2008. С. 164-209. (4,2 д.а.)

3. Постнікова М.І. Психологічне знання: теорія і практика. Монографія. Архангельськ. Поморський університет. 2008. (18,6 д.а.)

4. Постнікова М.І., Лебедєва А.В. Теоретичні та практичні аспекти психологічної освіти майбутнього вчителя / Сучасні освітні технології: психологія і педагогіка. Монографія. Гол. 5. Под ред. Є.В. Коротаєвої. Новосибірськ. 2009. С. 152-183. (3 д.а.)

5. Постнікова М.І. Етнокультурний аспект у вивченні життєстійкості поколінь / Психічний розвиток людини: соціо-та етнокультурний контекст. Монографія. Под ред. Л.А. Регуш. СПб. 2010. (0,8 д.а.)

6. Постнікова М.І. Психологія відносин між поколіннями: теоретико-методологічний аспект. Монографія. Архангельськ. Поморський університет. 2010. 180 с. (10,5 д.а.)

Статті в періодичних виданнях, рекомендованих ВАК РФ для публікації наукових досліджень, проведених при підготовці докторських дисертацій

7. Постнікова М.І. Теоретичні аспекти проблеми психологічного знання / / Вісник Поморського університету. - Серія «Фізіологічні та психолого-педагогічні науки». - 2006. - Спец. випуск. Стор. 17-31. (2 п. л.)

8. Постнікова М.І. Психологічне знання в системі межпоколенних відносин (до постановки проблеми) / / Вісник Поморського університету. - Серія «Фізіологічні та психолого-педагогічні науки». - 2007. - № 1. С. 73-77. (0,5 д.а.)

9. Постнікова М.І. Межпоколенние відносини в контексті соціокультурних змін в сучасній Росії / / Известия РГПУ. Суспільні та гуманітарні науки (філософія, ... психологія, ...). - 2008. - № 12 (81). С. 265-278. (1,7 д.а.)

10. Постнікова М.І. Методологічні та теоретичні основи проблеми межпоколенних відносин / / Питання сучасної науки і практики. Університет імені В.І. Вернадського. - 2009. - № 4 (18). С. 65-76. (1,3 д.а.)

11. Постнікова М.І. Міжнародні програми з вивчення проблеми відносин між поколіннями / / Вісник Поморського університету. - Серія «Гуманітарні та соціальні науки». - 2009. - № 2. С. 116-121. (0,5 д.а.)

12. Аллик Ю., Миттус Р., Реало А., Пуллманом Х., Трифонова А., МакКрей Р., Постнікова М. Конструювання національного характеру: властивості особистості, приписувані типово російській / / Культурно-історична психологія. - 2009. - № 1. С. 2-18.

13. Постнікова М.І. Межпоколенние відносини в контексті сучасного наукового знання / / Світ психології. - 2009. - № 3. С. 176-184. (1,5 д.а.)

14. Постнікова М.І. Психологічне знання як фактор оптимізації межпоколенних відносин / / Известия РГПУ. Психолого-педагогічні науки. - 2009. - № 100. С. 65-77. (1,9 д.а.)

15. Постнікова М.І. Концептуальна модель межпоколенних відносин в сучасному російському суспільстві / / Світ науки, культури та освіти. 2010. - № 2. С. 78-82. (1 д.а.)

16. Постнікова М.І. Дослідження цінностей сучасних росіян в контексті межпоколенних відносин / / Листи до Емісія. Оффлайн (The Emissia. Offline Letters): електронний науковий журнал. - Липень 2010, ART 1264. - CПб., 2010 р. - URL: http://www.emissia.org/offline/2010/1264.htm. - Держ. рег. 0420800031. - ISSN 1997-8588. - Обсяг 0,4 д.а.

17. Постнікова М.І. Межпоколенние відносини в контексті культурно-історичної концепції / / Світ науки, культури та освіти. - 2010. - № 4 (23) (серпень). С.125-128. (1 д.а.)

Навчально-методичні посібники та програми:

18. Постнікова М.І. Рівень психологічної підготовки студентів педвузів. Архангельськ, 1992. (0,5 д.а.).

19. Постнікова М.І. Шкільна практика з психології (методичні рекомендації). Архангельськ, вид-во ПГУ ім. М.В. Ломоносова, 1997. (8 д.а.).

20. Шишигин Т.Р., Постнікова М.І., Ізотова Е.А. Робочий зошит з курсу «Психологія людини». Архангельськ, 1997. (2,5 д.а.).

21. Постнікова М.І. Програми психологічних курсів. Частина 1. Архангельськ: вид-во ПГУ ім. М.В. Ломоносова, 1998. (2,37 д.а.).

22. Булигіна Т.Б., Постнікова М.І., Соловйова Т.А. Робочий журнал студента-практиканта з навчально-ознайомчої психологічній практиці. Архангельськ, 2003. (1,5 д.а.).

23. Постнікова М.І. Психологічний аналіз розвиваючих завдань на уроці іноземної мови / Матеріали до педагогічної практики студентів факультету іноземних мов. Архангельськ. Вид-во ПГУ ім. М.В. Ломоносова. 2000. С. 14-20. (0,3 д.а.) (у співавторстві)

24. Постнікова М.І. Програма з вікової психології / / Організація навчального процесу за спеціальністю 030301 «Психологія» в ПГУ ім. М.В. Ломоносова. Збірник методичних матеріалів. Ч. 1. Архангельськ. 2007. С. 297-327.

Статті та тези в наукових збірниках, журналах і збірниках наукових конференцій

25. Постнікова М.І. Підготовка студентів до професійної орієнтації учнів на педагогічну професію / / Проблеми професійної підготовки вчителя у світлі перебудови діяльності системи народної освіти: Матеріали науково-практичної конференції. - Архангельськ, 1988. - С. 46-47 (0,12 д.а.).

26. Постнікова М.І. Удосконалення змістовної сторони психологічних знань студентів педвузів / / Ломоносовський читання. Тези доповідей наукової конференції. - Архангельськ, 1991. - С. 24-25 (0,12 д.а.).

27. Постнікова М.І. Психологічні знання в системі професійної підготовки студентів педвузів: Автореферат ... кандидата психологічних наук. - Санкт-Петербург, 1993. - 18с. (1,25 д.а.).

28. Ільїн Є.П., Регуш Л.А., Постнікова М.І. Психологічна підготовка фахівця в галузі освіти / / Підготовка фахівця у галузі освіти (структура і зміст). З Пб., «Освіта», 1994. - С. 49-66 (1,25 д.а.).

29. Постнікова М.І. Психологічні знання в системі підготовки вчителя / / VI Ломоносовський читання. Тези наукової конференції. - Архангельськ, ПМПУ ім. М.В. Ломоносова, 1994.
- С. 54-56 (0,25 д.а.).

30. Постнікова М.І. Психологічні знання як умова успішного вирішення конфліктів / / Соловецький форум. Екологія людини. Майбутнє культури і науки Півночі. - Архангельськ, 1995. - С. 101-102 (0,12 д.а.).

31. Постнікова М.І. Психологічна підготовка як обов'язковий компонент в системі професійної освіти педагога / / VIII Ломоносовський читання. - Архангельськ, ПМПУ ім. М.В. Ломоносова, 1996. - С. 134-135 (0,12 д.а.).

32. Постнікова М.І. До питання про специфіку психологічного знання / / Психологія сьогодні. Матеріали I Всеросійської конференції з психології РПО 31 січня-2 берез. - М., 1996. - С. 188-189 (0,12 д.а.).

33. Постнікова М.І. Практичне використання психологічних знань / / Актуальні проблеми психології. Архангельськ, 1997. - С. 84-104 (1 д.а.).

34. Постнікова М.І., Шишигин Т.Р. Психологічні знання в системі професійної підготовки / / Розвивається психологія - основа гуманізації освіти. Т. 3. Матеріали I Всеросійської науково-методичної конференції. - М., 1998. - С. 106-107 (0,25 д.а.).

35. Постнікова М.І., Булигіна Т.Б. Прогнозування як фактор успішної адаптації дитини до соціального середовища / / Архангельська область: соціально-економічний розвиток, історія, культура, освіта. Архангельськ, вид-во ПГУ ім. М.В. Ломоносова, 1999. - С. 179-192 (0,8 д.а.).

36. Постнікова М.І. Психологічні знання в системі професійної підготовки соціального працівника (проблеми, пошуки, рішення) / / Соціальна робота: теорія і практика. Професіоналізація в соціальній роботі. Архангельськ, вид-во ПГУ ім. М.В. Ломоносова, 2000. - С. 36-38 (0,4 д.а.).

37. Postnikova M. Knowledge of Psychology as Condition for Personality Development of Students Studying at Teachers Training Colleges and Universities / / Youth on the Threshold of third Millennium. Abstracts. Third International Conference on Youth Research in Karelia. Petrosavodsk, June 2-6, 2000. - P. 46-47 (0,25 д.а.).

38. Постнікова М.І. Психологічний зміст професійної підготовки соціального працівника / / Професіоналізація в соціальній роботі. Тези науково-практичної конференції. (Буді, Норвегія, 26-29 червня 2001) / Під ред. М.Р. Калініної; Міністерство освіти РФ; ПГУ. - Архангельськ, 2001. - С.106-107 (0,12 д.а.).

39. Постнікова М.І. Психологічні знання в системі професійної підготовки педагога / / Гуманітарні дослідження і гуманітарну освіту на Європейському Півночі. СБ матеріалів наукової конференції. Архангельськ, 2002. - С. 340-344 (0,4 д.а.).

40. Постнікова М.І. Психологічні знання як компонент психологічної культури вчителя / / Психологічна культура і психологічна безпека в освіті. Москва, 2003. - С. 88-90 (0,2 д.а.).

41. Постнікова М.І. Сім'я в системі відносин суб'єктів освітнього процесу / / Превентивні стратегії в соціальній роботі. Архангельськ, 2006. - С. 97-102 (0,4 д.а.).

42. Постнікова М.І. Етапи розвитку психологічного знання вчителя: від інтересу до майстерності / / Психологічна підготовка педагога в Росії: історія і сучасність. З Петербург, 2006. - С. 249-254 (0,4 п. л.).

43. Постнікова М.І. Межпоколенние відносини: конфлікт або спадкоємність / / Росія ХХI століття: шляхи та перспективи розвитку. Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції. М. 2007. - С. 340-344 (0,6 д.а.).

44. Постнікова М.І. Проблема межпоколенних відносин у сучасному психологічному знанні / / Матеріали IV з'їзду РПО. М.-Ростов-на-Дону.2007.С. (0,25 д.а.)

45. Постнікова М.І., Брикіна Є.В. Історико-теоретичний аналіз категорії «психологічне знання» / / Психологія і сучасний світ: Матеріали IХ Міжнародних Ломоносовський наукових читань. - Архангельськ: ПГУ ім. М.В. Ломоносова, 2007. - С. 23-26 (0,25 д.а.).

46. Постнікова М.І., Берестова А.А. Психологічні особливості межпоколенних відносин / / Психологія і сучасний світ: Матеріали IХ Міжнародних Ломоносовський наукових читань. - Архангельськ: ПГУ ім. М.В. Ломоносова, 2007. - С. 45-48 (0,25 д.а.).

47. Постнікова М.І., Козьмовская О.В. Метод соціограма в сімейному консультуванні межпоколенних відносин / / Психологія і сучасний світ: Матеріали IХ Міжнародних Ломоносовський наукових читань. - Архангельськ: ПГУ ім. М.В. Ломоносова, 2007. - С. 50-52 (0,2 д.а.).

48. Постнікова М.І., Панікаровський А.С. Робота психолога-консультанта з дитячо-батьківськими відносинами / / Психологія і сучасний світ: Матеріали IХ Міжнародних Ломоносовський наукових читань. - Архангельськ: ПГУ ім. М.В. Ломоносова, 2007. - С. 52-55 (0,25 д.а.).

49. Постнікова М.І., Шевчук Є.Ю. Рішення проблем межпоколенних стосунків у сім'ї в психотерапевтичної практиці / / Психологія і сучасний світ: Матеріали IХ Міжнародних Ломоносовський наукових читань. - Архангельськ: ПГУ ім. М.В. Ломоносова, 2007. - С. 55-58 (0,25 д.а.).

50. Постнікова М.І. Особливості батьківських установок / / Психологічні проблеми сучасної сім'ї. Матеріали Третьої Міжнародної наукової конференції. У 2 х частинах. Ч. 2. Під загальною ред. А.Г. Лидерса. М., 2007. стр. 189-200. (1,1 д.а.).

51. Постнікова М.І. Психологічне знання у вирішенні проблем межпоколенних відносин / / Психологія освіти: підготовка кадрів і психологічне просвітництво. Матеріали IV національної науково-практичної конференції. М., 2007. С. 114-116. (1,3 д.а.)

52. Постнікова М.І. Сім'я в контексті межпоколенних відносин в сучасній Росії / / Виклики епохи в аспекті психологічної та психотерапевтичної науки і практики. Матеріали Третьої Всеросійської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Казань, Казанський держ. університет, 22-23 листопада 2007 С. 629-633. (0,6 д.а.)

53. Постнікова М.І. Підліток в контексті межпоколенних відносин в сім'ї / / Дитина і сучасний світ. Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції. Збірник наукових статей. Випуск 2. Архангельськ, Поморський університет, 2008. С. 150-157. (0,7 д.а.)

54. Постнікова М.І. Психологія поколінь / / Психологія і сучасне суспільство: взаємодія як шлях взаіморазвітія. Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 2. С.-Петербург, 2008. С. 125-128. (0,6 д.а.)

55. Постнікова М.І.
Психологічна освіта: історичний та етнокультурний аспекти / / Матеріали Всеросійської конференції з міжнародною участю «Роль гуманітарних наук в системі сучасної вищої освіти. Самара, 2008. С. 234-240. (0,5 д.а.)

56. Постнікова М.І. Психологія межпоколенческих відносин в сім'ї / / Вісті Академії педагогічних і соціальних наук. Ч. 2 (ХII). М., 2008. С. 33-38. (0,5 д.а.)

57. Дмитрова А.М., Постнікова М.І., Особливості сприйняття один одного представниками різних поколінь / / Психологія і сучасний світ. Матеріали Х Міжнародних Ломоносовський наукових читань. Архангельськ, ПГУ. 2008. С. 132-135. (0,2 д.а.)

58. Тюрікова Е.А., Постнікова М.І., Формування толерантності в батьківсько-юнацьких відносинах / / Матеріали Х Міжнародних Ломоносовський наукових читань. Архангельськ, ПГУ. 2008. С. 143-146. (0,2 д.а.)

  59. Козьмовская О.В., Постнікова М.І.. Поняття «покоління» і «межпоколенние відносини» з точки зору культурно-історичного підходу / / Матеріали Х Міжнародних Ломоносовський наукових читань. Архангельськ, ПГУ. 2008. С. 138-140. (0,2 д.а.)

  60. Берестова А.А., Постнікова М.І. Етнокультурні особливості межпоколенних відносин / / Матеріали Х Міжнародних Ломоносовський наукових читань. Архангельськ, ПГУ. 2008. С. 128-132. (0,2 д.а.)

  61. Кульборісова М.І., Постнікова М.І. Образ хабарника в масовій свідомості представників різних поколінь / / Матеріали Х Міжнародних Ломоносовський наукових читань. Архангельськ, ПГУ. 2008. С. 165-169. (0,25 д.а.)

  62. Грашкіна Є.І., Постнікова М.І. Етнічні уявлення як основа толерантності у дітей / / Матеріали Х Міжнародних Ломоносовський наукових читань. Архангельськ, ПГУ. 2008. С. 180-183. (0,2 д.а.)

  63. Брикіна Є.В., Постнікова М.І., Категорія «Психологічне знання» у сучасній психології: теоретичні та практичні аспекти / / Матеріали Х Міжнародних Ломоносовський наукових читань. Архангельськ, ПГУ. 2008. З 4-7. (0,2 д.а.)

  64. Постнікова М.І. Вивчення цінностей поколінь у сучасній Росії / / Матеріали міжнародного конгресу «Психологія XXI століття». Т.2 / За ред. В.В. Козлова. - Ярославль: МАПН, 2008. - С. 147-149. (0,22 д.а.)

  65. Постнікова М.І. Особливості відносин між поколіннями в сім'ї / / Альманах сучасної науки та освіти. Серія «Педагогіка, психологія, соціологія та методика їх викладання» № 4 (23). Ч.1.Тамбов, 2009. С.140-147. (1,3 д.а.)

  66. Постнікова М.І. Взаємодія поколінь - як основа розвитку суспільства / / Психологія і сучасне суспільство: взаємодія як шлях взаіморазвітія. Матеріали 4 Міжнародної науково-практичної конференції. Ч.2. С-Петербург. 2009. С.261-264.

  67. Постнікова, М.І. Відносини між поколіннями в контексті соціокультурних змін / М.І. Постнікова / / IV Міжнародна науково - практична конференція "Механізми сталого розвитку інноваційних соціально-економічних систем". Бобруйськ, 2 квітня 2009р. - Мінськ: БГЕУ, 2009. - С. 185-186. (0,2 д.а.)

  68. Постнікова М.І. Межпоколенние відносини як актуальна проблема сучасної психології / / Психологія ХХI століття: Теорія. Експеримент. Соціальна практика. Матеріали міжнародного конгресу - Кострома 10-13 вересня 2009 Т.2. Москва-Кострома, 2009. С. 336-341. (0,4 д.а.)

  69. Allik, J., Realo, A., Mottus, R., Pullmann, H., Trifonova, A., McCrae, R., Postnikova, M. & How national character is constructed: Personality traits attributed to the typical Russian / / Psychological Journal of International University of Nature, Society and Human «Dubna». 2009, 1. P.3-26.

  70. Дмитрова А. М., Постнікова М. І. Уявлення студентства про літніх людей / / Матеріали ХI Міжнародних Ломоносовський наукових читань. Архангельськ, ПГУ. 2009. С.163-166. (0,25 д.а.)

  71. Берестова А.А., Постнікова М.І. Типи емоційних відносин між поколіннями / / Матеріали ХI Міжнародних Ломоносовський наукових читань. Архангельськ, ПГУ. 2009. С. 32-35. (0,25 д.а.)

  72. Allik, J., Realo, A., Mottus, R., Pullmann, H., Trifonova, A., McCrae, R., Postnikova, M. & Personality traits of Russians from the observer 's perspective / / European Journal of Personality. 2009, November. P. 567-588.

  73. Постнікова М.І. Межпоколенние відносини в контексті культурно-історичної концепції / «Камінь, який знехтували будівельники» культурно-історична теорія та соціальні практики / / Збірник тез Десятій міжнародній конференції «Читання пам'яті Л.С. Виготського »- М., РДГУ, 2009. С. 317-320. (0,5 д.а.)

  74. Постнікова М.І. Психологічні аспекти межпоколенних відносин в сучасній сім'ї / / Сучасні дослідження соціальних проблем: Зб. статей Загальноросійської науково-практичної конференції. Вип. 5. «Соціально-педагогічні та психологічні дослідження» / Під загальною ред. сов. РАЙ Я.А. Максимова. - Красноярськ: Науково-інноваційний центр, 2009. С. 140-143. (0,6 д.а.)

  75. Постнікова М.І. Уявлення студентів про літніх людей в контексті межпоколенних відносин / / Соціальні уявлення та самовизначення молоді в змінюється. Матеріали міжнародної конференції (м. Саратов 23-24 жовтня 2009). Ч. 2. Саратов, 2009. С. 141-146. (0,7 д.а.)

  76. Лебедєва А.В., Постнікова М.І. Сучасні проблеми психологічної освіти вчителя / / Теорія і практика педагогічної науки в сучасному світі: традиції, проблеми, інновації. Ч. 1. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Новокузнецьк 17-18 лютого, 2010 р. Новокузнецьк, 2010. С. 148-153. (0,6 д.а.)

  77. Постнікова М.І. Відносини між поколіннями в умовах глобальної кризи / / Глобальна криза та соціальні зміни: виклики і стратегії. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тюмень, жовтень 2009). Тюмень, 2010. (0,5 д.а.)

  78. Постнікова М.І. Психологічне знання в контексті нової освітньої парадигми / / Альманах сучасної науки та освіти. № 1 (32). Ч. 2. Тамбов, 2010. С. 157-162. (1,3 д.а.)

  79. Постнікова М.І. Теоретико-методологічні підстави концептуальної моделі межпоколенних відносин / / Актуальні питання теорії і практики психології відносин. Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції (м. Єкатеринбург, 27 травня, 2010 р.). Єкатеринбург, 2010. С. 184-188. (0,5 д.а.) 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Основні публікації за темою дисертації"
 1.  Чи здорові наші діти?
    Кожного з нас запитай, ніж обумовлено здоров'я людини і тим більше здоров'я дітей? І абсолютна більшість відповість - рівнем життя і благополуччям родини. І не треба навіть перераховувати інші значущі фактори, які відіграють важливе значення в стані здоров'я. Головним чинником здоров'я на даному, дуже непростому життєвому етапі є матеріальна сторона! А раз ми одностайні - підтвердимо це
 2.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 3.  Апробація роботи
    Матеріали дисертації обговорювалися на засіданнях лабораторії когнітивної психології ІП РАН (2004, 2005, 2006), в лабораторії психології розвитку ІП РАН (2006, 2007). Матеріали дослідження були представлені та обговорювалися на аспірантських семінарах, в рамках Всеросійської школи - семінару молодих вчених «Психологія пізнання: дослідні традиції і нові підходи» інституту психології РАН
 4.  Апробація та впровадження результатів дослідження
    Основні положення, висунуті в дослідженні, і його результати апробовані в наступних формах: 1. У виступах на методологічному семінарі Психологічного інституту РАО, на засіданнях вченої ради Тамбовського державного університету, на розширеному засіданні лабораторії психології професійного розвитку особистості Психологічного інституту РАО, на засіданнях
 5.  Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
    Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 6.  Ветеринарія періоду становлення капіталізму в Росії (від 60-х років XIX століття до 1917 року)
    Як відомо, Поллендер ще 1849 року виявив у крові полеглої корови нерухомі ниткоподібні освіти. У 1850 році давен знайшов такі ж утворення в крові полеглої від сибірської виразки корови і померлої людини. У 1855 році професор Юр'ївського (Дерптського) ветеринарного училища Брауель експериментально відтворив сибірську виразку у тварин шляхом введення їм таких ниткоподібних утворень з
 7.  Нарис історії військової анестезіології та реаніматології
    Як в історії анестезіології та реаніматології взагалі, так і в розвитку військової анестезіології та реаніматології може бути виділено кілька періодів. Перший (емпіричний) період охоплює багато століть, він починається приблизно за 3-5 тисяч років до нашої ери і закінчується відкриттям знеболюючих властивостей закису азоту і ефіру. Другий (донаукових) веде відлік з 1847 р., коли для знеболювання при
 8.  Перелік критичних ситуацій в анестезіології
    Наступні глави містять «Перелік критичних ситуацій в анестезіології». Як докладно описано в передмові і главі 1, цей Перелік покликаний заповнити пробіл, що існує у професійній підготовці Анестезист. Наша мета - забезпечити комплексну (хоча і не вичерпну) добірку підходів як до звичайних, так і незвичайним надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути під час операції.
 9.  Організація валеологических послуг. Центри та служби
    Тривале порушення балансу між роботою і відпочинком, хронічна дія шкідливих екологічних і виробничих факторів, що призводять до виснаження компенсаторно-пристосувальних механізмів, неправильний вибір поля професійної діяльності, коли з віком починають з'являтися розбіжності між вимогами професії та індивідуально-типологічними (конституціональними) властивостями
 10.  ВСТУП
    Світ підходить до третього тисячоліття, маючи в запасі як безсумнівні досягнення в науці, так і трагічні невдачі (смертоносні війни, катаклізми природних факторів, епідемії від невідомих і відомих захворювань, наукові відкриття атома - як смертоносного знаряддя і т.д.). Досягнувши колосальних успіхів в техніці та науці завдяки «вибуху» науково-технічного прогресу, людство було порівнянним
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека