ГоловнаПсихологіяВійськова психологія та педагогіка
« Попередня Наступна »
А.С. Калюжний. Психологія колективу військового підрозділу, 2004 - перейти до змісту підручника

Основні психологічні ознаки сформованості військового колективу

Для визначення рівня сформованості колективу підрозділу на конкретний момент часу використовуються відповідні критерії, в основу яких покладено спеціально виявлення ознаки. У вітчизняної військової психології до їх числа відносять: спільність професійної діяльності; опосередкування міжособистісних відносин цілями, цінностями і змістом професійної діяльності; єдність і згуртованість; наявність певної організаційної форми об'єднання; узгодженість і облік основних інтересів усіх членів колективу; стійкість і гармонійність відносин, заснованих на взаємної контактності і відповідальності.

Військовий і флотськими психологами в останні роки виявлені ще цілий ряд інших ознак, але вони, маючи багато з перерахованих раніше, відображають інші специфічні особливості військових колективів, наприклад, бойових частин корабля, розрахунків, берегових підрозділів та частин і т. д.

Як вже зазначалося, використовуючи перераховані ознаки в якості відповідних критеріїв, можна припустити, що не всі військові підрозділи можуть досягати у своєму розвитку рівня , що дозволяє називати їх колективами. Досить часто зустрічаються розрахунки, екіпажі та ін, що зупинилися на рівні організованої соціальної групи. Однак, як показує порівняльний аналіз, їх функціонування в цьому випадку виглядає менш ефективним, ніж військових колективів. Вважається, що саме в колективі повністю реалізуються можливості групової діяльності, а входять до його складу військовослужбовці мають всі умови для повної особистісної самореалізації.

У той же час для командира (начальника) підрозділу досить важливим є врахування у своїй керівній діяльності не тільки рівня соціальної спільності його підлеглих, але деяких інших особливостей,

наприклад , кількості підлеглих, структури підрозділу та специфіки розв'язуваних ними військово-професійних та інших завдань.
Саме їх своєрідне поєднання в кожному конкретному випадку дозволили військовим психологам виділити кілька видів колективів, серед яких, насамперед, представлені:

Первинні колективи - колективи з безпосереднім контактом, взаємодія між собою (бойова частина кораблів 2 і 3 рангу, екіпаж корабля 4 рангу та ін);

Вторинні колективи - колективи, які з кількох первинних. Вони можуть знаходитися в опосередкованому взаємодії, спілкуванні між собою (бойова частина корабля 1 рангу, екіпаж корабля 3 рангу та ін.)

Застосування викладених психологічних ознак для аналізу та оцінки якісного стану військового колективу виявити в кожному з них своєрідну структуру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні психологічні ознаки сформованості військового колективу "
 1. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011
  Дисципліна: Психологія груп і лідерства. Основні соціально-психологічні поняття групи. Лідерство в первинних військових групах. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу. Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах. Додатки: Діагностика індивідуально-психологічних особливостей (Тест "Неіснуюче
 2. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни« Військова психологія »за спеціальністю« Психологія », 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 3. Додаток 7
  Донесення про результати вивчення соціально-психологічної обстановки в (найменування військової частини) 1) Донесення адресується командиру військової частини. 2) Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3) Донесення представляється за підсумками вивчення соціально-психологічної обстановки у військових колективах, у строки, встановлені
 4. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічне опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних його компонентів на основі проведеного дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групової діяльності:
 5. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних компонентів його структури на основі дослідження. Психологом вивчаються наступні основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групового життя (групові
 6. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців, 2010
  Дисципліна - Конфліктологія Зміст. Введення. Військовий колектив. Міжособистісні відносини в середовищі військовослужбовців. Взаємовідносини як соціально-психологічне явище. Взаємовідносини у військовому колективі. Методи вивчення взаємовідносин у військовому колективі. Емпіричне дослідження. Результати параметричної соціометрії. Результати анкетування . Висновок. Список
 7. Завдання психологічної роботи у військовій частині
  Психологічна робота у військовій частині спрямована на вирішення наступних завдань: вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців; вивчення соціально-психологічних процесів і явищ у військових колективах та прогноз їх розвитку; психологічна експертиза професійної придатності військовослужбовців та надходить поповнення в цілях їх раціонального розміщення по
 8. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу
  Головною метою роботи психолога у військових колективах (підрозділах, заставах, караулах, бойових розрахунках, екіпажах) є оптимізація спільної діяльності військовослужбовців, міжособистісних взаємин у військовому колективі на основі глибокого вивчення морально-психологічного стану окремих військовослужбовців і соціально-психологічних явищ, що виникають у військових колективах.
 9. ВИСНОВОК
  Таким чином, взаємини у військовому колективі являють собою складне соціально-психологічне явище, яке має суттєвий вплив на якість бойової та вахтової служби, бойової підготовки, рівень бойової готовності підрозділу. Для того щоб сформувати в колективі хороший соціально-психологічний клімат, офіцеру-керівнику необхідно знати не тільки особливості психіки
 10. Основи психологічної роботи
  Психологічна робота - це система узгоджених, цілеспрямованих заходів, які здійснюються з використанням досягнень психологічної науки в інтересах життєдіяльності військ (сил), з підтримання психологічної стійкості особового складу та збереженню психічного здоров'я військовослужбовців. Основні завдання психологічної роботи:? вивчення індивідуально-психологічних
 11. Основні напрямки психологічного дослідження військового колективу
  У військових колективах (підрозділах, бойових розрахунках, екіпажах, караулах) військовий психолог вирішує завдання дослідження, корекції та формування їх соціально-психологічних характеристик. Головна мета його роботи - оптимізація спільної військової діяльності, міжособистісних взаємин, а також морально-психологічного стану окрем військовослужбовців. Для особливостей
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Анашкин О., Лебедєв О. Конфлікти у військових колективах / / Орієнтир. 2004. № 6 лютого. Арзамаскін Ю.Н., Бублик Л.А. «Морально-психологічне забезпечення у збройних силах Росії» - М.: ВУ, 2002. 3. Бодалева А.А., Столина В. В. Oбщая психодіагностика - М.: Просвещение, 1987р. 4. Військова психологія і педагогіка: Учеб. посібник-М.: Досконалість, 1998р. 5. Гуревич К.М. Психологічна
 13. Висновок
  У сучасних умовах, коли змінюються корінні підвалини нашого суспільства, коли до межі напружена соціальна обстановка в державі Збройні Сили повинні залишатися оплотом стабільності і впевненості. Значною мірою це залежить від командного складу Збройних Сил. Згуртуванню військових колективів сприяє цілеспрямована повсякденна робота по військовому, правовому і моральному
 14. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особи і колективу в умовах військової служби, 2011
  Теоретичний аспект особистості і колективу. Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових
 15. Оцінка ефективності психологічної роботи
  Ефективність психологічної роботи оцінюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони Російської Федерації 2004 року № 70. Оцінюючи психологічну роботу необхідно проаналізувати і встановити: вплив психологічної роботи на формування морально -психологічної стійкості та готовності військовослужбовців до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки, високою
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека