ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. М. Столяренко, Г. А. Броневицький, Ю. П. Зуєв, В. Я. Коркін .. Введення у військово-морську психологію, 1970 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ ЯВИЩА В КОЛЕКТИВІ

Все різноманіття явищ, якими наповнена ідейно-психологічна атмосфера екіпажу корабля, частини , підрозділи залежно від переважання в них тих чи інших компонентів і закономірностей можна розбити на:

- ідейно-пізнавальні та

- емоційно-волевие_

Ідейно-пізнавальні явища - провідні в колективі. Вони визначають і основний зміст емоційно-вольових процесів. Водночас останні в силу властивостей масовидність психічних явищ (заразливість і пр.) володіють і відомою самостійністю.

Кожна з цих груп у свою чергу за ступенем стійкості, повторюваності в житті колективу ділиться на:

- стійкі (звані ще "психічним складом", "психічним типом" , "характером", "якостями колективу"),

- тимчасові, динамічні ("стану", "процеси", "настрої" та ін.)

Стійкі психічні явища, властиві даному колективу, впливають на те, які процеси протікають в ньому в кожен даний момент. Але якщо якісь обставини систематично викликають в колективі певні процеси, то вони можуть закріпитися і перетворитися на стійке, типове для колективу явище.

З класифікації випливає, що при роботі з екіпажем основний упор слід робити на розвиток ідейно-пізнавальних явищ з урахуванням емоційно-вольових і на управління динамічними явищами, прагнучи домогтися повторення і закріплення тих з них, які потрібні для успішного вирішення завдання по захисту Батьківщини.

Вирішальне значення має, зрозуміло, якісна характеристика того чи іншого явища. Цінні не просто ідейно-пізнавальні і стійкі психічні явища, а їх науковий зміст, суспільна значущість, їх відповідність вимогам комуністичної моралі та збройної боротьби на морі.

ІДЕЙНО-пізнавальний психічний ЯВИЩА В КОЛЕКТИВІ (групі) висловлюють панівне в ньому (ній) розуміння, усвідомлення навколишнього, своїх завдань, способів їх досягнення, місця і відповідальності в системі суспільних відносин. Очевидно вони носять класовий характер, риси класової психології і залежать від суспільства, завдань і умов діяльності, світогляду, потреб та інтересів людей, що складають його, змісту і постановки ідейно-політичної роботи і минулого досвіду.

До числа основних ідейно-пізнавальних психологічних явищ, властивих флотським колективам, відносяться;

- соціально-психологічні установки,

- громадське (колективне) думку.

Соціально-психологічні установки флотського колективу висловлюють цілісну орієнтацію всієї його духовного життя на ті чи інші суспільні цінності, спрямованість його помислів і волі на досягнення певних цілей та ідеалів, сила дій з досягнення їх, нахил до сприйняття і оцінці різних суспільних явищ з класових та ідейних позицій і ставлення до них. Установки, грубо кажучи, показують, чим живе колектив, що має наслідком його, якою мірою дух нашого великого часу, пафос життя радянського суспільства живе в ньому. Очевидно, що установки сумарно-характеризують всі явища психології колективу з точки зору їх єдиної змістовної спрямованості. У той же час вони являють собою певний стан спонукань, настроїв, думок в колективі.

Соціально-психологічні установки колективів кораблів і частин Радянського Військово-Морського Флоту формуються під впливом діяльності Комуністичної партії, передової ідеології і високої морально-політичної згуртованості всього радянського народу, усього життя і діяльності кораблів і частин нашого військово -морського флоту. Міцність цих установок випробувана у вогні революцій, смертельних сутичок з імперіалізмом і фашизмом, труднощах океанських походів і суворою флотської життя.

Ідейно-політичні світоглядні установки - головні в системі установок і спрямованості колективу. Саме вони і складаються під впливом описаних вище факторів, створюючи основу сили, міцності, життя радянських флотських колективів, їх відносин до завдань, методам вирішення, окремим вчинкам, вимогливості, статутам, громадській роботі та ін

Найважливішою соціально-психологічною установкою є прагнення в кожному вчинку, в кожній справі і у всьому житті бути корисним соціалістичної Батьківщини, кріпити її міць і віддавати всі свої сили її процвітанню, боротьби за справу комунізму, бути безмежно відданим соціалістичної Батьківщини, Комуністичної партії і Радянському уряду , дружбу народів нашої країни і пролетарському інтернаціоналізму.

У рамках цієї загальної установки формуються приватні, наприклад: зустріти 50-Летт Радянської держави новими успіхами в бойовій і політичній підготовці; ознаменувати 100-річчя з дня народження В.І. Леніна славними справами; домогтися поведінки всіх членів колективу відповідно до вимог морального кодексу будівника комуністичного суспільства; служити і працювати так, щоб стати поруч з передовими частинами та кораблями флоту; домогтися звання "відмінний корабель"; пияцтву - бій та ін

Формування, розвиток і підтримку потрібного "напруження" соціально-психологічних установок в колективі по суті головне завдання керівництва колективом, в "руслі" якої знаходяться завдання керівництва іншими психологічними явищами.

Для флотського колективу ваяни і військові установки. Це постійне занепокоєння, активність, наполегливість, принциповість у неухильне поліпшення бойової підготовки, в. приведенні корабля, зброї, бойової техніки, організації та вишколу моряків у повну відповідність з вимогами сучасної війни. "Пам'ятай війну!" - Це гасло адмірала С.О. Макарова дуже добре виражає їх сутність. Його легко проголосити і навіть зрозуміти, але важче здійснити, домогтися, щоб він жид у вигляді установки всієї соціально-психологічної атмосфери в колективі. "На кожному військовому кораблі, - писав С.О. Макаров в" Міркуваннях з питань морської тактики ", - ... багато роботи, спричиненої щоденними потребами плавання і змістом усього гаразд ... Потреби дня так великі, що поглинають собою весь праця і всю увагу головних учасників роботи. Ці непотреби дня отримують переважне значення для вирішення всяких питань, а тому мало-помалу починають складатися такі звичаї в системі навчання, які відрізнять-вчення і саме життя на кораблі від умов воєнного часу і цим порушують ту головне завдання, для якої існує військовий флот ". Завдання формування військових установок і виступає у вигляді боротьби проти перетворення служби заради служби, завдань заради завдань, дисципліни заради дисципліни.

Військово-Морський Флот і кораблі існують для бою, кожен крок, кожен день - вирішення цього завдання. Така головна установка, живучість якої в колективі визначають і успіхи в цьому напрямку. "При оцінці стану справ на тому чи іншому кораблі Ваяно виходити з того, як його екіпаж підготовлений до дій у складних умовах, наскільки міцна морально-психологічна підготовка особового складу ... вказує Головнокомандувач Військово-Морським злотом СРСР Адмірал флоту Радянського Союзу С.Г . Горшков, - треба створювати в колективах обстановку нетерпимості до зазнайства, чванливості, прагненню некритично оцінювати стан справ .. '. Гріш ціна високій оцінці за ту чи іншу задачу, якщо вона отримана в спрощених умовах, якщо не було справжньої і важкої боротьби за успіх ".

Досягнення і тривале підтримання високої бойової готовності підрозділу, корабля, частини, з'єднання є другою найважливішою військової установкою, що формується і підтримуваної у флотських колективах відповідно до вимог партії, уряду, командування і об'єктивною необхідністю.

Можуть бути й приватні військові установки: вирішити завдання походу тільки на "відмінно", домогтися скорочення нормативів на всіх бойових постах, удосконалити тактику дій при вирішенні такої-то завдання, раціоналізувати конструкцію бойової техніки та ін

Міцність і якість соціально-психологічних установок залежить від систематичності, узгодженості та несуперечності всіх впливів на колектив.

Виявляючи психологічні шляхи формування установок, необхідно згадати, що вони виникають під впливом розуміння особовим складом оточуючих суспільних відносин. Стало бути, ефективне формування їх відбувається за дієвої ідейно-політичній роботі з колективом. Оскільки погляди людей формуються не тільки під впливом засвоєння суспільного (непрямого) досвіду, а й особистого, то організація правильного життя колективу має важливе значення. При неузгодженість цих впливів теоретичні знання засвоюються формально, а дійсні установки формуються під впливом реального стану колективу.

Формування установки відчуває вплив минулого досвіду, попереднього етапу, який створює особливу схильність сприйняття і виборчу спрямованість мислення. Стійкі установки створюються в результаті підсумовування "разових" установок, що виникають при вирішенні різних завдань і в різних ситуаціях. Тому один зі шляхів полягає в тому, щоб викликати в особового складу потрібну установку хоча б раз, потім прагнути зробити це повторно і т.д. Тут доводиться рахуватися і з громадською думкою, і з настроєм, і з почуттями, і з традиціями, про які йтиметься нижче, і з умонастроєм.

Умонастрій - стан розумової діяльності, що представляє собою певну спрямованість її, прикованность до якоїсь мети, об'єкту, завданню, супроводжувану "підстьобувати" впливом відповідних почуттів, бажань, спонукань. На відміну від настроїв, що виражають стан почуттів, в умонастрої сильніше виражений елемент роздумів, усвідомлених прагнень, оцінок і суджень, осмислювання планів, завдань, перспектив і т.п.

Умонастрій залежить від світогляду і потреб. Комуністичного світогляду радянських військових моряків відповідає життєва спрямованість на вирішення суспільних і бойових завдань, націленість всіх своїх помислів і бажань на службу партії, Батьківщини, народу. Воно пробуджує активну, оптимістичне, творчий стан психічної атмосфери в екіпажі, частини.

Однак між світоглядом і умонастроєм немає жорсткої зв'язку. Навіть у межах матеріалістичного світогляду можливі умонастрої незадоволеності досягнутим і достатку небагатьом, здорової стурбованості і безтурботного благодушності, творчої зарядженості та очікування "вказівок з верху", оптимізму і песимізму.

Прикладом зміни умонастрої може служити випадок з відмінною електро - механічною частиною есмінця Н. Особовий склад її домігся великих успіхів у соціалістичному змаганні на честь 50-річчя ЗЖСМ.К 100-річчю з дня народження В.І . Леніна всі моряки цього підрозділу зобов'язалися скласти іспити на класність і зробити бойову частину складається повністю з класних фахівців. Але раптом у підрозділі з'явилися деякі упущення в службі. Корабель в цей час перебував у черговій ремонті. Особовий склад працював багато і старанно, і це якось заспокоїло деяких командирів, спричинило зниження вимогливості. Здорова стурбованість за своєчасний і якісний ремонт механізмів підмінила серйозне ставлення до інших, не менш важливих проблем службової діяльності, де і з'явилися упущення.

Умонастрої формуються не стільки як результат роботи "холодного розуму", скільки під впливом всієї сукупності інформації, нехай навіть недостатньо усвідомленою, потік якої проходить через психіку моряків і знаходить в ній те чи інше відображення. Тому мало оцінювати яке враження справляє на особовий склад той чи інший захід бойової і політичної підготовки. Кожен офіцер - керівник зобов'язаний (і чим ширше коло його прав і обов'язків - тим більше) з партійних позицій оцінювати дію всієї суми своїх рішень, вчинків, особистого прикладу на підлеглих. З великою відповідальністю і чіткістю він повинен відповідати собі на питання, а чи формує вся його діяльність (або діяльність керованого ним органу) потрібні ідейно-психологічні та військові установки, умонастрої в середовищі моряків, чи володіють вони партійністю і внутрішньою силою? Чи не виникають "побічні" установки? Чи не є повторювані недоліки проявом прихованих установок? Відповідь і радикальні заходи взаємопов'язані.


Правильне керівництво, здійснюване на основі точного дотримання вимог і вказівок нашої Партії. Уряду, керівництва Збройними Силами та Військово-Морським Флотом, статутами з тонким урахуванням психологічних явищ і в поєднанні з умінням управляти ними формує правильні і стійкі соціально-психологічні установки колективу.

Другим найважливішим ідейно-пізнавальним компонентом психології колективу є громадське (колективне) думку. У ньому висловлюється погляд колективу на ті чи інші події, вчинки, суспільні цінності, їх оцінка, аналіз, ставлення до них і висновок про те, як треба чинити. Воно схоже з переконаннями в структурі спрямованості особистості.

Громадська думка складається під впливом об'єктивних причин, ідеологічної оцінки, живого обміну думками та досвідом між матросами, старшинами і офіцерами. Воно монет носись дискусійне і одностайний характер. Сила його - у концентрировании, єдиному розумінні якогось питання більшістю (або всіма) моряками. Колективна думка має силу істини для окремої особистості, незаперечності, поєднує в собі переконання та психологічний примус. У Програмі КПРС вказано, що в процесі переходу до комунізму буде розширюватися сфера дії морального чинника і відповідно зменшиться значення адміністративного регулювання поведінки людей. Товариське засудження антигромадських вчинків стане головним засобом викорінювання інших поглядів, звичаїв, антигромадської поведінки.

  Колективна думка на кораблі, в частині завжди позначається на рішення поставлених завдань. Сила його велика, коли виражається відкрито ("офіційно") збігається з дійсним думкою. Низькі успіхи, неефективність заходів, що вживаються нерідко пояснюється відмінністю офіційно виражається і неофіційно існуючого, але дієвого думки в колективі. Так, на кораблі "Н" було проведено комсомольські збори з порядком денним: "Рішуча боротьба з пияцтвом - борг комсомольця". Збори прийняли дуже гарне рішення, спрямоване на мобілізацію всіх сил Комсомольській організації на боротьбу з пияцтвом та іншими аморальними явищами. Але наступного дня комсомолець Погодін був затриманий в місті в нетверезому стані, хоча на зборах виступаючи і гнівно засуджував порушників дисципліни. Під час розбору персонального справи Погодіна комсомольці знову засуджували пияцтво, але у відношенні до нього пропонували обмежитися викликом. Після зборів можна було чути, як моряки відгукувалися про проступок Погодіна в неофіційній обстановці. Більшість сходилася на тому, що йому просто не пощастило - трохи випив і випадково був затриманий. Це і було неофіційну думку, яке визначало і живучість проступків і ставлення до них. Положення на кораблі було виправлено лише після ліквідації цього неприємного протиріччя між офіційним і неофіційний думками після тривалої виховної роботи.

  Живучість негативної суспільної думки, що спостерігається часом, пояснюється відсутністю справжнього авторитету у командування, керує ялин громадських організацій, даного корабля, підрозділи, недоліками цілеспрямованого ідеологічного впливу на колектив / відсутність систематичності, формалізм, низька підготовка відповідальних за проведення заходів, непереконливість роз'яснень і доказів / і хибним розумінням окремих суспільних явищ. Позначається на живучості та наявність стихійно сформованих мікрогруп з негативним думкою, в справедливості якого вони активно, але потай від керівництва переконують інших. Такі групи, як правило, виникають на безпринципною основі, коли узкопрактические, нерідко егоїстичні цілі окремих осіб підтримуються або не отримують відсічі з боку товаришів по службі.

  Формування громадської думки базується на панівних в колективі поглядах. Тому дієва ідеологічна робота, переконливі роз'яснення, показ на прикладах, сприяючи правильному розумінню формує і громадську думку. Успіхи у формуванні громадської думки у зв'язку з різні: я обставинами в процесі служби, сприяють виникненню умонастроїв в колективі та соціально-психологічних установок.

  З числа інших ідейно-пізнавальних колективних психологічних явищ слід відзначити чутки. Слух - зведення про події, ще нічим не підтверджене, усно передається в колективі від однієї особи до іншого.

  Чутки найчастіше стосуються важливих для даного колективу відомостей, які порушують його інтереси. Саме тому вони підхоплюються, поширюються, призводять особовий склад в збудження. "Вітром море колише, молвою - народ" - говорить прислів'я. Вони не грають скільки-небудь помітної ролі в дружному екіпажі, добре керованому, систематично інформіруемом про обстановку та очолюваному командуванням, з бездоганним авторитетом. Чутки будуть припинятися, якщо в колективі є міцне партійно-комсомольське ядро, вміло розставлені по всім постам і відсіках корабля. Чим більшими недоліками в цьому відношенні володіє колектив тим більший простір для чуток.

  Особливо сприйнятливим до чуток стає особовий склад в очікуванні якихось важливих для нього подій і під час війни. У ці періоди боротьбі з шкідливими чутками доводиться приділяти велику увагу.

  Розповсюджувачами чуток найчастіше бувають емоційно нестійкі і недостатньо свідомі елементи, а так само прибули на корабель особи / при обмеженні його зв'язку з берегом / і здійснюють зв'язок з базою. Буржуазна пропаганда та органи психологічної війни приділяють особливу увагу поширенню чуток. Це лише підкреслює значення боротьби з ними та виховання у особового складу стійкості до них.

  Друга група психологічних явищ - емоційно - вольові. До найважливіших з них відносяться:

  - колективні почуття,

  - громадські (колективні) настрої,

  - звичаї і традиції.

  Роль цієї групи психологічних явищ у флотському колективі пояснюється труднощами флотської служби, її особливої ??традиційністю і значної динамікою емоційного фактора в службі і побут моряків.

  Колективні почуття - стійкі емоційно - забарвлені відносини всього колективу (групи) до певних суспільних цінностей, флотській службі, подіям, сторонам життя і діяльності. В основі почуттів лежать потреби, інтереси, об'єктивні умови, громадську думку і соціально-психологічні установки.

  Почуття патріотизму, за словами В.І. Леніна, - одне з найбільш глибоких почуттів, закріплених тисячоліттями. Воно являє собою комплекс любові гордості, поваги, ніжності, відданості, шанобливості, згрупованих навколо ідеї Батьківщини, свого народу і ненависті до її ворогів.

  Почуття патріотизму завжди було властиве екіпажам і частинам Радянського Військово-морського Флоту. Це пояснюється як об'єктивними причинами, так і суб'єктивними. Почуття патріотизму виховується в екіпажі на прикладі героїчного минулого і сьогодення нашого народу, Радянських Збройних Сил, історії флоту. Велике значення при цьому має і виховання ненависті до імперіалізму, вірогідним противникам. Воно здійснюється на основі систематичного і цілеспрямованого викриття агресивної політики і злочинів імперіалістів США і їх спільників, інформації про угрупування сил поблизу наших кордонів. Сильний емоційний вплив чинить показ віроломства політики імперіалістів, звірств і зрад над мирними жителями і військовополоненими, зневажливе ставлення до інших народів. Глибокий внутрішній протест викликають дії імперіалістів, що ображають почуття національної гордості і гідності радянських воїнів. Психологічно ефективний метод активізації контрастних емоцій (захоплення - гнів, захоплення - огиду і т.п.), систематичність, новизна, оперативність інформації.

  Особливо гостро почуття патріотизму відчувається моряками в далеких плаваннях, при зустрічах з кораблями імперіалістичних флотів, при заходах в порти інших країн. Воно вимагає задоволення, виходу, розвитку. На нього можна успішно спиратися у всій виховній роботі з особовим складом. Про високий почутті патріотизму у особового складу флоту наочно свідчить поведінка військових моряків в закордонних портах. Загальновідомо, що своєю поведінкою радянські військові моряки демонструють високу культуру, вміння тримати себе в будь-якій обстановці, повагу до інших народів і націй. У цьому поводженні проявляється високий патріотизм, турбота про честь і гідність радянської людини - представника першої в світі країни соціалізму.

  Почуття любові, до морської службі, своему_ кораблю, Радянському Військово-Морського Флоту - типове професійне почуття, панівне серед моряків.

  Той, хто хоча б кілька років віддав морю, добре знає і розуміє, як зріднюємося він з ним, як важко розставання і як радісно возращение до нього. Дорогим стає свій корабель, нехай навіть не ракетний і не атомний, якій ти і твої товариші по колективу віддали частинку самого себе, якому довіряється життя у важких океанських штормах, в темних глибинах, за тисячі миль від берегів, над кілометровими водними безоднями. Корабель платить у відповідь на турботу і довіру теплом і затишком, працьовите прасує воду і слухняний волі моряків йде до мети. А як багато значить бути далеко від Батьківщини і відчувати в кораблі шматочок рідної землі, недоторканний для ворогів і що може постояти за себе!.

  Почуття колективізму ("дух колективізму") - розвинене в екіпажах кораблів та інших флотських колективах є типовим почуттям. Про значення його і джерелах говорилося вище.

  При спотворенні ідейної основи згуртована, втрати класових позицій може виникнути кругова порука. Вона завжди пов'язана з існуванням неофіційного колективної думки, є вираженням визнання помилкових суспільних цінностей.

  Громадське (колективне) настрій - найбільш рухливий елемент психології колективу. Настрої можуть швидко виникнути і зникнути, легко і швидко поширюватися, представляючи в своїй основі емоційну реакцію колективу на ті чи інші події. Настрій проте завжди пов'язане з глибоким розумінням того, що викликало реакцію.

  Підйом і занепад настрою в колективі, радість, торжество і обурення, гнів, розчарування, бадьорість і байдужість, напруженість, паніка - є різновидами суспільного настрою.

  Настрій у колективі робить помітний вплив на виконання кораблями навчальних і бойових завдань. Наприклад, підводний човен Н протягом встановленого керівними документами часу готувалася до здачі курсової задачі. Екіпаж корабля доклав багато зусиль для якісного відпрацювання її.

  На корабель приходить штаб з'єднання. І командир з'єднання, і всі фахівці штабу відразу ж відчувають атмосферу піднесення, бадьорості і впевненості в колективі. Це проявляється в усьому: в злагоджених діях на бойових постах, в чітких командах і доповідях, в який-то підкресленою військової поставі моряків. Адмірал поставив тверду четвірку і зійшов про корабля, несучи з собою частину того гарного, бадьорого настрою, яку він придбав при спілкуванні з особовим складом.

  Але ось через деякий час цей же корабель здає чергову задачу. Він вже не першу добу в море. Елементи завдання відпрацьовані, виросло майстерність особового складу. Але умови похідної обстановки не дозволили командиру особисто взяти участь в остаточній перевірці кожного бойового поста. Це робить старший помічник. А він менш стриманий, менш досвідчений. Кожне упущення, будь, навіть легкоустранімих недолік виводить його з себе. У відсіку лунає його роздратований голос, наказу віддаються різко, з попередженнями про покарання. Прагнучи все встигнути і все зробити, старший помічник всю ніч не спить і не дає спати іншим. Вранці, не відпочив толком особовий склад здає задачу. У відсіках атмосфера втоми, невпевненості, скутості. Вона виявляється і в зайвої нервозності командування, і в якихось метушливих діях особового складу. Оцінка не така висока.

  У динаміці суспільних настроїв можна виділити етапи:

  - виникнення настрою, що пробивається спочатку одинично, стихійно, несвідомо, випадково ("бродіння"),

  - оформлення в чітко виражене настрій більшості, підкріплене думками та поглядами ("приплив", "підйом", "поворот"),

  - перехід до дії,

  - спад ("відлив").


  Зміни в настроях відбуваються швидше, ніж в інших психологічних явищах.

  При формуванні настрою очевидно слід зародити його в якійсь частині колективу, супроводивши переконливими думками, а потім сприяти його поширенню і переростанню в дію. Найважливішу роль при цьому має система засобів ідеологічного впливу протилежність буржуазної ідеології, нездатною впоратися з настроями розчарування, невдоволення, песимізму, оволодіння ідеологією марксизму і окремими її положеннями формує у радянських моряків настрою оптимізму, твердої впевненості в майбутнє, творчої активності.

  Сильний вплив на настрій колективу надає відповідальна або нове завдання, перспективи колективу, сама діяльність і вміле керівництво офіцерів, партійних і комсомольських організацій. Завжди піднімає настрій успіх.

  Враховуючи швидкий перехід настроїв в дію, слід безперервно стежити за їх виникненням і перебігом. Значення цієї роботи найкраще висловив В.І. Ленін: "... жити в гущі робочого життя, знати її вздовж і впоперек, вміти безпомилково визначити по будь-якого питання, в будь-який момент настрій маси, її дійсні потреби, прагнення, думки, вміти визначити, без тіні фальшивої ідеалізації, ступінь її свідомості .., вміти завоювати собі безмежну довіру маси товариським ставленням до неї, турботливим задоволенням її потреб ".

  Настрої флотського колективу не автоматичний процес. відображення переваги соціалістичних відносин у ньому. Закономірність життєствердних настроїв пробиває собі дорогу через відхилення, пониження, які можуть бути пояснені як закономірностями психіки, так і об'єктивними чинниками. Формування настроїв припускає активності і боротьбу з негативними (обивательськими, утриманськими. Груповими та ін) настроями. Не слід допускати розвитку останніх, виявляти їх у зародку (на першому етапі) і вживати заходів до ліквідації. Щоб досягти перелому в розвинених настроях, як правило, слід починати з посилення політико-виховної роботи об'єктивних умов (причин в службі і життя, які породжують дане негативне настрій /. Великої шкоди приносить формалізм. При байдужому ставленні до справи можуть бути прийняті будь-які рішення, але вони залишаться на папері і послужити причиною виникнення від'ємного настрої в екіпажі.

  В управлінні настроями чільне місце займають масові заходи: збори, колективне виконання пісень, проведення командних спортивних змагань та ін Значення їх пояснюється психологічними особливостями впливу яскравою емоційно насиченою мови оратора при згуртуванні людей, особливої ??схильності їх до сприйняття героїчного, незвичайного.

  У звичаях і традиціях закріплений досвід суспільства, групи, колективу, визнання великої цінності і правильності якихось дій або відносин. Будучи символом цінності. звичаї і традиції набувають сили закону, відступати від якого ніхто - в колективі не має права, а колектив стає носієм і захисником його.

  Звичаї - що склалася норма щодо АБО поведінки колективу, ухилення від якої він намагається перешкодити. На флоті, наприклад, є такі звичаї: представляти новачка особовому складу, нічого не приховувати від інших, надавати допомогу товаришеві (сам погибай, а товариша виручай). Багато флотські звичаї відображають специфіку служби на кораблі: бачкованіе по черзі, самообслуговування у побуті, здоровий флотський гумор, відвідування кімнати бойової слави перед походом та виконанням відповідального завдання та ін

  Звичаї, що мають особливе значення для колективу і передаються їм з покоління в покоління називають традиціями. Традиції можуть формуватися з найбільш значних звичаїв,

  Флот багатий і революційними традиціями, і бойовими, і службовими і специфічно морськими. До революційних і бойовим традиціям шанованим і примножувати на флоті відносяться:

  - безмежна відданість Комуністичної Партії, Батьківщині, народу;

  - класова пильність, непримиренність, ненависть до ворога;;

  - вірність і любов до військово-морського прапору, кораблю;

  - колективізм, дружба, взаємодопомога і виручка,

  - масовий героїзм;

  - революційність і бойовитість, невичерпне життєстверджуючий оптимізм.

  Багато звичаї, що зародилися в мирний час, стали службовими традиціями:

  - прийом військової присяги в урочистій обстановці,

  - передача бойового посту (завідування) при виході у запас в повній бойовій готовності і в урочистій обстановці,

  - повна взаємозамінність на бойовому посту,

  - боротьба за 3-4 знака матроській доблесті,

  - служба 3 роки - боєготовність завжди,

  - відмінно знати пристрій корабля,

  - дав слово - тримай його.

  Морські традиції:

  - шанування за честь приналежність флоту, носити морську форму і не плямувати їх,

  - йдучи в рішучий бій одягатися в перший термін, бути в безкозирці і тільняшці,

  - збори командирів кораблів у командира, що йде в похід для обміну досвідом і дружніх побажань,

  - проводи корабля у відповідальний похід командиром з'єднання і командирами інших кораблів, віддача ними особисто швартов минає,

  - виходячи в море - готуватися до бою,

  - підйом на кораблях, що залишаються в базі, прапорів (або подача сигналів) з побажанням благополучного плавання і відповідь минає: "Дякую за добрі побажання",

  - салют на честь перемоги,

  - свято Нептуна при перетині екватора,

  - посвяченні в підводники і моряки,

  - віддання честі при сходженні з корабля і вході на нього,

  - зразкова чистота на кораблі, бойовому посту, плавзасобах,

  Звичаї та традиції, як і Інші масові психологічні явища, в. поєднанні з низьким рівнем свідомості, містить елемент стихійності. Це призводить до виникнення негативних, традицій, принизливих для молодих матросів, з якими необхідно рішуче боротися і попереджати їх.

  Іноді звичаї і традиції перетворюються на несвідомі, не мають сенсу дії чи вчинки. Нерідко вони носять жартівливий характер і живучі *. . Мабуть, тому, що забарвлюють емоційно-одноманітне життя моряків в далеких плаваннях. До числа таких, наприклад, відноситься традиція сьорбнути кухоль солоної морської води при виході в похід, свято Нептуна і т.д. Деякі з них, за останні роки отримали широке визнання і стали по суті невід'ємною і обов'язковою частиною життя корабля.

  Традиції, за словами Ф. Енгельса, "живуть у головах людей". Закріпившись в колективі або в частині його, вони представляють величезну силу. Вони сильніші кожного з окремих членів колективу, панують над кожним. Ніхто не може ігнорувати традиції того колективу, в якому він служить і живе. Він повинен або підкорятися їм чи боротися з ними - третього не дано. А боротися з традиціями колективу поодинці дуже важко, майже неможливо. Колектив як би уподібнює всіх собі.

  Формування позитивних традицій і нещадна боротьба з негативними - абсолютно необхідний елемент роботи з флотськими колективами. Наївно сподіватися, що те й інше відбувається само собою або без особливих зусиль. У психологічному "механізмі" звичаїв і традицій основне місце займають емоційно-вольові процеси. Не випадково вони пов'язані з певними ритуалами і обрядами. Естетична сторона, зовнішня привабливість, красивість, сила емоційного впливу завжди присутні тут. Водночас живучість звичаїв і традицій пояснюється і розумінням значущості, цінності, привабливості, моральної краси їх. Все це пов'язано не тільки з об'єктивними, а й значною мірою з суб'єктивними факторами.

  Урочистість, привабливість, емоційна піднесеність, можливість вираження колективних почуттів в ритуалі, поряд з роз'ясненнями доцільності, істинності, значущості вираженого в ньому відносини до тих чи інших суспільних цінностей, - основний шлях формування звичаїв і традицій в колективі, перетворення їх на не писані "залізні закони морського братерства ". Таким законом, наприклад, у підводників є вимога відмінного знання кожним членом екіпажу пристрої підводного човна, а особливо свого відсіку. Колектив визнає підводником тільки того, хто із закритими очима в будь-яких умовах похідної обстановки може безпомилково виконати всі дії, передбачені правилами боротьби за живучість. Цей звичай не чинить знижки нікому, ні молодому матросу, щойно прибулому} з навчального підрозділу ні посивілий офіцеру, який прибув на цей корабель з підвищенням на посаді.

  Упередження - укорінена в свідомості групи людей віра в якісь причинно-наслідкові зв'язки, що не існують в дійсності. Представляючи собою помилкове відображення світу, забобони з психологічної природі ірраціональні. Вони не продукт пізнання, міркувань, а безрозсудного прийняття на віру якихось положень. В основі їх - емоційні "механізми", сприятливий грунт - невпевненість у власні можливості. Не випадково забобони загострюються в критичних ситуаціях і в бойовій обстановці.

  Коли на віру приймаються застарілі положення, що не відображають сталися суспільні зміни, кажуть про пережитки. Національні, релігійні, міщанські, буржуазні забобони і пережитки в радянських флотських колективах надзвичайно рідкісні. Це результат загального підйому освіти, культури, формування наукового світогляду людей. Інша справа на кораблях флоту США. На них проводяться навіть офіційні богослужіння, культивується віра в бога, у всесилля грошей і це використовується для ідеологічного обдурення, приглушення класової свідомості матросів.

  Однією зі сторін загальної традиційності морської служби і життя, є живучість деяких професійних морських забобонів, що виявляються у вигляді прийме. Духовна атмосфера морського життя породила їх чимало. Серед прикмет дуже багато вірних, а багато і помилкових, перетворених на забобони, але не усвідомлених до кінця як такі. Ось кілька таких прикмет - забобонів: вихід у море в понеділок, особливо 13 числа, приносить нещастя, жінка на борту - чекай біди, не голитися перед торпедної або ракетною атакою, що не бажати успіху перед виходом у море і пр.

  Зараз ці забобони служать зазвичай предметом жартів і дотепів. Але досвід показує, що в складній морській і бойовій обстановці деякі з них можуть мати значну силу. Відомі, наприклад, випадок, що мав місце в дійсності в 1943 році. Одна з підводних човнів Червонопрапорного Балтійського Флоту готувалася до виходу з Ленінграда для прориву протичовнових рубежів, що перекривали в багатьох місцях Фінську затоку. Кілька човнів вже загинуло при таких же спробах. Особовий склад був готовий виконати бойове завдання, але в той же час в екіпажі було поширене настрій приреченості. Воно раптом пропало і змінилося бадьорим пожвавленням. Причиною ж різкої зміни у відповідальній обстановці послужило виявлення одним з матросів щури, що не бігла з корабля, а спокійно знищувала продукти. До речі, це підказує деякі додаткові (хоча на перший погляд - десятирядний важливості) можливості впливу на настрої в колективі при життєвості забобонів і прикмет.

  З числа інших емоційно-вольових явищ в колективі можна відзначити захоплення, смаки, моди, які хоча і відображають ідейно-пізнавальні чинники, є все ж таки більш почуттями, пов'язаними з естетичними інтересами і потребами. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ ЯВИЩА В КОЛЕКТИВІ"
 1.  Хронічного гепатиту
    У всьому світі захворювання печінки займають істотне місце серед причин непрацездатності та смертності населення. З кожним роком спостерігається зростання захворюваності гострими і хронічними гепатитами, які все, частіше трансформуються в цирози печінки. Термін «хронічний гепатит» об'єднує, рбшірний коло захворювання печінки різної етіології, які відрізняються за клінічним перебігом
 2.  . Основні види гельмінтів, що викликають захворювання у людини
    Гельмінтози - захворювання, що викликаються поселилися в організмі людини паразитичними черв'яками - гельмінтами та їх личинками. Альвеококкоз. Етіологія. Збудник - личиночная стадія альвеококка. Зараження відбувається при попаданні онкосфер в рот після контакту із забрудненими шкурками лисиць, песців, собак, з водою непроточних водойм і при вживанні в їжу лісових ягід, зібраних в
 3.  . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 4.  Біологічне і соціальне в природі людини - єдність і протиріччя
    Поява людини стало логічною ступенем еволюції тваринного світу на Землі. У ньому втілилося все те краще, що за час свого розвитку накопичила природа. Разом з тим людина з'явився принципово новим явищем в природі, що відразу ж поставило його над усіма іншими представниками тваринного світу. Суть відмінності людини від останніх можна звести до наступних положень. Перехід
 5.  Вікові особливості рухової активності
    Повноцінне розгортання генетичної програми людини в часі визначається адекватним рівнем його рухової активності. Ця умова проявляє себе вже з моменту зачаття. У тваринному світі (втім, як це було і у наших первісних і навіть набагато більш пізніх предків) спосіб життя самки після запліднення змінюється мало, так як вона як і раніше повинна боротися за виживання, уникаючи
 6.  Фактори раціональної організації життєдіяльності працівника розумової праці
    Як вже зазначалося, організація життєдіяльності людини визначається багатьма обставинами: індивідуальними, соціальними, сімейно-побутовими, культурологічними, професійними. У справжньому розділі будуть розглянуті фактори раціональної життєдіяльності стосовно до працівників розумової праці. Це зумовлено як професійною орієнтацією цього підручника на вчителів,
 7.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 8.  Психічне здоров'я
    Психічне благополуччя - це третій показник здоров'я населення (50%), від якого безпосередньо залежить спосіб життя. Довгий час цінності особистості, в тому числі і здоров'я, не були пріоритетними в нашому суспільстві. Особистість здорова фізично, психічно і соціально як правило завжди здатна протистояти будь-якому не позамежного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, боротися і перемагати
 9.  Емоційна сфера людини
    Емоції (від лат. Emovere - вражаю, хвилюю) - суб'єктивне переживання людиною її ставлення до навколишнього світу і самому собі. Емоції - один з головних механізмів внутрішньої регуляції психічної діяльності та поведінки. В емоціях і почуттях відбивається оцінка значимості для людини. Ось чому емоціям і почуттям надається велике значення. Вони визначають душевне здоров'я,
 10.  Емпатія. Проникливість. Егоцентризм
    Емпатія (грец. empathia - співпереживання) - осягнення емоційних станів іншої людини, здатність емоційно відгукуватися на переживання інших людей. Емпатія - це пізнання людиною внутрішнього світу інших людей, їх думок і почуттів, співпереживання і співчуття по відношенню до інших людей. Співчуття спонукає людину до допомоги іншому. Чим більш стійкі альтруїстичні мотиви,
 11.  Неврози і невротичні стани у дітей та поростков
    Неврози - найбільш поширена група нервово-психічних захворювань у дітей. Прояви неврозів у них відрізняються великою різноманітністю. Причина неврозів - міжособистісні конфлікти (невротичний конфлікт). Невроз є формою психічної адаптації (з проявом ознак дезадаптації). Він завжди обумовлений конституционально, пов'язаний з особливостями психіки, а не з характером
 12.  Стародавні люди: набуття ліків і лікарських навичок
    Почала медицини, як і перші зачатки культури взагалі, губиться в глибині тисячоліть. Про них ми можемо судити виходячи з двох джерел наукової інформації - археології та етнографії. По-перше, від доісторичної людини збереглися порівняно численні кісткові залишки і деякі сліди його життєдіяльності. Знайдені археологами при розкопках найдавніших поселень і особливо
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека