ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Стасенко В.Г.. «Професія психолог у сучасному світі», 2010 - перейти до змісту підручника

Основні професійно важливі якості особистості психолога

Іноді можна почути, як людині кажуть «Та ти природжений психолог ». Справді, що за вміння та особистісні особливості необхідно мати при вступі на цю спеціальність, а яким ще можна навчитися?

Нещодавно проведене на сайті www.futurejob.ru опитування самих практикуючих психологів показав, що необхідних якостей не так вже й багато, все інше - професійні навички, які можна з більшим чи меншим працею освоїти в процесі навчання або практики.

Так от, психологи дійшли висновку, що найважливішою особливістю успішного майбутнього психолога, незалежно від обраної спеціалізації, є інтерес і повагу до Людини. Так, саме Людині з великої літери. Мається на увазі щира зацікавленість в тому, як влаштований внутрішній світ людини, щире бажання розібратися в хитросплетіннях людської психіки. Таке собі здорове цікавість: а як же він влаштований, чоловік. Людина, другий, ніж ти сам. Такий інтерес мало піддається розвитку, він або є, або його немає. Іншими словами, можна говорити про людинолюбство, дружелюбності, гуманізмі ...

Ще одна важлива якість - толерантність. Це терпимість до іншого, іншому, готовність приймати різні прояви людей без агресії і роздратування. Ця якість вже, мабуть, більше піддається розвитку, але все ж якщо воно вже є як даність - буде простіше. Адже психолог працює з самими різними людьми, при цьому для ефективної роботи дуже важливо безоцінне прийняття людини.

Третім було названо таку якість, як гнучкість і відкритість змінам. Якщо ви легко пристосовуються до нових умов, якщо ви вмієте визнавати свої помилки і швидко змінювати свою поведінку залежно від ситуації, то ви володієте одним з професійно важливих для психолога якостей.

Майбутньому психологу необхідна і Сензитивність, інакше кажучи, чутливість. Якщо ви добре відчуваєте настрій іншої людини, вмієте здогадатися про його потреби, відчуваєте біль і радість близьких як свою власну, значить, ви володієте ще одним важливим якістю. Потрібно сказати, що воно, загалом-то, розвивається, а й початковий рівень має значення.

Серед інших якостей були також названі такі, як уміння ясно висловлювати свої думки і вміння чути і розуміти іншого, адже психолог багато спілкується з людьми. Названо було і вміння керувати власними емоціями. Дійсно, складно собі уявити нестриманого, вибухового, вкрай імпульсивного психолога. Всі ці вміння, в принципі, піддаються розвитку, було б бажання.

Потрібно сказати, що основна трудність роботи психолога в будь-якій сфері - це ризик емоційного вигорання.
Адже так чи інакше психолог включається в долю і життя кожної людини, пропускає його ситуації і проблеми через себе. Цей ризик не варто недооцінювати. Якщо ви помічали, що швидко втомлюєтеся від інтенсивного спілкування, то уявіть, що воно буде займати основну частину вашого життя в якості професійного обов'язку.

Таким чином, основними професійно важливими якостями виступають наступні: розвинені комунікативні навички (вміння чути і розуміти іншого, вміння поставитися і поставити запитання, викласти й аргументувати свою точку зору), вміння керувати своїми емоціями, здатність до емпатії (співпереживання), уміння зберігати таємницю, високий рівень розвитку словесно-логічного, образного та абстрактно-символічного мислення, хороша логічна і емоційна пам'ять, розвинені стійкість, переключення і обсяг уваги, висока інтелектуальна працездатність. Гнучкість, об'єктивність, доброзичливість, впевненість у собі, відповідальність, спостережливість, терплячість, тактовність. Широкий кругозір і ерудованість. Схильність до роботи з людьми і дослідницьким видами діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні професійно важливі якості особистості психолога "
 1. Стасенко В.Г.. «Професія психолог у сучасному світі», 2010
  Замість введення. Загальне уявлення про професію «Психолог». Опис професії. Де затребувані психологи сьогодні? Область базових знань психолога. Основні професійно важливі якості особистості психолога. Додаткові особливості професії, а також чим відрізняється психолог від психіатра і психотерапевта. Навіщо вступають на спеціальність «Психологія»? За що психологу платять гроші?
 2. Основні поняття валеології
  Виниклий в процесі еволюції органічного світу феномен людини став предметом дослідження величезної безлічі природних (біологія, генетика, антропологія, хімія тощо) і суспільних ( історія, філософія, соціологія, психологія, економіка та ін) наук. Проте до цих пір людина не може дати остаточні відповіді на багато питань, що стосуються не тільки своєї сутності, а й буття. Повною
 3. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 4. Основні поняття валеології
  Валеологія (від грец «valeo» - здоров'я) - наука про здоров'я та здоровий спосіб життя. Об'єктом інтересу цієї науки є людина, як цілісна, саморегулююча система, а не набір органів. Людський організм - це єдність фізико-хімічних, енергетичних і емоційних компонентів. А здоров'я - це найдорожчий скарб, чим може володіти людина. Як відомо, здоров'я - не тільки
 5. Абілітація І РЕАБІЛІТАЦІЯ
  Абілітація - це система лікувально-педагогічних заходів, що мають на меті попередження та лікування тих патологічних станів у дітей раннього віку, ще які не адаптувалися до соціального середовища, які призводять до стійкої втрати можливості трудитися, вчитися і бути корисним членом суспільства. Реабілітація - система лікувально-педагогічних заходів, спрямованих на попередження та лікування
 6. Загальнометодологічні принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
  Принцип детермінізму. Пануванню суб'єктної парадигми, визнанню ролі категорії суб'єкта передував складний процес подолання механічного лінійного розуміння принципу детермінізму, який на початку століття був підданий критичного подолання у фізиці, але продовжував панувати в психології. Забігаючи вперед, звертаючись до принципу соціальної детермінації особистості в гуманітарних науках,
 7. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 8. Методи акмеологічних досліджень
  План 1. Загальна характеристика методів, застосовуваних в акмеологічних дослідженнях. 2. Акмеологический і акмеоцентріческіе підходи. 3. Акмеографіческіе опису та акмеограмма. 4. Практика застосування акмеологічних методів. Ключові слова: акмеографіческій підхід, акмеоцентріческій підхід, акмеологічний метод, акмеограмма, акмеологічний аналіз, акмеологические умови і
 9. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
  Діагностичні методи. У акмеології застосовуються всі основні діагностичні методи, які використовуються в психології, психіатрії, педагогіки, соціальної психології та деяких інших суміжних науках. При цьому було б невірно недооцінювати такі перевірені методи, як бесіда, спостереження, експеримент, тестові методики та ін Ці методи володіють потужними діагностичними функціями.
 10. Психобіографічний метод
  У процесі психологічного, акмеологічного дослідження вирішуються в принципі дві суперечливі завдання: стиснення інформації про особу (наприклад, в ситуації відбору) і "розгортання" інформації про особу до прийнятного рівня (наприклад, в цілях вибору оптимальних шляхів психокорекції). І для обох цих завдань все частіше і частіше в зарубіжній і вітчизняній психології застосовується
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека