Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Основні прийоми консультативної роботи

В даний час основою для більшості алгоритмів психологічного консультування стала техніка емпатичних слухання, яка є центральною у консультативному процесі. Без її освоєння консультант-психолог не може сприйматися як професіонал. Це необхідна, але не достатня складова професіоналізму консультанта.

Для прискорення і полегшення контакту з клієнтом рекомендується модель, операционализируется принцип мовчання, тобто уникнення консультантом відповіді на головні питання клієнта. На початкових етапах вона передбачає в якості одиниць мовної активності консультанта використовувати переважно "Я повідомлення", і тільки після встановлення контакту переходити до "Ти-повідомленнями". Крім того, існує серія прийомів, способів і правил, що підвищують інтенсивність, ущільнюючих емоційну, смислове, інформаційну насиченість консультативної бесіди. До них відносяться робота з образом бажаного майбутнього, правило створення нових переживань, відмова від спроб позбавити клієнта від значущих для нього переживань, робота з узагальненнями, спотвореннями, ігноруванням реальності, що містить проблему клієнта, емоційний повернення в проблему і т.д.

В індивідуальному психолого-акмеологічному консультуванні успішно застосовуються підходи, розроблені в суміжних областях консультативної психології.

Таблиця 2

Емпатичних слухання клієнта

Це методи парадоксальною інтенції, прийоми, пов'язані з технікою списків і технікою контрактів, консультування за схемою "аналіз-діагноз-прогноз-рекомендація", моделювання та аналіз проблемних ситуацій за допомогою карткових методик, техніка роботи з "бар'єрами спілкування", методика роботи з системою суб'єктивних психологічних уявлень, позитивне консультування за допомогою метафор, проективних оповідань, метод "режисерської постановки симптому "та ін
Еклектичність в поєднанні прийомів, що розрізняються за стилями, концептуальним основам, консультативним психологічним школам, є в даному випадку каталізатором продуктивності консультативного процесу, що показано в спеціальних дослідженнях порівняльної ефективності різних консультативних підходів. Консультант-психолог буде тим більш успішним у своїй практичній діяльності, чим більше він буде орієнтуватися на клієнта і його проблеми, а не на методи, школи, парадигми, що лежать в основі його ремесла. Цей експериментально підтверджений висновок ліг в основу при побудові нами алгоритму продуктивного психолого-акмеологічного консультування службовців, кадрів управління, керівників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні прийоми консультативної роботи "
 1. Технології псіхоконсультірованіе
  План 1. Сутнісні характеристики психолого-акмеологічного консультування. 2. Особливості запитів клієнта. 3. Стратегії психолого-акмеологічного консультування. 4. Основні прийоми консультативної роботи. 5. Схема сеансу психолого-акмеологічного консультування. Ключові слова: консультативна психологія, психолого-акмеологическое консультування, нормозадающая
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку , що надає амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 3. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні «Талона амбулаторного пацієнта »(ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: -« Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу »(ф. 025-2 / у); -« Талон на прийом до лікаря »(ф. 025-4/у-88); -« Талон амбулаторного пацієнта »(Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); -« Єдиний талон
 4. Спеціалізована акушерська допомога
  Практика розвитку охорони здоров'я за останні десятиліття показала, що стоять перед ним кардинальні завдання можуть бути значною мірою вирішені подальшою спеціалізацією різних галузей медичної науки та організацією спеціалізованої допомоги по деяких розділах клінічних дисциплін. Спеціалізована медична допомога - «вид медичної допомоги, що надається лікарями-спеціалістами
 5. Структура акушерських стаціонарів і надання допомоги бере-менним
  Організація роботи в акушерських стаціонарах будується за єдиним принципом в Відповідно до діючого положення пологового будинку (відділення), наказами, розпорядженнями, інструкціями та існуючими методичними рекомендаціями. Структура акушерського стаціонару повинна відповідати вимогам будівельних норм і правил лікувально-профілактичних закладів; оснащення - табелю устаткування
 6. ПРАВОВА ДОПОМОГА МАТЕРІ І ДИТИНІ
  Правова допомога матері і дитині в родопомічних та дитячих ЛПУ є одним з важливих ланок у загальній системі державних заходів з охорони материнства і дитинства, проведених службою охорони здоров'я і здійснюваних штатними юрисконсультами, які безпосередньо підпорядковуються керівникам установ. Свою роботу юрисконсульт акушерсько-гінекологічного установи організовує в
 7. стафілококової інфекції
  Річард M. Локслі (Richard M. Locksley) Стафілококи, з яких золотистий стафілокок відноситься до найбільш важливих патогенних агентів для людини, являють собою стійкі грампозитивні бактерії, що мешкають на шкірних покривах. При порушенні цілісності шкірних покривів або слизових оболонок під час операції або в результаті травми стафілококи можуть потрапляти в підлеглі тканини і
 8. АЛКОГОЛЬ І АЛКОГОЛІЗМ
  М.А.Шукіт (М . A. Schuckit) Майже 90% населення так чи інакше вживають алкоголь, у 40-50% чоловічого населення час від часу виникають ті чи інші проблеми у зв'язку з вживанням алкоголю, і, нарешті, 10% чоловіків і 3-5% жінок страждають агресивним і постійним алкоголізмом. Навіть у незначних дозах алкоголь може несприятливим чином взаємодіяти з іншими лікарськими
 9. Предмет акушерської анестезіології
  Правильна і чітка організація анестезиолого-реанімаційного забезпечення в області акушерства та гінекології є одним з найбільш важливих факторів ефективності терапії. Акушерська анестезіологія має свою специфіку, оскільки при будь-якому вигляді анестезії необхідно враховувати вплив фармакологічних засобів на організм вагітної жінки, їх фармакодинаміку і фармакокінетику, перехід їх
 10. Плацентарний бар'єр в анестезіологічному плані. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів, що використовуються в акушерській анестезіології
  В результаті описаних вище змін чутливість організму вагітної жінки до фармакологічних препаратів змінюється. Велике значення для раціонального застосування фармакологічних засобів, що використовуються для надання анестезіологічної допомоги вагітним жінкам, мають і особливості трансплацентарного переходу того або іншого фармакологічного засобу. Відомо, що
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека