ГоловнаПсихологіяВведення в професію « Психолог »
« Попередня Наступна »
Сізанов А.Н.. Типологія помилок у діяльності педагога-психолога, 2006 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОМИЛОК У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ-ПСИХОЛОГІВ

Основні види діяльності педагога-психолога це психопрофилактика, діагностична і корекційна робота, робота з девіантними дітьми, робота з родинами учнів, психологічне просвітництво, профорієнтація.

Причини всіляких помилок у діяльності практичного психолога різноманітні. Виникнення труднощів у роботі може бути зумовлене різними факторами.

Одними з основних причин помилок у діяльності педагога-психолога є невідповідність особистісних якостей молодого фахівця вимогам, що пред'являються до даної професії, низький рівень освіти, професійна некомпетентність. Причиною непрофесіоналізму, як зазначає Н.І.Оліфіровіч [9], є робота частини педагогів-психологів до перекваліфікації, а іноді і після неї, педагогами. Педагог і психолог розрізняються по ряду позицій, і спроба поєднати їх в одній особі призводить до певних труднощів і проблем, так як носії цих професій мають різні професійні установки і цінності. Крім того, як відзначає той же автор, частина педагогів-психологів після перекваліфікації зберігає незмінними свої авторитарні педагогічні (а можливо, особистісні) установки.

Помилки в діяльності педагога-психолога можуть виникати через відсутність психологічної готовності до діяльності. Під психологічною готовністю, згідно Л.А.. Кандибовіч? 9?, Розуміється готовність до діяльності, яка виникає при сформованості ряду її структурних компонентів. Провідними з них є психічні освіти (знання, уміння, навички). Далі мотиваційний компонент - позитивне ставлення до майбутньої професії, потреба виконувати поставлене завдання, прагнення домогтися успіху і показати себе з кращого боку.
У структуру готовності входять і психічні процеси: емоційні (почуття відповідальності, впевненість в успіху, наснага), вольові (управління собою і мобілізація сил, зосередженість на завданні, подолання боязні, сумнівів).

Є.І. Рогов зазначає, що після отримання диплома або свідоцтва про перепідготовку новоспечений психолог нерідко повністю втрачає зв'язок із своїм установою освіти. Надані самим собі, особливо на периферії, люди, які вирішили присвятити себе психологічної взаємодії з дітьми, виявляються беззбройними перед можливими складнощами і проблемами? 16?.

Працюючи в школі, педагог-психолог без співпраці з педагогами не зможе принести ніякої користі від своєї діяльності. Без чіткого виконання своїх функціональних обов'язків і доброзичливого ставлення з педагогічним колективом психолог ніколи не зможе успішно взаємодіяти з педагогічним колективом.

Причиною труднощів у спільній роботі психолога і педагога є зіткнення двох ментальностей, які, незважаючи на ряд спільних точок і орієнтирів, досить різні і самодостатні.

Особливою категорією, з якою доводиться стикатися психолога, є батьки. При роботі психолога з сім'єю виникає маса складнощів, насамперед з тієї причини, що підготовка педагогів-психологів не орієнтована на надання допомоги батькам (сім'ї), а також відсутня методична і теоретична література по роботі зі здоровими дітьми, батьками в умовах шкільної психологічної служби? 13?.

Аналіз шкільної практики показує, що головні прорахунки в роботі з батьками лежать у двох площинах: недооцінка виховних можливостей сучасної родини з її зрослим матеріальним, культурним, освітнім та психолого-педагогічним рівнем; недооцінка кризового стану сім'ї, труднощів і проблем, зміни її підвалин від матеріально-економічних до соціально-психологічних.


У цих умовах формується неправильна психологічна установка педагогів і батьків на їх виховно-освітні функції і процес співпраці. Вчителі звертаються до психолога в основному лише з питань дисципліни та успішності. Батьки ж абсолютно байдуже ставляться до традиційної психолого-педагогічної пропаганді та своєї більш ніж скромною ролі, вважаючи, що вчителям все одно не зрозуміти їх проблем. При цьому формується позиція конфронтації: хто зобов'язаний, хто повинен, хто правий, хто винен, зазначає Р.В. Овчарова? 8?.

Молодого спеціаліста, перший рік працює в школі, підстерігають різноманітні складнощі й перепони. Н.В. Самоукіна? 15? зазначає, що, спостерігаючи за тим, в якій манері психологи ведуть просвітницьку роботу в школах перед вчителями, батьками та школярами, займаються консультуванням, діагностичної та корекційної роботою, можна виділити ряд допускаються ними типових помилок, що перешкоджають ефективності діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОМИЛОК У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ-ПСИХОЛОГІВ "
 1. Сізанов А.Н.. Типологія помилок у діяльності педагога-психолога, 2006
  причини помилок у діяльності педагогів-психологів. Типологія помилок у роботі психолога. Попередження помилок початківців педагогів-психологів. Висновок.
 2. ВИСНОВОК
  основних причин помилок у діяльності педагога-психолога є невідповідність особистісних якостей молодого фахівця вимогам, що пред'являються до даної професії, низький рівень освіти, професійної компетентності. Виключається можливість ефективної та продуктивної роботи за відсутності у педагога-психолога психологічної готовності до діяльності. Часто психологи повністю
 3. ХІРУРГІЯ ВЧИТЬ, виховує, розвиває
  основні якості хірурга. С.С. Юдін - Практична (клінічна) хірургія - це велике мистецтво і, як будь-яке мистецтво, відбирає талановитих і відданих служителів його. Н.І. Мирон - Хірургія - найбільш темпераментна з медичних спеціальностей. В.А. Опель - Chirurgiae effectus inter omnes medicinae partes evidentissimus est. Ефект хірургії серед
 4. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  основні розділи, висновок і використана література). Реферат, як правило, не більше 10-12 сторінок друкованого тексту або 15-17 с. від руки. Захист реферату проходить публічно в присутності групи. Автору дається право викласти зміст реферату за 7-8 хвилин. Після чого виступають 2-3 опонента з числа добровільно викликалися студентів. Їх мета - обговорити роботу і задати 2-3 цікавлять їх
 5. Загальні принципи обстеження дітей
  основні скарги зводяться до ускладнень в шкільному навчанні, поганої пам'яті, непосидючості, неуважність та т.д. Збір анамнестичних даних починається зі знайомства з батьками хворого: враховуються їх вік, професія, місце роботи в період очікування потомства, особливості сімейного укладу, кількість членів сім'ї (повна чи сім'я), хто і як виховує дитину, житлові умови. Ця
 6. Медико-педагогічний аналіз деяких форм аномалій розвитку в дитячому віці
  основним критерієм розумової відсталості для неспеціаліста (педагога масової школи) є виражена неуспішність у школі. Застосування такого критерію не є правильним. Неуспішність може пояснюватися рядом причин: педагогічною занедбаністю, бездоглядністю, конфліктною ситуацією в сім'ї, фізичної ослабленностью дитини, дефектами мови і т.д. Розумова відсталість - тільки одна
 7. Додаток
  основні форми порушення слуху, зору, мови, моторики, поведінки, інтелекту пов'язані з відхиленнями у розвитку нервової системи. Педагог-дефектолог повинен знати причини слухоречевой і нервово-психічних розладів, їх прояви в різні вікові терміни, методи лікувально-корекційного впливу. У зв'язку з цим основним завданням курсу "Невропатология дитячого віку" є вивчення
 8. Розвиток творчого потенціалу керівників, активація саморегуляціонной діяльності, цільові програми оптимізації психічної стійкості
  основні функції, призначення і роль того чи іншого особистісного властивості, і що можна добитися, володіючи ним як специфічним інструментом взаємодії. Постарайтеся уявити собі, скільки і чого ви могли б досягти в житті, діяльності та спілкуванні, володіючи бажаним якістю? Можете це навіть записати собі на пам'ять. Наприклад, за допомогою цієї якості я б міг ... Пам'ятайте, однієї правильно
 9. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності
  основні теоретичні моменти, характерні для сучасної акмеології. Практична задача, на вирішення якої в даний час спрямована акмеологія, - виховання професіоналів і надання їм допомоги в досягненні вершин професійної майстерності - фактично стоїть перед людством протягом усієї його історії. Будь-яка історична епоха вже мала успадковані від минулих поколінь і
 10. П
  основним виступав метод «активного уяви», що передбачає можливість зустрічі та взаємодії з символами несвідомого і духовного вивільнення. У К. Хорні одним з провідних виступав метод спільного з клієнтом аналізу життєвого шляху. Г.С. Саллівен основну увагу приділяв «загальної емоції», що виникає між психологом і клієнтом. Психодрама як метод П. здійснюється в роботі
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека