Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Т. Н. Берг. Нервово-психічна нестійкість і способи її виявлення, 2005 - перейти до змісту підручника

Основні причини і фактори ризику розвитку нервово-психічної нестійкості

Більшість фахівців, що займаються проблемою діагностики нервово -психічної стійкості, вважають, що основними причинами, що формують НПН, є:

- наслідки психогенних травмуючих ситуацій;

- легкі ступені розумового недорозвинення або низького загальноосвітнього рівня;

- алкоголізм, наркоманія та токсикоманія, у тому числі і у батьків;

- наслідки нейроінфекцій і закритих черепно-мозкових травм;

- педагогічна занедбаність або серйозні помилки, допущені в процесі виховання та формування особистості.

Існує безліч інших причин, що сприяють розвитку НПН та психіатричної патології у юнаків. Їх можна умовно розділити на дві групи. У першу групу входять причини біологічного характеру, в другу соціально обумовлені причини.

Причини біологічного характеру пов'язані, з одного боку з генетичної та конституційної схильністю індивіда, з іншого з дедалі більшим негативним впливом на організм людини екологічно шкідливих факторів зовнішнього середовища.

Друга група причин, що формують НПН у підлітків і юнаків, має соціальний характер. Зміни умов життя і виховання, що відбуваються в останні роки в суспільстві, так само сприяють зниженню рівня нервово-психічної стійкості юнаків.

В даний час критерії нервово-психічної стійкості розглядаються з позиції клінічної нормології, основи якої були закладені в минулому столітті видатними дослідниками - австрійським лікарем і математиком Гансом Кетле і англійським психіатром і психологом Френсісом Гальтоном. Запропонований ними популяційний підхід, заснований на законах математичної статистики, і зокрема нормального розподілу, дозволяє віднести будь-якого індивіда до однієї з категорій в координатах:'' норма - прикордонний стан-патологія''.

Зміст понять «норма», «прикордонний стан», «патологія»

Зауважимо, що навіть у такому схематичному вигляді НПН перебуває ніби між нормою і психічними розладами, повністю відповідаючи поняттям'' прикордонні розлади''. Слід пам'ятати, що високий рівень НПН відноситься до прикордонних нервово-психічних розладів, які об'єднують хворобливі стани, які не досягли ще стану психопатології.

І хоча прикордонні нервово-психічні розлади, будучи перехідними формами від здоров'я до хвороби, не можуть повною мірою вважатися психіатричної патологією, тим не менш, вони істотно позначаються як на психічному стані особистості, так і на можливостях її цілеспрямованого реагування. При цьому діяльність в цілому продовжує залишатися нормальною, але можливості пристосувальної психічної активності істотно звужуються, проявляючись нерідко якісно новими дезадаптивною реакціями.

Прояв НПН найчастіше припадає на вік 16-30 років. У більш ранні дитячі роки (так само як і в пізніші) такі розлади дифузно і обмежені.


Найбільш часто НПН властиво особам з певним преморбідним фоном, що характеризується наявністю явних чи прихованих акцентуацій (що виявляються лише при несприятливому впливі зовнішнього середовища, в тому числі під впливом екстремальних факторів).

Медичне обстеження, докладний анамнез, включає в себе двісті ознак та факторів ризику розвитку НПН, які зведені в 20 блоків:

1. Вегетативно-судинні порушення;

2. Зміни в емоційній сфері;

3. Невротичні прояви;

4. Внутрішні причинні умови;

5. Особливості характеру;

6. Особливості інтелектуальної діяльності;

7. Зовнішні причинні фактори;

8. Зовнішні причинні умови;

9. Ознаки інфантилізму;

10. Особливості поведінки;

11. Успішність у школі (успішність у діяльності);

12. Мімічні реакції;

13. Особливості моторики;

14. Особливості мови;

15. Особливості зовнішнього вигляду;

16. Особливості уваги;

17. Лікування, корекція, допомога;

18. Виявлення НПН за часом;

19. Психічні розлади та придатність до кої службі;

20. Інші зміни.

Провідне значення в розпізнаванні даного стану в момент огляду має виявлення емоційних розладів і вегето - судинних порушень.

На другому місці за прогностичної значимості стоять зовнішні причинні фактори, що відображають негативний психологічний клімат, в якому перебував до призову або знаходиться військовослужбовець. До них можна віднести конфліктні відносини батьків, неправильні методи виховання, розпад сім'ї, конфлікти в школі, на виробництві, у військовому колективі і т. д.

Третє місце займають невротичні прояви. До них відносяться: байдуже ставлення до оточуючих, розчарування в житті, відчуття особливості та незрозумілості оточуючими, відчуття засуджують поглядів людей, дратівливість, нав'язливість, порушення пам'яті при хвилюванні, страхітливі сновидіння, порушення сну.

Не настільки інформативні безпричинні страхи, поява при хвилюванні нудоти, блювоти, грудки в горлі, прискорене сечовипускання, порушення апетиту, дихання, мови, рухів, загальне тремтіння.

Четверте місце займають внутрішні причинні умови (біологічна неповноцінність, обтяжена спадковість, змінена реактивність), від яких залежить надійність адаптаційних і компенсаторних механізмів. Про'' слабкості'' цих механізмів можна думати при скарзі на сильні головні болі і запаморочення, які зустрічаються в групі осіб з НПН в 18 разів частіше, ніж у здорових. Інші чинники, що вказують на біологічну неповноцінність організму (обтяжена психічними розладами спадковість, нічне нетримання сечі до 10-12 річного віку і старше, снохождение, сноговореніе, заколисування при їзді в транспорті, багаторазові госпіталізації до лікувальних установ) так само вірогідно частіше зустрічаються в осіб з НПН.


П'яте місце займають зовнішні причинні фактори, до яких відносяться: травматичні, інфекційні та інтоксикаційні ураження головного мозку.

У групі НПН частіше відзначаються'' простудні'' захворювання, туберкульоз, інфекційний гепатит, пневмонії та інші важко і тривало протікають захворювання. В умовах військової служби у осіб з НПН часто діагностуються так звані функціональні соматичні розлади - нейроциркуляторні дистонії, дискінезії шлунково-кишкового тракту.

У осіб з НПН в анамнезі порушення поведінки зустрічаємо такі фактори події, як: догляд з дому після образ, пропуски занять у школі, зниження оцінок за поведінку, конфлікти з оточуючими, дисциплінарні стягнення, приводи в міліцію , а так же хворобливе реагування на несправедливе до них ставлення.

У військовослужбовців з НПН достовірно частіше, ніж у здорових відзначаються девіації поведінки. Самоушкодження, суїцидальні погрози, спроби ковтання сторонніх тіл та інші девіації є характерними для них.

До особливостей особистості, що збільшує ризик розвитку НПН, відносяться образливість, прямолінійність, запальність, упертість, недовірливість, невпевненість.

У військовослужбовців з НПН часто відзначається невисокий інтелект. Це проявляється низьким рівнем загальної обізнаності, примітивністю і незрілістю суджень, конкретністю суджень, недостатністю критики і гнучкості, нерозумінням переносного сенсу прислів'їв, відставанням у навчанні. Особи з нервово-психічної нестійкістю представляють собою групу підвищеного ризику щодо розвитку психічних розладів і дезадаптивних порушень. Вони вельми неефективні як щодо професійного навчання, так і подальшої діяльності в якості військового фахівця.

Таким чином, в походженні нервово-психічної нестійкості визначальну роль відіграють біологічна неповноцінність нервової системи (вроджена чи набута) у поєднанні з несприятливими психологічними і соціальними чинниками. Для військового психолога дуже важливе розуміння біологічної "грунту" у розвитку нервово-психічної нестійкості.

По-перше, це пояснює, чому зустрічаються відхилення в поведінці і діяльності у звичайної людини носять незначний характер і не накладають відбиток на особистість у цілому, в той час як у осіб з нервово-психічною нестійкістю ці відхилення не тільки сильно виражені, а й носять стійкий характер, істотно позначаючись на різних сторонах проявів особистості.

По-друге, такий підхід до розуміння НПН зумовлює в роботі з військовослужбовцями з ознаками НПН не тільки комплекс виховних та психотерапевтичних, а й організаційних заходів.

Вирішення цих завдань можливе при тісній співпраці командирів, їх заступників з виховної роботи, психологів та медичних працівників. Організація роботи з виявлення військовослужбовців з ознаками нервово-психічної нестійкості повинна передбачати планові заходи в період прибуття поповнення в частину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні причини і фактори ризику розвитку нервово-психічної нестійкості "
 1. . Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, 1997
  Нервово-психічна нестійкість. Вивчення документів. У період прибуття поповнення. Спостереження за поведінкою військовослужбовців. Проведення індивідуальних співбесід. Анкета Прогноз-2. Текст анкети
 2. Нервово-психічна нестійкість.
  Під "нервово-психічної нестійкістю" (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предболезненное стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою, або помірно вираженою, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами
 3. Додаток № 6 Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості
  до ст. 20 керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості {foto6} * дивись Додаток № 3; ** вказуються поточний стан військовослужбовця на момент чергового консультування, а також заходи (при їх
 4. П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час), 1997
  Загальні положення. Організація та утримання психологічної роботи. Науково-методичне забезпечення психологічної роботи. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення психологічної роботи. Підготовка кадрів. Етичні норми професійної діяльності психолога ЗС РФ. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості. Психологічна методика « Прогноз-2 »
 5. У період прибуття поповнення.
  З прибуттям поповнення до військової частини психолог проводить інструктивно-методичне заняття з посадовими особами пункту прийому поповнення, командирами підрозділів, офіцерами вихователями. На цьому занятті він у доступній формі розповідає про сутність і ознаки прояву нервово-психічної нестійкості в спілкуванні, поведінці, діяльності, зовнішньому вигляді військовослужбовців, а також вказує,
 6. Поняття про психічному і соціальному здоров'я
  Основні питання: 1. Поняття про психічне здоров'я, його складових. 2. Шляхи формування психічного здоров'я. 1. Поняття про соціальне здоров'я. Стрес як фактор ризику для
 7. Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості
  {foto6} * дивись Додаток № 3; ** вказуються поточний стан військовослужбовця на момент чергового консультування, а також заходи (при їх необхідності) організаційного або психологічного плану, спрямовані на надання допомоги даній особі. При звільненні зі Збройних Сил за станом здоров'я або переведення в іншу частину - в графі робиться відповідна
 8. ВСТУП
  В даний час виходячи з аналізу демографічної обстановки в Російській Федерації особливе значення у Збройних Силах набуває якісне вивчення поповнення прибуває для укомплектування військових частин. Це перший етап, що забезпечує боєготовність, впевненість командирів усіх рівнів у можливості виконання завдань за призначенням, грамотно організувати роботу по зміцненню
 9. Придбані особливості психіки. Фактори, що впливають на них
  Крім спадкових факторів, на стан психічного здоров'я впливають і ті, які діяли протягом життя людини. Наприклад, це психічний стрес, пов'язаний з емоційними та інтелектуальними перевантаженнями або психологічними травмами, часто поєднуються зі стресом. Стрес (напруга) стан напруги в системі, на яку діють подразники, сила яких перевищує
 10. Короткі методичні рекомендації з профілактики НПН у військовослужбовців
  Рішення задач з профілактики НПН можливо при тісній співпраці командирів, їх заступників з виховної роботи, психологів та медичних працівників. Організація роботи з виявлення військовослужбовців з ознаками нервово-психічної нестійкості повинна передбачати планові заходи в період прибуття поповнення в частину. Крім цього, до посадових осіб доводяться основні заходи щодо
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека