Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
В.П. Кляуззе. Курс лекцій «Санітарія і гігієна праці», 2011 - перейти до змісту підручника

Основні поняття

Середа проживання людини (Закон Республіки Білорусь "Про санітарно-епідемічне благополуччя населення" - частина навколишнього середовища, що включає її природні компоненти (атмосферне повітря, водойми, грунт), а також питна вода, продовольчі та промислові товари, умови праці, побуту (житло, місця відпочинку, транспортні засоби), навчання, виховання, які надають або за певних умов можуть вплинути на здоров'я населення

Фактор середовища проживання (Закон Республіки Білорусь "Про санітарно-епідемічне благополуччя населення" - будь-який хімічний, фізичний або біологічний компонент середовища природного або антропогенного походження, здатний впливати на організм людини.

Шкідлива речовина (ГОСТ 12.1.007-76) - речовина, яка при контакті з організмом людини в разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення у стані здоров'я, які виявляються сучасними методами як у процесі роботи, так і у віддалені строки життя теперішнього і наступних поколінь

Приклади: шкідливих речовин - отрути, активні хімічні реагенти, радіоактивні речовини.

Середня смертельна доза при введенні в шлунок (ГОСТ 12.1.007-76) - доза речовини, що викликає загибель 50% тварин при одноразовому введенні в шлунок.


Приклади: Токсичність речовин, у тому числі нових, визначають спеціальні токсикологічні лабораторії НІІСГІ, Республіканська СЕС.

Досліди ставляться, в основному на мишах або щурах.

Середня смертельна доза при нанесенні на шкіру (ГОСТ 12.1.007-76) - доза речовини, що викликає загибель 50% тварин при одноразовому нанесенні на шкіру.

Середня смертельна концентрація в повітрі (ГОСТ 12.1.007-76) - концентрація речовини, що викликає загибель 50% тварин при двох-чотиригодинному інгаляційному впливі

Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працюючих у процесі трудової діяльності.

Непостійне робоче місце - місце, на якому працюючий знаходиться меншу частину свого робочого часу (менше 50% або менше 2 год безперервно).

Постійне робоче місце - місце, на якому працюючий знаходиться більшу частину свого робочого часу (понад 50 % або більше 2 год безперервно). Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем вважається вся робоча зона.

Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.

Шкідливий виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах може призвести до захворювання, зниження працездатності і (або) негативному впливу на здоров'я потомства.


Примітка. Залежно від кількісної характеристики (рівня концентрації тощо) і тривалості впливу шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним

Виробничий фактор може бути фактором виробничого середовища, а може бути і конструктивним елементом обладнання.

Небезпечний виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до травми, гострого отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров'я або смерті.

Гранично допустиме значення шкідливого виробничого фактора - граничне значення величини шкідливого виробничого фактора, вплив якого при щоденній регламентованої тривалості протягом усього трудового стажу не призводить до зниження працездатності й захворювання як в період трудової діяльності, так і до захворювання в наступний період життя, а також не надає несприятливого впливу на здоров'я потомства.

Для хімічних факторів застосовується поняття Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а для фізичних чинників - Гранично допустимий рівень (ПДУ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основні поняття"
 1. ХВОРОБИ периферичної нервової системи
  А.К.Есбарі (AKAsbury) Периферична невропатія - це загальний термін, який вказує на поразку периферичного нерва будь-якої етіології. Основні процеси, що призводять до поразки м'язів і нервів, досить повно охарактеризовані в гол. 354. Мета ж даної глави - дати, грунтуючись на вищезгаданому базисі, широкий огляд периферичних невропатій людини, а також створити логічну
 2. Н
  + + + гній, цінне органічне добриво, що складається з екскрементів тварин, рідких відходів ферм і підстилкового матеріалу (солома, торф, тирса). Н. містить велику кількість мінеральних і органічних речовин, внесення яких в грунт підвищує її поживні властивості. Залежно від методу утримання тварин та системи збирання приміщення розрізняють Н. рідкий, напіврідкий і твердий. Рідкий
 3. Введення
  В даний час гігієні та санітарії на підприємствах харчових галузей приділяється особлива увага. З одного боку, сировину, напівфабрикати , вироби можуть бути живильним середовищем для розвитку патогенних мікроорганізмів, можуть містити небезпечні та шкідливі речовини як для здоров'я споживача, так і працівників підприємства. З іншого боку, самі умови праці, різні шкідливі фактори виробництва
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Федеральний Закон «Про охорону атмосферного повітря» М, 1999. 2. Федеральний Закон «Про охорону навколишнього середовища». М., 2002. 3. Постанова Уряду Російської Федерації № 182 від 2 березня 2000 р. "Про порядок встановлення і перегляду екологічних і гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря, гранично допустимих рівнів фізичних впливів на атмосферне повітря та
 5. Поняття та визначення
  Основні поняття та визначення в цьому документі відповідають ГОСТ 17.2.1.03-84 "Охорона природи. Атмосфера. Терміни та визначення контролю забруднення" і ГОСТ 17.2.1.04-77 "Охорона природи. Атмосфера. Метеорологічні аспекти забруднення і викиди. Основні терміни та визначення". Вміщені в цьому документі інші поняття означають: питомий викид забруднюючої речовини
 6. Теоретичні основи мікробіології
  Назва «мікробіологія» походить від трьох грецьких слів: mikros - малий, bios - життя і logos - вчення. Мікробіологія - це одна з біологічних наук, що вивчає мікроорганізми, їх морфологію, систематику, генетику, фізіологію, поширення в природі. Мікроорганізми (мікроби) - це дрібні живі організми, які знаходяться навколо нас: у повітрі, воді, грунті , продуктах.
 7. Харчові отруєння.
  Основні поняття. Класифікація харчових отруєнь. Харчовими отруєннями (інтоксикації) називають гострі захворювання, що виникають від вживання їжі, що містить отруйні для організму речовини мікробної і немікробної природи. На відміну від кишкових інфекцій харчові отруєння виникають у людей швидко і тривають кілька днів, але в окремих випадках вони приймають дуже важкий характер і
 8. Екзаменаційні питання
  Основні поняття дисципліни. Історія розвитку мікробіології. 2) Морфологія мікроорганізмів: бактерії. Будова клітини. Форми. Розмноження. 3) Морфологія мікроорганізмів: гриби. Будова клітини. Розмноження. 4) Морфологія мікроорганізмів: дріжджі. Будова клітини. Форми. Розмноження. 5 ) Морфологія мікроорганізмів: віруси. Форми. 6) Фізіологія мікроорганізмів. 7) Вплив умов
 9. Технічні нормативні правові акти, що діють у сфері санітарії та гігієни праці
  У країні застосовуються як власні технічні нормативні правові акти, так і міждержавні. Міждержавні (регіональні) стандарти застосовуються в Республіці Білорусь, якщо їх вимоги не суперечать законодавству Республіки Білорусь і вводяться в дію в якості державних стандартів у порядку, передбаченому для державних стандартів. Міждержавні
 10. ревматоїдний артрит. ХВОРОБА БЕХТЕРЕВА
  Ревматологія як самостійна науково-практична дисципліна формувалася майже 80 років тому у зв'язку з необходімостио більш поглибленого вивчення хвороб цього профілю, викликаної їх широким розповсюдженням і стійкою непрацездатністю. У поняття "ревматичні хвороби" включають ревматизм, дифузні захворювання сполучної тканини, такі як системний червоний вовчак, системна
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека