Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня
Карабущенко Н. Б.. Феномен еліти: історико-психологічні підстави та шляхи розвитку, 2009 - перейти до змісту підручника

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження

Монографії

1. Карабущенко Н.Б. Психологічна дистанція (в дихотомії «еліта» - «маса»): Монографія. М.: Прометей. МПДУ, 2002. 230 с. (14,4 д.а.)

2. Карабущенко Н.Б. Психологічні теорії еліт: Монографія. М.: Пам'ятки історичної думки, 2006. 448 с. (У співавторстві з П.Л. Карабущенко) (28,0 д.а. / 14,0 д.а.)

3. Карабущенко Н.Б. Теоретико-методологічні основи психології еліт (історія та сучасність): Монографія. М.: РУДН, 2007. 273 с. (16,0 д.а.)

4. Карабущенко Н.Б. Психологія російських еліт: теоретико-узагальнена і реальні моделі: Монографія. М: Изд-во МНЕПУ, 2009. 170 с. (10,2 д.а.)

Статті у провідних рецензованих наукових журналах, визначених ВАК РФ:

5. Карабущенко Н.Б. Фізичні фактори елітності й критика біологічного елітизму / / Південно-Російський вісник геології, географії та глобальної енергії. 2006. № 6 (19). С. 39-43 (0,4 д.а.)

6. Карабущенко Н.Б. «Втеча від свободи» як «втеча від відповідальності» / / Вісник Астраханського державного технічного університету. 2006. № 5 (34). С. 278-282. (0,5 д.а.)

7. Карабущенко Н.Б. Особливості політичної психології суб'єктів еліт (сучасний російський досвід) / / Вісник Астраханського державного технічного університету. 2006. № 6 (35). С. 306-309 (0,5 д.а.)

8. Карабущенко Н.Б. Становлення «теорій еліт» в західній психології XX століття / / Наукова думка Кавказу. Додаток. 2006. № 13 (97). С. 50-57 (0,5 д.а.)

9. Карабущенко Н.Б. Періоди розвитку психологічних концепцій еліт / / Вісник РУДН. Серія: Психологія і педагогіка. 2007. № 1 (5). С. 55-63 (0,5 д.а.)

10. Карабущенко Н.Б. Індивідуально-особистісні та соціальні функції еліти / / Вісник Астраханського державного технічного університету. 2007. № 5 (40). С. 80-85 (0,5 д.а.)

11. Карабущенко Н.Б. Базові категорії сучасної концепції психології еліт / / Вісник РУДН. Серія: Психологія і педагогіка. 2007. № 2. С. 33-39 (0,4 п. л.)

12. Карабущенко Н.Б. Деякі аспекти сутнісно-функціонального підходу до «психології еліт» / / Вісник РУДН. Серія: Психологія і педагогіка. 2007. № 3-4. С. 58-72 (0,5 д.а.)

13. Карабущенко Н.Б. Психологічна елітології як напрям психологічної думки / / Вісник РУДН. Серія: Психологія і педагогіка. 2008. № 2. С. 54-63 (0,5 д.а.)

14. Карабущенко Н.Б. Структурні складові психології еліт / / Вісник РУДН. Серія: Психологія і педагогіка. 2008. № 3. С. 22-26 (0,4 д.а.)

15. Карабущенко Н.Б. Загальне і специфічне у психологічних моделях еліт / / Вісник РУДН. Серія: Психологія і педагогіка. 2008. № 4. С. 42-46 (0,4 д.а.)

16. Карабущенко Н.Б. Значення акмеології для розробки концептуальних основ психології еліт / / Акмеологія. 2009. № 1. С. 10-16 (0,5 д.а.)

Наукові статті, тези доповідей

17. Карабущенко Н.Б. (Корнєєва Н.Б.) Вплив елітарного і елітного освіти на процес самопізнання особистості / / Елітологіческіе дослідження. 1998. № 2-3. С. 62-63 (0,1 д.а.)

18. Карабущенко Н.Б. (Корнєєва Н.Б.) Соціально-психологічна елітоло-гія Е. Фромма / / Елітологіческіе дослідження. 1998. № 2-3. С. 169-170 (0,2 д.а.)

19. Карабущенко Н.Б. Проблема психологічної дистанції в освітньому процесі вищої школи / / Підсумкова наукова конференція АГПУ. Тези доповідей. Психологія. Соціальна психологія та педагогіка. Астрахань: Вид-во АГПУ, 1999. С. 27 (0,1 д.а.)

20. Карабущенко Н.Б. Вплив конфлікту на формування психологічної дистанції / / Учитель. Імідж. Здоров'я. Альманах. Астрахань: Центр людино-ведческой компетентності педагогів Управління освіти адміністрації міста Астрахані, 1999. С. 142-151 (0,4 д.а.)

21. Карабущенко Н.Б. Адекватна і неадекватна психологічна дистанція в структурі міжособистісних відносин / / человековедческой технології як інноваційна складова підвищення професіоналізму сучасного вчителя. Астрахань: Центр человековедческой компетентності педагогів Управління освіти адміністрації міста Астрахані, 1999. С. 85-88 (0,15 д.а.)

22. Карабущенко Н.Б. Проблеми психологічної дистанції в тимчасовому поле особистості / / Вчені записки АСИ МОСУ 1999 рр.. Т.2. Астрахань: Вид-во АСИ МОСУ, 1999. С. 155-156 (0,2 д.а.)

23. Карабущенко Н.Б. Психологічна дистанція в руслі психоаналітичної концепції Е. Еріксон і К. Юнг / / Елітологіческіе дослідження. 1999. № 1-2. С. 28-42 (1,3 д.а.)

24. Карабущенко Н.Б. Психологічна дистанція як категорія суспільної свідомості (до аналізу теорії еліт і мас) / / Філософія, право, економіка. «Вчені записки АСИ МОСУ 1998-1999 рр..». Т.1. Астрахань: Вид-во АСИ МОСУ, 1999. С. 185-193 (0,8 д.а.)

25. Карабущенко Н.Б. Психологічна дистанція як прояв дихотомії «свій - чужий» / / Підсумкова наукова конференція АГПУ. Тези доповідей. Психологія. Астрахань: Вид-во АГПУ, 2000. С. 9 (0,1 д.а.)

26. Карабущенко Н.Б. Питання психологічної дистанції в різних освітніх системах / / Alma mater. 2000. № 5. С. 19 (0,1 д.а.)

27. Карабущенко Н.Б. Психологічна дистанція в релігійній формі елітарного свідомості / / Християнство і Культура (до 2000-річчя Християнства): матеріали міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х ч. Ч.1. Астрахань: Вид-во АГПУ, 2000. С. 150-152 (0,3 д.а.)

28. Карабущенко Н.Б. Психологічна дистанція в освітніх процесах масової та елітарної шкіл / / Якість вищої професійної небюджетного освіти: сучасний стан і перспективи. М.: Изд-во МОСУ, 2000. С. 285-287 (0,2 д.а.)

29. Карабущенко Н.Б. Подолання психологічної дистанції в міжетнічних відносинах / / Розвиток і взаємодія національних культур як фактор стабільності міжетнічних відносин в поліетнічному регіоні. Астрахань: Вид-во АГПУ, 2000. С. 142-144 (0,2 д.а.)

30. Карабущенко Н.Б. Проблеми психологічної дистанції у соціально-психологічної елітології Еріха Фромма / / Елітологіческіе дослідження. 2000. № 1-2. С. 98-109 (1,0 д.а.)

31. Карабущенко Н.Б. Конфліктна особистість як джерело утворення деструктивної ПД / / Тези підсумковій науковій конференції АГПУ. Астрахань: Вид-во АГПУ, 2001.
С. 42. (У співавторстві з Ю.П. Тимофєєвим) (0,1 / 0,05 д.а.)

32. Карабущенко Н.Б. Проблема пошуку оптимальної ПД в педагогічному спілкуванні / / Тези підсумковій науковій конференції АГПУ. Астрахань: Вид-во АГПУ, 2001. С.9 (0,1 д.а.)

33. Карабущенко Н.Б. Теорія пасіонарності Л.М. Гумільова і його погляд на історичну елітології / / Каспійський регіон і діалог цивілізацій в сучасному світі. До 90-річчя Л.Н. Гумільова. Матеріали міжнародної наукової конференції. 16-17.10.2002. Астрахань: Вид-во АГПУ, 2002. С.250-256. (У співавторстві з П.Л. Карабущенко) (0,4 / 0,2 д.а.)

34. Карабущенко Н.Б. Духовне вдосконалення як форма елітізаціі особистості / / Духовне становлення особистості в сучасних умовах. Матеріали міжнародної наукової конференції. 18-20.09. 2002. Астрахань: Вид-во АГПУ, 2002. С. 26-28 (0,2 д.а.)

35. Карабущенко Н.Б. Міф як основа особистості / / Тези підсумковій науковій конференції АГПУ. Астрахань: Вид-во АГПУ, 2002. С. 131 (0,1 д.а.)

36. Карабущенко Н.Б. Психологічні теорії еліт / елітності в умовах глобалізації розвивається постіндустріалізму / / Єдиний Каспій: Міждержавне співробітництво і проблеми економічного і соціального розвитку: Матеріали міжнародної наукової конференції. 10-11 червня 2002 Астрахань: Вид-во АГПУ, 2002. С. 21-23 (0,2 д.а.)

37. Карабущенко Н.Б. Вітчизняна психологічна елітології ХХ століття / / Росія. Політичні виклики XXI століття. М., 2002. С.435-438 (0,3 д.а.)

38. Карабущенко Н.Б. Проблема «елітарного свідомості» в традиції вітчизняної психології / / Астраполіс. 2002. № 2 (3). С. 91-95 (0,3 д.а.)

39. Карабущенко Н.Б. «Міф» як категорія соціально-психологічна / / Збірник праць молодих вчених МДПУ. Випуск 2. / Упоряд. і відп. Ред. Н.М. Чалов. М.: МДПУ, 2003. С. 67-75 (0,5 д.а.)

40. Карабущенко Н.Б. «Гра» як синтез міфологічного і наукового знання (на прикладі романів Г. Гессе «Гра в бісер», Дж. Фаулза «Волхв» і Х. Кортасара «Гра в класики» / / Актуальні проблеми історії, теорії та методики викладання літератури. Випуск перший. Орєхово-Зуєво: Вид-во Орехово-Зуєвського держ. пед. ун-ту, 2003. С. 102-108 (0,4 д.а.)

41. Карабущенко Н. Б. Роман Дж. Фаулза «Волхв» у світлі психологічних основ «міфу Я» / / Проблеми сучасного філологічної освіти. Міжвузівський збірник наукових статей. Випуск 4. / Под ред. С.А. Леонова. Москва-Ярославль: МДПУ-Ремдер, 2003. С. 103-108 (0,4 д.а.)

42. Карабущенко Н.Б. Елітарне свідомість і проблеми творчої обдарованості людини / / Росія і регіон: політичні, правові, економічні та гуманітарні проблеми. Матеріали міжрегіональної наукової конференції. Астрахань: Вид-во АСИ-ФМОСУ, 2003. С. 102-105 (0,2 д.а.)

43. Карабущенко Н.Б. діалогічність елітарного свідомості / / Проблеми міжкультурної комунікації: історія і сучасність. Матеріали науково-практичної конференції. Випуск 5. Ростов-н / Д.: Вид-во «Фоліант», 2003. С. 65-68 (0,3 п.л .)

44. Карабущенко Н.Б. Роль неусвідомлюваного компонента в процесі творчості / / Сьомі міжнародні Виноградівські читання. Актуальні проблеми вивчення зарубіжної літератури (Секція зарубіжної літератури). Матеріали конференції 26 - 28 березень 2003 р . М.: МДПУ, 2004. С. 44-50 (0,4 д.а.)

45. Карабущенко Н.Б. Деякі функції свідомості елітізірующейся особистості / / Росія і Схід. Феномен свідомості: интегративное бачення. Астрахань: Видавничий дім «Астраханський університет», 2004. С.37-40 (0,3 д.а.)

46. Карабущенко Н.Б. Психологічна елітології: постановка проблеми / / Питання елітології: філософія, культура, політика. Щорічний альманах астраханського елітологіческого співтовариства (колективна монографія). Т.1. Астрахань: ТОВ «ПоліграфКом», 2004. С. 77-91 (1,0 д.а.)

47. Карабущенко Н.Б. Феноменологія духу і процес елітізаціі творчої особистості / / Нова феноменологія духу: Монографія / За ред. П.Л. Карабущенко. Том 1. М.: Прометей, 2004. С .123-134 (1,0 д.а.)

48. Карабущенко Н.Б. «Елітність» у системі близьких понять / / Росія і Схід. навчали суспільство і соціально-стійкий розвиток Каспійського регіону: Матеріали III Міжнародної наукової конференції. 21-22 квітня 2005 / Упоряд.: Н.В. Подвойського, Л.Я Подвойський. Астрахань: Видавничий дім «Астраханський університет», 2005. Т.Ш: Проблеми соціально-стійкого розвитку Каспійського регіону. С. 112-117 (0,5 д.а.)

49. Карабущенко Н.Б. Хлєбніков про Астраханському культурно-науковому співтоваристві / / Творчість В. Хлєбникова та російська література: Матеріали Міжнародних хлєбниковських читань. 8-9 вересня, 2005 р. / За ред. Г.Г. Глініна; Упоряд.: Г.Г. Глінін, Л.В. Євдокимова, А.А. Боровська, О.Е. Романовська. Астрахань: Видавничий дім «Астраханський університет», 2005. С. 229-231 (0,3 д.а.)

50. Карабущенко Н.Б. Креативне і деструктивне у свідомості суб'єктів елітних груп (методологія і перспективи регіонального дослідження) / / Астрапо-лис. 2005. № 1. С.73-80 (0,7 д.а.)

51. Карабущенко Н.Б. «VIP» / / Гуманітарні дослідження. 2005. № 3. С. 21-27 (0,5 д.а.)

52. Карабущенко Н.Б. Психологічні теорії еліт і дослідницькі проекти XXI століття / / Людина в пошуках духовності: орієнтири і установки. Праці і матеріали Всеросійської науково-практичної конференції (Астрахань, 1516.12.2005). Астрахань: Видавничий дім «Астраханський університет», 2005. С.260-265 (0,5 д.а.)

53. Карабущенко Н.Б. Філософія та психологія творчості елітної особистості / / IV Російський філософський конгрес: «Філософія і майбутнє цивілізації» (Москва 24-28.05. 2005). В 5-ти т. М. : Сучасні зошити, 2005. Т.4. с.303-304 (0,1 п. л.)

54. Карабущенко Н.Б. елітології творчості: Художня творчість і особливості елітарної свідомості / / Соціально-економічна реальність і політична влада. Випуск I. М.; Ставрополь, 2005. С. 135-140 (0,5 д.а.)

55. Карабущенко Н.Б. елітології : проблеми історичної та методологічної самоідентифікації / / Соціально-економічна реальність і політична влада. Випуск I. М.; Ставрополь, 2005. С. 140-147 (у співавторстві з П.Л. Карабущенко) (1/0, 5 п.л .)

56. Карабущенко Н.Б. Енциклопедія надлюдини: Нариси екзистенціальної елітології: Монографія.
Том 1. Астрахань: Видавничий дім «Астраханський університет», 2005. 369 с. (у співавторстві з П.Л. Карабущенко, Є.В. Хлищевой) (21,4 д.а. / 3,4 д.а.)

57. Карабущенко Н. Б. Категорія елітності: соціально-психологічні основи і базові складові / / Гуманітарні дослідження. 2006. № 3 (19). С.18-25 (0,5 д.а.)

58. Карабущенко Н.Б. Психологічна елітології в структурі російської духовної традиції / / Традиційна слов'янська культура і сучасний світ: матеріали II Кирило-Мефодіївських читань. 22 травня 2006. Астрахань: Видавничий дім «Астраханський університет», 2006. С. 157-162 (0 , 5 д.а.)

59. Карабущенко Н.Б. Психологія цивілізаційних відмінностей: елітне і масове мислення у світовій культурі / / Великі річки та світові цивілізації. Міжнародна конференція АМУ (Астрахань, 7 - 9.09.2006). Астрахань: Видавничий дім «Астраханський університет», 2006. С. 58-66 (0,4 д.а.)

60. Карабущенко Н.Б. Психологічні особливості російських політичних еліт / / Тези доповідей. IV Всеросійський конгрес політологів «Демократія, безпека, ефективне управління: нові виклики політичній науці». (Москва, 20-22.10.2006). Москва: Російська асоціація політичної науки, 2006. С. 136137 (0,1 д.а.)

  61. Карабущенко Н.Б. Філософія науки та філософія творчості. Лекція 9 / / Загальні проблеми філософії науки (авторський курс лекцій для аспірантів) / Под ред. Ю.А. Ющенко, П.Л. Карабущенко. Астрахань: АГТУ, 2006. С. 122-134 (1.0. Д.а.)

  62. Карабущенко Н.Б. Сутнісно-функціональні особливості еліт / / Особистість в сучасному суспільстві: психолого-педагогічні та еколого-психологічні аспекти формування та розвитку: Матеріали міжвузівських психологічних читань студентів, аспірантів та молодих вчених. 24 квітня 2007. / Упоряд. і науч. ред. А.В. Іващенко, А.В. Гагарін. М.: Изд-во РУДН, 2007. С. 42-45 (0,2 п. л.)

  63. Карабущенко Н.Б. Творчі здібності та можливості культурної регіональної еліти («culture-RE») / / Взаємодія влади, ЗМІ та суспільства в реалізації міграційної політики: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Астрахань, 10-11 березня 2006). Астрахань: ТОВ КПЦ «ПоліграфКом», 2007. С. 90-96 (0,4 д.а.)

  64. Карабущенко Н.Б. Передумови періодизації зародження і розвитку концепцій еліт / / Психолого-педагогічні та еколого-психологічні особливості формування та розвитку особистості в сучасному суспільстві: Матеріали міжвузівських психологічних читань студентів, аспірантів та молодих вчених. 18 квітня 2006 / Упоряд. і науч. ред.: А.В. Іващенко, А.В. Гагарін, Г.П. Іванова. М.: Изд-во РУДН, 2006. С. 167-172 (0,3 д.а.)

  65. Карабущенко Н.Б. ЗМІ та культура мови сучасних політичних еліт / / Проблеми інтерпретації художнього твору: матеріали Всеросійської наукової конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження професора Н. С. Травушкіна (Астрахань, 27-28 серпня 2007). Астрахань: Видавничий дім «Астраханський університет», 2007. С. 285-291 (0,5 д.а.)

  66. Карабущенко Н.Б. Толерантність як психологічна категорія еліт і мас / / Росія і Схід: проблеми толерантності в діалозі цивілізацій: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Астрахань, 3-5.05. 2007): у 2-х ч. Ч. 2. Астрахань: Видавничий дім «Астраханський університет», 2007. С. 135-140 (0,5 д.а.)

  67. Карабущенко Н.Б. Регіональна політична психологія: влада, народ, особистість / / Астрахань - XXI століття: соціокультурна регіоналістика: Монографія / За ред. А.П. Романової та ін Астрахань: Видавничий дім «Астраханський університет», 2007. С. 274-285 (0,5 д.а.)

  68. Карабущенко Н.Б. Психологічна елітології: стан та напрямки досліджень психології еліт / / Сучасна російська еліта: Зб. статей / Під загальною ред. О.В. Краснової і Б.В. Кайгородова. М.: Изд-во Московського психолого-соціального інституту, 2008. С. 24-34 (0,6 д.а.)

  69. Карабущенко Н.Б. Деякі особливості елітного свідомості / / Психолого-педагогічний пошук. 2008. № 2 (8). С. 133-140 (0,5 д.а.)

  70. Карабущенко Н.Б. Акмеологический підхід у вивченні психології еліт / / Особистість у міжкультурному просторі: Матеріали III Міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю соціальної психології. Ч. II. 20-21 листопада 2008 р., Москва, РУДН. М.: Изд-во РУДН, 2008. С. 48-52 (0,3 д.а.)

  71. Карабущенко Н.Б. Деякі особливості елітарного і елітного освіти / / Високі інтелектуальні технології та інновації в освіті та науці. Матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції (Санкт-Петербург, 13-14.02.2009). СПб.: Изд-во Політехнічного університету, 2009. С.439-440 (0,1 д.а.)

  Навчально-методичні посібники

  72. Карабущенко Н.Б. Конфліктологія: проблема психологічної дистанції: Навчальний посібник. Астрахань: Вид-во АГПУ, 2002. 85 с. (4,8 д.а.)

  73. Карабущенко Н.Б. Елітологіческая психологія: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Елітологіческая психологія» факультативи ФТД ДОС ВПО другого покоління за спеціальністю 020400 «Психологія». М.: Изд-во МНЕПУ, 2008. 25 с. (1,5 д.а.)

  74. Карабущенко Н.Б. Психологія творчості: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Психологія творчості» циклу ДС ДОС ВПО другого покоління за спеціальністю 030301. 65 «Психологія» і по напрямку 030300. 62 «Психологія». М.: Изд-во МНЕПУ, 2008. 16 с. (1,0 д.а.)

  75. Карабущенко Н.Б. Психологія управління: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Психологія управління» дисципліни за вибором ОПД ДОС ВПО другого покоління за спеціальністю 030301. 65 «Психологія» і по напрямку 030300. 62 «Психологія». М.: Изд-во МНЕПУ, 2008. 25 с. (1,5 д.а.)

  76. Карабущенко Н.Б. Психологія конфлікту: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Психологи конфлікту» федерального компонента циклу СД ДОС ВПО другого покоління за спеціальністю 030301. 65 «Психологія» і по напрямку 030300. 62 «Психологія». М.: Изд-во МНЕПУ, 2008. 22 с. (1,5 д.а.)

  77. Карабущенко Н.Б. Психологія менеджменту: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Психологія менеджменту» факультативи ФТД ДОС ВПО другого покоління за спеціальністю 030301.65 «Психологія». М.: Изд-во МНЕПУ, 2008. 26 с. (1,5 д.а.) 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Основні положення і висновки дисертаційного дослідження"
 1.  ВСТУП
    основних місць належить порушення функції кори головного мозку, що володіє високою чутливістю до зовнішніх впливів. Порушення вищих психічних функцій є найбільш ранніми клінічними проявами і виявляються вони, в той час коли, звичайні дослідження істотної симптоматики не виявляється. Таким чином, необхідно для ранньої діагностики хронічної інтоксикації
 2.  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРОБЛЕМИ СМИСЛУ ЖИТТЯ І АКМЕ
    основних характеристик цього психологічного освіти - його багатозначність: «двоящегося діалектика» життя, співвідношення, поєднання «позитиву» і «негативу», «плюса і мінуса» властиві й даному феномену. Парадоксальний факт: втративши сенс існування, людина може позбавити себе життя, але, з іншого боку, він жертвує життям заради реалізації певного сенсу життя (інша справа - в ім'я чого
 3.  Перша глава «Сучасний стан проблеми любові в науковій літературі»
    основному, духовний аспект любові і її ціннісно-смислове значення в житті людини. Соціологія акцентує увагу на культурно-історичному аспекті розвитку любові та її ролі в суспільстві. У психотерапії любов розглядається як психологічна реальність. Особливу увагу приділено психоаналізу (З. Фрейд, К. Хорні, Е. Фромма та ін), що розглядає об'єкт любові і його вплив на розвиток особистості
 4.  Теоретична значимість дослідження
    основних дослідницьких категорій: професійний образ світу розглядається як констатування відповідності оволодівання технологією перетворення знань у засіб вирішення змістовно-технологічних і суб'єктно-реалізаційних особистісно-професійних завдань образу світу, який необхідний для розуміння цінності і сенсу дій, що становлять зміст майбутньої професійної
 5.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
    основних методологічних орієнтирів акмеології в контексті розв'язуваних дисертаційних завдань представлений наступними основними змістовними висновками: 1. Методологічні передумови, стратегії, тактики, конкретні методичні ходи і інструментарії акмеології можуть виступати дієвим орієнтиром створення інтегративної освітнього середовища, представляючи можливість в умовах утворення
 6.  Методологічна основа дослідження
    основні положення психолого-акмеологічного підходу (О.С.Анісімов, А.А.Бодалев, А.С.Гусева, А.А.Деркач, Н. В. Кузьміна, В.Г.Міхайловскій, А.Ю.Панасюк, І . Н.Семенов), інноватики та інноваційної діяльності (В.Н.Машков, А.И.Пригожин, Й. Шумпетер). Крім того, теоретичну основу дослідження склали: - принципи системного аналізу психологічних явищ, ідеї про міждисциплінарних зв'язках в
 7.  Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
    основним суб'єктивним психолого-акмеологічних фактором ефективності розвитку професійного здоров'я фахівця. Основними суб'єктивними факторами ефективності розвитку професійного здоров'я фахівця є: здатність ефективно вирішувати внутрішньоособистісні конфлікти; розвиненість емоційної компетентності, емоційного інтелекту, емоційної культури; сформованість
 8.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
    основних детермінант ефективного розвитку такого особистісного новоутворення, як професійне здоров'я, є сформована інтенція збалансованого розвитку професійного здоров'я. Проаналізувавши зміст мотиваційно-смислових інтенцій фахівців (викладачів вузів м. Чебоксари, керівників, студентів (N=223), було виявлено, що в якості об'єктів інтенції
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека