ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня
Манойлова М.А.. Акмеологическое розвиток поліетнічної компетентності суб'єктів освіти, 2011 - перейти до змісту підручника

Основні положення дисертації відображені в наступних публікаціях

Монографії і глави у колективних монографіях:

1. Манойлова, М.А. Акмеологія етнічної толерантності суб'єктів фундаментальної освіти. Монографія / М.А. Манойлова. - Львів: ПДПУ, 2010. - 300 с. (18,75 д.а.). ISBN 978-5-87854-570-9

2. Манойлова, М.А. Стратегії совладания як механізм саморегуляції та адаптації в ТЖС. / М.А. Манойлова / / Психологічна стійкість молоді до негативного соціальному впливу. Колективна монографія (у співавторстві з Є.І. Середа та ін.) - Львів: Гомонай, 2010. - 406с. - С. 150-174. (25,4 / 1,5 д.а.). ISBN 978-5-903177-52-3

3. Манойлова, М.А. Поліетнічна компетентність суб'єктів освіти. Монографія / М.А. Манойлова. - Львів: Видавництво ТОВ «ЛОГОС Плюс», 2011. - 272с. (17 д.а.) ISBN 978-5-93066-052-2

Публікації у провідних рецензованих журналах і виданнях списку ВАК:

4. Манойлова, М.А. Акмеологические фактори продуктивності авторської системи діяльності вчителя / М.А. Манойлова / / Акмеологія. - Випуск 10. 2005. - С.164-166. (0,18 д.а.).

5. Манойлова, М.А. Особливості розвитку емоційного інтелекту, темпераменту і загального інтелекту у майбутніх педагогів / М.А. Манойлова / / Вісник Костромського державного університету ім. Н.А. Некрасова. - Том 12. № 3, 2006. - С. 80-84. (0,25 д.а.).

6. Манойлова, М.А. Методика діагностики емоційного інтелекту / М.А. Манойлова / / Акмеологія. - Випуск 11. - 2006. - С. 99-104. (0,37 д.а.).

7. Манойлова, М.А. Акмеологический підхід до вивчення емоційного інтелекту в етнокультурному освіті / М.А. Манойлова / / Акмеологія. - Випуск 12. 2007. - С. 58-60. (0,18 д.а.).

8. Манойлова, М.А. Культурологічні основи акмеології виховання / М.А. Манойлова / / Освіта і саморозвиток. 2009. № 5 (15). - С.152-156. (0,5 д.а.).

9. Манойлова, М.А. Полікультурна компетентність суб'єктів сучасного освітнього середовища / М.А. Манойлова / / Акмеологія. - Випуск 14. 2010. - С.102-109. (0,5 д.а.).

10. Манойлова, М.А. Поліпрофессіоналізм в творенні духовних продуктів сфери етноакмеологіі освіти / М.А. Манойлова / / Акмеологія. - Випуск 15. 2010. С. 53-58. (0,4 д.а.).

11. Манойлова, М.А. Етнічна толерантність: поняття і прояви / М.А. Манойлова / / Вісник Університету (Державний університет управління). 2010. № 21. С. 65-69. (1 д.а.).

12. Манойлова, М.А. Психолого-педагогічні дослідження етнічної толерантності - інтолерантності в міжособистісному спілкуванні / М.А. Манойлова / / Вісник Університету (Державний університет управління). 2010. № 25. С.73-76. (1 д.а.).

13. Манойлова, М.А. Етноакмеологія освіти - новий напрямок акмеології / М.А. Манойлова / / Акмеологія. - Випуск 16. 2011. С. 103-113. (1 д.а.)

14. Манойлова, М.А. Акмеологическое розвиток учнів та їх батьків як суб'єктів поліетнічного освіти / М.А. Манойлова / / Вісник Університету (Державний університет управління). 2011. № 4. С. 68-71 (1 д.а.)

15. Манойлова, М.А. Модель поліетнічної компетентності фахівців освіти / М.А. Манойлова / / Вісник Університету (Державний університет управління). 2011. № 10. С. 91-94. (1 д.а.)

16. Манойлова, М.А. Етнічна толерантність у сфері поліетнічного освіти / М.А. Манойлова / / Освіта і саморозвиток. 2011. № 2. С. 195-203. (1 д.а.)

17. Манойлова, М.А. Поліетнічна компетентність вчителів / М.А. Манойлова / / Вісник Університету (Державний університет управління). 2011. № 8. С. 66-70. (1 д.а.)

Навчальні та методичні посібники, публікації в інших збірках:

18. Манойлова, М.А. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів / М.А. Манойлова / / Навчально-методичний посібник. Псков: ПГПИ, 2004. - 60 с. (3,75 д.а.).

19. Манойлова, М.А. Акмеологическое розвиток емоційного інтелекту вчителів і учнів / М.А. Манойлова / / Навчально-методичний посібник. Псков: ПГПИ, 2004. - 140 с. (8,75 д.а.).

20. Манойлова, М.А. Психологія малої групи / М.А. Манойлова / / Навчально-методичні матеріали. Псков: ПДПУ, 2007. - 68 с. (4,25 д.а.).

21. Манойлова, М.А. Емоційний інтелект майбутнього педагога: акмеологічна діагностика та методи розвитку / М.А. Манойлова / / Навчально-методичний посібник. - М.: «POLEOGRAFF PRESS», 2008. - 128 с. (8,2 д.а.). ISBN 5-89526-019-5

22. Манойлова, М.А. Корекційно-розвиваючі програми для роботи психолога з молодшими школярами / М.А. Манойлова / / Навчально-методичний посібник. Частина 11. - Львів: ПДПУ, 2009. - 324с. (Частка участі 50%) (у співавторстві з Іванової С.П.). (20,25 / 10 д.а.). ISBN 978-5-87854-493-8

23. Манойлова, М.А. Корекційно-розвиваючі програми для роботи психолога з підлітками / М.А. Манойлова / / Навчально-методичний посібник. Частина 111. - Львів: ПДПУ, 2010. - 356С. (Частка участі 50%) (у співавторстві з Іванової С.П.). (22,25 / 11 д.а.). ISBN 978-5-87854-514-3

24.
Манойлова, М.А. Корекційно-розвиваючі програми для роботи психолога зі старшими школярами / М.А. Манойлова / / Навчально-методичний посібник. Частина 1У. - Львів: ПДПУ, 2010. - 216с. (Частка участі 50%) (у співавторстві з Іванової С.П.). (13,5 / 7 д.а.). ISBN 978-5-87854-516-7

25. Манойлова, М.А. Акмеологія поліетнічної компетентності / М.А. Манойлова / / Навчально-методичний посібник. - Псков: «ЛОГОС Плюс», 2011. - 284 с. (17,75 д.а.). ISBN 978-5-93066-039-3

26. Манойлова, М.А. Структура основних компонентів емоційного інтелекту педагогів / М.А. Манойлова / / Психол. основи навчання та педагогічної діяльності: Матер. 6 межвуз. конф. - СПб: ГАФК ім. П.Ф. Лесгафта, 2003. - Вип. 4. - С. 41-45. (0,25 д.а.).

27. Манойлова, М.А. Особливості акмеологического становлення особистості продуктивного педагога / М.А. Манойлова / / 8 Царськосельський читання. Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції - СПб.: ЛДУ ім. А.С. Пушкіна, 2004. - Том 111. - С. 163-165. (0, 2 д.а.).

28. Манойлова, М.А. Психологічна продуктивність діяльності вчителя / М.А. Манойлова / / Психологічні основи педагогічної діяльності: Матеріали 31-й науковій конференції - Вип. 8: - СПб.: ГАФК ім. П.Ф. Лесгафта, 2004. - С. 18 - 20. (0,2 д.а.).

29. Манойлова, М.А. Психологічна продуктивність авторської системи діяльності вчителя / М.А. Манойлова / / Підвищення кваліфікації педагогів у контексті модернізації освіти. Матеріали Х11 обласної науково-практичної конференції 27 квітня 2005 року. - Львів: ПОІПКРО, 2005. - С. 200-203. (0,25 д.а.).

30. Манойлова, М.А. Акмеологическое розвиток особистості майбутнього педагога / М.А. Манойлова / / Використання сучасних освітніх технологій у підготовці фахівців. Матеріали третьої науково - практичної конференції. - Львів: ПОІПКРО, 2005. - С. 81-83. (0,2 д.а.).

31. Манойлова, М.А. Емоційний інтелект як фактор продуктивності педагогічної діяльності / М.А. Манойлова / / Підвищення кваліфікації педагогів у контексті модернізації освіти. Матеріали Х11 обласної науково-практичної конференції 27 квітня 2005 року. - Львів: ПОІПКРО, 2005. - С. 207-209. (0,2 д.а.).

32. Манойлова, М.А. Ставлення учнів та їх батьків до педагогів і до організації навчальної діяльності в школі / М.А. Манойлова / / Психологічні основи педагогічної діяльності: Матеріали 32 наукової конференції Санкт-Петербург, 29 листопада 2005р. - СПб.: ГАФК ім. П. Ф. Лесгафта, 2005. - Вип. 9. - С. 70-74. (0,25 д.а.).

33. Манойлова, М.А. Проблема продуктивності педагогічної діяльності в сучасній акмеологической літературі / М.А. Манойлова / / Психологічні основи педагогічної діяльності: Матеріали 32 наукової конференції. - СПб.: ГАФК ім. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 2005. - Вип. 9. - С. 24-27. (0,18 д.а.).

34. Манойлова, М.А. Емоцioнальній iнтелект як фактор пiдвищення якостi педагогiчноi освiти / М.А. Манойлова / / Акмеологія розвитку. - СПб.: Науковий навчальний центр «Соціальна синергетика», 2006. - С. 323-328. (0,3 д.а.).

35. Манойлова, М.А. Особистісні чинники продуктивності діяльності педагогів / М.А. Манойлова / / Професійна компетентність психолога: становлення і розвиток. Міжвузівський збірник статей. - Львів: ПДПУ, 2006. - С. 42-46. (0,25 д.а.).

36. Манойлова, М.А. Розвиток емоційного інтелекту студентів педагогічних вузів у процесі їх навчання / М.А. Манойлова / / Психологічні основи педагогічної діяльності. Матеріали 9-й міжвузівській науковій конференції. - СПб.: ГУФК ім. П.Ф. Лесгафта, 2006. - С. 34-37. (0,25 д.а.).

37. Манойлова, М.А. Етнокультурне виховання - актуальна проблема сучасної освіти / М.А. Манойлова / / Психологічна служба в установі освіти: проблеми і перспективи: Матеріали 1 регіональної науково - практичної конференції. - Львів: ПОІПКРО, 2006. - С. 20-23. (0,25 д.а.).

38. Манойлова, М.А. Міжетнічна толерантність: навчання в дусі демократії і миру / М.А. Манойлова / / Соціально-психологічна технологія «Толерантне спілкування і взаємодія». Посібник для психологів, спеціалістів соціальної роботи та вихователів шкіл інтернатів. - Львів: ПДПУ, 2007. - С. 89-101. (0,25 д.а.).

39. Манойлова, М.А. Особливості міжетнічної толерантності - інтолерантності в сфері полікультурної освіти / М.А. Манойлова / / Актуальні проблеми психологічного забезпечення дитинства та юнацтва. Міжвузівський збірник наукових статей ПДПУ - Псков: ПДПУ, 2007. - С.49-53. (У співавторстві з Вербицької Т.В.) (частка участі 70%). (0,25 / 0,2 д.а.).

40. Манойлова, М.А. Психолого - акмеологические складові професійної майстерності вчителя / М.А. Манойлова / / Вісник Львівського державного педагогічного університету. Серія «Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки». - Випуск 1. - Львів: ПДПУ, 2007. - С. 191-195. (0,25 д.а.).

41. Манойлова, М.
А. Підвищення якості освіти у вищій школі / М.А. Манойлова / / Вчені записки МДПУ. Психологічні науки. - Випуск 7. Мурманськ: МПГУ, 2007. - С. 49-52. (0,25 д.а.).

42. Манойлова, М.А. Полікультурна освіта в сучасному суспільстві / М.А. Манойлова / / Психологічні основи педагогічної діяльності. Матер. 34-й наук. конференції. - СПб.: СПб. ГАФК ім. П.Ф. Лесгафта, 2007. - С. 28-31. (0,25 д.а.).

43. Манойлова, М.А. Емоційний інтелект як фактор розвитку міжетнічної толерантності в освіті / М.А. Манойлова / / ACTA et commentationes collegii Narovensis. Tartu Ulikooli Narva Kolledzi toimetised. - Narva, 2008. - С. 245 -250. (0,25 д.а.).

44. Манойлова, М.А. Етнопсихологічні особливості батьківства в освітньому середовищі / М.А. Манойлова / / Психологічний супровід сім'ї в освітньому закладі. Матеріали 111 регіональної науково-практичної конференції. - Львів: ПОІПКРО, 2009. - С. 9-13. (0,25 д.а.).

45. Манойлова, М.А. Роль сім'ї у формуванні у дітей стратегій впорається поведінки / М.А. Манойлова / / Сім'я-культура-освіта в змінюється Росії: матер. Всерос. Наук.-практіч.конф. з междунар.участіем. г.Балашов, 17-18 листопада 2009р. / Под ред. О.В. Бессчестновой. - Саратов: Наукова книга, 2009. - С. 287-291. (0,3 д.а.).

46. Манойлова, М.А. Емоційний інтелект - копінг-ресурс стратегій впорається поведінки / М.А. Манойлова / / Формування людського та інноваційного потенціалу як фактор регіонального розвитку / / Матеріали Всеросійської заочної науково-практичної конференції. 1 - 31 жовтня 2009 року. / Відп. редактор О.А.Ігумнов. - Старий Оскол: Видавництво «Оскол-інформ», 2009. - С. 356-359. (0,25 д.а.).

47. Манойлова, М.А. Акмеологические основи культурного менталітету / М.А. Манойлова / / Психологія ХХ1 сторіччя: Теорія. Експеримент. Соціальна практика. Матеріали міжнародного конгресу. Кострома, 2009. 13 вересня. Том 1. - Кострома. С.245-248. (0,25 д.а.).

48. Манойлова, М.А. Психологічні особливості сучасної полікультурної освітнього середовища / М.А. Манойлова / / Вісник Львівського державного педагогічного університету. Серія «Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки». Вісник Львівського державного педагогічного університету ім. С.М. Кірова. Серія «Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки» Вип.9. Псков: ПДПУ, 2009. - С. 118-124. (0,5 д.а.).

49. Манойлова, М.А. Емоційно-вольовий компонент поліетнічної компетентності фахівців освіти / М.А. Манойлова / / Теоретичні проблеми етнічної та крос-культурної психології: Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції 26-27 травня 2010р. У 2-т. / Отв.ред. В.В. Гриценко. - Смоленськ: Изд-во «Універсум», 2010. - Т.2. - С.181-184. (0,25 д.а.).

50. Манойлова, М.А. Культурно-когнітивний компонент поліетнічної компетентності фахівців освіти / М.А. Манойлова / / Вчені записки МДПУ. Психологічні науки: Збірник наукових статей. Вип. 10. - Мурманськ: МДПУ, 2010. С. 118-120. (0,2 д.а.).

51. Манойлова, М.А. Поліетнічна компетентність фахівців освіти та її структурні компоненти / М.А. Манойлова / / Соціальна взаємодія Людина-Культура. Старорусские університетські читання. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції 14 травня 2010. Том 1. - Стара Русса, 2010. - С. 22-24. (0,2 д.а.).

52. Манойлова, М.А. Етнічна толерантність у сучасній освіті / М.А. Манойлова / / Психолого-педагогічна діяльність фахівця в сфері освіти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - ПДПУ ім. С.М. Кірова. - СПб: «Айсінг», 2010. - С. 96-99. (0,25 д.а.).

53. Манойлова, М.А. Майстерність професійної діяльності педагога / М.А. Манойлова / / Учитель: вчора, сьогодні, завтра. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 червня 2010р.). Ч.2. - Львів: ПДПУ, 2010. - С. 190-192. (0,25 д.а.).

  54. Манойлова, М.А. Емоційний інтелект як фактор стійкості сучасної молоді / М.А. Манойлова / / Молодь у сучасному суспільстві: проблеми та рішення. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 30 вересня - 2 жовтня 2010р. - Львів: ПДПУ, 2010. С.69-70. (0,25 д.а.).

  55. Манойлова, М.А. Поліетнічна компетентність педагогів і майбутніх фахівців освіти / М.А. Манойлова / / Психологічний супровід педагогічної діяльності: матеріали Y обласної науково-практичної конференції. - Львів: ПОІПКРО, 2010. С. 10-15. (0,25 д.а.).

  56. Манойлова, М.А. Нововведення і протиріччя сучасного вузівської освіти / М.А. Манойлова / / Психолого-педагогічні проблеми розвитку і виховання дітей: 115-річчю Л.С. Виготського присвячується. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Псков - СПб: «Айсінг», 2011. С. 216-227. (1 д.а.). 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Основні положення дисертації відображені в наступних публікаціях "
 1. К
    + + + Каверна (від лат. Caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 2.  Нарис історії військової анестезіології та реаніматології
    Як в історії анестезіології та реаніматології взагалі, так і в розвитку військової анестезіології та реаніматології може бути виділено кілька періодів. Перший (емпіричний) період охоплює багато століть, він починається приблизно за 3-5 тисяч років до нашої ери і закінчується відкриттям знеболюючих властивостей закису азоту і ефіру. Другий (донаукових) веде відлік з 1847 р., коли для знеболювання при
 3.  ВСТУП
    Світ підходить до третього тисячоліття, маючи в запасі як безсумнівні досягнення в науці, так і трагічні невдачі (смертоносні війни, катаклізми природних факторів, епідемії від невідомих і відомих захворювань, наукові відкриття атома - як смертоносного знаряддя і т.д.). Досягнувши колосальних успіхів в техніці та науці завдяки «вибуху» науково-технічного прогресу, людство було порівнянним
 4.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 5.  Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
    Президент Російської Федерації В.В. Путін в одному зі своїх послань Федеральним зборам особливо підкреслив, що здоров'я народу пов'язано не тільки з громадським охороною здоров'я, але і з образом життя людей, станом навколишнього середовища, розвитком медичної науки. Експертиза якості медичної допомоги в силу певної специфіки проблеми зачіпає інтереси багатьох державних,
 6.  Історія стандартизації у вітчизняній і зарубіжній медицині
    У російському охороні здоров'я останніх років з невідомої для більшості медичних працівників причини не існує єдності якості і стандарту медичної послуги. З одного боку, ситуація з стандартизації в галузі надмірно ускладнена «купою» часто суперечить один одному розпорядчих документів, з іншого боку, самі по собі роботи по стандартизації невиправдано затягнуті під
 7.  Антропотехніческіе засоби підвищення професійної майстерності
    На роль такої системи підготовки професіоналів, яка була б націлена на відтворення цілісного феномена професійної майстерності, при цьому включала б у себе відтворення його змістовно-технологічної складової, як відноситься до рівня дій, тобто до власне професійних знань та вмінь, так і до рівня професійно важливих особистісних якостей, за рахунок створення
 8.  Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях
    Статті, опубліковані у виданнях, рекомендованих ВАК МО і науки РФ: 1. Екімчік О.А.Псіхологіческіе аспекти любові у дорослих людей / / Вісник КДУ ім. Н.А. Некрасова. Серія «Педагогіка, психологія, соціальна робота, Ювенологія, соціокінетіка». Т.3 № .2 - 2009. - С. 176-180. - 0,75 д.а. Інші статті та тези: 2. Екімчік О.А. Гендерні аспекти романтичного кохання / / Психологія і практика:
 9.  Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
    Монографії 1. Деркач А.А., Соловйов І.О., Асєєв В.Г. Акмеологические основи оптимізації прийняття економічних та управлінських рішень. Воронеж: РАГС, 2000 - 4 д.а. 2. Соловйов І.О., Соловйова Н.В., Вішіна Г.В. Музейна педагогіка: традиційні та інноваційні процеси. Воронеж: Наукова книга, 2005 - 10,1 д.а. 3. Деркач А.А., Соловйов І.О. Акмеологическая середу розвитку
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека