Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаПатологічна фізіологія
« Попередня Наступна »
Д.П.Білібін, Н.А.Ходоровіч. Алгоритми і приклади розв'язання клінічних задач з патофізіології порушень кислотно-основного стану та патофізіології системи крові, 2007 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ КОС.

1. Актуальний (справжній pH) - це значення pH артеріальної крові, певне без доступу повітря при температурі 37о С.2. Актуальне (істинне) парціальний напруга вуглекислого газу (рСО2) - це значення рСО2 артеріальної крові, певне без доступу повітря при температурі 37о С.3. Стандартний бікарбонат (SB - "Standart Bicarbonat") - це вміст бікарбонатів в плазмі крові (ммоль / л) при повному насиченні її киснем і при рСО2, рівному 40 мм ртутного стовпа, яке визначається при температурі 37о С.4. Актуальний (справжній) бікарбонат (АВ - "Actual Bicarbonat") - концентрація бікарбонату в плазмі крові (в ммоль / л) при істинному рСО2, визначеному при температурі 37о С.5. Надлишок (недолік) буферних основ (ВЕ - "Base Excess") - різниця між середнім нормальним вмістом буферних основ (в цільної крові при pH=7.40 і рСО2, рівному 40 мм.рт.ст.) і знайденим значенням концентрації буферних підстав.

НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ КОС АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВІ.

НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ДОДАТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ І СЕЧІ, відбивається КОС.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ КОС. "
 1. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ТИМЧАСОВОГО АНАЛІЗУ ПСНС
  Всі показники часового аналізу призначені, насамперед, для оцінки функції Показники SDNN (мс) - середнє квадратичне відхилення (?) І RRNN ( мс) - Xср (с) описані в статистичних показниках. Показник rMSSD (мс) по суті, обчислюється і інтерпретується аналогічно показнику SDNN (мс). NN50count і PNN50 (%) відображають кількість змін тривалості сусідніх КІ
 2. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ КУПОЛА Гістограмою
  Показники купола гістограми інтерпретуються при неможливості надійного виключення епізодів порушення ритму і провідності або за наявності артефактів записи. Чим більше значення показників купола гістограми, тим вище активність парасимпатичного відділу ВНС. Наприклад, при близькому значенні показників, що оцінюють максимальний раз-мах КІ (? Х, ВР, W і т. д.) у різних пацієнтів
 3. ШВИДКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ ВСР
  При аналізі показників ВСР, як правило, потрібно: - розрізняти головні і другорядні показники; - знати призначення і нормативи найважливіших показників ВСР; - розуміти, що означає відхилення конкретного показника в певний бік. При аналізі графіків необхідно: - чітко уявляти, яким чином будується конкретний графік (що відкладено по осі Х, по осі Y і т.
 4. Контрольні питання
  1. Яка роль води для організму людини і підприємств харчування? 2. Що таке питна вода? 3. Що належить до органолептичними показниками питної води? 4. Яке гігієнічне значення органолептичних показників питної води? 5. Що включають хімічні показники питної води? 6. Яке гігієнічне значення хімічних показників питної води? 7. Які показники
 5. ОЦІНКА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  Найбільше значення мають показники ЧСС,?, Max (с), Min (с),? Х , V (%). Зазвичай значення ЧСС коливається від 60 до 90 в 1 хвилину. При якісної фільтрації записи різниця між Max (с) і Min (с) - показник? Х відповідає розмаху природних коливань ритмограми і зазвичай зменшується при погіршенні функціонального стану ССС . При наявності хоча б одного арітміческого епізоду (наприклад,
 6. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ Вариационность пульсометра
  Найбільше значення мають показники АМо%, ІН і ВР (с). Амплітуда моди є одним з найважливіших показників ВСР. Вона відрізняється великою стійкістю до артефактів і досить високою чутливістю до змін функціонального стану ССС. У нормі у здорових людей до 25 років значення АМо% не перевищує 40%. Протягом життя в середньому через кожні 5 років величина показника збільшується на
 7. Курсова робота. Характеристика показників громадського здоров'я та охорони здоров'я в районі, 2010
  Характеристика показників громадського здоров'я та охорони здоров'я в районі "ГОУ ВПО Саратовський ДМУ ім В. І. Розумовського Росздрава. На 5 аркушах розрахунки, графіки показників народжуваності та смертності. Дослідження причин
 8. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ автокореляційна АНАЛІЗУ
  При проведенні спектрального аналізу показники автокореляції зазвичай не оцінюються. Показник 1k зазвичай менш точний, ніж M0. Показник M0 відповідає числу зрушень автокореляції, через які з'являється перше негативне значення коефіцієнта кореляції. Він має низькі значення при хорошому функціональному стані ССС і підвищується при переважанні в рітмограмме хвиль низької і дуже
 9. Примітки
  Всі показники на населення за 2007 рік розраховані на дані про чисельність населення станом на 01.01.07 р., при уточненні населення показники можуть дещо
 10. Показники і фактори ефективності акмеологічного тренінгу
  У другому розділі ми розглянули основні показники ефективності акмеологічного тренінгу програмно-цільової спрямованості, найбільш істотні для демонстрації рівня її продуктивності та його специфіки серед сучасних близьких йому антропотехніческіх засобів підвищення професійної майстерності. Показники, будучи характеристиками критеріїв як вимірювань ефективності тренінгу,
 11. Контрольні питання
  1. Які види матеріалів можуть контактувати з харчовими продуктами? 2. Які гігієнічні вимоги пред'являються до матеріалів, що контактують з харчовими продуктами? 3. Що входить в гігієнічні показники якості полімерних матеріалів? 4. Що впливає на гігієнічні показники якості полімерних матеріалів? 5. Що таке модельні розчини? 6. Як оцінюються
 12. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ
  відсутність клінічних ознак, - нормалізація показників лабораторних показників - ПК (гемоглобін, еритроцити, ретикулоцити) і - біохімічного аналізу крові (білірубін, вільний гемоглобін плазми), - відсутність
 13. ВИСНОВКИ
  1.Теоретические та практичні дослідження агресії широко представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів, проте робіт з військової тематики в цій області явно недостатньо. 2.Ісходя з отриманих даних з виявлення особистісних якостей бійців РДГ, можна зробити наступні висновки: У групі № 1 у представників групи виявлені високі показники пессимистичности, імпульсивності,
 14. Математико-статистичний аналіз отриманих результатів
  Виходячи з отриманих даних, можна побудувати схеми значущих зв'язків межу отриманими показниками. 1 група {foto14} Рис. 27 Структура ієрархії між значущими показниками (більше 0,75), що впливають на агресивність 1 групи {foto15} Рис.28 Виходячи з отриманих даних, можна побудувати схеми значущих зв'язків меджу отриманими показниками . 2 група
 15. ДОДАТОК 4
  Таблиця переведення первинних значень методик психологічного обстеження військовослужбовців у бали 10 бальної шкали Переклад первинних значень методик психологічного обстеження військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом на військових посадах солдатів, матросів, сержантів, і старшин у бали 10 бальної шкали {foto25} Примітки: 1. Характеристика результатів по
 16. фармакологічних проб
  Проба з адреналіном або інсуліном Використовується для оцінки реактивності обох відділів ВНС. Методика проведення проби: утором, не раніше, ніж через 1,5 години після прийому їжі після 15-хвилинного відпочинку вироб-водиться запис ЕКГ протягом 1 хвилини з визначенням середньої ЧСС (ЧССфон). Потім під шкіру пле-ча вводять 0,3 мл 0,1% розчину адреналіну або інсулін в дозі 0,15 ОД / кг. Реєструють
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека