ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А.С. Калюжний. Психологія колективу військового підрозділу, 2004 - перейти до змісту підручника

Основні підходи до психологічного вивчення колективу

В даний час в військовий практиці реалізуються два підходи до вивчення соціально-психологічних явищ у військових колективах. Відповідно до першого з них колектив розглядається як соціальне (індивідуальне, надлічностное) утворення, щось самостійне, що не зводиться до сукупності складових його військовослужбовців. Це своєрідне юридична особа, самостійний суб'єкт військово-професійної діяльності. Такий підхід може бути названий «антропоморфним» тому, що колектив розглядається як цілісний соціальний суб'єкт, життя і діяльність якого відтворює активність кожного свого члена і за рахунок її сам же й існує.

З позицій другого підходу військовий колектив сприймається як соціально-психологічне середовище життя і діяльності військовослужбовців, яку вони створюють один для одного. Його прихильники вважають за краще говорити не про групи і колективах в цілому, а про «особистості в колективі». Цей підхід висловлює особистісно-орієнтовану точку зору на колектив.

Обидві ці позиції військових психологів-дослідників не вільні від крайнощів як теоретичного, так і практичного порядку. Так, наприклад, перший може привести до недооцінки особистості, абсолютизації характеристики «згуртованість (єдність) колективу», що небезпечно нівелюванням людської індивідуальності, прагненням домогтися того, щоб всі військовослужбовці не тільки спільно діяли, а й були як би «на одне обличчя». Тим часом розробляються в останні роки гуманістичні теорії вітчизняної військової психології та педагогіки (наприклад, особистісно-орієнтованої освіти), припускають, що саме в колективі відбувається необхідна для повноцінного розвитку і природна для людини особистісна диференціація. Ось чому по мірі формування і послідовного функціонування колективу за військовослужбовцями закріплюються певні соціально-психологічні ролі, об'єднуючі в собі потреби колективу і ціннісні орієнтації особистості.

Гуманистично орієнтована психологія та педагогіка виходять з того, що кожна людина вносить у спільну діяльність свої погляди, надає в розпорядження колективу власні здібності (особистісний потенціал), але в той же час і звертається до нього за допомогою .
Все це дуже індивідуально. Тому єдність, без якого немає ні колективу, ні особистості має бути головним об'єктом вивчення соціально-психологічних явищ у військових підрозділах. А, отже, вивченню та аналізу з боку офіцера переважно підлягають ті соціально-психологічні характеристики, які розкривають зміст як внутрішньоколективних відносин, так і положення в них конкретного військовослужбовця.

Досвідчені військові керівники знають, що вивчити соціально-психологічні явища в колективах, спираючись лише на власну інтуїцію, не так то просто. Ця задача буде вирішуватися значно ефективніше, якщо в діяльності офіцера знайдуть застосування спеціальні психологічні методи та методики. У зв'язку з цим відомий вітчизняний вчений І.П.Павлов підкреслював, що "Метод - найперша, основна річ ... При хорошому методі і не дуже талановита людина може зробити багато чого".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні підходи до психологічного вивчення колективу "
 1. Додаток 7
  психологічної обстановки в (найменування військової частини) 1) Донесення адресується командиру військової частини. 2) Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3) Донесення представляється за підсумками вивчення соціально-психологічної обстановки у військових колективах, у строки, встановлені вищим начальником. Зміст донесення:
 2. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в умовах військової діяльності. Емоції і почуття в умовах військової діяльності. Особливості моральних почуттів в умовах військової
 3. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011
  психологічні поняття групи. Лідерство в первинних військових групах. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу. Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах. Додатки: Діагностика індивідуально-психологічних особливостей (Тест "Неіснуюче (фантастичне) тварина"); Діагностика психічних станів
 4. Основи психологічної роботи
  психологічної науки в інтересах життєдіяльності військ (сил ), з підтримання психологічної стійкості особового складу та збереженню психічного здоров'я військовослужбовців. Основні завдання психологічної роботи:? вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців, соціально-психологічних процесів у військових колективах і прогнозування їх розвитку;? формування
 5. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу
  підхід фактично являє собою обгрунтоване опис, що дозволяє психологу сформулювати практичні рекомендації військовим керівникам, а також врахувати його в рамках власної соціально -психологічної роботи з розвитку військового
 6. Завдання психологічної роботи у військовій частині
  психологічних особливостей військовослужбовців; вивчення соціально-психологічних процесів і явищ у військових колективах та прогноз їх розвитку; психологічна експертиза професійної придатності військовослужбовців та надходить поповнення в цілях їх раціонального розміщення по військовими спеціальностями і посадами; психологічний аналіз процесу бойової підготовки,
 7. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  основних його компонентів на основі проведеного дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групової діяльності: групових соціально-психологічних процесів, спілкування та внутрішньоколективних поведінки окремих членів колективу [додаток 3].
 8. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  основних компонентів його структури на основі дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групового життя (групові соціально-психологічні процеси діяльності, спілкування і внутрішньоколективних поведінки окремих членів колективу): {foto76}
 9. Спостереження взаємин
  психологічних явищ в невеликих колективах, в тому числі і у військово-морських підрозділах, має свої особливості як на етапі збору та накопичення інформації, так і під час обробки даних та їх інтерпретації. Офіцер, який проводить вивчення, постійно включений в систему взаємодій з військовослужбовцями. Якщо, спілкуючись з обстежуваними, він виступає в якості експерта, то, оперуючи отриманими
 10. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців, 2010
  психологічне явище. Взаємовідносини у військовому колективі. Методи вивчення взаємовідносин у військовому колективі. Емпіричне дослідження. Результати параметричної соціометрії. Результати анкетування. Висновок. Список літератури.
 11. Формовані знання, навички та вміння
  психологічні характеристики військової діяльності; - соціально-психологічну структуру військового колективу; - програму та методику вивчення психологічних особливостей військовослужбовців; - виховну та індивідуальну роботу в підрозділі; - сутність і зміст морально-психологічного забезпечення. в) вміти використовувати: - методику оцінки взаємин
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека