Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Крюков Н . Н., Миколаївський О.М., Поляков В.П.. Ішемічна хвороба серця (сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації, експертизи): Монографія., 2010 - перейти до змісту підручника

Основні підходи до лікування oбратімой ішемічної дисфункції міокарда

Лікування оборотної ішемічної дисфункції міокарда є актуальним завданням сучасної клінічної кардіології. Використовувані на сьогоднішній день методи хірургічної реваскуляризація міокарда (операції аорто-і маммарокоронарного шунтування, балонна коронарна ангіопластика зі стентування коронарних артерій) сприяють поліпшенню функції міокарда. Водночас, на віддалені результати оперативного лікування впливає цілий комплекс факторів, які необхідно враховувати в кожному конкретному випадку:

1) клінічний статус пацієнта, включаючи симптоми ішемії або серцевої недостатності;

2) наявність однієї або більше коронарної артерії в зоні глибокого сну з анатомією, відповідною для аортокоронарного шунтування;

3) доказ життєздатності міокарда однієї або більше методиками зображення;

4) поширеність області життєздатного міокарда;

5) ризик оперативного втручання з урахуванням віку пацієнта і супутньої патології.

У численних багатоцентрових дослідженнях доведено позитивний вплив на міокард препаратів, що володіють властивостями нейрогормональних модуляторів (інгібітори АиФ і бета-блокатори). У зв'язку з цим дані препарати використовуються для медикаментозної корекції дисфункції міокарда ішемічного генезу.

Препаратами вибору для лікування життєздатного дісфункціонірующего міокарда є лікарські засоби, що володіють цитопротекторними властивостями, за рахунок поліпшення обмінних процесів в кардіоміоцитах. До них відносяться триметазидин (предуктал), мілдронат. Необхідно відзначити, що пошук нових ефективних лікарських засобів для лікування оборотної ішемічної дисфункції міокарда триває.

У висновку слід підкреслити, що хворим ІХС, що мають в спокої порушення локальної скоротливості міокарда, доцільно оцінювати життєздатність дісфункціонірующіх ділянок серцевого м'яза.
Сучасна кардіологія своєму розпорядженні достатню кількість високоінформативних методів для виявлення оборотної ішемічної дисфункції. Кожен з цих методів має свої переваги і недоліки, тому у разі неможливості виконання ПЕТ доцільна комплексна оцінка дисфункції міокарда з урахуванням результатів доступних в даному спеціалізованому закладі методів.

За наявності життєздатного дісфункціонірующего міокарда цим пацієнтам повинна бути виконана та чи інша процедура реваскуляризації (аортокоронарного шунтування, балонна коронарна ангіопластика). При неможливості хірургічного втручання проводиться медикаментозна терапія повинна включати в себе інгібітори АПФ, бета-адреноблокатори та цітопротектори.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні підходи до лікування oбратімой ішемічної дисфункції міокарда "
 1. Патофізіологія ОСН
  Кінцевим наслідком синдрому ОСН є критична нездатність міокарда підтримувати серцевий викид, необхідний для підтримки адекватної периферичної циркуляції. Для сприятливого клінічного результату при ОСН необхідно, щоб дисфункція міокарда була оборотною. Це особливо важливо при ішемічній ОСН, оглушенні міокарда або його глибокого сну, тому етіологічно правильне лікування
 2. Прогноз
  Прогноз значно залежить від ступеня відновлення функції ЛШ. У більшості випадків (до 90%) міокардит протікає безсимптомно і протягом 1-2 міс закінчується повним одужанням, зникають всі суб'єктивні симптоми, нормалізується ЕКГ у спокої і при проведенні ВЕМ. У 30-50% пацієнтів з дисфункцією ЛШ відбувається суттєве її поліпшення протягом першого року після захворювання. У багатьох
 3. Реферат. Сучасні принципи лікування ішемічної хвороби серця, 2012
  Введення Ішемічна хвороба серця. Класифікація ішемічної хвороби серця Сучасні принципи лікування ішемічної хвороби серця Висновок Список використаної
 4. ІШЕМІЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ
  Концепція ішемічної кардіоміопатії була запропонована в 1969 р., коли Raftery і співавтори виявили причинно- наслідковий зв'язок між ІХС і застійної кардіоміопатією. Іншими словами, в описаних випадках відзначали виражену кардіомегалія з проявами застійної СН, як це буває при типовою ДКМП, і тільки атеросклеротичнеураження вінцевих артерій вказувало на її ішемічний генез. Термін
 5. Реферат. Інфаркт міокарда, 2010
  Введення Причини інфаркту міокарда Симптоми інфаркту міокарда Форми інфаркту Фактори розвитку інфаркту міокарда Профілактика інфаркту міокарда Вірогідність розвитку ускладнення інфаркту міокарда Ускладнення інфаркту міокарда Діагностика гострого інфаркту міокарда Невідкладна допомога при інфаркті міокарда Допомога до приїзду « Швидкої допомоги »при інфаркті міокарда Реанімувати повинен вміти
 6. Реваскуляризація міокарда
  Враховуючи відсутність даних мультіцентрових досліджень щодо позитивного впливу даного втручання на симптоматику коронарогенної ХСН і порушену систолічну функцію ЛШ у таких хворих, хірургічна або черезшкірна реваскуляризація останнього не може, на думку європейських експертів з ХСН (2005), бути рекомендована як засіб стандартного лікування даного клінічного
 7. Введення
  Актуальність. Незважаючи на сучасні досягнення медицини, останнє десятиліття характеризується неухильним зростанням серцево-судинних захворювань в популяції. Атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба та їх ускладнення вийшли на перше місце серед причин захворюваності, втрати працездатності, інвалідності та смертності населення в економічно розвинених країнах. У Росії
 8. Ішемічна хвороба серця
  В даний час існує досить багато визначень ішемічної хвороби серця, проте їх сутність зводиться до наступного: при даному стані має місце ви-виражене невідповідність між припливом кисню і субстратів метаболізму (поживних речовин) по коронарним артеріях до міокарда і потребою в них. Тобто створюються умови для ішемізації серцевого м'яза. В даний час
 9. Блокада септальних гілки лівої ніжки
  Етіологія. Блокада септальних гілки лівої ніжки (БСВЛН) була продемонстрована анатомічно [160, 161]; найчастіше вона виявляється у хворих з ішемічною хворобою серця, особливо при наявності стенокардії та дисфункції папілярної м'язи. До інших етіологічним факторів належать цукровий діабет і гіпертрофічна кардіоміопатія. Порушення проведення пов'язано з фіброзом септальних гілки ЛНПГ [162].
 10. 27. ЕКГ-ДІАГНОСТИКА ішемії міокарда, ішемічного ушкодження, ІНФАРКТУ МІОКАРДА. ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ.
  Ішемія - короткочасне зменшення кровопостачання і оборотне порушення метаболізму міокарда. «+» Коронарнийзубец Т в грудних відведеннях реєструється при субендокардіальному ішемії передньої стінки або при субепікардіальному, трансмуральної, інтрамуральної ішемії задньої стінки лівого шлуночка. «-» Коронарнийзубец Т в грудних відведеннях реєструється при субепікардіальному ішемії передньої
 11. Оцінка функції нирок
  Точна оцінка функції нирок заснована на даних лабораторних досліджень (табл. 32-1) . Пошкодження нирок може бути обумовлено дисфункцією клубочків і / або канальців, а також обструкцією сечовивідних шляхів. Оскільки дисфункція клубочків має найбільш важкі наслідки і її відносно просто виявити, широкого поширення набули лабораторні тести, що дозволяють визначити швидкість
 12. Визначення
  Однією з найбільш поширених КМП є дилатационная (ДКМП ). За визначенням ВООЗ (1996), вона характеризується дилатацією і порушенням скоротливості лівого шлуночка або обох шлуночків і включає в себе наступні варіанти: ідіопатичну, сімейну (генетичну), вірусну і (або) імунну, алкогольну чи іншу токсичну, а також пов'язану із захворюваннями серця відомої причини або
 13. Навантажувальні проби
  Для ідентифікації ішемії у більшості хворих з підозрою на стабільну стенокардію реєстрація ЕКГ під час навантажувальних проб - більш чутливий і специфічний метод, ніж у спокої . Навантажувальні, а також фармакологічні тести провокують ішемію міокарда за допомогою підвищення потреби міокарда в кисні (тредмил-тест, ВЕМ, добутаміновая проба) або зниження доставки кисню до міокарда
 14. Лікування пацієнтів з безсимптомною систолічною дисфункцією ЛШ
  У цю клінічну групу входять хворі, у яких за даними інструментального дослідження виявлено зменшення величини ФВ ЛШ, але які не звертаються до лікаря з приводу типових для СН скарг, не мають явних об'єктивних ознак застійної СН і не отримують лікування по приводу ХСН. Хоча в різних епідеміологічних дослідженнях використовували різні критерії систолічної дисфункції ЛШ,
 15. ЕКГ при інфаркті міокарда
  Однією з ключових тем в електрокардіографії є ??діагностика інфаркту міокарда. Розглянемо цю найважливішу тему в наступному порядку: 1. Електрокардіографічні ознаки інфаркту міокарда. 2. Локалізація інфаркту. 3. Стадії інфаркту. 4. Різновиди інфарктів
 16. Висновок
  Дослідження ВСР є неінвазивний, чутливим і специфічним методом діагностики дисфункції міокарда, способом оцінки ефекту медикаментозної терапії. Аналіз показників ВСР дозволяє виділити групу хворих з високим ризиком виникнення раптової серцевої смерті, а також прогнозувати розвиток
 17. Висновок за результатами проби навантаження
  У висновку за результатами проби навантаження вказують: 1. Демографічні дані: прізвище та ім'я пацієнта, вік або дата родденія, підлогу, маса тіла, зріст, дата проведення дослідження, 2. Мета проведення проби навантаження. 3. Клінічні особливості пацієнта: фактори ризику ІХС, застосування препаратів, зміни ЕКГ в стані спокою. 4. Результати дослідження: - використаний
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека