ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології, 2010 - перейти до змісту підручника

Основні наукові результати та їх наукова новизна

У методологічному і концептуальному планах наукову новизну становить насамперед концепція психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою, принципи і психодіагностичні технології оцінки, прогнозу і формування розвитку та соціально-психологічної адаптації у підлітків з делінквентною поведінкою.

Крім вище згаданих наукових результатів новизну становить виділений в дисертації інтегральний критерій оцінки ефективності реабілітаційних заходів та процесу соціальної адаптації підлітків, в якості якого виступає реабілітаційний потенціал соціалізації підлітків.

У науково-методичному плані новими є:

- розроблена на основі запропонованої концепції комплексна цільова програма психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою;

- алгоритмічне наповнення експертної та психодиагностической кваліметрії соціально-психологічної адаптації делінквентної підлітка.

- Комплексна оцінка психолого-педагогічної ефективності організації процесу реабілітації делінквентної підлітка в умовах трудової зайнятості;

- обгрунтовані на основі психолого-акмеологічного підходу принципи оцінки результативності психологічного супроводу соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою, що включають соціально-орієнтований підхід, принципи комплексності та цілеспрямованості, особистісно-орієнтований підхід, а також принципи об'єктивності, обгрунтованості, динамічності, практичності, компетентності. Ці засади є концептуальною основою для успішного проведення всього комплексу заходів психологічного забезпечення процесів розвитку, соціально-психологічної реабілітації та адаптації підлітків з делінквентною поведінкою;

- система структурно-функціональної організації психологічної служби спеціалізованих підприємств з урахуванням специфіки підліткового колективу.

Теоретична значимість дисертаційного дослідження складається з декількох напрямків.
Насамперед, проведене дослідження можна кваліфікувати як рішення великої наукової проблеми - обгрунтовані концепція психолого-акмеологічного супроводу, принципи і технології діагностики, прогнозування, корекції та реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості.

Вирішення цієї проблеми запропонованим способом не тільки розширює можливості психолого-педагогічних програм для більшого числа наук, що має місце і в даний час у психологічній практиці, але й відкриває широкі перспективи інтеграції представників прикордонних з психологією і педагогікою областей наукового пізнання в розробці комплексних дослідницьких програм теоретичного, експериментального і прикладного характеру в інтересах вищої професійної освіти.

Пропонована в дослідженні загальна концепція в значній мірі сприяють розвитку і збагаченню акмеологической, психологічної та педагогічної теорії, а також теорії детермінації і діагностики делінквентної поведінки у підлітків.

Проведене дослідження вносить істотний внесок і в розвиток категоріального апарату акмеологической, психологічної та педагогічної науки, а також у галузі теорії девіантної поведінки.

Зокрема, розширено теоретичні уявлення про вплив соціально-психологічних умов процесу навчання та трудової діяльності на формування нормативного типу поведінки у підлітків з делінквентною поведінкою.

На основі результатів емпіричного дослідження вперше виконана багатовимірна психолого-акмеологічна оцінка вкладу інтегрального показника психічного здоров'я, стану емоційно-вольової сфери, психічного статусу, соціально-психологічної адаптації в успішність процесів розвитку та реабілітації делінквентна підлітків, працюючих в умовах спеціалізованого підприємства.

Виявлено структуру акмеологической середовища і її вплив на продуктивність процесів розвитку та соціально-психологічної адаптації делінквентна підлітків у процесі їх роботи на спеціалізованому підприємстві.
Встановлені експериментальним шляхом акмеологические стратегії, залежності, закономірності, структурні компоненти, рівні та форми соціалізації особистості підлітків з делінквентною поведінкою при побудові моделі психолого-акмеологічної роботи з ними.

Обгрунтовано рекомендації щодо вдосконалення системи оцінки та прогнозування рівня психічного здоров'я, підвищенню працездатності підлітків, профілактики виникнення у них дезадаптаційних розладів, а також щодо оптимізації поведінки, враховуючи даний контингент.

Практична значущість дисертаційного дослідження полягає в тому, що отримані результати сприяють підвищенню ефективності психолого-акмеологічного процесу діагностики, прогнозування, корекції та реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві. Результати дослідження мають високу практичну значимість для оптимізації процесу соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою з урахуванням їх психологічних особливостей та соціально-психологічних характеристик в процесі психологічного супроводу. На основі результатів дослідження обгрунтовані і експериментально апробовані на репрезентативних вибірках психологічні технології експертної оцінки та психодіагностичного прогнозу ступеня реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення системи соціально-педагогічних умов, що забезпечують формування нормативного типу поведінки у делінквентна підлітків у процесі їх психолого-акмеологічного супроводу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні наукові результати та їх наукова новизна "
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 2. Р
  + + + рабдовіруси (Rhabdoviridae), пестівіруси, сімейства вірусів, що містять однонитчатим несегментірованной РНК лінійної форми; молекулярна маса 3,5-4,6 X 106 дальтон. Віріони пулевідной форми, їх діаметр близько 70 нм, довжиною від 140 до 230 нм, мають мембраноподобная оболонкою, формуються в цитоплазмі брунькуванням з клітинних мембран. Вірус чутливий до дії жірорастворітелей,
 3. Становлення і розвиток санітарії та гігієни праці
  У найвідоміших давньогрецьких легендах персоніфікація здоров'я тісно пов'язана з ім'ям доньки бога Асклепія Гігієї (Hуgieia). В античному мистецтві Гигиея зображувалася у вигляді молодої красивої жінки в туніці з діадемою і змією, яку вона годувала з чаші. Ім'я Гігієї дало назву профілактичному напрямку медицини - гігієни. Гігієнічні постулати знайшли відображення в історичних
 4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  Календарно-тематичний план роботи Методичні рекомендації з окремих видів самостійної роботи При вивченні даної дисципліни бажано дотримуватися пропоновану послідовність викладу матеріалу згідно календарно-тематичного плану. У результаті вивчення матеріалу необхідно освоїти такі поняття: «індивідуальне здоров'я», «культура здоров'я»,
 5. Основні розділи вчення про вищої нервової діяльності
  Безумовні і умовні рефлекси Елементом вищої нервової діяльності є умовний рефлекс. Шлях будь-якого рефлексу утворює своєрідну дугу, що складається з трьох головних частин. Перша частина цієї дуги, що включає в себе рецептор, чутливий нерв і мозкову клітку, називається аналізатором. Ця частина сприймає і розрізняє весь комплекс потрапляють на організм різних впливів ззовні.
 6. ВСТУП
  Актуальність дослідження Однією з актуальних проблем охорони здоров'я людини в процесі трудової діяльності є раннє виявлення та попередження несприятливої ??дії токсичних речовин на організм. У південних регіонах республіки, де зосереджені підприємства хімічної промисловості, об'єкти навколишнього середовища інтенсивно забруднюються їх промисловими викидами, що не може
 7. Розробка теоретико-правової моделі розвитку законодавства у сфері охорони здоров'я Росії
  Забезпечення медичною допомогою в Стародавній Русі починалося з забезпечення лікарями, аптекарями царського двору. Спочатку лікарі займалися лікуванням виключно царя та його родичів, і відповідали за "якість наданої допомоги" головою. Придворна знати і жителі міст користувалися послугами міських лікарів і цілителів, виписаних за кордону. Народ отримував медичну допомогу у знахарів і
 8. "Акме" в художньо-творчій діяльності
  План 1. Вступ (постановка проблеми). 2. Про ракурсі вивчення "акме" в художньо-творчої діяльності. 3. Об'єкт, предмет, цілі та завдання вивчення "акме" в художньо-творчої діяльності. 4. Базові критерії, що характеризують "акме" в художньо-творчої діяльності. 5. Методологічні принципи дослідження "акме" в художньо-творчої діяльності. 6.
 9. Феномен "технологія"
  Сучасним технологіям відводиться роль глобального фактора, основний рухової сили розвитку суспільства, що творить нову цивілізацію. Аналізуючи суспільні явища, вітчизняні та зарубіжні дослідники використовують "соціальні", "інформаційні", "педагогічні" технології, "психотехнології", технології "управління", "прогнозування", з'являються "технології популізму", "технології
 10. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПСИХОЛОГА ЯК ВЧЕНОГО: ХАРАКТЕРИСТИКИ І ТИПОЛОГІЯ
  Однією з проблем, від успішного вирішення яких залежать глибина проникнення людства в ще не пізнані ним закономірності розвитку природи, суспільства і людини, фундаментальність що робляться при цьому узагальнень, а також ефективність здійснюваних на їх основі прикладних за своїм характером розробок, є проблема професіоналізму людей, які присвячують своє життя науці. Проблема ця
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека