Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Мельникова Н.А., Лук'янова В.Н.. Основи медичних знань та здорового способу життя, 2005 - перейти до змісту підручника

Основні напрямки валеологізації процесу навчання в школі

валеологізації навчально-виховного процесу зумовлена ??необхідністю зміни сучасного процесу навчання в школі, яке є в даний час фактором, негативно впливає на стан здоров'я учнів. Проблема погіршення здоров'я підростаючого покоління останнім часом все частіше стає об'єктом уваги медиків, педагогів, батьків, широкої громадськості. Існує безліч статистичних фактів, які з усією очевидністю демонструють негативну роль школи в її виникненні. Однак незважаючи на активну кампанію щодо виправлення ситуації (посилення санітарних норм, розробка школами власних програм «Здоров'я» і т.д.), кардинальних змін у цьому питанні поки не відбувається.

Існує кілька причин, які гальмують валеологізації, оздоровлення шкільної освіти.

По-перше, більшість створюваних програм, як правило, стосуються питань організації спортивно-оздоровчої роботи, медичного контролю, просвіти в галузі здорового способу життя, що є, безсумнівно, необхідною, але недостатньою умовою зміни ситуації, ситуації. Ні в змісті освіти, ні у формах і методах навчання реальних змін не відбувається.

По-друге, більша частина вживаються зусиль не зв'язується з головною дідактогеніі причиною погіршення здоров'я учнів - інтенсифікацією навчального процесу і тому не нейтралізують її. Не завжди також враховуються ключові проблеми у здоров'ї дітей різного віку, звідси неочевидність рецептів збереження здоров'я в умовах школи.

По-третє, мало розроблена теоретична сторона питання, зокрема, існує невизначеність використовуваної термінології. Наприклад, до на стоїть часу немає чіткого визначення сутності та змісту понять «здоров'язберігаючих», «здоров'яформуючих», «здоровьеразвівающая» діяльність.


Однак незважаючи на ці недоліки в сучасній школі посилюються тенденції до формування навчально-виховного процесу таким чином, що б здоров'я школярів по украй мірі не порушувалось в процесі навчання.

Валеологізації навчально-виховного процесу передбачає:

- психолого-педагогічну оцінку готовності до навчання дітей в школі;

- вивчення індивідуальних і особистісних психофізіологічних особливостей учнів з метою диференціації навчально-виховного процесу (з'ясування необхідності навчання в класі КРО);

- аналіз та оцінку адаптації учнів на різних етапах навчання у школі;

- розвиток і тренування психічних функцій учнів (розвиваючі заняття з дітьми в класах КРО за спеціально розробленими для кожного класу програмами);

- особистісно-орієнтоване навчання учнів: створення різноманітних стартових умов і методів навчання для розвитку кожної окремо взятої особистості;

- валеологічний доцільну організацію уроку, його етапів, компонентів;

- достатню рухову активність дітей у процесі навчання, використання режиму вільних динамічних поз, організацію активного відпочинку на перервах (проведення різних физкультпауз, активних рухливих ігор).

Методики навчання і виховання можна віднести до зберігаючих здоров'я, якщо їх систематичне використання не призводить до зниження ресурсів здоров'я та підвищення захворюваності, сприяє профілактиці захворювань та попередження хворобливого і ризикованої поведінки.

Три фактори навчально-виховного процесу в школі, здатні підвищити або знизити ризик розвитку у школярів захворювань, це:

- фактор умов навчання (освітлення, розміри класної кімнати, вентиляція, поліграфічні параметри підручників, то є всі середовищні характеристики) підлягає гігієнічному нормуванню;

- фактор навчального навантаження (інформаційна сторона навчального процесу та організація навчання; обсяг завдань, навчальний план, розподіл навчального навантаження протягом навчального дня, тижня, чверті, навчального року і т.
д.) - нормується з позицій гігієни;

- фактор взаємин вчителя й учня (стиль взаємин педагога й учня ) - може бути розглянутий з психологічних позицій і визначений вимогами психогігієни.

Будь-які порушення в системі цих відносин безпосередньо позначаються на психічному стані і фізичному здоров'ї учнів.

Єдиним соціальним інститутом сучасного суспільства, що охоплює практично всіх без винятку її громадян, причому як раз здорових, є школа. Зустріч дитини зі школою відбувається у віці, рецептивному до педагогічного впливу і, отже, до формування життєво важливих мотивів, у тому числі мотивів здоров'я. Тому вирішити проблему збереження і зміцнення здоров'я здатні лише медицина і педагогіка спільно.

Шкільні середу - потужний фактор, що впливає на здоров'я дітей та підлітків, тому важливо зробити її органічною, природною для дитини. У зв'язку з тим, що більшу частину часу діти перебувають в освітній установі, виникає необхідність перетворення освітнього середовища в реабілітаційно-оздоровчу та просвітницьку, з метою створення єдиного адаптаційного простору, що сприяє збереженню та зміцненню здоров'я дитини і об'єднуючого зусилля педагогів, психологів, медиків і батьків в цьому напрямку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні напрямки валеологізації процесу навчання в школі "
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально -профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 2. III триместр вагітності (пізній плодовий пери-од)
  6.4.1. Загальні дані Завершальна третина вагітності характеризується подальшим зростанням плоду, інтенсивним дозріванням його органів і систем, функціональним становленням єдиної регуляторної системи, яка дозволяє плоду пристосовуватися до несприятливих факторів і компенсувати виниклі порушення. Регуляторна система включає перш за все нервову систему і вищі структури головного
 3. Клініка і діагностика
  Основні клінічні симптоми і ступінь їх виражено-сти 9.7.1.1. Набряки Гестоз найчастіше починається з набряків. Це можуть бути приховані набряки, які проявляються патологічної збільшенням маси тіла. При нормально протікає вагітності маса тіла жінки збільшується щодня на 50 г, на тиждень - на 350 г, що відповідає програмі росту плода і плаценти. При прихованих набряках
 4. ХВОРОБИ ЛЕГЕНІВ, ЗУМОВЛЕНІ ФАКТОРАМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Франк І. Спайзер (Frank E. Speizer) Дана глава присвячена перспективам підходів до оцінки легеневих хвороб, що викликаються факторами навколишнього середовища. Ця оцінка дуже важлива, оскільки усунення шкідливих факторів з навколишнього середовища часто може стати єдиним засобом попередження подальшого погіршення стану хворого. Крім того, ідентифікація цих хвороб у одного хворого може
 5. ЕПІЛЕПСІЯ І судомних станів
  М. А. Діхтер (М. A. Dichter) Епілепсії - це розлади, що характеризуються хронічними, рецидивуючими пароксизмальними порушеннями функцій ЦНС, обумовлені змінами електричної активності мозку. Це група поширених неврологічних розладів; хворіють особи будь-якого віку; за наявними даними, ними страждають 0,5 - 2% населення. Кожен епізод неврологічної дисфункції
 6. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ТА ВРОДЖЕНІ ПОРОКИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
  Дж.Р.ДеЛонг, Р. Д. Адамі (С. R. DeLong, RDAdams) У цій главі йтиметься про хвороби, обумовлених ушкодженнями або вадами розвитку нервової системи, що виникли в процесі її формування, але надають несприятливий вплив і у дорослих осіб. В результаті виникають труднощі в питаннях їх діагностики та лікування хворих, з якими мають справу общепрактікующіе лікарі та
 7. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 8. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 9. ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  1. Методи дослідження та оцінки стану здоров'я дітей та підлітків 2. Методи дослідження та оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків 3. Гігієнічна оцінка організації фізичного виховання в дитячих установах 4. Гігієнічні основи навчально-виховного процесу в дитячих установах. 5. Діагностика готовності дітей до навчання в школі 6. Гігієна навчального процесу в
 10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько -гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека