Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОнкологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу, 2010 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ГІНЕКОЛОГІЧНОГО РАКУ

А.Е. Протасова1, Р.В. Орлова1; 2, Г.А. Раскін2; 31Медична академія післядипломної освіти, Санкт-Петербург,

2Городской клінічний онкологічний диспансер, Санкт-Петербург,

3Клініческая лікарня № 122, Санкт-Петербург

Федеральна цільова програма Російської Федерації попередження та боротьби з онкологічними захворюваннями до 2020 року передбачає зниження смертності від злоякісних новоутворень (на 4% до 2012 р., на 15% до 2020 р .) за рахунок вдосконалення методів профілактики, ранньої діагностики, забезпечення якості лікування та реабілітації онкологічних хворих.

Втілення в життя програми «Європа проти раку», в країнах Євросоюзу вже дозволила знизити смертність від раку за останні 10 років на 15%. Наприклад, в країнах, де налагоджений цитологічний скринінг раку шийки матки, зустрічальність інвазивних форм знизилася на 90%, а смертність - на 60%.

До найбільш часто зустрічається гінекологічним пухлин відносяться рак яєчників, рак ендометрію і рак шийки матки. Частка їх у загальній структурі онкологічної захворюваності становить в США - 13%, в Росії - 18%, в Санкт-Петербурзі - 15%.

Для основних онкогінекологічних пухлин зберігається високий рівень захворюваності з тенденцією до зростання (рак ендометрію), незадовільні цифри запущених первинних випадків захворювання (рак шийки матки і яєчників), що не знижуються, показники смертності, що й обумовлює необхідність впровадження нових методів їх ранньої діагностики.

Поняття «скринінг» (англ. Screening, від screen - просівати, Сортування, відбирати) має на увазі використання різних тестів або методів дослідження з метою виявлення безсимптомного процесу. Кінцева мета онкологічного скринінгу - зниження смертності хворих, а негайна мета зводиться до виявлення раку до його клінічного прояву.

У профілактиці онкогінекологічних захворювань прийнята концепція триетапної системи виявлення гінекологічного раку.

1. Прескринінгу (анкетування з метою виявлення чинників ризику).

2. Первинний скринінг (наприклад - цитологічні дослідження епітелію зовнішньої частини шийки матки і цервікального каналу).

3. Поглиблена діагностика при підозрі на онкопатологію (морфологічна верифікація патологічного вогнища).

В даний час необхідно акцентувати увагу не тільки на виявленні початкових форм онкогінекологічних захворювань, а й на формуванні груп ризику жінок, які мають найбільшу ймовірність захворювання і підлягають поглибленим діагностичних досліджень або моніторингу з метою відбору осіб, дійсно є носіями даної патології.

Так до передпухлинним процесів відносяться інтраепітеліальні неоплазії вульви і шийки матки з ризиком малігнізації до 90% і 30-50% відповідно. При діагностуванні атипові гіперплазії ендометрію ризик злоякісної трансформації досягає 50-100%.

Рак ендометрію займає перше місце в структурі онкогінекологічної захворюваності жінок у країнах Європи, Північної Америки і в нашій країні.
Ця злоякісна пухлина характеризується гетерогенної природою, що проявляється як на рівні факторів ризику, так і патогенезу. Ендокринні елементи складають, хоча і важливу, але лише частина загальної картини і взаємодіють з комплексом молекулярно-генетичних та інших факторів.

До найбільш частих факторів ризику розвитку злоякісних пухлин ендометрію відносяться: ожиріння, склерокістоз яєчників, естрогенсекретірующіе пухлини яєчників, опромінення органів малого таза, рак молочної залози, товстої кишки або яєчників, синдром Лінча II (спадковий неполіпозний КРР) і прийом тамоксифену.

Для раннього виявлення раку ендометрія у жінок репродуктивного віку необхідно поєднання трансвагінального УЗД і обстеження ендометрію методом рідинної цитології. Чутливість тільки трансвагинального УЗД у цієї категорії жінок не перевищує 25% через можливість розвитку злоякісного процесу без ознак гіперплазії ендометрію. Диференціальна діагностика ранніх атипических змін з доброякісною патологією ендометрію, таких як безладна проліферація, залозиста гіперплазія та ін, проводиться методом імуноцитохімічного дослідження експресії білка PTEN, маркера Ki-67, естрогенових і прогестінових рецепторів. У постменопаузальному періоді виправданий скринінг раку ендометрія тільки методом УЗД, чутливість якого перевищує 90%, так як наявність раку частіше асоціюється з ознаками гіперплазії ендометрію.

З метою діагностики злоякісних новоутворень ендометрія чутливість цитологічне дослідження досягає 98%. Подальше поглиблене обстеження в будь-якій віковій групі включає гістероскопію з прицільною біопсією або, при неможливості її виконання, - рутинне роздільне діагностичне вишкрібання.

Рак шийки матки - злоякісна пухлина, етіологічним фактором якої є віруси папіломи людини (ВПЛ) серотипів № 16; 18; 33; 35 та ін Білок Е7 вірусу папіломи людини онкогенних серотипів при своїй взаємодії з продуктом гена ретинобластоми призводить до активації проліферації. Крім того, дана подія призводить до збільшення експресії гена р16 (INK4?), Що є биомаркером ініціації канцерогенезу в епітелії шийки матки.

Найбільш ефективним методом зниження смертності від інвазивного раку шийки матки є проведення популяційного цитологічного скринінгу у віці від 25 до 65 років - спочатку 2 роки підряд, а при негативних результатах далі кожні 3 роки з максимальним охопленням жіночого населення .

У рандомізованому мультицентровому дослідженні Ronco М. з співавт. було показано, що мазки, отримані та досліджені традиційним способом, в 10 разів частіше виявляються неінформативними в порівнянні з мозком, обробленими методом рідинної цитології (10% і 1% відповідно).

У 2002 році рідинна цитологія була рекомендована для використання в скринінгу раку шийки матки ASСО і Американським товариством кольпоскопії і цервікальної патології (2006 Consensus Guidelines for the Management of Women with Cervical Cytological Abnormalities).


Для проведення адекватної рідинної цитології важливий методично правильний забір матеріалу. Для цього застосовується стандартизована методика, яка полягає в заборі матеріалу двома щіточками цервікса-Браш і цито-Браш (у той час як процедура забору матеріалу для традиційної цитології довільна). Вважається, що використання пристосованих інструментів і засобів забору матеріалу неприпустимо, оскільки це призводить до зниження ефективності скринінгу, аж до нульових результатів. Впровадження методу рідинної цитології підвищує інформативність цитологічного дослідження до 10 разів і дозволяє провести іммуноцітохіміческіе дослідження експресії білка р16ink4?, Що є біологічним маркером ініціації канцерогенезу в епітелії.

В даний час переглядається необхідність скринінгового обстеження жінок методом ПЛР на інфікованість НРV. Визначення вірусу НРV різного ступеня онкогенності можливо тільки методом Hybrid Capture II.

Метод ПЛР для оцінки НРV-статусу заборонений в Європейському союзі і США, зважаючи на велику кількість помилково-позитивних і негативних результатів.

Таким чином, рідинну цитологію в поєднанні з іммуноцітохіміческіе дослідженням p16ink4? необхідно широко впроваджувати в практику, так як вони є більш ефективними в скринінгу патології шийки матки в порівнянні з традиційною цитологією та ПЛР-аналізом ВПЛ високого онкогенного ризику.

Можливості раннього виявлення злоякісних пухлин яєчників обмежені у зв'язку з прихованим перебігом захворювання, крайньої агресивністю пухлини, коротким періодом подвоєння пухлини і універсальним характером метастазування.

УЗД не дозволяє достовірно диференціювати характер патологічних утворень яєчників, а чутливість і специфічність СА 125 низька. Скринінг жінок, у яких немає симптомів новоутворень яєчника, не рекомендується.

При поєднанні наявності об'ємного новоутворення яєчників і підвищення рівня СА125 - показана діагностична лапароскопія з морфологічної верифікацією діагнозу (чутливість 100%).

Впровадження нового маркера НЕ-4 можливо підвищить ефективність раннього виявлення злоякісних пухлин яєчника. У нормі білок експресується епітелієм респіраторного тракту і репродуктивної системи. В результаті злоякісної трансформації значно підвищується експресія НЕ-4 при серозних пухлинах до 93%, в 100% випадків ендометріоїдних злоякісних пухлинах, у половини пацієнтів, що страждають світлоклітинним новоутвореннями, при раку ендометрію. У випадках муцинозних злоякісних пухлинах в 0%.

При СА 125 - раку яєчників НЕ-4 підвищений в 50% випадків.

Жінкам з обтяженим спадковим анамнезом необхідно генетичне обстеження мутації BRCA I, BRCA II, СНЕК2, NBS1, CD20, p53, BAT26, K-Ras.

Таким чином, при більш активному пошуку і, що найголовніше, впровадженні сучасних високочутливих методів ранньої діагностики, можливо, вдасться знизити рівень смертності від основних онкогінекологічних пухлин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ГІНЕКОЛОГІЧНОГО РАКУ "
 1. ЛІКУВАЛЬНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ гінекологічної патології
  Запальні захворювання геніталій Клінічними критеріями діагностики запальних захворювань нижнього відділу геніталій - вульвита, кольпіту, вагінозу, ендоцервіцитів, кондилом, абсцесу великої залози передодня піхви (бартолінової залози) є скарги хворих на болі, білі, свербіж, відчуття печіння в статевих органах. Симптоми інтоксикації відсутні (за винятком абсцесу
 2. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 3. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 4. ДОБРОЯКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ
  Остання чверть XX в. характеризувалася зміною структури захворюваності, пов'язаної зі збільшенням тривалості життя (головним чином у розвинених країнах Європи та Америки). На перший план в структурі смертності вийшли серцево-судинні та пухлинні захворювання, частіше зустрічаються у людей старшого віку, пов'язані з обмінними і ендокринними розладами. Особливу заклопотаність у
 5. Клініка і діагностика
  Основною скаргою хворих ДЗМЖ є біль, так звана Мастаі-гія, як правило, посилюється у передменструальному періоді, іноді вже з початком другої половини менструального циклу. Біль може мати локальний характер або ж віддавати в руку або лопатку. Зазвичай вона двостороння і описується як тупий, ниючий, колючий або пекучий. Найчастіше найбільші больові відчуття локалізуються в
 6. ОСНОВИ неоплазією
  Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластичних захворювань вирішена. Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
 7. кандидоз
  Етіологія Гриби роду Candida - найбільш поширені представники умовно-патогенної мікрофлори, що є причиною різноманітних грибкових захворювань шкіри і слизових оболонок людини в умовах порушеної резистентності організму, особливо при різних імунодефіцитах. Рід Candida налічує 168 видів, серед яких тільки деякі можуть викликати захворювання. Основним
 8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 9. Репродуктивні органи репродуктивної системи
  1.3.1. Анатомо-фізіологічна і гістофізіологіческая характеристика статевих органів жінки в репродуктивному періоді 1.3.1.1. Яєчники Яєчники статевозрілої жінки розташовані в малому тазу (рис. 1.6), кілька асиметрично на задньому листку широкої зв'язки. Положення яєчників в порожнині малого таза в цьому віці відносно непорушне. Зсув їх у черевну порожнину спостерігається
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека