Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Основи вітчизняної наукової психології також закладалися в кінці XIX - початку XX століття.

. Насамперед відзначимо природно-науковий напрям, що має давні, що йдуть від М. В. Ломоносова, традиції, які втілилися у розглянутий період в роботах В. М. Бехтерева, творця напрямки, званого «рефлексологія». В. М. Бехтерєв (1857-1927), невропатолог, психолог, психіатр, створив першу в Росії експериментально-психологічну лабораторію (1885 р.) і Психоневрологічний інститут (1908 р.), в якому здійснювалися комплексні дослідження людини (надалі традиції комплексного підходу були розвинені чудовим вітчизняним психологом Б. Г. Ананьєва). Рефлексологія, прагнучи бути об'єктивною наукою, широко залучала для пояснення психологічних явищ фізіологічні принципи, вивчаючи рефлекси, що протікають за участю головного мозку (як ви знаєте, у вітчизняній науці такий підхід пов'язаний з ім'ям І. М. Сеченова (1829-1905). Відносно російської психології, в основному слідувала в той період традиціям В. Вундта, рефлексологія зіграла значну роль по виведенню її за межі принципів самоспостереження, "чистої свідомості";

разом з тим у системі рефлексології психіка виявлялася побічним продуктом (епіфеноменом) фізіологічних і поведінкових процесів; виходило, що «об'єктивна психологія» відкидала «суб'єктивну». Об'єктивний підхід розроблявся і в фізіологічної школі І. П. Павлова (1849-1936), що зробила серйозний вплив і на вітчизняну, і на зарубіжну психологію- ми згадували її значення для біхевіоризму.

Як ми сказали, інша традиція російської наукової психології сходить до ідей В. Вундта. Яскравою фігурою тут з'явився Г. І. Челпанов (1862-1936), засновник Інституту психології в Москві (1912 р.). Експериментальний метод-при тому, що Челпанов активно його пропагував-залишався для нього, проте, другорядним по відношенню до самоспостереження.


Наукове протистояння різних напрямків у психології в післяреволюційні роки було обтяжується і нової ідеологічної ситуацією, пов'язаною з політичною перебудовою суспільства і переорієнтацією науки на філософію марксизму.

Тут необхідно невеликий відступ. Останніми роками критика марксизму набуває «тотальний» характер, а його прихильники представляються свого роду неодмінними лиходіями або кон'юнктурниками. Для такого судження є безсумнівні причини, однак огульна критика завжди містить небезпеку сліпоти як по відношенню до самої філософії марксизму, так і по відношенню до людей, її прийняв. Марксизм надав серйозний вплив не тільки на вітчизняну-«ідеологізовану »-психологію, але й на зарубіжну насамперед у силу закладеного в ньому гуманістичного потенціалу; саме цей аспект (але не програма перебудови суспільства) визначив, наприклад, позицію А. Адлера (захист« маленької людини ») або Е. Фромма (проблема відчуження людини в суспільстві). Марксизм дозволив у багатьох відношеннях побачити людину не як «робинзона», але діяча, включеного в соціальний світ, творить його й твориться ім. Зрозуміло, у вітчизняній науці ситуація багато складніше, і в психології діяли-поряд з іншими- численні ідеологи від науки, по суті, паразитувати на марксових ідеях; але були й ті, хто прийшов до марксизму незалежно від політичної ситуації і до її виникнення (наприклад, П. П. Блонський) і розвивали марксизм часто у протистоянні його офіційним тлумаченням-саме развивавшие, а не догматично слідували йому. Саме з цими іменами пов'язані основні досягнення радянської психології.

Першим вітчизняним психологом, що проголосив перебудову психології на базі марксизму як програму розвитку науки, був К. Н. Корнілов (1879 - 1957).
Як теоретик психології він намагався зняти протиріччя між об'єктивною психологією і суб'єктивної психологією; ця спроба втілилася в розвивалася ним концепції, названої «реактологія». У багатьох відношеннях вона була схожою з відомим вам бихевиоризмом ; власне, реактологія розглядала психологію як науку про поведінку. Психіка трактувалася через поняття «реакція», яка означала відповідь цілого організму (а не окремих органів) на зовнішні впливи. По суті, поняття «реакція» було аналогічно поняттю «рефлекс», але більш широким за змістом, предполагавшим та психологічні характеристики (на вищих рівнях розвитку живих організмів). реактології проіснувала до початку 30-х рр.., коли виразно окреслилася її недостатність для обговорення з точки зору марксизму ряду найважливіших психологічних проблем, перш за все проблеми свідомості.

бихевиористских принципів дотримувався в той період і видатний психолог і педагог П. П. Блонський (1884-1941), також трактував психологію як науку про поведінку живих істот (але позначав принципові особливості соціальної поведінки).

рефлексологію, реактології, погляди раннього П. П. Блонського іноді в літературі називають «російський біхевіоризм». Ці напрямки зіграли видатну роль у становленні об'єктивних методів в психології і представлялися дуже привабливими з точки зору можливості матеріалістичного пояснення психічних явищ. Як теорії вони не отримали істотного розвитку у вітчизняній науці (хоча розвивалися певні принципи і положення), поступившись місцем іншим підходам, про які мова нижче.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГІЇ"
 1. Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994
  Загальне уявлення про науку. Наука й інші способи пізнання. Класифікація наук .. Розділ II. Предмет і об'єкт психології. Становлення предмету психології: основні підходи. донаучной психологія. Напрямки наукової психології в Західній Європі та США Психоаналіз Біхевіоризм Гештальтпсихологія Гуманістична психологія Трансперсональна психологія. Основні напрямки вітчизняної
 2. ТЕРАПІЯ клімактеричного синдрому
  Залежно від періоду климактерия, скарг та клінічної картини, з якими звертаються жінки за медичною допомогою, лікувальні заходи включають в себе вибір засобів контрацепції, лікування ДМК на тлі гіперплазії і поліпів ендометрія, лікування безпліддя або вирішення питання про необхідність призначення ЗГТ. Останнім часом вітчизняні автори дотримуються думки про те, що в пременопаузі
 3. Альгодисменорея
  АРУШЕНІЯ менструального циклу є одвічною жіночою проблемою, однак детальне вивчення цих станів відкриває все нові і нові грані. На сьогодні найбільш поширеними є три форми розладів менструального циклу: аменорея - відсутність менструацій у жінок в репродуктивному віці (в період від менархе, тобто початку місячних, до менопаузи), маткові кровотечі - циклічні
 4. ВСТУП
  Світ підходить до третього тисячоліття, маючи в запасі як безсумнівні досягнення в науці, так і трагічні невдачі (смертоносні війни, катаклізми природних факторів, епідемії від невідомих і відомих захворювань, наукові відкриття атома - як смертоносного знаряддя і т.д.). Досягнувши колосальних успіхів в техніці та науці завдяки «вибуху» науково-технічного прогресу, людство було порівнянним
 5. Психічне здоров'я
  Психічне благополуччя - це третій показник здоров'я населення (50%), від якого безпосередньо залежить спосіб життя. Довгий час цінності особистості, в тому числі і здоров'я, не були пріоритетними в нашому суспільстві. Особистість здорова фізично, психічно і соціально як правило завжди здатна протистояти будь-якому не позамежного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, боротися і перемагати
 6. Історія та перспективи розвитку валеології в Росії
  Валеологія - інформаційний фонд діяльності з оптимального задоволення основних життєвих потреб людини. Саме такий зміст вкладали в це поняття учасники виїзної сесії Вченої ради ВНІІФКа (серпень 1968 р.) в башкирською р. Салавате, узагальнивши дані наукових досліджень і досвід управлінської діяльності «міста хімії, спорту і здоров'я». Йшлося про гармонійний єднанні
 7. Лекція 1
  Ще раз здрастуйте , шановні соратники. Починаємо наше перше заняття в Народному університеті здорового способу життя за методом Геннадія Андрійовича Шичко. Курс буде присвячений корекції зору за методом Шичко-Бейтса. Це курс загального оздоровлення і позбавлення від шкідливих звичок. - Від яких? - запитайте. Ну, хто лінується - треба в першу чергу позбутися від ліні. Хто дратується - від
 8. рефлекторно ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
  Сутність роботи нервової системи полягає в організації реакцій у відповідь на зовнішні і внутрішні впливи. Ступінь складності таких реакцій дуже різна - від автоматичного звуження зіниці при яскравому освітленні до багатопланового поведінкового акту, мобілізуючого всі системи організму. Проте у всіх випадках зберігається один і той же принцип діяльності - рефлекторний. Рефлекс - це
 9. Розлади рухових функцій
  Порушення рухових функцій в значному своїй більшості пов'язані з ураженням центральної нервової системи, тобто певних відділів головного і спинного мозку, а також периферичних нервів. Розлад рухів частіше обумовлено органічним ураженням нервових шляхів і центрів, що здійснюють рухові акти. Мають місце і так звані функціональні рухові порушення, наприклад
 10. Розлади слухових функцій
  Розлади слуху - глухота, туговухість , слухова агнозія - пов'язані з ураженням слухового аналізатора, який складається з периферичного рецептора - кортиева органу, який розташований в равлику внутрішнього вуха, що відходить від нього слухового нерва, продовженням якого в мозку є слухові шляху, і коркового слухового центру в корі скроневої частки. Порушення слуху в дитячому віці частіше
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека