Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Основні напрямки вимірювання особистого та професійного розвитку

Поряд з знанням того, як проводиться процедура вимірювання або як влаштована відповідна вимірювальна шкала, дуже важливо представляти основні напрямки, в яких проводиться вимірювання при оцінці особистісного та професійного розвитку.

Якщо цю оцінку розглядати на прикладі державної служби, то в першу чергу важливо оцінити такі аспекти особистості і професіонала як професійні знання, життєвий і професійний досвід і, звичайно, особистісні якості. Зокрема, для глав адміністрацій районів "ваги" цих груп якостей розподіляються наступним чином (у%):Знання 17

Особистісні якості 40

Досвід 43Найчастіше на якісному рівні професійні знання оцінюються за допомогою процедури кваліфікаційного іспиту. Якщо вимоги до знань професіонала досить добре формалізовані і стійкі, то можлива розробка кваліфікаційних тестів (у тому числі і комп'ютерних) за допомогою яких проводиться кількісний вимір цього важливого аспекту особистісного та професійного розвитку.

Поряд з професійними знаннями можна оцінювати загальні розумові здібності, що становлять фундамент для швидкого засвоєння нових професійних знань. Використання класичних тестів інтелекту, що дозволяють визначити IQ: тесту Векслера, Стенфорд-Біне, Амтхауера, Равена і Кеттела іноді в обмежених масштабах застосовується у практиці центрів оцінки персоналу. Основним недоліком цих методик є їх значна трудомісткість і висока вартість їх практичного застосування. Крім того, при проведенні професійного відбору, для кількісного виміру широкого спектру знань претендентів на посаду іноді використовують деякі тести розумових здібностей, наприклад тест КОТ (Короткий відбірковий тест, адаптований варіант відомого "самопріменяющегося тесту розумових здібностей" Отіса). З аналогічною метою можна використовувати шкалу З тіста Кеттела. Гідністю цих тестів є їх простота, малий час проведення тестування (15 - 20 хвилин) і зручність інтерпретації індивідуально отриманих результатів. Однак застосування таких тестів доцільно тільки для порівняно низько кваліфікованих професій.

Крім розумових здібностей важливо оцінити та інші особистісні якості, такі як відповідальність, ретельність, чесність, розсудливість, авторитетність, здатність до передбачення, до прийняття рішень, до керівництва, комунікативні здібності та багато інших.

На практиці основними засобами якісної оцінки особистісних і професійних особливостей є експертна оцінка, біографічні методи. В якості додаткових методів для кількісного виміру особистісних якостей можна застосовувати психологічне тестування, у тому числі і комп'ютерне.


Експертна оцінка є провідним методом оцінки особистості і професіонала, виходячи з принципу "оцінює система повинна бути не менш складною, ніж об'єкт оцінки". Вона може спиратися на аналіз результатів діяльності (її кількісних показників та оцінок якості) або на особисту співбесіду експерта з оцінюваним особою. За методикою аналіз результатів діяльності близький до контент-аналізу. Особиста співбесіда зазвичай проводиться у вигляді структурованого (або фокусированного) інтерв'ю. Обидва підходи вимагають вельми високої кваліфікації експерта, в іншому випадку їх застосування призводить до значних суб'єктивним спотворенням отриманих результатів. Конкретні методи експертної оцінки представлені на початку розділу, при обговоренні рівнів виміру.

Важливим практичним прикладом експертної оцінки є процедура атестації. При проведенні атестацій в якості експертів зазвичай вибираються люди, досить добре знайомі з атестуються і його роботою, тому вони можуть і не використовувати згаданих вище спеціальних методів експертної оцінки. Для зниження суб'єктивних спотворень при атестації використовується співставлення думок декількох експертів, однак і в цьому випадку як правило виходить тільки якісна оцінка.

Останнім часом намітилася тенденція до використання таких експертних методів оцінки працівників, які функціонально виходять за рамки тільки оцінки. Наприклад, метод ділової дискусії дозволяє зробити самого оцінюваного основним інструментом оцінки. Ще ширше можливості ділових ігор, в рамках яких створюються ігрові ситуації, близькі до реальних. Завдання оцінюваного полягає в тому, щоб на основі аналізу проблемної ситуації прийняти оптимальне рішення. Основна проблема при проведенні таких ігор полягає в розробці набору проблемних ситуацій. Крім того, сам процес підготовки та проведення гри вельми трудомісткий. Однак, крім функції оцінки, використання гри дозволяє ефективно підвищувати кваліфікацію працівників.

Крім того експертна оцінка може виступати в якості постійного робочого інструменту керівника. У цьому випадку вона приймає форму оцінного співбесіди, яка керівник регулярно проводить з підлеглими, що дозволяє організувати більш тісну зворотний зв'язок "керівник - підлеглий" і сприяє виробленню максимально реалістичних планів у поєднанні з посиленням трудової мотивації підлеглих.

Психологічне тестування передбачає застосування для кількісного виміру особистісних та професійних якостей спеціально розроблених і стандартизованих психологічних тестів. Найбільш часто використовуються методики тестування рис характеру (скажімо, тести Кеттела і MMPI), станів і спрямованості особистості (наприклад, профорієнтаційний тест Клімова, тест Рокича, семантичний диференціал).
Використання в ході діагностики комп'ютерів дозволяє істотно спростити процедуру пред'явлення стимульного матеріалу і обробки результатів тестування, зніме деякі психологічні бар'єри, які спотворюють відповіді тестованого.

Важливою тенденцією в розробці психодіагностичних методик є все більша орієнтація на проектні методики дослідження особистості, що дозволяє отримати про неї більш об'єктивні відомості. Класичним прикладом застосування проективних методик для дослідження настільки "закритої" області, як ціннісні орієнтації, є застосування для цієї мети методики семантичного диференціала або методики "Цінності та нормативи".

Біографічні методи багато в чому органічно доповнюють результати тестування і експертизи, дозволяючи зрозуміти передісторію особистості, ті особливості її життєвого шляху, які роблять серйозний вплив на її актуальний стан. Арсенал біографічних методів досить широкий, проте їх застосування вимагає серйозної попередньої підготовки. Біографічний метод має як якісні, так і кількісні варіанти. Зокрема, якщо деякі факти біографії інтерпретуються в позицій психоаналізу, то відповідний метод називається психобіографічний. Для кількісної оцінки життєвого досвіду особистості можна використовувати методику структурної оцінки особистісно-професійного потенціалу на основі стандартизованого опису життєвого шляху. У той же час важливо пам'ятати, що стрибкуватість процесу розвитку особистості не дозволяє гарантувати майбутні високі результати роботи на підставі колишніх досягнень.

Використання біографічних методів оцінки особистісного і професійного розвитку виявляється виключно корисним для розуміння динаміки розвитку особистості професіонала в масштабах життєвого шляху, доповнюючи тим самим інші методи оцінки цих якостей. Крім того, саме біографічні методи найкраще підходять для оцінки і вимірювання життєвого досвіду професіонала, що є в багатьох випадках ключовим критерієм.

Важливим елементом якісного оцінювання особистісних якостей виступає самооцінка, дана або у вільній формі, наприклад у вигляді автобіографії, або структурована за ключовими розділам.

Необхідно підкреслити, що тільки комплексне використання представлених вище засобів якісної оцінки і кількісного виміру особистісних та професійних якостей дозволяє отримати достовірну інформацію про розвиток особистості та професіонала, а також дає відомості про внутрішні протиріччя її розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні напрямки вимірювання особистого і професійного розвитку "
 1. Основні напрямки вимірювання особистого та професійного розвитку
  Поряд з знанням того, як проводиться процедура вимірювання або як влаштована відповідна вимірювальна шкала, дуже важливо представляти основні напрямки, в яких проводиться вимірювання при оцінці особистісного та професійного розвитку. Якщо цю оцінку розглядати на прикладі державної служби, то в першу чергу важливо оцінити такі аспекти особистості і професіонала як
 2. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 3. Поняття про гігієну як науку. Методи гігієнічних досліджень. Історія гігієни. Роль вітчизняних вчених у розвитку гігієнічної науки
  Гігієна - наука про здоров'я, профілактична дисципліна, що розробляє на основі вивчення взаємодії організму та факторів навколишнього середовища (природних і соціальних) нормативи та заходи, здійснення яких забезпечує попередження хвороб, створює оптимальні умови для життєдіяльності та самопочуття людини. Сам термін гігієна походить від грецького слова, яке означає
 4. Лікарський контроль і медичні поради
  Фахівці допоможуть Вам об'єктивно визначити стан здоров'я і дати правомірний рада та рекомендації щодо зміцнення здоров'я, визначити адекватні форми занять, розробити методику занять і реабілітаційних заходів, пов'язаних з поліпшенням розумової і фізичної працездатності в період Вашої індивідуальної діяльності. Медичне обстеження, наприклад, студенти вузів повинні
 5. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 6. Класифікація валеології
  В даний час у валеології можна виділити наступні її основні напрямки. Загальна валеологія являє собою основу, методологію валеології як науки. Вона визначає місце валеології в системі наук про людину, предмет, методи, цілі, завдання, історію її становлення. Сюди ж слід віднести і питання биосоциальной природи людини та її ролі в забезпеченні здоров'я. Загальну валеологію
 7. психобіографічний метод
  У процесі психологічного, акмеологічного дослідження вирішуються в принципі дві суперечливі завдання: стиснення інформації про особу (наприклад, в ситуації відбору) і " розгортання "інформації про особу до прийнятного рівня (наприклад, в цілях вибору оптимальних шляхів психокорекції). І для обох цих завдань все частіше і частіше в зарубіжній і вітчизняній психології застосовується
 8. Теорія самоактуалізації в контексті гуманістичної психології
  До середини ХХ століття, багато вчених, що займалися проблемами розвитку особистості, Гордон Оллпорт, Генрі Мюррей і Гарднер Мерфі, а пізніше Джордж Келлі, Абрахам Маслоу, Карл Роджерс і Ролло Мей, поступово почали перейматися рамками «позитивної» психології, як вона розумілася в існуючих школах (10, 31, 33, 42). Вони вважали, що позитивістський підхід до людини виключає з розгляду найважливіші
 9. Проблеми теорії і практики самоактуалізації
  Проблемно орієнтоване виклад теорії самоактуалізації не буде повним без того, щоб не спробувати вказати на ті фактори, які заторомозілі розвиток і практичне застосування теорії самоактуалізації, ускладнюють її розуміння, залишаються невирішеними. Перша група проблем може бути позначена як «організаційна», і полягає в тому, що засновники гуманістичної психології намагалися
 10. Психологічне обгрунтування аутопсихологической компетентності
  Аутопсихологічна компетентність, як готовність і здатність особистості до самопізнання, саморозвитку і самореалізації передбачає усвідомлення людиною власних індивідуальних і особистісних особливостей, а також розуміння того, як треба діяти на основі знання самого себе в різних життєвих ситуаціях, в тому числі і в контексті професійної діяльності. Б.Г.Ананьев підкреслював
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека