Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Військова психологія та її прикладні аспекти, 2008 - перейти до змісту підручника

Основні напрямки дослідження досягнень військової психології за кордоном

Військова психологія у Великобританії в роки першої і другої світової війни розвивалася за такими напрямками:

Для підвищення якості морально-психологічної підготовки військовослужбовців Великобританії в даний час командування вважає за необхідне: максимально наблизити бойову підготовку до умов сучасної війни, здійснюючи її на межі фізіологічного та психологічного виснаження особового складу. У процесі навчання пріоритет віддається формуванню у військовослужбовців морально бойових якостей у нічний час. Для цього відводиться одна третина всього часу бойової підготовки на нічні заняття. Важливим напрямком вважається прагнення здійснювати прищеплення навичок, насамперед в екстремальних умовах. Для цього рекомендується проводити навчання, як правило, на незнайомій місцевості, в умовах, що буяють великими несподіванками для офіцерів і солдатів. Для командирів усіх ступенів стоїть завдання, щоб у всіх видах підготовки (тактичної, спеціальної, стройової, фізичної) процес навчання містив якомога більше елементів морально-психологічної гарту. Тому заняття рекомендується проводити обов'язково з бойовою стрільбою, з бомбометанням, обкаткою танками з імітацією ядерних вибухів, практикувати наступ за реальним артилерійським валом, зі створенням шумів, димових завіс, з введенням елементів ризику і небезпеки.

У підготовці особового складу широко використовується самонавіювання і релаксація в інтересах зміцнення внутрішньогрупової згуртованості і «групової інтеграції». Психологічним механізмом цього процесу є мотив, щоб в процесі подолання труднощів військової служби, зберегти склад бойових підрозділів і головне не зганьбитися в бою перед обличчям товариша (моральна ізоляція). Використовується уважне комплектування, уникнення конфліктів та нестатутних взаємовідносин, комплектування за національною ознакою (англійці або валлійці або шотландці), за принципом земляцтва. Це сприяє формуванню корпоративного духу, злагодженості, взаємовиручки. Спираючись на національні риси характеру англійців, рекомендується розвивати звичку до суворого порядку, дисципліну і організованість, розважливість і стійкість, холоднокровність і стриманість, винахідливість.
Для прищеплення навичок твердого та безперервного управління використовують у частинах «сестер милосердя» - спеціально навчених і мають досвід педагогічної роботи жінок, які вносять елементи спокою в дії чоловіків.

У навчальному процесі використовуються тести для визначення здібностей бути лідером і користуватися довірою підлеглих, навчають правилам поведінки з сержантським складом, з солдатами, моделюються можливі конфліктні ситуації, курсантам даються знання про прийоми навчання: як вислухати підлеглого, як проаналізувати у нього проблеми, у солдатів формується впевненість у своїй зброї, впевненість у перевазі «англійського способу життя». Психіатр і психолог введені в штат кожної дивізії.

Ізраїль. У Генеральному штабі є відділ соціально-психологічних досліджень. Його співробітники (психологи) закріплені за всіма сполуками НД, які вивчають моральний стан перед боєм і після нього, поставляють найбільш важливу інформацію командуванню про морально-психологічній атмосфері, політико-моральний стан і соціальних процесах у військах. На основі цієї інформації розробляються конкретні рекомендації.

В Ізраїлі існує ретельно продумана система відбору та навчання військовослужбовців - загальна воєнізація суспільства для всіх чоловіків і жінок (чоловіки - до 54 років, жінки - до 38 років або до вступу в шлюб) з обов'язковою 2 - х місячної перепідготовкою щорічно.

Широко практикуються спеціальні заходи в ході бойової підготовки: максимальне наближення психіки солдата й офіцера до сприйняття реальних факторів сучасної війни; багато приділяється уваги формуванню групової згуртованості (використання соціально-психологічних тренінгів); швидкий вступ в бойові дії на територіях противника.

Метод виховання - дуже великий (жорсткий) попит за погані оцінки на підсумковій перевірці, накладаються стягнення за недбалість у зберіганні зброї, переклад в піхоту за низьку стрілянину зі зброї, або до підрозділів облуговування.

Франція. Заслуговує на увагу концепція французьких військових психологів, що акцентує увагу на питаннях, пов'язаних з морально-психологічними можливостями, як солдата, так і підрозділу в цілому.
Cуть концепції полягає в тому, що майбутня війна буде стресовій, тому вже заздалегідь необхідно більше уваги приділяти психологічній підготовці і враховувати її рівень при постановці завдань підрозділам. Для визначення ступеня психологічної підготовленості особового складу були обгрунтовані шість основних психологічних факторів (параметрів), що впливають на боєздатність: впевненість в техніці і озброєнні, впевненість у командира, впевненість у собі, злагодженість підрозділу, моральні можливості, сприйняття законності впевнених дій, особистісна ситуація в бою .

У психологічному центрі Збройних сил Франції був розроблений і зображений у вигляді діаграми ряд тестів, що дозволяють в абсолютних одиницях виміру визначити ступінь вираженості того чи іншого фактора. За допомогою тестів вдалося досить точно визначити рівень морально-психологічних можливостей підрозділів. Для його виявлення дані, отримані в одному підрозділі, порівнюються з даними іншого, що має кращі результати. Це дозволяє намітити напрямки в роботі з подальшого вдосконалення психологічної підготовки особового складу, а так же кінцевий можливий результат. Шляхом порівняння результатів можна також прогнозувати можливості того чи іншого підрозділу при виконанні поставлених завдань.

Сили самооборони Японії. Є офіцери спеціальних «органів виховання», які мають педагогічну або психологічну освіту. Існує спеціальна система, що сприяє швидкій адаптації військовослужбовців до умов військової діяльності: говорити тільки те, що належить військовослужбовцю (тобто відмова від минулого способу життя); основа армійського життя - це повна слухняність (немає місця протестам, критиці). 50% занять проводиться в спеціально-обладнаних районах, де імітується бойова обстановка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні напрямки дослідження досягнень військової психології за кордоном "
 1. А
  основний метод акмеографіческого підходу. А. - специфічна система вимог, умов і факторів, що сприяють прогресивному розвитку професійної майстерності та особистості фахівця. А. завжди індивідуальна, складається виключно для конкретного фахівця і спрямована на його індивідуальне особистісно-професійний розвиток. Розробка А. повинна здійснюватися за єдиною
 2. Засоби психологічного вивчення військовослужбовців та військового колективу
  основні події його біографії. Важливі відомості про пізнавальних здібностях, рівні нервово-психічної стійкості, військово-професійної спрямованості та окремих професійно важливих якостях військовослужбовця можна отримати з карти професійного психологічного відбору призовника, до якої заносяться результати соціально-психологічного вивчення, психологічного та
 3. Характеристика елементів психологічної моделі сучасного бою
  основне джерело морально-психологічного стану воюючою армії знаходиться не всередині її, а в суспільстві, інтереси, якого вона захищає. Аналіз ходу і результату збройних конфліктів останнього часу переконливо підтверджує психологічну закономірність: переможні війни мають у своїй основі ідеї, зрозумілі і близькі серцю бійця і всього народу. В результаті участі військ у
 4. Розвиток теорії і практики військового виховання в радянський та сучасний періоди
  основному правда факту, випадку, епізоду і т.п. Радянська військово-виховна система не була ідеальною і безпомилкової, але вона перевершила німецьку і забезпечила перемогу над фашизмом. Саме тому досвід військового виховання в ході Великої Вітчизняної війни зберігає важливе практичне і теоретичне значення в наші дні. Незважаючи на переможне завершення другої світової війни, обстановка
 5. Засоби психологічного вивчення військовослужбовців та військового колективу
  основні події його біографії. Важливі відомості про пізнавальних здібностях, рівні нервово-психічної стійкості, військово-професійної спрямованості та окремих професійно важливих якостях військовослужбовця можна отримати з карти професійного психологічного відбору призовника, до якої заносяться результати соціально-психологічного вивчення, психологічного та
 6. Нарис історії військової анестезіології та реаніматології
  основному, і змушувало шукати нові способи усунення болю. Причому даний процес мав швидше прикладний, ніж науковий характер. Приблизно в середині ХХ століття він завершився виділенням анестезіології, а в подальшому і реаніматології в самостійний напрям у військовій медицині. В основі подібного розвитку подій лежали об'єктивні чинники, породжені необхідністю не тільки запобігати
 7. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  основні розділи, висновок і використана література). Реферат, як правило, не більше 10-12 сторінок друкованого тексту або 15-17 с. від руки. Захист реферату проходить публічно в присутності групи. Автору дається право викласти зміст реферату за 7-8 хвилин. Після чого виступають 2-3 опонента з числа добровільно викликалися студентів. Їх мета - обговорити роботу і задати 2-3 цікавлять їх
 8. Медицина в 16-19 століттях
  основним чинником виникнення хвороб, з чого слідувала завдання лікування - зменшити або збільшити збудження. Ф. Бруссе створив систему «фізіологічної М.», що зв'язує походження хвороб з надлишком або нестачею роздратування шлунка і використовує в якості основного лікувального методу кровопускання. Прихильникам умоглядних метафізичних систем, заснованих на абсолютизації
 9. Деякі проблеми сучасної медицини
  основною причиною смертності (їх частка в структурі смертності склала до початку 70-х років 40-60% ; 300-600 і більше випадків на 100 тисяч жителів) і основною причиною інвалідності, в тому числі в найбільш цінних для суспільства вікових групах. Особливе значення набули проблеми ішемічної хвороби серця (коронарної недостатності, см. також Інфаркт міокарда), гіпертонічні хвороби і судинних
 10. Розробка та застосування стандартів при виробництві медичних послуг
  основних виробничих фондів і ресурсів ЛПУ, тобто БНіП, ГОСТи і ОСТи, за якими можна визначити відповідність будівель медичних установ, а також їх частин, що пред'являються. В умовах далекосхідного регіону значна частина медичних установ розташована в пристосованих будівлях і не забезпечена достатнім рівнем медичної техніки. Питання оснащення того або
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека