Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Основні напрями, форми і методи виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни

Організацію впровадження системи роботи посадових осіб з підтримання правопорядку і військової дисципліни доцільно почати з вивчення наказу та додатка до нього з усіма категоріями посадових осіб. До цього заняття кожен з командирів дол-дружин мати посадові обов'язки та виписки з плану в робочих зошитах з тим, щоб враховувати проведення заходів при розподілі роботи на день, тиждень, місяць.

Підвівши на занятті підсумки стану правопорядку і дисципліни, необхідно проаналізувати виконання заходів плану і заходи, прийняті на додаток до нього. Командири підрозділів повинні бути готовими доповісти про виконання вимог наказу, функціональних обов'язків з профілактики правопорушень.

Аналіз стану військової дисципліни здійснюється також у ході спеціальних заслуховувань і в ході підбиття підсумків, у встановлені терміни:

а) в училищі не рідше 1 разу на семестр;

б) на факультеті, кафедрі - 1 раз на місяць;

в) на курсах - щотижня.

Хід роботи з профілактики правопорушень щомісяця вивчається командуванням училища в одному з підрозділів.

При цьому особлива увага звертається на:

- повноту та якість виконання командирами і начальниками своїх функціональних обов'язків і заходів, передбачених планом щодо попередження правопорушень;

- ефективність проведеної роботи, рівень її впливу на реальний стан правопорядку і дисципліни;

- нові явища у взаєминах особового складу і чим вони обумовлені, досвід неординарного рішення психолого-педагогічних проблем;

- причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень, відповідність запобіжних заходів цих причин;

- надання конкретної практичної допомоги посадовим особам, особливо молодим і не мають достатнього досвіду, в діагностиці положення справ, навчанні практиці, корекції стилю роботи, а також матеріально-побутовому облаштуванні, підвищенні дисциплінуючої ролі навчально-виховного процесу, організації та проведенні виховної роботи;

- ретельне підведення підсумків роботи з усіма категоріями військовослужбовців, продовження цілеспрямованої діяльності до досягнення радикальних змін на краще в стан правопорядку і дисципліни.

Такі загальні вимоги до розробки та впровадження єдиної системи роботи посадових осіб з підтримання правопорядку і військової дисципліни. Але кожен вид, рід військ і навіть кожне з'єднання і військова частина мають свою специфіку. Тому до створення системи необхідно підходити творчо і враховувати реальний стан правопорядку і дисципліни, характер розв'язуваних підрозділами завдань.

Нижче пропонуються приблизні варіанти функціональних обов'язків з профілактики правопорушень начальника курсу, курсового офіцера, старшини курсу і командирів групи і відділення. Дані варіанти враховують конкретні норми, викладені в різних наказах, директивах, настановах, інструкціях, методичних рекомендаціях, заснованих на військовому досвіді.

У житті Збройних Сил відбуваються найважливіші події, пов'язані з реалізацією ключових заходів військового реформування. Все це не може не відбиватися на діяльності частин, підрозділів, на взаєминах особового складу в них. І, організовуючи впровадження системи роботи щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку, важливо цілком враховувати ці складні процеси.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні напрями, форми і методи виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни "
 1. Основні форми виховної роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни
  Основними формами виховної роботи з укріплення правопорядку і військової дисципліни є:? заняття в системі суспільно-державної підготовки, інформування особового складу, виховна робота у вечірній час;? індивідуально-виховна робота;? загальні збори особового складу підрозділу;? наради офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) з
 2. Організація роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни
  Вирішальна роль у підтримці правопорядку та військової дисципліни у підрозділі належить командиру. Разом з ним, іншими офіцерами підрозділу завдання підтримки правопорядку і зміцнення військової дисципліни вирішує заступник командира з виховної роботи. Основні напрямки виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни визначені в наказі МО РФ 1993 р. № 0100 «Про заходи
 3. Аналіз стану виховної роботи та військової дисципліни
  Аналіз стану виховної роботи та військової дисципліни включає в себе: а) з особовим складом: - виконання заходів виховної роботи (що планувалося, що проведено, з якою якістю); - оцінки роботи редколегії стінного друку, редакторів бойових листків, іншого активу підрозділу; - які, коли пройшли збори особового складу, які рішення приймалися, що
 4. Додаток 2
  Алгоритм аналізу стану військової дисципліни і правопорядку в підрозділі {foto52} і визначення заходів щодо її зміцнення Алгоритм оцінки діяльності командира щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни
 5. Сутність, основні завдання та напрямки роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни у підрозділі
  Сутність, основні завдання та напрямки роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни в
 6. . Діагностика стану військової дисципліни у підрозділі, 2010
  Поняття діагностики в теорії та практиці сучасної соціальної роботи. Цілі, принципи та основні напрями діагностичної діяльності офіцера виховних структур. Діагностика військової дисципліни у підрозділі як напрям діяльності офіцера-вихователя (на прикладі виявлення порушень статутних правил взаємовідносин). Технологічна карта діагностики стану військової
 7. Сутність військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців
  Військова дисципліна покликана регулювати військовий порядок, взаємовідносини між військовослужбовцями, відносини в підрозділах з метою забезпечення високої організованості та боєздатності . Військова дисципліна - це знання воїнами законів і статутних вимог, їх точне, суворе і свідоме виконання. Дисциплінованість - це вимоги дисципліни, виконання яких стало для
 8. Методика аналізу стану військової дисципліни у підрозділі
  Аналіз стану військової дисципліни включає в себе комплекс питань, розглядаючи які, командир робить висновки:? про характер правопорушень;? про категорії військовослужбовців, які допустили порушення;? про обставини, при яких вчинено порушення дисципліни або проступок, пов'язаний з нечітким виконанням вимог військових статутів, наказів вищих командирів (начальників);
 9. Вимоги до досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості
  Рішення основних завдань реформування Збройних Сил неможливе без корінного зміцнення військової дисципліни, забезпечення високої дисциплінованості у військовослужбовців. Обов'язковою умовою будь-якої діяльності є оцінка її стану. Без цього не можна сформулювати виникаючі проблеми, прийняти обгрунтовані рішення визначити цілі і відповідно їм кошти, здійснювати предметні
 10. Формовані знання, навички та вміння
  У результаті вивчення та отримання практичних навичок з дисципліни студент повинен: а) мати уявлення: - про сучасні досягнення в теоретико-методологічних і практичних питаннях військової психології та педагогіки; - про соціальні параметрах суспільства, які безпосередньо впливають на особовий склад військово-морських підрозділів. б) знати: - психологічні
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека