ГоловнаПсихологіяВступ до професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
І. В. Вачков, І. Б. Гріншпун, Н. С . Пряжников. Введення в професію «психолог», 2004 - перейти до змісту підручника

Основні напрямки діяльності практичного психолога

Соціальне замовлення і завдання, що виникають перед практичним психологом при роботі з клієнтом

Соціальне замовлення на роботу практичного психолога формується в суспільстві, або точніше, в деякої його частини, що усвідомила необхідність професійної допомоги для подолання труднощів, що виникли. Першими усвідомили важливість і потрібність особливого виду діяльності психолога - практичної - представники професій типу «людина-людина» (по типології Е. А. Клімова), насамперед, вчителі. Саме тому в нашій країні в даний час отримала найбільший розвиток служба практичної психології освіти. Найбільше число практичних психологів працює зараз у сфері освіти.

Однак все гостріше ставиться питання про необхідність кваліфікованих фахівців-психологів в установах і організаціях самого різного профілю для роботи з персоналом.

Активно розвивається практична психологія в бізнесі, в рекламній справі, в управлінській сфері. Виникла потреба в психологах-іміджмейкерів, психологів, які вміють працювати з політиками.

В результаті відбуваються соціальних змін психолог придбав новий громадський статус, який вимагає від нього ясного розуміння звернених до нього сподівань. Г. С. Абрамова (1994) вводить поняття Замовника, Клієнта та Користувача психологічної інформації. Згідно з її поглядам, ці поняття означають наступне:

Клієнт - людина, яка передає психологу знання про себе або про інших людей; при цьому він вважає себе прямо або побічно відповідальним за зміст цієї психологічної інформації.

Замовник - людина, яка звертається до психолога за психологічною інформацією (про себе, своєї організації або інших людях).

Користувач - людина, яка отримує від психолога психологічну інформацію.

За Г. С. Абрамової (1994), можна виділити чотири типи завдань взаємодії клієнта з психологом, відображені в таблиці:

Завдання взаємодії клієнта і психолога

Таблиця 1

Завдання

взаємодії клієнта з психологом

Соціальні завдання

Етичні завдання

Моральні завдання

Психологічні ____ задачі____

Система оцінок психологічної

інформації клієнтом

«правильно - неправильно»

«добре - погано»

«добро - зло»

гнучка система опеньок

Завдання психолога

при роботі з таким замовленням

змінити систему оцінок, допомогти побачити свою мету в іншому свете__.
______

Показати обмеженість цієї оціночної Шкапа

продемонструвати умовність добра і зла, нетотожність їх крите-ріїв для різних іюлей

надати психологічну помощь____________

Робота практичного психолога полягає в тому, щоб домогтися від клієнтів переформулювання завдань перших трьох типів в завдання психологічні. Лише тоді практичний психолог виявиться здатним надати реальну допомогу клієнту у вирішенні його проблем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні напрямки діяльності практичного психолога "
 1. Напрями профес.дея-ти практіч.псіхолога
  напрямками діяльності практичного психолога в установі системи освіти, передбачені« Положенням про психологічну службу освіти » є: Психопрофілактична робота передбачає діяльність по: o розробки, апробації та впровадження розвиваючих програм для дітей різного віку з урахуванням завдань кожного вікового етапу; o контролю за дотримання
 2. ХІРУРГІЯ ВЧИТЬ, виховує, розвиває
  основні якості хірурга. С.С. Юдін - Практична (клінічна) хірургія - це велике мистецтво і, як будь-яке мистецтво, відбирає талановитих і відданих служителів його. Н.І. Мирон - Хірургія - найбільш темпераментна з медичних спеціальностей. В.А. Опель - Chirurgiae effectus inter omnes medicinae partes evidentissimus est. Ефект хірургії серед
 3. Основні принципи виходу з критичних ситуацій в анестезіології
  основному розглядає лікаря як вдумливого представника мистецтва лікування, що спирається на особистий досвід і, в останнє сторіччя, на наукові дані. Ця точка зору підходить до відносно статичним областям медицини, в яких ретельне роздум і тісні взаємини лікаря і хворого є домінуючими аспектами допомоги, проте ми вважаємо, що вона заважає орієнтувати процес
 4. Основні поняття валеології
  основні посилки Сократа («людина, пізнай себе») і Конфуція («людина, сотвори себе») і визначити своє основне стратегічне положення: «Людина, пізнай і сотвори себе!». Зіставлення визначальних ознак наук про здоров'я людини Хоча валеологія і має свою сферу діяльності, слід зазначити, що між валеологією та медичними науками в окремих аспектах важко
 5. Умови і спосіб життя
  основними посилками: - індивідуально-типологічними спадковими факторами; - об'єктивними соціальними умовами і суспільно-економічними факторами; - конкретними умовами життєдіяльності, в яких здійснюється сімейно-побутова та професійна діяльність; - особистісно-мотиваційними чинниками, обумовленими світоглядом і культурою людини, і ступенем їх орієнтації
 6. Предмет і завдання валеології
  основні завдання валеології. 3. Що ви можете розповісти про витоки валеологічного
 7. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  основні розділи, висновок і використана література). Реферат, як правило, не більше 10-12 сторінок друкованого тексту або 15-17 с. від руки. Захист реферату проходить публічно в присутності групи. Автору дається право викласти зміст реферату за 7-8 хвилин. Після чого виступають 2-3 опонента з числа добровільно викликалися студентів. Їх мета - обговорити роботу і задати 2-3 цікавлять їх
 8. Здоровий спосіб життя і його забезпечення
  основних факторів, що погіршують його здоров'я. Збереження здоров'я багато в чому залежить від середовища проживання людини. Виділяють три групи факторів, що впливають на здоров'я людини:? фізичні (забруднення повітря, води, грунту, харчових продуктів, шум, електромагнітні поля, радіація та ін);? психологічні (трудові, сімейні, особистісні, культурні відносини, психоемоційні дії і
 9. Основні напрямки валеологізації процесу навчання в школі
  напрямку.
 10. Характеристика валеології як науки. Основні завдання валеології
  напрямок, що розглядає причини здоров'я, шляхи його забезпечення, формування та збереження в конкретних умовах життєдіяльності. Валеологія як навчальна дисципліна являє собою сукупність знань про здоров'я та здоровий спосіб життя. Центральною проблемою валеології є ставлення до індивідуального здоров'я і виховання культури здоров'я в процесі індивідуального розвитку
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека