ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Основні характеристики людини в підлітковому і юнацькому віці

У підлітковому і юнацькому віці (період від 11 до 19 років) відбувається подальший розвиток психічних пізнавальних процесів і формування особистості.

Найбільш істотні зміни в структурі психічних пізнавальних процесів у осіб, які досягли підліткового віку, спостерігається в інтелектуальній сфері.

У цей період відбувається формування навичок логічного мислення, а потім і теоретичного мислення, розвивається логічна пам'ять. Активно розвиваються творчі здібності підлітків і формується індивідуальний стиль діяльності, який знаходить своє вираження в стилі мислення.

Слід зазначити, що в старших класах школи розвиток пізнавальних процесів дітей досягає такого рівня, що вони виявляються практично готовими до виконання всіх видів розумової роботи дорослої людини, включаючи найскладніші. Пізнавальні процеси робляться більш досконалими і гнучкими, причому розвиток засобів пізнання дуже часто випереджає власне особистісний розвиток.

Розвиток емоційної сфери протікає бурхливо. Для підліткового віку (від 11 до 14 років) характерні різка зміна настроїв і переживань, підвищена збудливість, імпульсивність, надзвичайно великий діапазон полярних почуттів. У цьому віці спостерігається наявність "підліткового комплексу", який демонструє перепади настрою підлітків, - часом від нестримних веселощів до зневіри і назад, а також ряд інших полярних якостей, які виступають поперемінно.

Загальне зростання особистості підлітка, розширення кола його інтересів, розвиток самосвідомості, новий досвід спілкування з однолітками - все це веде до інтенсивного зростання соціально цінних мотивів і переживань, таких, як співчуття чужому горю, здатність до безкорисливого самопожертви і т. д.

При переході від підліткового до юнацького віку самопізнання втрачає емоційну напруженість і існує на спокійному емоційному тлі.


Для емоційного життя юності характерно не тільки переживання предметних почуттів (спрямованих на певну подію, особа, явище), а й формування у молодих людей почуттів узагальнених (почуття прекрасного, почуття трагічного, почуття гумору і т. д.). Ці почуття висловлюють вже загальні, більш-менш стійкі світоглядні установки особистості.

У віці від 11 до 19 років відбуваються докорінні перетворення в будові мотиваційної сфери підлітка. Вона набуває ієрархічний характер, мотиви стають не безпосередньо діючими, а виникають на основі свідомо прийнятого рішення, багато інтереси приймають характер стійкого потягу.

У мотиваційній структурі процесу спілкування відбуваються значущі зміни: втрачають актуальність стосунки з батьками, вчителями, першорядну значущість набувають стосунки з однолітками, яскраво проявляється аффилиативной потреба в приналежності небудь групі.

Істотні перетворення відбуваються в характері мотивації навчально-пізнавальної діяльності підлітків.

Однією з найважливіших особливостей цього періоду є підвищений інтерес до питань статевого розвитку і до сексуальної сфери. Виявляються чітко виражені тендерні особливості сексуальної активності підлітків.

Іншою особливістю мотиваційної сфери підлітків є виникнення потреб і мотивів, що обумовлюють різні поведінкові відхилення: наркоманію, алкоголізм, куріння, злочинну поведінку.

Підлітковий період дуже важливий у розвитку "Я-концепції", формуванні самооцінки як основного регулятора поведінки і діяльності, що надає безпосередній вплив на процес подальшого самопізнання, самовиховання і в цілому розвитку особистості.

У цей період у молодих людей активно формується самосвідомість, виробляється власна незалежна система еталонів самооцінювання і самоставлення, все більше розвиваються здібності проникнення у свій внутрішній світ.


Підліток починає усвідомлювати свою особливість і неповторність. У його свідомості відбувається поступова переорієнтація з зовнішніх оцінок (переважно батьківських на внутрішні). Таким чином, поступово у підлітка формується своя "Я-концепція", яка сприяє подальшому, усвідомленої чи неусвідомленому, побудові поведінки молодої людини.

Поведінка молодої людини в підлітковий період визначається декількома факторами: статевим дозріванням підлітків і відповідними швидкими змінами, що відбуваються в його організмі, маргінальним соціальним становищем підлітка, а також сформованими у нього до цього часу індивідуальними особливостями.

Прагнення до спілкування з однолітками настільки характерно для підліткового та юнацького віку, що отримало назву підліткової реакції групування. Поряд з очевидним статеворольових поділом спостерігається також утворення змішаних підліткових юнацьких груп.

Крім того, актуалізується прагнення підлітка до звільнення від опіки з боку дорослих (реакція емансипації), що в ряді випадків призводить до почастішання і поглиблення конфліктів з ними. Однак повної свободи підлітки насправді не хочуть, оскільки ще не готові до неї, вони хочуть всього лише мати право на власний вибір, на відповідальність за свої слова і вчинки.

У зв'язку з статевим дозріванням у молодих людей з'являється потяг до протилежної статі, яке у юнаків і дівчат проявляється якісно по-різному.

Слід зазначити, що провідними факторами розвитку в цьому віці стають спілкування з однолітками і прояв індивідуальних особливостей особистості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні характеристики людини в підлітковому і юнацькому віці "
 1. Основні характеристики людини в різні періоди його вікового розвитку
  План 1. Основні характеристики людини в період дитинства. 2. Основні характеристики людини в дошкільному віці. 3. Основні характеристики людини в молодшому шкільному віці. 4. Основні характеристики людини в підлітковому і юнацькому віці. 5. Основні характеристики людини в період ранньої дорослості. 6. Основні характеристики людини в період середньої
 2. Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її становлення
  Відомо, що реалізація репродуктивної функції може бути здійснена тільки при досягненні організмом статевої зрілості. Для правильного уявлення про функціонування зрілої репродуктивної системи необхідно знати, які процеси відбуваються в репродуктивній системі на етапі її становлення, які особливості характеризують функціональну активність її структурних елементів, якими є
 3. Вікові аспекти
  Протягом усього часу існування людини розумної на Землі його цікавить питання про можливості свого організму. Зараз на підставі великого досвіду, накопиченого людством, можна з твердою впевненістю говорити про три незаперечних висновках, які ми маємо в цьому відношенні: 1. Можливості людини, з точки зору наших сьогоднішніх уявлень, воістину безмежні. Про
 4. Вікові психофізіологічні особливості
  Психофізіологічні особливості, людини зазнають певних змін в онтогенезі. Вони пов'язані з анатомо-фізіологічними перебудовами, що відбуваються в організмі людини і його нервовій системі, що йдуть за певною генетичною програмою. Розвиток механізмів діяльності мозку, необхідних для формування психіки, починається ще до появи дитини на світ, під час
 5. Лекційні заняття № 5. Репродуктивне здоров'я. Методи планування сім'ї. Контрацептивні засоби
  План: 1. Вікові закономірності прояви сексуальності обох статей 2. Сексуальна орієнтація. 3. Сексуальна зрілість. 4. Методи планування сім'ї 5. Переривання вагітності. Слово "секс" походить від латинського sexus і означає "стать". Сексуальність - УТО сукупність елементів статеворольової поведінки, властивих кожній здоровій людині. Форми ж його прояви залежать or
 6. Проблеми, про які не говорять вголос
  Чоловіки мріють, і цілком серйозно, володіти досконалим фалосом. Вважається, що це фізичний доказ їх здібностей, як коханців, і викликає захоплення з боку задоволених, які розуміють толк в інтимності, жінок. Начебто примітивно стоїть питання про чоловічої компетентності, але ... так воно часто буває. Фалос (penis) завжди вважався характеристикою мужності, якщо хочете
 7. Акцентуації характеру. Класифікації за Леонгарду, Личко. Типологічна характеристика. Медико-педагогічна корекція
  Акцентуації характеру - це крайні варіанти норми, при яких окремі риси характеру надмірно посилені, унаслідок чого виявляється виборча уразливість відносно певного роду психогенних впливів при добрій і навіть підвищеній стійкості до інших .. . Залежно від ступеня вираженості нами було виділено два ступені акцентуації характеру: явна і прихована (Особисто,
 8. Теоретичні принципи переодізаціі вікового розвитку
  План 1. Різні авторські періодизації вікового розвитку . 2. Порівняльний аналіз різних периодизаций вікового розвитку. Ключові слова: фази життєвого розвитку людини, дитинство, раннє дитинство, середнє дитинство, підлітковий вік, юність, період акме, рання дорослість, пізня дорослість, старість. - фази життєвого розвитку людини - вікові періоди ,
 9. Основні характеристики людини в період пізньої дорослості і старості
  Головною особливістю віку від 60-70 років і далі є процес старіння, який являє собою генетично запрограмований процес, що супроводжується певними віковими змінами, що проявляються, насамперед, у поступовому ослабленні діяльності організму. У процесі старіння когнітивної сфери більшість сенсорних функцій у людини істотно погіршується. Ті
 10. Р
  ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ - здатність особистості, групи людей займатися певною діяльністю на заданому рівень ефективності в певному часовому режимі. Ця здатність проявляється у певному рівні розвитку як фізіологічних, так і психічних функцій. Психічний компонент Р. дієздатність. РАДИКАЛ КОМАНДНИЙ (від лат. radix - корінь) - специфічна характеристика особистості
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека