Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОнкологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу, 2010 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ операбельними раку молочної залози ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЯ C ДАНИМИ ДИНАМІЧНОЇ МАММОСЦІНТІГРАФІІ

Редькін А.Н.2 , Вартанян К.Ф.1, Попов С.С.2, Баннов С.М.1, УколоваЕ.А.1

1Кафедра радіології ГОУ ДПО РМАПО, м.Москва;

2Кафедра онкології з променевою терапією ВГМА ім.Н.Н.Бурденко, г.Воронеж

Велике значення набуває в даний час пошук малоінвазивних, доопераційних методик діагностики агресивності первинної пухлини, прогнозування ураження регіонарного лімфатичного колектора при раку молочної залози (РМЗ). У клінічній практиці активно застосовуються радіонуклідні методи з використанням туморотропних радіофармпрепаратів (РФП), що дозволяють поліпшити ранню діагностику первинної пухлини. Останнім часом показники маммосцінтіграфіі також використовуються для оцінки окремих біологічних характеристик пухлинного процесу.

Завдання дослідження: Вивчити кореляційні взаємовідносини між стандартними прогностичними факторами РМЗ і показниками накопичення / виведення 99тТс-МІБІ при маммосцінтіграфіі (МСГ) первинної пухлини у хворих з операбельним РМЗ.

Матеріали і методи: У дослідження включено 83 пацієнтки (середній вік 58,2 року) з первинно операбельними формами раку молочної залози (T1-2N0-1M0, T3N0-1M0). Всі пацієнтки, на доопераційному етапі, піддалися стандартному обстеження та динамічної МСГ з 99тТс-МІБІ з оцінкою накопичення РФП через 30 і 180 хв. Біологічні характеристики пухлини (pT, pN, ER, PgR, Her2/neu) оцінювалися на етапі гістологічного дослідження операційного матеріалу.

Результати: Виявлено наявність кореляційної взаємозв'язку між розмірами первинного пухлинного вогнища і накопиченням 99тТс-МІБІ через 30 хв (r=0,65). Відзначено кореляційний взаємозв'язок між показниками проліферативної активності, кількістю уражених лімфовузлів з даними накопичення 99тТс-МІБІ через 30 хв (r=0,79 і r=0,82 відповідно).
Виявлено слабка / зворотна кореляція між показниками гормонального статусу пухлини, Her2/neu статусу і показниками накопичення 99тТс-МІБІ через 30 і 180 хв.

Висновки: Отримані результати свідчать про наявність кореляційних зв'язків між показниками МСГ з 99тТс-МІБІ і розмірами привчає вогнища, проліферативної активності пухлини, ураженням регіонарних лімфовузлів. Отже, кореляційний аналіз даних МСГ дозволяє отримати додаткову інформацію про агресивність пухлинного процесу на доопераційному етапі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСНОВНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ операбельними раку молочної залози ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЯ C ДАНИМИ ДИНАМІЧНОЇ МАММОСЦІНТІГРАФІІ "
 1. . Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи жіночого організму в період згасання її функції
  Статеве дозрівання і настання менопаузи представляють собою два критичних періоду в житті жінки. Перший з них характеризується активацією, другий - припиненням функції гонад. 169 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Як формування, так і виключення циклічної функції гонад тягне за собою цілий ряд істотних змін в
 2. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 3. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 4. системний ефект КОК
  Вже через кілька років після появи комбінованих пероральних контрацептивів на світовому ринку лікарських препаратів стали накопичуватися дані про негативний їх впливі на різні органи і системи. Найбільш серйозними ускладненнями при прийомі КОК прийнято вважати можливий розвиток порушень циркуляторной і коагуляції-ційної систем організму, а також вплив на функціональну активність
 5. ОСНОВИ ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ
  Вінсент Т. де Віта (Vincent Т. De Vita, JR.) Біологія пухлинного росту Основи протипухлинної терапії базуються на наших знаннях про біології пухлинного росту. Два десятиліття тому уявлення про те, що навіть невеликі за розмірами первинні ракові пухлини відривають життєздатні пухлинні клітини в систему циркуляції і ці клітини здатні рости так само, як і в первинній
 6. ХВОРОБИ насінники
  Цжеймс Е. Гріффін Ш, Джин Д. Вілсон (James Е. Griffin Ш, Jean D. Wilson) У сім'яниках утворюються сперматозоїди і стероїдні гормони, що регулюють статеве життя особин чоловічої статі. Обидві ці функції контролюються включає механізмом зворотного зв'язку з боку гіпоталамо-гіпофізарної системи, так що біосинтетичні процеси в яєчках і їх регуляція подібні з такими в яєчниках і
 7. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, що розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного та похилого віку. Поряд
 8. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА І ДІАГНОСТИКА гипе-РАНДРОГЕНІІ
  Стероїд-продукують залози, до яких відносяться статеві залози і надниркові залози, мають спільне ембріональний походження, формуючись з урогенітального гребінця. У результаті складного процесу диференціювання кожна залоза спеціалізується на домінуючому синтезі андрогенів, естрогенів або кортикостероїдів. Характер стероїдогенезу в них детермінований набором різних ферментів. Визначальним
 9. КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
  Лі Голдмен (Lee Goldman) Процес клінічного мислення важко пояснити. Він грунтується на таких факторах, як досвід і навчання, індуктивне і дедуктивне мислення, інтерпретація фактів, відтворюваність і цінність яких непостійні, і інтуїція, яку буває важко визначити. Для оптимізації клінічного мислення було здійснено ряд спроб з метою проведення кількісного аналізу
 10. ОСНОВИ неоплазією
  Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластичних захворювань вирішена. Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека