ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії, 2011 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовується актуальність дослідження, визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання; висуваються гіпотези, розкриваються методологічні основи дослідження, наводяться концептуальні положення, що виносяться на захист, розкриваються наукова новизна, теоретична і практична значущість дослідження, описуються апробація роботи та впровадження результатів дослідження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ "
 1. ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
  основні положення про санітарну службу, її права та обов'язки. У народних комісаріатах ??охорони здоров'я Української РСР були організовані санітар-но-протиепідемічні відділи. Велися пошуки оптимальної структури та форм діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби. Першим завідувачем таким відділом в Україні (1920-1922) був відомий гігієніст В.Г. Соболєв, який потім проводив
 2. Методи дослідження
  основному номотетический метод дослідження. Емпіричний рівень включав планування та організацію дослідження, проведеного в 2005-2008 роках. Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотез застосовувалися такі методи: теоретичний аналіз концепцій і досліджень в області психології особистості, психології розвитку, диференціальної психології, філософії, соціології та психотерапії,
 3. Апробація та практична реалізація основних положень дослідження
  основний зміст роботи включено в Слухання Державної Думи 5 березня 2008 Особисто здобувачем в рамках наукового напрямку ведуться навчальні курси «Психологія управління», «Конфліктологія», «Психологічне консультування», «Інтервенція в організацію», «Організаційна психологія», «Організаційна поведінка», «Інноваційний менеджмент», «Життєва навігація». Розроблено,
 4. Основний зміст роботи
  основної діяльності, визначеної нами ретроспективно - біографічним методом. Найважливішою закономірністю стає зрушення спрямованості на особистісно - професійний розвиток та її спряженість з екстрафункціональних кваліфікацією (для викладачів коледжу особистісна в середньому стабільна 0, 51 - 0,50; коллективистская падає 0,28 - 0,20, ділова зростає 0,21 - 0, 30); для будівельної
 5. Висновки
  зміст роботи відображено в таких публікаціях автора: I. Публікація в журналі за переліком ВАК РФ: 1. Русліна А.О. Макіавеллізм особистості та розуміння маніпулятивного поведінки / / Вісник КДУ ім Н.А. Некрасова. Серія «Педагогіка, психологія» 2007. Т. 13. № 4. С. 124-130. - 0,5 п. л. II. В інших виданнях: 2. Русліна А.О. Особистісні детермінанти розуміння ситуацій маніпуляції в
 6. ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
  основних методів базисного лікування захворювання. Одним з нових і перспективних методів етіотропного лікування бронхіальної астми є імунотерапія (специфічна гіпосенсебілізація) - спроба забезпечити стійкість до дії алергенів навколишнього середовища шляхом профілактичного введення антигену, що викликає у хворого алергічні симптоми. Сенс імунотерапії полягає у виробленні
 7. деформуючого остеоартрозу. ПОДАГРА.
  Основному люди середнього та старшого віку, клінічні прояви артрозу починаються в 40-50 років, проте останнім часом захворювання часто зустрічається і молодому віці, що обумовлює соціальну значимість даного захворювання. ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ В основі захворювання лежить невідповідність між навантаженням, падаючої на суглобовий хрящ, і його можливостями чинити опір цій
 8. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
  основною проблемою сучасної клінічної нефрології, найчастішою причиною розвитку хронічної ниркової недостатності. За даними статистики, саме хворі на гломерулонефрит становлять основний контингент відділень хронічного гемодіалізу та трансплантації нирок. Термін "гломерулонефрит" вперше запропонував Klebs, який застосував його в "Керівництві з патологічної анатомії",
 9. СІСГЕМНАЯ ЧЕРВОНА ВІВЧАК
  основному артерії середнього і дрібного калібру. Існує точка зору, згідно з якою зміни в судинній стінці обумовлені ушкоджує, циркулюючих імунних комплексів і чим менше просвіт артерії тим більш тісно патологічне взаємодія ендотелію та комплексу антиген-антитіло. Для ВКВ вельми характерний розвиток васкулітів. Не рідко розвиваються коронарити. Одним з найбільш
 10. СИСТЕМНА СКЛЕРОДЕРМІЯ
  основних фаланг, ребер і нижньої щелепи. Вищевказані зміни відбуваються на тлі вираженого остеопорозу. Генез остеолізу до кінця не ясний, однак найбільш часто він розглядається як наслідок порушень локального кровообігу. При ССД нерідко спостерігається підшкірний і внутрішньошкірної кальциноз з відкладенням вільного кальцію в області нігтьових фаланг кисті, по ходу фасцій і сухожиль.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека