ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня
Бусигіна І.С.. Корпоративна безпека як акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації, 2010 - перейти до змісту підручника

Основний зміст дисертації та результати дослідження

I. Монографії

1. Бусигіна І.С. Теоретико-методологічні засади дослідження психолого-акмеологічних підстав корпоративної безпеки організації. Монографія. - К.: Вид-во «літіке», 2003 - 10 д.а.

2. Бусигіна І.С. Акмеологическая трактування корпоративної безпеки організації. Єкатеринбург: Изд-во «літіке», 2004 - 9 д.а.

3. Бусигіна І.С. Професіоналізм як становлення професійної діяльності і як розвиток суб'єкта професійної діяльності / / Професіоналізм діяльності; теоретичні основи та актуальні проблеми: в 2 томах. Том.1 / Под общ.ред. В.І.Жукова, А. А. Деркача та ін - М: Видавничий дім «Еко», 2005 - 29,76 д.а. / 1 ??д.а.

4. Бусигіна І.С. Забезпечення психолого-акмеологічних умов корпоративної безпеки організації. - К.: Вид-во Гуманітарного ун-ту, 2006 - 10 д.а.

5. Бусигіна І.С. Професійна кар'єра: змістотворних поняття / / Управління професійною кар'єрою: колективна монографія / За ред. Е.Б.Перелигіной. - М.: Изд-во «Альтекс», 2007 - 16,25 д.а. / 0,5 д.а.

6. Бусигіна І.С., Росляков А.Є. Кризи професійної кар'єри / / Управління професійною кар'єрою: колективна монографія / За ред. Е.Б.Перелигіной. - М.: Изд-во «Альтекс», 2007 - 16,25 д.а. / 1,7 д.а.

7. Корпоративна безпека як основа соціально-психологічної та організаційної стабільності. Колективна монографія / / Под ред. акад. РАО, д-ра псіхол.наук, проф.А.А.Деркача - М.: Видавничий центр «ВЕТ», 2008. (У складі авторського колективу) - 23 д.а. / 3,5 д.а.

8. Бусигіна І.С., Деркач А.А. Методологічні та прикладні підстави корпоративної безпеки організації. М.: Изд-во РАГС, 2009 - 31,2 п.л./15, 6 д.а.

9. Бусигіна І.С., Перелигіна Є.Б. Основні закономірності забезпечення корпоративної безпеки організації. - М.: Академія ПК і ППРО, 2010 - 12 д.а. / 6 д.а.

II. Навчальні та навчально-методичні посібники

10. Бусигіна І.С. Проблемне поле дослідження феномену корпоративної безпеки організації. - М., 1998 - 1, 5 д.а.

11. Бусигіна І.С. Методологічні основи досліджень корпоративної безпеки організацій. - М., 1999 - 1,1 д.а.

12. Бусигіна І.С. Психолого-акмеологічна характеристика корпоративної безпеки організації. - М., 2000 - 2,4 д.а.

13. Бусигіна І.С. Методи і процедури психолого-акмеологічного дослідження корпоративної безпеки організації. - М., 2001 - 1,6 д.а.

14. Бусигіна І.С. Етнічні особливості побудови ефективних політичних комунікацій / / Акмеологические основи ефективних політичних комунікацій / За заг ред. А.А.Бодалева, Л.Г.Лаптева, Е.Б.Перелигіной. Навчальний посібник. - М.: Альтекс, 2003 (у складі авторського колективу). - 34 д.а. / 1 д.а.

15. Бусигіна І.С. Технологічна модель консультації в соціально-педагогічної діяльності / / Моделі соціально-педагогічної діяльності: Уч. посібник. - Єкатеринбург, Изд-во РГППУ, 2003 - 18 д.а. / 1 ??д.а.

16. Бусигіна І.С. Педагогічна психологія. Навчальний посібник. - К.: Вид-во РГППУ, 2004р - 10 д.а.

17. Бусигіна І.С. Конфліктологія. Навчальний посібник. - К.: Вид-во РГППУ, 2005 - 8,4 д.а.

18. Бусигіна І.С., Повалковіч Т.Г., Федорова Є.В. Види суб'єктів політичного іміджу / / Політична іміджологія. Навчальний посібник / За ред. А. А. Деркача, Е.Б.Перелигіной. - М.: Аспект-пресс, 2006 - 25 д.а., / 0,5 д.а.

19. Бусигіна І.С., Романова І.Є., Яворський А.А. Політичний імідж як теоретичний і практичний феномен: від античності до сучасності / / Політична іміджологія. Навчальний посібник / За ред. А. А. Деркача, Е.Б.Перелигіной. - М.: Аспект-пресс, 2006 - 25 д.а., / 0,6 д.а.

20. Бусигіна І.С., Семяшкін Ф.І. Специфіка управління в умовах інформаційного суспільства. Сучасний менеджмент: новітні соціально-психологічні підходи / / Психологія управління: Підручник для вузів / Під общ.ред. А. А. Деркача. - М.: Альтекс, 2007. - 26,75 д.а. / 2,1 д.а.

21. Бусигіна І.С. Акмеологические критерії та показники оцінки корпоративної безпеки організації.
- М.: Міжн. акад. акмеологіч. наук, 2008. - 1,5 д.а.

22. Бусигіна І.С. Педагогічне забезпечення роботи з молоддю. Навчальний посібник. - Єкатеринбург, Изд-во УГТУ-УПІ, 2009 - 9,8 д.а.

23. Бусигіна І.С., Зінченко Ю.П., Зотова О.Ю., Перелигіна Є.Б. Психологія корпоративної безпеки. Навчальний посібник. - М.: Изд-во Академії підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти, 2010 - 32 д.а. / 7п.л.

III. Статті в журналах, рекомендованих ВАК РФ

24. Бусигіна І.С. Методологічні основи концепції корпоративної безпеки / / Вчені записки РГСУ, 2008, № 8. - 1 д.а.

25. Бусигіна І.С. Соціально-комунікативні аспекти корпоративної безпеки в організації / / Акмеологія. - 2009, № 2 - 1 д.а.

26. Бусигіна І.С. Аксіологічні підстави корпоративної безпеки / / Акмеологія - 2009, № 3 - 1 д.а.

27. Бусигіна І.С. Психолого-акмеологічна характеристика корпоративної безпеки організації / / Акмеологія. - 2009, № 4 - 1 д.а.

28. Бусигіна І.С. Зміна корпоративних цінностей в ситуації глобальної кризи / / Соціальна політика і соціологія. - 2009, № 5 - 1 д.а.

29. Бусигіна І.С. Ціннісно-смислові закономірності забезпечення корпоративної безпеки організації (психолого-акмеологічний аспект). / / Вісник РГСУ. - 2009, № 9 - 1,2 д.а.

30. Бусигіна І.С. Значення комунікативних факторів у системі інформаційної корпоративної безпеки / / Вчені записки РГСУ. - 2009, № 9 - 1 д.а.

31. Бусигіна І.С. Соціально-психологічні критерії та фактори корпоративної безпеки / / Вісник Університету (Державний університет управління) - 2009, № 14 - 1 д.а.

32. Бусигіна І.С. Акмеологический потенціал корпоративної безпеки організації / / Кадровик. Кадровий менеджмент. 2010, № 5 - 1,1 д.а.

33. Бусигіна І.С. Корпоративна безпека і «самість» організації: акмеологічний підхід. / / Світ психології. - 2010, № 5 - 1,2 д.а.

34. Бусигіна І.С. Акмеологические підстави міжнародної корпоративної безпеки як фактора глобалізації соціально-професійних зв'язків / / Вчені записки РГСУ. - 2010, № 6 - 1 д.а.

35. Бусигіна І.С., Зотова О.Ю. Соціально-психологічні аспекти безпеки в умовах соціальних змін / / Людський капітал. - 2010, № 7 - 1 д.а. / 0,5 д.а.

IV. Статті та тези доповідей

36. Бусигіна І.С. Роль і місце історико-педагогічних знань у професійному становленні педагога / / Інноваційні технології у педагогіці та на виробництві: Тез. докл. V наук.-практ.конф. -Ек-бург: Вид-во УДВП, 1999 - 0,25 д.а.

37. Бусигіна І.С. Проблема засвоєння студентами психологічного знання: досвід осмислення / / Вісник Гуманітарного ун-та. Вип. IV., 2001 - 0,6 д.а.

38. Бусигіна І.С. Парадигма сучасного гуманізму і феномен «невидимого коледжу» / / Гуманізм як проблема сучасного людинознавства: Тез. 4-й наук.-практ.конф. - К.: Вид-во Гуманітарного ун-ту, 2001 - 0,3 д.а.

39. Бусигіна І.С. Соціально-психологічні аспекти феномена толерантності в контексті соціальної роботи / / Соціальна робота на Уралі: історичний досвід і сучасність. Міжвузівський збірник наукових праць. -Єкатеринбург, Изд-во РГППУ, 2003. Вип.З - 0,2 д.а.

40. Бусигіна І.С. Значення і роль наукової творчості студентів у професійному становленні фахівця / / Сб. матеріалів і тез III міжвузівської науково-практичної конференції «Психологія особистості, що розвивається» 29-30 квітня 2003 року. - К.: Вид-во Гуманітарного ун-ту, 2003 - 0,3 д.а.

41. Бусигіна І.С. Толерантність в сучасній психології: філософсько-методологічні аспекти, М.: Изд-во МГСУ, 2003. / / Сб. статей науково-практичної конференції «Науково-світоглядні ресурси Радянського району» 17-18 травня 2003 року. -Югорськ: Вид-во Тюменьтрансгаз, 2003 - 0,5 д.а.

42. Бусигіна І.С. Психологія свободи людини в постіндустріальному суспільстві / / Колізії свободи в постіндустріальному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, проведеної Гуманітарних університетом (м.
Єкатеринбург) і Фондом Фрідріха Науманна (ФРН) 15-16 травня 2003 м. Єкатеринбург: Изд-во Гуманітарного ун-ту, 2003 - 0,3 д.а.

43. Бусигіна І.С. Проблемне поле викладання психології / / Вісник Гуманітарного Університету, серія «Психологія», № 3 Єкатеринбург, 2003. - 0,4 п.л

44. Бусигіна І.С. Креативність як тенденція розвитку освіти в інформаційну епоху / / Інформаційна епоха: світ, Росія, Урал: VII міжнародна науково-практична конференція, Гуманітарний університет (м. Єкатеринбург), генеральне консульство США в Єкатеринбурзі, 12-13 травня 2004 року: матеріали / Редкол .: Л.А.Закс та ін: в 2 Т. - К.: Вид-во Гуманітарного ун-ту, 2004. Т.2. - 0,3 д.а.

45. Бусигіна І.С. Управління освітою в інформаційну епоху / / Між минулим і майбутнім: соціальні відносини, цінності та інститути в змінюється Росії. YIII науково-практична конференція, проведена гуманітарного університету (м. Єкатеринбург) і фондом Фрідріха Науманна (ФРН) 17-18 травня 2005 року. Єкатеринбург: Гуманітарний ун-т, 2005 - 0,3 д.а.

46. Бусигіна І.С. Навчання та саморозвиток персоналу як умова успішної кар'єри / / Влада і владні відносини в сучасному світі: матеріали IX науково-практичної конференції, Гуманітарний університет (м. Єкатеринбург), 3-31 березня, 2006: Доповіді. У 2-х т. Єкатеринбург: Гуманітарний ун-т, 2006. -Т.1 - 0,3 д.а.

47. Бусигіна І.С. Розвиток компетенцій в процесі підготовки менеджера з персоналу / / Матеріали IV міжнародної конференції «Управління в інноваційному просторі» УрГАПС, 2006р. - 0,4 д.а.

48. Бусигіна І.С. Філософські та психологічні підстави цінностей сучасного підприємництва / / Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 40-річчю факультету психології МГУ «Психологія перед викликом майбутнього» 23-24 листопада 2006р. - М.: Изд-во МГУ, 2006 - 0, 25 д.а.

49. Бусигіна І.С. Сучасна психологія: гуманістично орієнтована наука? / / Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 40-річчю факультету психології МГУ «Психологія перед викликом майбутнього» 23-24 листопада 2006р. -М: Изд-во МГУ, 2006 - 0,3 д.а.

50. Бусигіна І.С. Проблеми сучасної ділової етики російських підприємців / / Психологія менеджменту: Матеріали VI міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих викладачів. -Єкатеринбург: Изд-во Гуманітарного ун-ту, 2006. -200с - 0, 25 д.а.

51. Бусигіна І.С., Задорожний В.Н. Риси російського менталітету в російському бізнесі / / Людське життя: цінності повсякденності в соціокультурних програмах і практиках: Матеріали X науково-практичної конференції Гуманітарного університету. У 2 томах. - Єкатеринбург: Гуманітарний університет, 2007 - 0,4 д.а. / 0,3 д.а.

52. Бусигіна І.С. Специфічні особливості сучасної бізнес-освіти / / Стратегічні і тактичні проблеми управління персоналом організації, Єкатеринбург, изд-во «Група компаній АКР-Урал», 2009 - 0, 2 д.а.

53. Бусигіна І.С. Самоактуалізація фахівця у професійній діяльності як акмеологическое підставу корпоративної безпеки організації / / Несподівана сучасність: мінливі реалії XXI століття. Мир-Росія-Урал. Матеріали XIII Всеросійської науково-практичної конференції Гуманітарного університету 8-9 - квітня 2010 року. Том 2. - Єкатеринбург: Гуманітарний ун-т, 2010 - 0,3 д.а.

54. Бусигіна І.С., Зотова О.Ю. Управлінське зміст поняття «безпека» / / Несподівана сучасність: мінливі реалії XXI століття. Мир-Росія-Урал. Матеріали XIII Всеросійської науково-практичної конференції Гуманітарного університету 8-9 - квітня 2010 року. Том 2. - Єкатеринбург: Гуманітарний ун-т, 2010 - 0,4 д.а. / 0,2 д.а.

55. Бусигіна І.С. Акмеологические підстави міжнародної корпоративної безпеки як фактор глобалізації соціально-професійних зв'язків / / Психологія безпеки в сучасному світі: Матеріали міжнародного симпозіуму. 22 квітня 2010 - Єкатеринбург: Гуманітарний університет, 2010 - 1,5 д.а.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Основний зміст дисертації та результати дослідження "
 1. Основний зміст дисертації та результати дослідження автора
  Монографії 1. Вербина Г.Г. Емоції і психічне здоров'я підприємців. Чебоксари, 2002. 143 с. 2. Вербина Г.Г. Емоційний профіль особистості керівника. Чебоксари, 2004. 323 с. 3. Вербина Г.Г. Інтеграція индивидного, психічного та професійного здоров'я. Чебоксари, 2008. 245 с. 4. Вербина Г.Г. Акмеологическая концепція розвитку индивидного, психічного та професійного
 2. Основний зміст дисертації та результати дослідження автора
  Монографії 1. Плугіна М.І. Гуманізація відносин в педагогічному колективі як умова професійного розвитку вчителя / / Психологія і педагогіка розвитку особистості: Монографія / С.В. Бобришев, О.Г. Власова, І.Ф. Ігропуло і д.р. - М.: Илекса, 2002. - 35,5 д.а. / 1,4 д.а. 2. Плугіна М.І. Про стимулах і бар'єрах освітньої діяльності викладачів вищої школи / / Наукові дослідження:
 3. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 4.  Патогенетичні та патоморфологічні зміни окремих органів і систем при гестозі
    Плацента Сутність багатосторонніх змін при гестозі полягає насамперед у первісному ураженні судинної системи плаценти і підвищенні її проникності для антигенів плода. Судинна система плаценти є лінією першого захисту проти проникнення антигенів плоду в кровоток матері. Відомо, що з 20 тижнів вагітності починається активний ріст проміжних ворсин і зміна
 5.  ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
    Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки, основа практичної діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною. Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 6.  Нарис історії військової анестезіології та реаніматології
    Як в історії анестезіології та реаніматології взагалі, так і в розвитку військової анестезіології та реаніматології може бути виділено кілька періодів. Перший (емпіричний) період охоплює багато століть, він починається приблизно за 3-5 тисяч років до нашої ери і закінчується відкриттям знеболюючих властивостей закису азоту і ефіру. Другий (донаукових) веде відлік з 1847 р., коли для знеболювання при
 7.  ВСТУП
    Світ підходить до третього тисячоліття, маючи в запасі як безсумнівні досягнення в науці, так і трагічні невдачі (смертоносні війни, катаклізми природних факторів, епідемії від невідомих і відомих захворювань, наукові відкриття атома - як смертоносного знаряддя і т.д.). Досягнувши колосальних успіхів в техніці та науці завдяки «вибуху» науково-технічного прогресу, людство було порівнянним
 8.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 9.  Заняття 4 Тема: МЕДИЦИНА В РОСІЇ I-Й ПОЛОВИНИ ХIХ СТОЛІТТЯ. РОЗВИТОК ФІЗІОЛОГІЇ В РОСІЇ У XIX СТОЛІТТІ. ТЕОРІЇ ПАТОГЕНЕЗУ
    Цілі та завдання: 1. Показати найважливіші соціально-економічні події з історії Росії першої половини ХIХ в. (Вітчизняна війна 1812 року. Повстання декабристів 1825, селянські заворушення, поразка в кримській війні та ін.) І на їх фоні розкрити подальший розвиток революційно-демократичної думки в працях А.Н.Радищева, В.Г.Белинского, А.И.Герцена та ін і її вплив і затвердження в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека