ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня
Софіїну В. Н.. Психолого-акмеологические основи формування професійної компетентності фахівців у системі навчально-науково-виробничої інтеграції, 2007 - перейти до змісту підручника

Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора

Публікації в наукових виданнях, рекомендованих ВАК РФ:

1. Софіїну, В. Н. Системний підхід до роботи з командою резерву керівників на технічних підприємствах / В. Н. Софіїну / / Акмеологія. - 2004. - № 4. - С. 65-69.

2. Софіїну, В. Н. Акмеологический підхід до розвитку професійної компетентності фахівця / В. Н. Софіїну / / Прикладна психологія. - 2005. - № 6. - С. 65-71.

3. Софіїну, В. Н. Творча самостійна робота як засіб розвитку професійної компетентності / В. Н. Софіїну / / Прикладна психологія. - 2006. - № 1. - С. 87-92.

4. Софіїну, В. Н. Аналіз різних моделей менеджменту з позиції акмеології / В. Н. Софіїну / / Акмеологія. - 2003. - № 4. - С. 46-55.

5. Софіїну, В.Н. Акмеологический підхід до роботи з командою резерву керівників на підприємстві / В. Н. Софіїну / / Акмеологія. - 2003. - № 4. - С. 55-58.

6. Софіїну, В. Н. Комплексне дослідження моделей ділового спілкування в педагогічному кадровому менеджменті / Є. А. Лобач, О. Ю. Соколова, В. Н. Софіїну / / Акмеологія. - 1996. - № 1. - С. 25-26.

7. Софіїну, В. Н. Мотиваційно-цільова основа розвитку професійної компетентності фахівця / / Прикладна психологія. - 2006. - № 6/3. - С. 71-77.

Монографії, посібники, методичні розробки

8. Софіїну, В.Н. Акмеологический підхід до моделювання. Моделювання як засіб розвитку професійної компетентності: монографія / В. Н. Софіїну. - СПб.: ЛДУ ім. А.С. Пушкіна, 2004. - 146 с. - ISBN 5-8290-0517-4. - 500 екз.

9. Софіїну, В.Н. Розвиток професійної компетентності фахівця у вузі і на виробництві: монографія / В. Н. Софіїну. - СПб.: ЛДУ ім. А.С. Пушкіна, 2005. - 144 с. - ISBN 5-8290-0516-6. - 500 екз.

10. Софіїну, В. М. Управління розвитком професійної компетентності фахівців (міжнародний досвід): навч. посібник / В. Н. Софіїну. - СПб.: ЛДУ ім. А.С. Пушкіна, 2005. - 136 с. - ISBN 5-8290-0515-8. - 500 екз.

11. Софіїну, В. Н., Педагогічний менеджмент і соціоніка (комп'ютерна реалізація): навч. посібник / В. Н. Софіїну, В.В. Карпов. - СПб.: ЦИПК ПО, 1996. - 228 с. - ISBN 5-7238-0085-5. - 250 екз.

Наукові статті

12. Софіїну, В. Н. Творча діяльність з позицій акмеології / В. Н. Софіїну / / Інформаційні технології освіти. - Новосибірськ: РАО, 1994. - С. 73-77.

13. Софіїну, В. Н. Комплексна акмеологічна діагностика / В. Н. Софіїну / / Проблеми вищої технічної освіти. - Новосибірськ: НГТУ, 1995. - С. 78-81.

14. Софіїну, В. Н. Психогеометрія в кадровому менеджменті / В. Н. Софіїну / / Вища школа і проблеми духовно-морального становлення особистості: зб. науч. тр. - Новосибірськ: НГТУ, 1996. - С. 68-73.

15. Софіїну, В. Н. Моделювання в інженерній акмеології / В. Н. Софіїну / / Впровадження досягнень психології в практику роботи ВНЗ: зб. науч. тр. - Новосибірськ: РАО, 1997. - С. 84-85.

16. Софіїну, В. Н., Мамонтова І.Ю. Побудова педагогічних систем з урахуванням особливостей діяльності учнів на ЕОМ / / Прикладні психолого-педагогічні дослідження у вузі: зб. науч. тр. - Новосибірськ: НЕТІ, 1988. - С. 60-62.

17. Софіїну, В. Н. Алгоритми і програми обчислення кореляційних клік і таксономії для діагностики функціонування педагогічних систем / С.І. Мещерякова, В.Н. Софіїну / В. Н. Софіїну / / Проблеми діагностики факторів продуктивної діяльності педагогічного колективу середнього профтехучилища: зб.
Науч. тр. - Л.: ВНІІПТО, 1988. - С. 135-143.

18. Безсонова, В. Н. Формування професійних умінь фахівця, зайнятого в САПР, на ранніх стадіях навчання / В. Н. Безсонова, Є. В. Ксенчук, С. І. Мещерякова / / Наукова організація навчального процесу: зб. науч. тр. - Новосибірськ: НЕТІ, 1983. - Вип. 5 (97). - С. 18-25.

19. Безсонова, В.Н. Про один з методів формування професійних умінь інженера, що працює в САПР / В. Н. Безсонова, Є. В. Ксенчук, С. І. Мещерякова / / Впровадження досягнень психології та педагогіки в практику роботи вузу. - Новосибірськ, 1983. - 65 с.

20. Безсонова, В. Н. Організація творчої самостійної роботи студентів СКБ / В. Н. Безсонова / / Наукова організація навчального процесу: зб. науч. тр. - Новосибірськ: НЕТІ, 1985. - Вип. 3 (107). - C. 3-8.

21. Безсонова, В.Н., Мещерякова С.І. Дослідження мотиваційної діяльності студентів у процесі виконання самостійної роботи / В. Н. Безсонова, С. І. Мещерякова / / Наукова організація навчального процесу: зб. науч. тр. - Новосибірськ: НЕТІ, 1984. - Вип. 4 (102). - С. 14-21.

22. Безсонова, В. М. Деякі питання організації УИРС з використанням ЕОМ для спрямованого формування професійних умінь / В. Н. Безсонова / / Наукова організація навчального процесу: зб. науч. тр. - Вип. 96. - Новосибірськ: НЕТІ, 1983. - С. 23-31.

23. Безсонова, В. Н. Обробка результатів педагогічних досліджень на основі виділення кореляційних клік і таксономії / В. Н. Безсонова / / Наукова організація навчального процесу: зб. науч. тр. - Вип. 107. - Новосибірськ: НЕТІ, 1985. - С. 3-12.

Тези наукових доповідей

24. Софіїну, В. Н. Комплексний підхід до підготовки інженера-механіка-користувача САПР в системі ЦИПС / Ю.Б. Куроєдов, В. Н. Софіїну, В.Н. Филимоненко / / Проблеми вдосконалення навчального процесу: матеріали 1-ої Республіканської конф. - Л.: ЛИАП, 1987. - С. 70-71.

25. Безсонова, В. Н. Навчання студентів методам вирішення професійних завдань при виконанні завдань і завдань з НДРС / В. Н. Бєлова / / Впровадження досягнень психології та педагогіки в практику роботи ВНЗ: тез. доповідей Всерос. Республіканської конф. 1983. - 129 с.

26. Софіїну, В. Н. Автоматизована система акмеологической діагностики в педагогічному та виробничому менеджменті / В. Н. Софіїну / / Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф .. - СПб.: СГЕУ, 1997. - С. 237-238.

27. Софіїну, В.Н. Інваріантне моделювання в інженерній акмеології / В.М. Софіїну / / Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф. - СПб.: СГЕУ, 1998. - С. 15-16.

28. Софіїну В. Н. Автоматизована система акмеологической діагностики. Системний підхід до оцінки якості підготовки фахівців / В. Н. Софіїну / / Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф. - СПб.: СГЕУ, 2001. - С. 25-26.

29. Софіїну, В.Н. Акмеологический підхід до досліджень у вузівському і післявузівську освіту / В. Н. Софіїну / / Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф. - СПб.: СГЕУ, 2004. - С. 180-181.

30. Софіїну, В.Н. Системний підхід до роботи з командою резерву керівників на підприємстві / В. Н. Софіїну / / Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф. - СПб.: СГЕУ, 2004. - С. 182-183.

31. Софіїну, В.Н. Акмеологический підхід до лонгетюдним дослідженням у вузівському і освіта / В.
Н. Софіїну / / Сучасні технології управління освітою: матеріали міжрегіональної конф. - СПб., 2003. - С. 79-82.

32. Софіїну, В.Н. Акмеологический підхід до аналізу міжнародного менеджменту / В. Н. Софіїну, С. А. Тараканов, А. В. Крюківський / / Матеріали 8-ий міжнар. конф. СТО-2002. - СПб.: СПбГЕТУ «ЛЕТІ», 2002. - С. 233.

33. Софіїну, В.Н. Системний підхід до дослідження особистісно-професійного розвитку фахівця у вузі і на виробництві / В. Н. Софіїну / / Сучасні технології навчання міжнародні і російські традиції: матеріали міжнар. конф. «СТО-2005». - СПб.: СГТУ, 2005. Т. 2. - С. 190-192.

34. Софіїну, В.Н. Аналіз систем освіти в промислово розвинених країнах / В. Н. Софіїну / / Сучасні технології навчання міжнародні і російські традиції: матеріали міжнар. конф. «СТО-2005». - СПб.: СГТУ, 2005. Т. 2. - С. 192-194.

35. Софіїну, В.Н. Автоматизована система для вивчення властивостей металів і сплавів / С. В. Зудин, В. Н. Софіїну, Є. Б. Титов / / Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф. - СПб.: СГЕУ, 1997. - С. 152.

36. Софіїну, В. Н. Автоматизована система управління персоналом / В. В. Карпов, В. Н. Софіїну, А. В. Тимофєєв / / Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф. - СПб.: СГЕУ, 1999. - С. 140 - 141.

37. Софіїну, В.Н. Автоматизована система для навчання ефективним моделям менеджменту / Є. А. Лобач, О. Ю. Соколова, В. Н. Софіїну / / Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф. - СПб., 1997. - С. 220-221.

38. Софіїну, В.Н. Автоматизована система для аналізу конфліктних ситуацій у кадровому менеджменті / Є. А. Лобач, О. Ю. Соколова, В. Н. Софіїну / / Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф. - СПб., 1997. - С. 221-222.

39. Софіїну, В.Н. Психологічні аспекти підвищення іміджу на підприємствах зв'язку / Є. А. Лобач, О. Ю. Соколова, В. Н. Софіїну, / / ??Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф. - СПб., 1999. - С. 138-139.

40. Софіїну, В. Н. Стиль мислення як відображення своєрідності професійного менеджменту / П. А. Науменко, В. Н. Софіїну / / Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф. - СПб., 1999. - С. 139-140.

41. Софіїну, В. Н. Автоматизована система кадрового менеджменту / А. В. Однокурцев, С.С. Пузирніка, В. Н. Софіїну, А. В. Тимофєєв / / Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф. - СПб.: СГЕУ, 1998. - С. 14.

42. Софіїну, В. Н. Акмеологический підхід до підбору персоналу та формування команди резерву на підприємствах зв'язку / А. В. Свиридова, В. Н. Софіїну / / VII Царськосельський читання: матеріали міжнар. наук.-практич. конф. - Том I. - СПб., 2003. - С. 120-121.

43. Софіїну, В. Н. Автоматизована система для формування виробничих колективів / O. Ю. Соколова, В. Н. Софіїну / / Сучасні технології навчання: матеріали міжнар. конф. - СПб.: СГЕУ, 1998. - С. 27.

44. Sofjina, V.N. Systems for high temperature on-line corrosion monitoring. Application of polarization resistance technique for steel corrosion measurement in power plant water circuit / VNSofjina, MVSofjin / / Evrocorr-96-Expo. Session X. Physical and chemical methods of corrosion testing. Posters - Nice, September 1996: - p. X P 20 1-4.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора "
 1. Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
  Монографії 1. Деркач А.А., Соловйов І.О., Асєєв В.Г. Акмеологические основи оптимізації прийняття економічних та управлінських рішень. Воронеж: РАГС, 2000 - 4 д.а. 2. Соловйов І.О., Соловйова Н.В., Вішіна Г.В. Музейна педагогіка: традиційні та інноваційні процеси. Воронеж: Наукова книга, 2005 - 10,1 д.а. 3. Деркач А.А., Соловйов І.О. Акмеологическая середу розвитку
 2. Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
  Монографії: 1. Загальний універсальний закон розвитку, розвиток когнітивних структур хімічного знання і хімічні здібності. Єкатеринбург: Видавництво Уральського університету, 2008. 512 с. 2. Психологія спеціальних здібностей: диференційно-інтегративний підхід. М.: Изд-во «Інститут психології РАН», 2011. 320 с. Статті у наукових журналах, рекомендованих ВАК: 3. Формування
 3. Основний зміст дисертації та результати дослідження відображені в таких публікаціях автора
  Публікація у виданні, рекомендованому ВАК для наукових робіт: Акмеологическая експертиза у професійній діяльності державних службовців / / Акмеологія - 2007 - № 1 - 0,5 д.а. 2. Продуктивність акмеологической експертизи при проведенні атестації професійної діяльності державних службовців - М., 2007 - 1 д.а. 3. Акмеологические принципи, критерії, показники і методи
 4. Нарис історії військової анестезіології та реаніматології
  Як в історії анестезіології та реаніматології взагалі, так і в розвитку військової анестезіології та реаніматології може бути виділено кілька періодів. Перший (емпіричний) період охоплює багато століть, він починається приблизно за 3-5 тисяч років до нашої ери і закінчується відкриттям знеболюючих властивостей закису азоту і ефіру. Другий (донаукових) веде відлік з 1847 р., коли для знеболювання при
 5. ВСТУП
  Світ підходить до третього тисячоліття, маючи в запасі як безсумнівні досягнення в науці, так і трагічні невдачі (смертоносні війни, катаклізми природних факторів, епідемії від невідомих і відомих захворювань, наукові відкриття атома - як смертоносного знаряддя і т.д.). Досягнувши колосальних успіхів в техніці та науці завдяки «вибуху» науково-технічного прогресу, людство було порівнянним
 6. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 7. Антропотехніческіе засоби підвищення професійної майстерності
  На роль такої системи підготовки професіоналів, яка була б націлена на відтворення цілісного феномена професійної майстерності, при цьому включала б у себе відтворення його змістовно-технологічної складової, як відноситься до рівня дій, тобто до власне професійних знань та вмінь, так і до рівня професійно важливих особистісних якостей, за рахунок створення
 8.  Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях
    Статті, опубліковані у виданнях, рекомендованих ВАК МО і науки РФ: 1. Екімчік О.А.Псіхологіческіе аспекти любові у дорослих людей / / Вісник КДУ ім. Н.А. Некрасова. Серія «Педагогіка, психологія, соціальна робота, Ювенологія, соціокінетіка». Т.3 № .2 - 2009. - С. 176-180. - 0,75 д.а. Інші статті та тези: 2. Екімчік О.А. Гендерні аспекти романтичного кохання / / Психологія і практика:
 9.  Акмеологические аспекти формування культури здоров'я
    Здоров'я є одним з феноменів, найбільш гостро визначають специфіку сучасного стану суспільства в його русі до історично нового стану. Проблеми здоров'я досліджують вчені багатьох спеціальностей: лікарі, організатори охорони здоров'я, педагоги, філософи, гігієністи, екологи, соціологи, генетики, фізіологи і т.д. (Р.І. Айзман, Г.Л. Апанасенко, І.І. Брехман, Е.Н. Вайнер, П.П.
 10.  Висновки
    1. Існують статеві відмінності в розумінні маніпуляції: чоловіки значимо частіше проявляють розуміння-прийняття маніпуляції, у той час як жінки - розуміння-відкидання. 2. Існують вікові відмінності: чоловіки і жінки мають більш низький рівень макіавеллізм і більш схильні розуміти маніпуляцію по типу розуміння-відкидання, ніж юнаки і дівчата. 3. Люди з типом розуміння-прийняття
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека