ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

Основні цінності консультування та психотерапії

Психологічне консультування - це вид психологічної допомоги, орієнтований на подолання проблем психологічного характеру. У важкий момент життя психолог-консультант може допомогти перебороти стрес, краще зрозуміти життєву ситуацію, прийняти зважене рішення. Інакше кажучи, у ході психологічного консультування у людини з'являється можливість ширше глянути на ситуацію, по-іншому оцінити свою роль у ній і, відповідно до цього нового бачення, скорегувати свою поведінку [2].

Психотерапія (від грецьк. psyche - деша та therapeia - лікування) - це надання психологічної допомоги людям при різних психологічних труднощах, а також у їхньому саморозвитку [1, с.474]; це метод психологічного лікування для полегшення емоційного стресу, сприяння у вирішенні психологічних проблем, внутрішніх і міжособистісних конфліктів, допомоги в зміні тих особистісних особливостей і способів поведінки, які перешкоджають реалізації внутрішнього потенціалу в плідній роботі й взаєминах, що задовольняють.

Провести грань між цими видами допомоги не так просто. Узагальнюючи існуючі погляди фахівців на відмінність психологічного консультування й психотерапії можна сказати, що перший контакт фахівця в галузі психологічного здоров'я (психолога, психіатра, психотерапевта або психоаналітика) і людини, що звернулося за допомогою, завжди починається з «консультування» й, залежно від мотивації й ваги проблем, може привести до короткострокового психотерапевтичного пророблення окремої проблеми або не обмеженої в часі інтенсивної психотерапії. Природно, що тривалість й інтенсивність (кількість сеансів у тиждень) психотерапії істотно розширює її можливості в порівнянні із психологічним консультуванням. Неврози й більш серйозні психічні розлади, як правило, вимагають психотерапевтичного або психоаналітичного лікування, а часом і його поєднання з психофармакологічним лікуванням у психіатра [3].

У роботі психоконсультантів, психотерапевтів існує ряд етичних принципів і вимог, слідування яким є обов'язковим. В основі етичних принципів лежить набір моральних приписів, що задають орієнтири коректної поведінки професіонала.

Кожна людина має певні життєві цінності й установки. Психотерапевт повинен добре усвідомлювати власні установки й з повагою ставитися до цінностей своїх клієнтів; уміти встановлювати відмінності, у власних уявленнях і поглядах клієнта й визнавати право останнього на особисті переконання й вірування.

Разом з тим, одне із завдань психотерапії - допомогти клієнтові переосмислити свої установки й уявлення: зберегти ті, які йому дорогі й відкинути ті, які застаріли й створюють йому труднощі. Це важке завдання для клієнта, яке вимагає довіри до фахівця. Перша складова цієї довіри - його абсолютна віра в те, що інформація довірена фахівцеві ніколи не буде безвідповідально передана кому-небудь іншому.


Основні цінності консультування та психотерапії:

- повага достоїнств та прав людини;

- забезпечення цілісності взаємостосунків спеціаліст-клієнт;

- підвищення якості професійних знань та їх застосування;

- полегшення горя та страждань людей;

- виховання самоповаги особистості;

- ріст ефективності особистості;

- підвищення якості взаємостосунків людей;

- визнання відмінностей досвіду та культури людей;

- прагнення до справедливого та адекватного надання послуг консультування та психотерапії (Британська асоціація консультування та психотерапії, 2001) [3].

З цих цінностей виводяться принципи, які є важливим способом вираження основних етичних зобов'язань, які стають більш точно визначеними і дійовими, коли виражені як принципи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основні цінності консультування та психотерапії"
 1. МОДУЛЬ 2. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
  НЕ 2.1. Основні етичні проблеми та «зваби» у практичній та науково-дослідницькій діяльності психолога План: 1. Етичні проблеми типу «психолог-клієнт», «психолог-колеги», «психолог-адміністрація/адміністратори». 2. Основні етичні «зваби» практичної психології. 3. Етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психолога. Домашнє завдання: Охарактеризуйте «синдром емоційного
 2. Етичні принципи консультування та психотерапії
  Консультант, як й інші професіонали, несе етичну відповідальність і має певні зобов'язання. Насамперед він відповідальний перед клієнтом. Однак клієнт і консультант перебувають не у вакуумі, а в системі різноманітних відносин, тому консультант відповідальний і перед членами сім'ї клієнта, перед організацією, у якій працює, взагалі перед громадськістю й, нарешті, перед своєю професією. Така
 3. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 4. Додаток А
  Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України КВАЛIФIКАЦIЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА Практичний психолог Посадові обов'язки Бере участь в організації освітньо-виховного процесу з метою
 5. Етичні проблеми та зваби практичної психології
  Здоровою є людина не вільна від проблем, а та, котра вміє з ними поводитись. Н. Пезешкіан Якщо у психолога немає професійної гідності й совісті, то в нього немає й етичних проблем. Наслідки спілкування з психологом мають велику особистісну значимість для клієнта. Яким буде втручання психолога - розвиваючим чи руйнуючим особистість клієнта - залежить від дотримання психологом етичних
 6. МОДУЛЬ 2 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
  НЕ 2.2. Етичні стандарти у роботі психолога План: 1. Поняття етичного стандарту. 2 Етичні стандарти психолога, прийняті Американською психологічною асоціацією у січні 1963 року. 3. Етичні стандарти для психолога, прийняті у Мадриді, Іспанія. 4. Порівняльна характеристика «європейських» та «американських» стандартів. 5. Проблема впровадження подібного роду стандартів психолога в
 7. ЛЮДИНА В КОНТЕКСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ІСТОРІЇ ЗЕМЛІ
  Нещодавно в Києві в Державному геологічному музеї ім. В. Вернадського відбулась нарада керівників музеїв, присвячена обговоренню ідеї створення нової, можливо - спільної експозиції. Поки офіційну назву експозиції не затверджено, її іменують так: «Історія цивілізації на тлі геологічного розвитку». Суть ідеї цієї експозиції, за словами ініціатора й ідейного керівника проекту академіка Д.
 8. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Адаптація (лат. adaptatio - пристосування) - сукупність реакцій пристосування живого організму до зміни умов існування, вироблених в процесі тривалого еволюційного розвитку (філогенезу) і здатних перетворюватись, удосконалюватись протягом індивідуального розвитку (онтогенезу). Термін запропоновано канадським ученим Г. Сельє в 1936 році. Адаптація - це цілеспрямована системна реакція організму, що
 9. ПОНЯТТЯ "ЯКІСТЬ ЖИТТЯ" ТА її ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ
  У зв'язку з цим в останні роки при оцінці ефективності використання ресурсів охорони здоров'я все ширше використовується нетрадиційний підхід, заснований на оцінці якості життя. Група експертів ВООЗ визначає якість життя як "спосіб життя в результаті комбінованої дії чинників, що впливають на здоров'я, щастя, включаючи індивідуальне благополуччя в навколишньому фізичному середовищі, задовільну
 10. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ДІЄТОЛОГІЇ
  В сучасній дієтології можна виділити два основні напрями. Один представлено вишуканою європейською кухнею, для якої основа харчування - м'ясо й різноманітні м'ясні вироби. Другий - вегетаріанством, що передбачає вживання в їжу головним чином сирих рослинних продуктів. Основне питання, що викликає суперечки між представниками цих двох напрямів, - це питання про добову норму споживання людиною
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека