Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Основні напрямки роботи заступника (помічника) керівника навчання з виховної роботи

Командно-штабні навчання (КШН) є найважливішою формою спільного навчання командирів, штабів, органів виховної роботи, начальників родів військ, спеціальних військ і служб управлінню військами. Їх сутність полягає у тому, що посадові особи мають можливість в умовах конкретної навчально-бойової обстановки, яка динамічно розвивається і розгортається, виконувати весь комплекс функціональних обов'язків щодо управління військами у складі органів управління.

Вони є комплексними заходами оперативної підготовки і проводяться за темами бойової і мобілізаційної готовності, підготовки і ведення бойових дій (операцій), управління військами, їх всебічного забезпечення, в тому числі і МПЗ. КШН, як правило, проводяться на місцевості (іноді, на картах) з управліннями військових частин, з'єднань. Вони можуть односторонніми або двохсторонніми, одностепенними або багатостепенними, тільки з органами управління або зі залученням військ, з яким у цьому випадку проводяться тактичні навчання у відповідності замислом КШН.

Основними їх цілями є творче удосконалення практичних навичок і умінь генералів й офіцерів у:

підготовці бойових дій (операцій);

управлінні військами під час їх підготовки і вході ведення;

організації і здійсненні всіх видів їх забезпечення;

злагодженні роботи органів управління;

перевірці реальності планів приведення військ у вищі ступені бойової готовності;

вивченні відповідного противника і району бойових дій;

дослідженні нових технологій розв'язання сучасних проблем воєнного мистецтва;

відпрацюванні сучасних методів управління військами;

формуванні у посадових осіб необхідних професійних навичок і умінь, провідних морально-бойових і психічних якостей.

Для підготовки і проведення навчань створюється апарат керівництва та посередників. Організація КШН в кожному конкретному випадку визначається виходячи із їх масштабу, цілей і складу органів управління і військ.

До складу апарату входять: керівник навчання, заступники керівника з виховної роботи, тилу, технічного забезпечення, помічники по родах військ (спецвійськ), штаб керівництва і його оперативні групи, посередники при посадових особах, що навчаються, групи моделювання навчальних ситуацій та дослідження.

Заступники (помічники) керівника навчання з виховної роботи зобов'язані:

написати план МПЗ командно-штабного навчання та організувати його виконання;

розробляти часткові плани роботи по виконанню покладених завдань на КШН;

приймати участь у відповідності із загальним планом КШН у опрацюванні обстановки і розиграші бойових дій (операцій);

здійснювати контроль за діями посадових осіб та вчити їх виконувати функціональні обов'язки;

готувати матеріали для загального розбору КШН і проводити частковий розбір з проблем, які стосуються його компетенції.

Морально-психологічне забезпечення КШН це комплекс узгоджених заходів командирів, штабів, органів виховної роботи, начальників родів військ та служб щодо систематичного цілеспрямованого впливу на особистість військовослужбовця з метою формування, підтримання і вдосконалення у нього духовних, морально-психічних і фізичних якостей, необхідних для ефективного виконання органами управління, частинами та підрозділами навчально-бойових завдань.


Керівництво МПЗ здійснює командир, безпосередньо його організує заступник командира з виховної роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основні напрямки роботи заступника (помічника) керівника навчання з виховної роботи"
 1. Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин
  Поняття "порушення статутних правил взаємовідносин" сьогодні потребує уточнення, бо це надзвичайно негативне явище у військовому середовищі насправді є порушенням політичних, громадських і соціальних прав людини, злочином проти особистості, колективу й держави. Розуміння злочинної його природи і обґрунтування на цьому підґрунті концептуальних основ викорінення порушень статутних правил
 2. Методика проведення заходів МПЗ командно-штабного тактичного навчання
  Методику проведення заходів МПЗ командно-штабного тактичного навчання з особовим складом військової частини (підрозділу) доцільно здійснювати поетапно. Як правило, заступник командира з виховної роботи організує його у три етапи: під час підготовки до командно-штабного тактичного навчання; у ході проведення командно-штабного тактичного навчання; на етапі завершення командно-штабного
 3. Система роботи щодо зміцнення військової дисципліни
  Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України. Вона ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі. Необхідність
 4. Зміст і задачі психологічної роботи у військовій частині (підрозділі)
  "Психологічна робота у Збройних силах - це діяльність командирів, штабів, офіцерів виховних структур щодо формування і розвитку у військовослужбовців психічних якостей, які необхідні для введення бойових дій, виконання службових і навчально-бойових задач, а також щодо збереження їх психічного здоров'я; складова частина МПЗ життєдіяльності військ" [1, с. 413]. Аналіз психологічної роботи в
 5. Зміст діяльності командира частини (підрозділу) та його заступника з виховної роботи щодо МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу частин і підрозділів Сухопутних військ
  Сухопутні війська (у ряді держав - армія, а Німеччині - сухопутні сили) - це вид Збройних сил, який призначений для введення бойових дій переважно на суші. Вони у нашій державі є найбільш численними, різноманітними за озброєнням і способами введення бойових дій видом збройних сил. Сухопутні війська спроможні самостійно і у взаємодії з іншими видами військ вести наступ на противника з метою його
 6. Зміст і організація МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу Військово-повітряних сил
  Військово-повітряні сили (ВПС) - це вид Збройних сил України, призначений для самостійних і спільних з іншими видами Збройних сил дій щодо розгрому авіаційних, сухопутних і морських угрупувань противника, підриву його воєнно-економічного потенціалу, дезорганізації державного і військового управління, порушення роботи тилу і транспорту, а також авіаційної підтримки своїх сухопутних військ і сил
 7. Морально-психологічне забезпечення в період підготовки і проведення стрільб
  Результати наполегливої і напруженої навчальної роботи щодо освоєння матеріальної частини зброї і оволодіння навичками й уміннями майстерного володіння нею, згуртування обслуг і екіпажів у значній мірі проявляються у процесі бойових стрільб та їх результатах. У ході підготовки та проведення стрільб перевіряються, закріплюються і вдосконалюються знання, навички й уміння воїнів, які необхідні їм
 8. Мобілізація особового складу на глибоке вивчення бойової техніки і зброї
  Вивчення, експлуатація та обслуговування бойової техніки і зброї здійснюється на заняттях по технічній, спеціальній, тактичній і вогневій підготовці, при відпрацюванні практичних вправ на танкодромах, аеродромах, стрільбищах і полігонах, в процесі польових занять і навчань, морських походів, повітряних польотів, регламентних робіт, парково-господарських днів, у ході самостійної підготовки.
 9. Основні етапи планування і проведення заходів морально-психологічне забезпечення виконання завдань бойового чергування
  МПЗ виконання завдань бойового чергування планується та проводиться в три етапи: перший етап: проводиться вивчення та відбір серед військовослужбовців, які прибули до підрозділу, тих, хто за своїм індивідуальними морально-психічними якостями та станом здоров'я можуть бути допущені до виконання завдань бойового чергування; другий етап - це створення збалансованих за психічними показниками
 10. Управління морально-психологічним забезпеченням бойових дій
  Управління МПЗ здійснюється в загальній системі військового управління особисто командиром (начальником) через структури виховної роботи. Воно під час підготовки та ведення бойових дій повинно забезпечити повне використання морально-психологічного потенціалу своїх військ для виконання поставлених перед ними бойових завдань у встановлені терміни. Характер їх діяльності визначається наказами та
 11. Морально-психологічне забезпечення оборони
  МПЗ оборони має свої особливості, які витікають із її мети та основного завдання. Метою оборони є відбиття наступу противника, нанесення йому значних утрат, утримання важливих районів, рубежів, об'єктів місцевості, створення умов для переходу до рішучого наступу. Досягнення такої мети можливе за умов удалого застосування під час оборони її сильних сторін; інженерного устаткування, зниження за
 12. Морально-психологічне забезпечення ММО: мета, зміст і основні напрямки
  Морально-психологічне забезпечення ММО, спеціальних дій - це один із основних видів всебічного забезпечення підготовки миротворчих підрозділів та персоналу. Воно представляє комплекс соціально-політичних, міжнародно-правових, організаційних, воєнно-соціальних, гуманітарно-освітніх і соціально-психологічних заходів, спрямованих на формування та морально-психологічне злагодження миротворчого
 13. Додаток А
  Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України КВАЛIФIКАЦIЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА Практичний психолог Посадові обов'язки Бере участь в організації освітньо-виховного процесу з метою
 14. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 15. Місце командира і його заступника з виховної роботи (психолога) в організації і здійсненні психологічної роботи
  У вирішенні завдань психологічної роботи беруть участь різні суб'єкти, кожен з яких виконує свої специфічні функції. Разом з тим ефективність цієї роботи забезпечується лише спільними, скоординованими зусиллями всіх її суб'єктів. Це зумовлює необхідність поєднання двох рівнів організації і здійснення заходів психологічної роботи: перший - рівень застосування методів і технологій
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека