ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

Основні етичні протиріччя

Протиріччя - те, що суперечить одне одному.

Етичні протиріччя є тим підґрунтям, на якому виникають більш конкретні етичні проблеми та зваби. До них відносяться протиріччя [6]:

1) між правом людини на самовизначення та її неготовністю до цього, що створює «чудову» основу для виправдання маніпуляції зі сторони психолога;

2) між інтересами суспільства та конкретної особистості (конкретних людей). Іноді люблять говорити, що «інтереси особистості важливіші за інтереси суспільства», але чомусь у всі епохи, у різних народів герої і видатні особистості завжди ставили інтереси суспільства вище власних інтересів, за що нащадки їм і вдячні до цих пір... Крім того, часто багато людей забувають про те, що суспільство саме складається з багатьох особистостей. Хоча справжня особистість може виявитися і в самотності.

Проблема полягає в тому, як реально залучити особистість, яка розвивається (у тому числі і особистість майбутнього психолога), до суспільних інтересів. Ця проблема є серйозною і неоднозначною;

3) між світоглядом психолога та конкретної особистості - клієнта.

Наприклад, чи має право психолог позначати в роботі свою світоглядну позицію? Чого повинно бути більше у психологу, спеціаліста чи людини?

Чимало сучасних вітчизняних психологів і психотерапевтів (Б. С.Братусь, Ф.Є.Василюк та ін.), яким пощастило попрацювати у групі К.Роджерса у період його візиту до Москви у 1986р., зазначають, що великий майстер продемонстрував не стільки свій «метод» сам по собі, скільки право психолога «бути особистістю» під час роботи з клієнтом - і саме в цьому полягає суть методу К.Роджерса;

4) між високими та благородними прагненнями психолога і його обмеженістю в академічних методах, коли складні проблеми він часто змушений вирішувати на рівні «гарних розмов» (хоча в клінічному плані для когось - це також допомога).

5) між високими і благородними прагненнями психолога тапрагматизмом нашого часу, коли заради отримання «гонорарів» деякі психологи «згодні на все».

6) між свободою вибору, що зростає (концептуального підходу, методики та ін.) у роботі психолога та посиленням його залежності від конкретного «замовника-добродія», коли можна і не йди до «добродія», але «вже занадто заробити хочеться». Зазначимо, що раніше (за радянської влади) реальної свободи на роботі було менше, але менше було і внутрішньої залежності від керівництва. Таким чином, це протиріччя між зовнішньою свободою вибору та внутрішньою несвободою (внутрішньою «звабою», «спокусою»).

7) між різними етичними системами та їх рівнями.
Дане протиріччя породжене проблемами, пов'язаними з необхідністю знаходити спільну мову (точки дотику) з різними клієнтами, у тому числі і з такими, котрі мають інші (навіть «чужі» для психолога) ціннісно-смислові орієнтації. Як сказав Л.М.Гумільов: «...культура взагалі починається з визнання права на існування іншої культури, а коли ми стверджуємо тільки свою культуру (як найрозвинутішу, найдосконалішу), то на цьому культура і закінчується» [6, c.286-289].

Щодо етичних питань, то варто пам'ятати, що не існує єдиної (загальноприйнятої) етичної системи, оскільки у кожній культурно-історичній епосі, у кожного народу, у кожної соціально-професійної групи і взагалі у кожної людини - свої уявлення про «необхідне» та «ганебне», які, до того ж, ще й постійно змінюються (розвиваються чи деградують). Тому прагнення до «поєднання несумісного», виявляється найважливішою умовою побудови довірливих взаємостосунків з клієнтом. Питання тільки в тому, як все це робити, у чому і в якій мірі уступати/чи не уступати іншій людині (клієнту, групі, класу) у своєму прагненні до взаєморозумінню з нею.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основні етичні протиріччя"
 1. НЕ 2.2. Основні етичні протиріччя, принципи, правила та стандарти у роботі психолога
  етичні протиріччя, принципи, правила та стандарти у роботі
 2. МОДУЛЬ 2. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
  етичні проблеми та «зваби» у практичній та науково-дослідницькій діяльності психолога План: 1. Етичні проблеми типу «психолог-клієнт», «психолог-колеги», «психолог-адміністрація/адміністратори». 2. Основні етичні «зваби» практичної психології. 3. Етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психолога. Домашнє завдання: Охарактеризуйте «синдром емоційного згорання». Окресліть
 3. Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007
  основні етичні проблеми, їх рівні, принципи, протиріччя, зваби, які трапляються у роботі психолога, подано зразки етичних стандартів, норм, правил та кодексів інших країн, етичний кодекс психолога, прийнятий Товариством психологів України. Навчальний матеріал викладено за модульним принципом. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія», «Соціальна
 4. Етичні стандарти психолога
  основні проблеми, які вирішуються, поставлені цілі та методики, які використовуються. У випадку неповнолітніх чи юридично недієздатних осіб, повинні бути проінформовані батьки чи опікуни. У будь-якому випадку слід уникати маніпулювання індивідами та прагнути до розвитку й автономності конкретного випадку. Пункт 26. Психолог повинен прагнути до завершення втручання та не продовжувати його
 5. Модуль - контроль (підсумковий)
  основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про зв'язок етики та психології? 4. Дайте характеристику історії становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Назвіть та дайте стислу характеристику іншим документам етичної спрямованості, які регулюють діяльність
 6. Статевий цикл людини та статева поведінка
  основні інстинкти - до життя (ерос) і до смерті (та-натос). Лібідо, як вираз еротичної енергії, протистоїть руйнівній силі прагнення смерті. Сексуальність є невід'ємною частиною особистості людини. Фази формування лібідо: 1) понятійна, коли під час гри у статеворольові ігри діти усвідомлюють наявність відмінностей між людьми різної статі; 2) романтична, коли виникають фантазії, бажання
 7. Предмет, функції та завдання дисципліни
  основні моральні норми та цінності, правила етикету та положення етичного кодексу та ін.; - володіти уміннями визначати життєві цінності та орієнтири (свої та інших людей), аналізувати власний досвід ефективного спілкування, ефективно спілкуватися та співпрацювати, керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, відрізняти моральність та аморальність та ін. Загальну мету дають
 8. Основні поняття дисципліни
  етичні правила психологічних досліджень - дотримання у процесі психологічних досліджень етичних норм та принципів; - кваліфікована пропаганда психології - компетентне поширення, постійне і глибоке роз'яснення психологічних ідей, поглядів, знань; - професійна кооперація - форма організації праці, при якій кілька психологів-професіоналів беруть участь у тому самому процесі або в різних, але
 9. Основні етичні норми та вимоги до особистості психолога
  етичні та моральні компоненти і, відповідно, розглядаються як достоїнства особистості. Неприйнятно говорити, щоб всі спеціалісти володіли цими якостями, оскільки дуже важливо, щоб ці особистісні якості, які глибоко вкоренилися у людині, випливали та розвивалися з її особистих зобов'язань, а не з вимог зовнішніх авторитетів. Виділяють такі особистісні якості, які рекомендується розвивати
 10. Психологічна деонтологія та її основні напрямки
  етичні засади професійної діяльності в певній сфері. Психологічна деонтологія - вивчає етичні засади професійної діяльності психологів [6]. Ці питання досить актуальні та проблемні: далеко не всі психологи дотримуються вимог і норм етичного кодексу, дехто з них навіть не знає, що існують такі етичні кодекси. Тому виділення окремої дисципліни «Етичний кодекс психолога» чи «Психологічна
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека