Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
ЗМІСТ:
Федеральний закон. Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації, 2011
Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері охорони здоров'я громадян у Російській Федерації (далі - у сфері охорони здоров'я), і визначає: 1) правові, організаційні та економічні основи охорони здоров'я громадян; 2) права та обов'язки людини і громадянина, окремих груп населення у сфері охорони здоров'я, гарантії реалізації цих прав; 3) повноваження і відповідальність органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я; 4) права та обов'язки медичних організацій, інших організацій, індивідуальних підприємців при здійсненні діяльності у сфері охорони здоров'я; 5) права та обов'язки медичних працівників і фармацевтичних працівників.
Загальні положення
Стаття 1. Предмет регулювання цього Закону
Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
Стаття 3. Законодавство у сфері охорони здоров'я
Основні принципи охорони здоров'я
Стаття 4. Основні принципи охорони здоров'я
Стаття 5. Дотримання прав громадян у сфері охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з цими правами державних гарантій
Стаття 6. Пріоритет інтересів пацієнта при наданні медичної допомоги
Стаття 7. Пріоритет охорони здоров'я дітей
Стаття 8. Соціальна захищеність громадян у випадку втрати здоров'я
Стаття 9. Відповідальність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посадових осіб організацій за забезпечення прав громадян у сфері охорони здоров'я
Стаття 10. Доступність і якість медичної допомоги
Стаття 11. Неприпустимість відмови в наданні медичної допомоги
Стаття 12. Пріоритет профілактики у сфері охорони здоров'я
Стаття 13. Дотримання лікарської таємниці
Повноваження федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я
Стаття 14. Повноваження федеральних органів державної влади у сфері охорони здоров'я
Стаття 15. Передача здійснення повноважень Російської Федерації у сфері охорони здоров'я органам державної влади суб'єктів Російської Федерації
Стаття 16. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації у сфері охорони здоров'я
Стаття 17. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я
Права та обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я
Стаття 18. Право на охорону здоров'я
Стаття 19. Право на медичну допомогу
Стаття 20. Інформована добровільна згода на медичне втручання та на відмову від медичного втручання
Стаття 21. Вибір лікаря і медичної організації
Стаття 22. Інформація про стан здоров'я
Стаття 23. Інформація про фактори, що впливають на здоров'я
Стаття 24. Права працівників, зайнятих на окремих видах робіт, на охорону здоров'я
Стаття 25. Права військовослужбовців та осіб, прирівняних щодо медичного забезпечення до військовослужбовців, а також громадян, що проходять альтернативну цивільну службу, громадян, які підлягають призову на військову службу (спрямовуються на альтернативну цивільну службу), та громадян, що надходять на військову службу або прирівняну до неї службу за контрактом , на охорону здоров'я
Стаття 26. Права осіб, затриманих, взятих під варту, які відбувають покарання у виді обмеження волі, арешту, позбавлення волі або адміністративного арешту, на отримання медичної допомоги
Стаття 27. Обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я
Стаття 28. Громадські об'єднання по захисту прав громадян у сфері охорони здоров'я
Організація охорони здоров'я
Стаття 29. Організація охорони здоров'я
Стаття 30. Профілактика захворювань і формування здорового способу життя
Стаття 31. Перша допомога
Стаття 32. Медична допомога
Стаття 33. Первинна медико-санітарна допомога
Стаття 34. Спеціалізована, в тому числі високотехнологічна, медична допомога
Стаття 35. Швидка, в тому числі швидка спеціалізована, медична допомога
Стаття 36. Паліативна медична допомога
Стаття 37. Порядки надання медичної допомоги та стандарти медичної допомоги
Стаття 38. Медичні вироби
Стаття 39. Лікувальне харчування
Стаття 40. Медична реабілітація та санаторно-курортне лікування
Стаття 41. Організація і надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях
Стаття 43. Медична допомога громадянам, які страждають соціально значимими захворюваннями, і громадянам, які страждають захворюваннями, що представляють небезпеку для оточуючих
Стаття 44. Медична допомога громадянам, які страждають рідкісними (Орфа) захворюваннями
Стаття 45. Заборона евтаназії
Стаття 46. Медичні огляди, диспансеризація
Стаття 47. Донорство органів і тканин людини та їх трансплантація (пересадка)
Стаття 48. Лікарська комісія і консиліум лікарів
Стаття 49. Медичні відходи
Стаття 50. Народна медицина
Охорона здоров'я матері та дитини, питання сім'ї та репродуктивного здоров'я
Стаття 51. Права сім'ї у сфері охорони здоров'я
Стаття 52. Права вагітних жінок і матерів у сфері охорони здоров'я
Стаття 53. Народження дитини
Стаття 54. Права неповнолітніх у сфері охорони здоров'я
Стаття 55. Застосування допоміжних репродуктивних технологій
Стаття 56. Штучне переривання вагітності
Стаття 57. Медична стерилізація
Медична експертиза та медичний огляд
Стаття 58. Медична експертиза
Стаття 59. Експертиза тимчасової непрацездатності
Стаття 60. Медико-соціальна експертиза
Стаття 61. Військово-лікарська експертиза
Стаття 62. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи
Стаття 63. Експертиза професійної придатності та експертиза зв'язку захворювання з професією
Стаття 64. Експертиза якості медичної допомоги
Стаття 65. Медичний огляд
Медичні заходи, що здійснюються у зв'язку зі смертю людини
Стаття 66. Визначення моменту смерті людини і припинення реанімаційних заходів
Стаття 67. Проведення патолого-анатомічних розтинів
Стаття 68. Використання тіла, органів і тканин померлої людини
Медичні працівники та фармацевтичні працівники, медичні організації
Стаття 69. Право на здійснення медичної діяльності та фармацевтичної діяльності
Стаття 70. Лікуючий лікар
Стаття 71. Клятва лікаря
Стаття 72. Права медичних працівників та фармацевтичних працівників і заходи їх стимулювання
Стаття 73. Обов'язки медичних працівників та фармацевтичних працівників
Стаття 74. Обмеження, що накладаються на медичних працівників і фармацевтичних працівників при здійсненні ними професійної діяльності
Стаття 75. Врегулювання конфлікту інтересів при здійсненні медичної діяльності та фармацевтичної діяльності
Стаття 76. Професійні некомерційні організації, створювані медичними працівниками та фармацевтичними працівниками
Стаття 77. Особливості підготовки медичних працівників та фармацевтичних працівників
Стаття 78. Права медичних організацій
Стаття 79. Обов'язки медичних організацій
Програма державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги
Стаття 80. Програма державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги
Стаття 81. Територіальна програма державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги
Фінансове забезпечення в сфері охорони здоров'я
Стаття 82. Джерела фінансового забезпечення у сфері охорони здоров'я
Стаття 83. Фінансове забезпечення надання громадянам медичної допомоги та санаторно-курортного лікування
Стаття 84. Оплата медичних послуг
Організація контролю в сфері охорони здоров'я
Стаття 85. Контроль у сфері охорони здоров'я
Стаття 86. Повноваження органів, які здійснюють державний контроль у сфері охорони здоров'я
Стаття 87. Контроль якості та безпеки медичної діяльності
Стаття 88. Державний контроль якості та безпеки медичної діяльності
Стаття 89. Відомчий контроль якості та безпеки медичної діяльності
Стаття 90. Внутрішній контроль якості та безпеки медичної діяльності
Стаття 91. Інформаційні системи у сфері охорони здоров'я
Стаття 92. Ведення персоніфікованого обліку при здійсненні медичної діяльності
Стаття 93. Відомості про осіб, які беруть участь у наданні медичних послуг
Стаття 94. Відомості про осіб, яким надаються медичні послуги
Стаття 95. Державний контроль за обігом медичних виробів
Стаття 96. Моніторинг безпеки медичних виробів
Стаття 97. Медична статистика
Відповідальність у сфері охорони здоров'я
Стаття 98. Відповідальність у сфері охорони здоров'я
Прикінцеві положення
Стаття 99. Визнання не чинними на території Російської Федерації окремих законодавчих актів Союзу РСР і втратили чинність окремих законодавчих актів РРФСР та Російської Федерації (їх окремих положень)
Стаття 100. Прикінцеві положення
Стаття 101. Порядок набрання чинності цього Закону
Організація системи охорони здоров'я:
 1. Реферат. Розвиток і діяльність PR-служб в охороні здоров'я Російської Федерації - 2012 рік
 2. Курсова робота. Формування поведінку споживачів медичних послуг під впливом попиту - 2012 рік
 3. Контрольна робота. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві охорони здоров'я - 2012 рік
 4. Відповіді на іспит. Громадське здоров'я та організація охорони здоров'я - 2011 рік
 5. Лекція. Ефективність охорони здоров'я. Визначення ефективності в охороні здоров'я - 2011 рік
 6. Курсова робота. Формування муніципального завдання в закладах охорони здоров'я - 2011 рік
 7. Реферат. Сутність системи та політики охорони здоров'я - 2011 рік
 8. Курсова робота. Організація медичної допомоги в сизо - 2011 рік
 9. Курсова робота. Характеристика показників громадського здоров'я та охорони здоров'я в районі - 2010 рік
 10. Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації

  Департамент розвитку медичної допомоги та курортної справи

  Центральний науково-дослідний інститут організації та інформатизації охорони здоров'я. Ресурси та діяльність закладів охорони здоров'я - 2009 рік
 11. Пищита А.Н.. Правове регулювання медичної діяльності в сучасній Росії - 2008 рік
 12. Реферат. Фінансування охорони праці в галузі медицини - 2008 рік
 13. Контрольна робота. Оцінка кадрів - 2008 рік
 14. Колектив авторів. Ресурси та діяльність закладів охорони здоров'я. Частина 1 - 2008 рік
 15. Колектив авторів. Ресурси та діяльність закладів охорони здоров'я. Частина 2 - 2008 рік
 16. Дьяченко В.Г.. Якість в сучасній медицині - 2007
 17. Пищита А.Н.. Удосконалення правового забезпечення медичної діяльності в умовах реформування охорони здоров'я Російської Федерації - 2007
 18. Пищита А.Н., Гончаров Н.Г.. Еволюція правового регулювання охорони здоров'я в Росії. - Історико-правові аспекти - 2007
 19. Навчально-методичний посібник. Керівництво до практичних занять по громадському здоров'ю та охороні здоров'я - 2007
 20. Г.В. Артамонова, В.Б. Батієвська. Економіка галузі (охорона здоров'я) - 2006
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека