ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Успенський В.Б., Чернявська А.П.. Введення в психолого-педагогічну діяльність, 2003 - перейти до змісту підручника

Організація навчального праці студентів у різних формах занять

Навчання в вузі - важкий, напружений, відповідальний розумову працю . Якщо в школі основною формою навчання є урок, то у вузі - лекція, семінар, практикум.

Лекція - провідна форма організації навчального процесу у ВНЗ. Приблизно половину аудиторних занять складають лекції, тому вміння працювати на них - нагальна потреба студента. Прийнято виділяти три етапи цієї роботи.

Перший - попередня підготовка до сприйняття, до якої входить перегляд записів попередній лекції, ознайомлення з відповідним розділом програми і попередній перегляд підручника по темі майбутньої лекції, створення цільової установки на прослуховування.

Другий - прослуховування і запис, що припускають уважне слухання, аналіз викладається, виділення головного, співвідношення з раніше вивченим матеріалом і особистим досвідом, коротку запис, уточнення незрозумілого чи суперечливо викладеного матеріалу шляхом запитань лектору. Запис слід робити або на окремих пронумерованих аркушах, або в зошиті. Обов'язково треба залишати поля для методичних позначок, доповнень. Пункти планів, формулювання правил, понять слід виділяти із загального тексту. Доцільно користуватися системою скорочень найбільш часто вживаних термінів (виховання - в-е, особистість - л-ть і т. п.), а також використовувати кольорову розмітку записаного за допомогою фломастерів.

Третій - доопрацювання лекції: перечитування і правка записів, паралельне вивчення підручника, доповнення виписками з рекомендованої літератури.

Семінар - одна з провідних форм роботи студентів у вузі, що проводиться по навчальним групам.
Якщо лекція - це монолог викладача, то семінар - виступ студентів. Існує кілька варіантів проведення семінарів: прослуховування і обговорення заздалегідь підготовлених студентських доповідей, фронтальне колективне обговорення проблеми, семінар-диспут, семінар-ділова гра і т. д.

При багатоваріантності семінарів загальною для них є ретельна самостійна підготовка студентів за планами, заздалегідь виданими викладачем. При підготовці до семінару можна виділити наступні етапи:

1. Ознайомлення з планом семінару.

2. Відтворення матеріалу, відповідного темі семінару, за записами лекції та підручником.

3. Підбір рекомендованої літератури.

4. Вивчення першоджерел (читання, конспектування, тезірованіе і т. п.).

5. Складання плану виступу (відповіді). При підготовці до семінару першого типу - написання тексту доповіді або тез.

В основі підготовки до семінару лежить самостійна робота студента з книгою. У ході семінару студент повинен бути активний: не чекати, як школяр, коли його «викличуть», а висловлювати свою точку зору, відстоювати її в ході дискусій, доповнювати відповіді колег, уточнювати незрозуміле. Бажано зберігати записи лекцій і матеріали, підготовлені до семінару, вони будуть потрібні в подальшій роботі.

Практичні та лабораторні роботи пов'язані з активною фронтальної діяльністю всієї групи. Це може бути рішення задач, проведення експерименту, розробка і програвання елементів уроку, відвідування та аналіз уроку чи виховного заходу в школі.

Підготовка до іспитів і їх здача - напружений час в житті студентів.
В сесію зазвичай здається 3-4, рідше - 5 іспитів і на підготовку до кожного відводиться 3-4 дні. Отже, підготовка до іспиту повинна здійснюватися протягом семестру, в ході регулярної самостійної роботи.

Підготовку до іспитів слід почати з розрахунку часу, який необхідно для повторення. У цьому випадку враховується ступінь освоєння курсу, працездатність, розумові здібності студента. Рекомендується дотримуватися таких умов при підготовці до іспиту:

1. Потрібне ретельне повторення раніше вивченого матеріалу, його осмислення і запам'ятовування.

2. Якщо дозволяє час, доцільно скласти стислий конспект усього курсу, виділивши тільки головне, основне.

3. Особливу увагу при повторенні слід приділити важким, раніше незрозумілим положенням.

4. Постаратися сформулювати додаткові питання до матеріалу і відповісти на них.

5. Найбільш важкі питання можна обговорити з товаришами для кращого розуміння матеріалу.

6. Необхідно грунтовно повторити понятійний апарат курсу. Володіння провідними поняттями - показник професіоналізму в тій чи іншій галузі.

7. Як відомо, на підготовку до іспиту студенту зазвичай не вистачає одного дня. Не намагайтеся його компенсувати безсонної ночі. Перед іспитом слід виспатися.

Відповідь на іспиті повинен бути повним, аргументованим, чітким. Важливо вміти зв'язати теорію з практикою, добре знати основні поняття, мати свою позицію з даної проблеми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація навчального праці студентів у різних формах занять "
 1. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 2. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 3. Дитяча стоматологічна поліклініка: завдання, структура, показники діяльності
  МЕТА ЗАНЯТТЯ: вивчити особливості організації стоматологічної лікувально-профілактичної допомоги дітям у РФ, знати завдання, структуру і показники роботи дитячої стоматологічної поліклініки. Вивчити функціональні обов'язки медичного персоналу. Оволодіти методикою аналізу показників роботи дитячої стоматологічної поліклініки. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: Студенти самостійно
 4. Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 5. Роль інформації у формуванні культури людини і суспільства
  Однією з форм існування матерії є життя. Живі організми відрізняються від неживих об'єктів обміном речовин - неодмінною умовою життя, здатністю до розмноження, росту, активної регуляції свого складу та функцій, різними формами руху, дратівливістю, пристосовністю до середовища і т.д. В основі життя лежить поєднання трьох потоків: потоку речовини, потоку енергії і потоку
 6. 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
  Мікробіологія та імунологія відносяться до числа наук, знання яких необхідно кожному лікарю та медичному працівнику, так як вони вирішують самі і сприяють вирішенню багатьох медичних проблем. Тому викладання цих дисциплін має зайняти гідне місце в системі навчання студентів у медичних вищих навчальних закладах. З переходом на нову багаторівневу систему медичного
 7. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4/у-88 ); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 8. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
  Мікробіологія та імунологія відносяться до числа наук, знання яких необхідно кожному лікарю та медичному працівнику, так як вони вирішують самі і сприяють вирішенню багатьох медичних проблем. Тому викладання цих дисциплін має зайняти гідне місце в системі навчання студентів у медичних вищих навчальних закладах. З переходом на нову багаторівневу систему медичного
 9. Б
  + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 10. В
  + + + вагіна штучна (лат . vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека