Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Керівництво до практичних занять по громадському здоров'ю та охорони здоров'я, 2007 - перейти до змісту підручника

ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ. МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА. ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА, ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕТА ЗАНЯТТЯ: знати сучасний стан стоматологічної допомоги, структуру, завдання та організацію роботи міської стоматологічної поліклініки, освоїти методику обчислення та оцінку загальних і спеціальних показників діяльності поліклініки, використовувати отриману інформацію для аналізу та планування діяльності установи.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: Студенти самостійно готуються до практичного заняття за рекомендованою літературі і виконують індивідуальне домашнє завдання. Викладач протягом 10 хвилин перевіряє правильність виконання домашнього завдання і вказує на допущені помилки, перевіряє ступінь підготовки з використанням тестування та усного опитування. Потім студенти самостійно за річним звітом лікувально-профілактичного закладу виробляють обчислення основних показників діяльності поліклініки. Аналізують отримані дані і формулюють висновок. Наприкінці заняття викладач перевіряє самостійну роботу студентів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Які типи лікувально-профілактичних установ представляють населенню амбулаторну стоматологічну допомогу?

2. Назвіть основні завдання стоматологічної поліклініки.

3. Які структура та організація роботи міської стоматологічної поліклініки?

4. Яка організація роботи реєстратури поліклініки?

5. Які функціональні обов'язки лікаря-стоматолога?

6. Як організовано диспансерне спостереження за пацієнтами міської стоматологічної поліклініки?

7. У чому полягає протиепідемічна робота в стоматологічній поліклініці?

8. Якими основними видами документації користуються лікарі-стоматологи?

9. Назвіть загальні та спеціальні показники діяльності стоматологічної поліклініки. Яка методика їх обчислення та оцінки?

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ:

Стоматологічна допомога - вид спеціалізованої медичної допомоги, що надається при захворюваннях і пошкодженнях зубів, щелеп та інших органів порожнини рота і щелепно-лицьової області. Стоматологічна допомога включає терапевтичну, ортопедичну і хірургічну стоматологію і є одним з найбільш масових видів спеціалізованої медичної допомоги. Основний обсяг стоматологічної допомоги (більше 90%) виявляється в амбулаторно-поліклінічних умовах. Амбулаторну стоматологічну допомогу надають:

? в спеціалізованих державних і муніципальних стоматологічних поліклініках (дорослих і дитячих);

? в стоматологічних відділеннях (кабінетах), що входять до складу інших державних установ охорони здоров'я: територіальних поліклінік, медсанчастин, диспансерів, жіночих консультацій;

? у стоматологічних кабінетах, розгорнутих в немедичних організаціях: дошкільних та шкільних установах, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах;

? в приватних стоматологічних організаціях, установах, кабінетах.

Стоматологічна поліклініка є основним лікувально-профілактичним закладом в системі амбулаторної стоматологічної допомоги, діяльність якого спрямована на профілактику стоматологічних захворювань, своєчасне виявлення і лікування хворих із захворюваннями щелепно-лицьової області. Робота тут будується в основному за дільничним принципом, а провідним повинен бути диспансерний метод.

Залежно від кількості лікарських посад поліклініки поділяються на категорії.

У складі стоматологічної поліклініки у відділенні ортопедичної та ортодонтичної стоматології розгорнута, як правило, зуботехнічна (зубопротезна) лабораторія, в якій здійснюються значно розрізняються між собою складні технологічні процеси, пов'язані з виготовленням зубних протезів: лиття, штампування , пайка, шліфування, полірування, полімеризація і художнє моделювання. Крім того, в крайової (обласної) стоматологічній поліклініці можуть бути створені пересувні стоматологічні кабінети, обладнані на спеціальному автотранспорті.

Основні завдання міської стоматологічної поліклініки:

? Надання висококваліфікованої та спеціалізованої стоматологічної допомоги в поліклініці і вдома.

? Організація та проведення заходів з профілактики захворювань щелепно-лицьової області - диспансеризація населення, санітарно-просвітницька робота, пропаганда здорового способу життя, протиепідемічні заходи.

? Проведення реабілітаційного лікування патологій щелепно-лицьової області і, насамперед, зубне протезування і ортодонтичне лікування.

? Якісне проведення клініко-експертної роботи - експертиза тимчасової непрацездатності та своєчасне виявлення ознак стійкої непрацездатності.

? Своєчасна госпіталізація осіб, які потребують стаціонарного лікування.

? Дотримання спадкоємних зв'язків з іншими ЛПУ.

Основними завданнями лікаря-стоматолога є - надання в амбулаторних умовах кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги хворим з захворюваннями зубів і порожнини рота, які проживають у районі діяльності поліклініки, а також робітникам і службовцям прикріплених підприємств. Лікар-стоматолог у своїй роботі підпорядковується безпосередньо заступнику головного лікаря з медичної частини, а за його відсутності - головному лікарю поліклініки.

Функціональні обов'язки лікаря-стоматолога:

1. Проводити амбулаторний прийом за графіком, затвердженим адміністрацією поліклініки, регулюючи потік відвідувачів шляхом раціонального розподілу повітряних хворих.

2. Забезпечувати кваліфіковане та своєчасне обстеження та лікування хворих із захворюваннями зубів і порожнини рота.

3.
Проводити профілактичні огляди та санацію порожнини рота серед хворих, що знаходяться на диспансерному спостереженні в поліклініці.

4. Надавати позачергово екстрену допомогу хворим з гострим зубним болем, а також ветеранам війни та праці.

5. Забезпечувати правильне проведення експертизи тимчасової непрацездатності.

6. Направляти хворих, за наявності показань, на додаткові види дослідження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні і т. д.).

7. Своєчасно представляти хворих з невстановленими формами захворювань або тривало хворіють на консультацію до інших лікарів-спеціалістів поліклініки і КЕК.

8. Консультувати хворих за направленням інших фахівців установи, в тому числі вдома.

9. Здійснювати, відповідно до показань, своєчасну госпіталізацію хворих.

10. Дотримуватися у своїй роботі принципи деонтології.

11. Здійснювати контроль і керівництво роботою середнього медичного персоналу стоматологічного кабінету.

12. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію шляхом вивчення відповідної літератури, участі у конференціях, семінарах.

13. Брати участь у проведенні серед населення пропаганди санітарно-гігієнічних знань з питань профілактики захворювання зубів і порожнини рота.

14. Вести медичні карти стоматологічних хворих, щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога, листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога, журнал обліку профілактичних оглядів порожнини рота і ін

Лікар-стоматолог має право:

- вносити пропозиції адміністрації поліклініки з питань поліпшення організації лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги населенню, організації та умов своєї праці і праці середнього медичного персоналу стоматологічного кабінету;

- брати участь у нарадах з питань організація стоматологічної допомоги;

- призначати і відміняти будь-які лікувально-профілактичні заходи, виходячи зі стану хворого;

- отримувати інформацію, необхідну для виконання посадових обов'язків;

- підвищувати свою кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

Лікар-стоматолог несе відповідальність як за неякісну роботу і помилкові дії, так і за бездіяльність і неприйняття рішень, що входять до сфери його обов'язків і компетенції, відповідно до чинного законодавства.

Важливим розділом роботи стоматолога є профілактична діяльність. Профілактика захворювань - система заходів медичного та немедичного характеру, спрямована на попередження відхилень у стані здоров'я, уповільнення прогресування захворювань і зменшення їх несприятливих наслідків. У стоматології прийнято поділяти профілактичні заходи на первинну, вторинну і третинну профілактику.

- Первинна профілактика: комплекс спільних заходів щодо зміцнення здоров'я людини в поєднанні зі спеціальними, спрямованими на попередження карієсу зубів, захворювань пародонту, зубощелепних аномалій (санітарно-освітня робота, збалансоване харчування, фторування води, усунення професійних шкідливостей).

- Вторинна профілактика - комплекс заходів по своєчасному лікуванню карієсу та його ускладнень, захворювань пародонту та зубощелепних аномалій. Основним організаційним методом вторинної профілактики є планове надання стоматологічної допомоги (планова санація).

- Третинна профілактика - відновлення втраченої функції зубощелепної системи в результаті втрати зубів.

З метою активної профілактики карієсу зубів та інших поширених стоматологічних захворювань поліклініки проводять планову санацію зубів і порожнини рота декретованих груп населення (дітям і підліткам в організованих колективах, студентам, робочим промислових підприємств, вагітним жінкам та ін )

Методи проведення планової санації:

- Централізований - передбачає огляд, діагностику захворювань і проведення всіх видів лікування в умовах стоматологічної поліклініки. Цей метод дозволяє якісно проводити лікувально-профілактичну роботу, так як поліклініка розпорядженні сучасним спеціальним обладнанням, матеріалами та медикаментами, кращими діагностичними можливостями.

- Децентралізований - планова санація проводиться в діючих стоматологічний кабінетах на підприємствах, в організаціях та освітніх установах при чисельності працюючих не менше 2000 осіб і при числі учнів не менше 1500 чоловік.

- Бригадний (виїзний) - в стоматологічній поліклініці формується бригада з 3 - 4 лікарів, 1 медсестри та 1 санітарки для надання стоматологічної допомоги сільським жителям, дітям в дошкільних установах, престарілим громадянам. При цьому методі використовується спеціально обладнаний транспорт.

Оцінка роботи лікаря-стоматолога проводиться заступником головного лікаря поліклініки з медичної частини за підсумками роботи за квартал (рік) на підставі врахування якісних і кількісних показників його роботи, дотримання ним вимог основоположних офіційних документів, правил трудової дисципліни , морально-етичних норм, громадської активності. Для обліку роботи лікарів стоматологічного профілю використовується система, заснована на вимірі обсягу роботи в умовних одиницях трудомісткості (УЄТ). Облік праці за УЄТ орієнтований на те, щоб підняти зацікавленість лікарів у кінцевих результатах власної праці, стимулювати у них зростання продуктивності і розвивати профілактичну спрямованість в роботі. За 1 УЄТ прийнятий обсяг роботи лікаря, необхідний для накладення пломби при середньому карієсі. Трудовитрати при виконанні більш складних видів робіт збільшуються. Так, при накладенні пломби при глибокому карієсі лікар виконує 1,5 УЄТ, при лікуванні пульпіту однокореневого зуба в одне відвідування 4,0 УЄТ (двухкорневой зуба - 5,0 УЄТ, трьохкореневого зуба - 6,0).
Лікування періодонтиту однокореневого зуба в одне відвідування оцінюється в 3,5 УЄТ, двухкорневой зуба в 4,5 УЄТ, трьохкореневого зуба 5,5 УЄТ.

Лікар при шестиденному робочому тижні повинен виконати 21 умовну одиницю трудомісткості в робочий день, при п'ятиденному - 25 УЄТ. Норма річного навантаження на 1 лікаря становить 5500 УЄТ.

Використання принципу умовних одиниць трудомісткості (УЄТ), передбачає наступні можливості інтенсифікації діяльності стоматологічних закладів з урахуванням бюджетного фінансування та фінансування за програмами обов'язкового медичного страхування:

1. зниження числа відвідувань хворого на надання йому стоматологічної допомоги, що, в свою чергу, забезпечує кожному хворому економію його особистого і робочого часу, що витрачається на отримання даної допомоги, в обсязі від 30% до 60% за рахунок скорочення часу на дорогу, реєстрацію, очікування прийому, надання більшого обсягу допомоги в одне відвідувань: лікування 2-3 зубів з приводу карієсу в одне відвідування, лікування, пульпіту - за одне відвідування та ін;

2. економію робочого часу лікаря за рахунок скорочення часу, що витрачається на непродуктивні елементи трудового процесу (виклик хворого, підготовка робочого місця, підготовка операційного поля, робота з документацією і пр.);

  3. скорочення числа таких допоміжних елементів трудового процесу, як підбір інструментарію, необхідного для виконання робіт, його стерилізація (скорочення числа напрямків інструментарію на стерилізацію з 2-5 разів, відповідно кількістю відвідувань, до 1);

  4. збільшення числа пломб, накладених в зміну, з 6 (за нормативами, орієнтованим на оцінку по відвідувань) до 10-12 за рахунок раціонального використання реального робочого часу лікарів стоматологічного профілю.

  5. підвищення загальної продуктивності праці лікарів стоматологічного профілю на 15-20%, а в окремих регіонах на 25%.

  Показники діяльності стоматологічної поліклініки

  1. Забезпеченість населення стоматологічної амбулаторно-поліклінічної допомогою:

  Кількість зайнятих лікарських посад стоматологів в поліклініці? 10000

  Чисельність населення в районі діяльності поліклініки

  Норматив - 5,0 на 10 000 дорослого населення і 5,0 на 10 000 дитячого населення

  2. Укомплектованість штатів лікарів - стоматологів

  Число зайнятих лікарських посад стоматологів? 100

  _______________________________________________________ Число штатних лікарських посад стоматологів

  Норма - 100%

  3. Середнє число відвідувань до лікарів-стоматологів, що припадає на одного жителя на рік:

  Число всіх відвідувань мешканців району до стоматологів

  __________________________________________________________ Чисельність населення в районі діяльності поліклініки

  Середнє число відвідувань, що припадають на 1 дорослого до стоматологів - 1,9; на 1 дитину - 1,4; всього - 1,79.

  4. Середнє число УЄТ, вироблених одним лікарем у день:

  Загальна кількість вироблених умовних одиниць трудомісткості за звітний період

  ____________________________________________________________________________ Кількість робочих днів у періоді? число зайнятих лікарських посад

  Лікар при шестиденному робочому тижні повинен виконати 21 умовну одиницю трудомісткості в робочий день, при п'ятиденному - 25 УЄТ

  5. Питома вага первинних відвідувань

  Число первинних відвідувань в стоматологічну поліклініку? 100

  ________________________________________________________________ Число всіх відвідувань, зроблених в стоматологічну поліклініку

  Середнє число первинних відвідувань становить близько 45%

  6. Співвідношення вилікуваних і видалених зубів

  Запломбовано зубів всього

  __________________________________ Вилучено зубів постійного прикусу

  В умовах застосування сучасних технологій становить

 (4,3 - 5,0).

  7. Питома вага санованих з числа звернулися в поліклініку

  Число санувати за зверненнями? 100

  _____________________________________________ Загальне число прийнятих первинних хворих

  Повинен бути не менше 55-60%

  8. Питома вага потребують санації, з числа оглянутих в плановому порядку

  Число потребують санації з числа оглянутих? 100

  ______________________________________________________ Загальне число оглянутих в плановому порядку

  У середньому досягає 70%

  9. Питома вага санації з профілактичної роботи

  Кількість санувати з числа виявлених при плановій санації? 100

  _____________________________________________________________________ Кількість потребують санації з числа оглянутих

  Цей показник повинен наближатися до 100%

  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

  Завдання № 1.

  За річним звітом лікувально-профілактичного закладу обчисліть показники діяльності стоматологічної поліклініки. Проаналізуйте отримані дані і зробіть висновок про особливості організації роботи стоматологічної поліклініки.

  Рекомендована література:

  ? Лісіцин Ю.П. Громадське здоров'я та охорону здоров'я. М, 2002.

  ? Лісіцин Ю.П. Соціальна гігієна (медицина) і організація охорони здоров'я. Казань, 1999. -С. 321 - 339

  ? Юр'єв В.К., Куценко Г.І. Громадське здоров'я та охорону здоров'я. С-П, 2000. - С. 399-415.

  ? Громадське здоров'я та охорону здоров'я. Под ред. В.А. Міняєва, Н.І. Вишнякова М. «Вища школа»., 2002. - С. 296-312. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ. МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА. ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА, ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ"
 1.  Гігієнічна оцінка шуму
    Дослідження останніх років показали, що серед багатьох природних і антропогенних факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я населення, найбільш поширеним і агресивним є міський шум. Фізичні та фізіологічні характеристики шуму. Під терміном "шум" розуміють будь-який неприємний або небажаний звук або їх поєднання, які заважають сприйняттю корисних сигналів,
 2.  . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 3.  Система реєстрації та обліку в лікувально-профілактичних установах
    Поліклініка - це ЛПУ, в якому надається медична допомога хворим, які приходять, а також хворим на дому. Міська поліклініка будує свою роботу за територіальним принципом - для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, що проживає в районі її діяльності, і за цеховою (виробничому) принципом - прикріпленим працівникам промислових підприємств, будівельних
 4.  Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
    Президент Російської Федерації В.В. Путін в одному зі своїх послань Федеральним зборам особливо підкреслив, що здоров'я народу пов'язано не тільки з громадським охороною здоров'я, але і з образом життя людей, станом навколишнього середовища, розвитком медичної науки. Експертиза якості медичної допомоги в силу певної специфіки проблеми зачіпає інтереси багатьох державних,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека