Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
Наступна »
Лекції. Програма з акушерства та перинатології, 2009 - перейти до змісту підручника

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ

Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку , що надає амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню.

Основними завданнями жіночої консультації є:

надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території;

проведення лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження ускладнень вагітності, післяпологового періоду, попередження гінекологічних захворювань;

надання жінкам соціально-правової допомоги відповідно до законодавства про охорону здоров'я матерії дитини;

впровадження в практику роботи сучасних методів профілактики, діагностики та лікування вагітних та гінекологічних хворих;

впровадження передових форм і методів амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги.

Відповідно з основними завданнями жіноча консультація повинна здійснювати:

організацію і проведення санітарно-профілактичної роботи серед жінок;

профілактичні огляди жіночого населення;

проведення роботи з контрацепції для попередження не планованої вагітності;

забезпечення наступності в обстеженні та лікуванні вагітних, породіль та гінекологічних хворих між жіночою консультацією та пологовим будинком, дитячою консультацією, іншими лікувально-профілактичними установами (консультація "Сім'я і шлюб", консультативно-діагностичні центри, медико-генетичні консультації).

Важливим завданням лікаря жіночої консультації є взяття на облік вагітних та здійснення лікувальних заходів вагітним, включеним до групи ризику.

Діяльність консультації будується за дільничним принципом. Акушерсько-гінекологічний ділянка розрахований на 6000 жінок, які проживають на території діяльності даної консультації. На кожному з них до 25% жінок перебувають в репродуктивному віці (від 15 до 49 років). Режим роботи жіночої консультації встановлений з урахуванням безвідмовного забезпечення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомогою жінок в їх не робочий час. Один день на тиждень виділений лікаря для надання допомоги та профілактичних оглядів робітниць прикріплених промислових підприємств, територіально розташованих на ділянці лікаря або для спеціалізованого прийому.

СТРУКТУРА ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ: реєстратура, кабінети лікарів акушерів-гінекологів для прийому вагітних, породіль, гінекологічних хворих, маніпуляційна кімната, фізіотерапевтичний кабінет, де проводять лікувальні процедури, кабінети терапевта, стоматолога, венеролога і юриста для консультацій з соціально-правових питань. Організовано кабінети спеціалізованого прийому для жінок, які страждають на безпліддя, невиношуванням вагітності, для консультацій з питань контрацепції, патології пременопаузального, клімактеричного і постменопаузального періодів, лабораторія, кабінет УЗД.

Реєстратура жіночої консультації забезпечує попередній запис на прийом до лікаря на всі дні тижня при особистому відвідуванні або по телефону.

Лікар ділянки, крім прийому в жіночій консультації надає допомогу на дому вагітним, породіллям, гінекологічним хворим, які за станом здоров'я не можуть самі з'явитися в жіночу консультацію. Якщо лікар вважає за потрібне, він активно відвідує хвору або вагітну на дому без виклику (патронаж).

Санітарно-освітню роботу проводять лікарі та акушерки за планом. Основні форми цієї роботи: індивідуальні та групові бесіди, лекції, відповіді на питання з використанням аудіо-та відеокасет, радіо, кіно, телебачення.

Правову захист жінок здійснюють юрисконсульти жіночої консультації, які разом з лікарями виявляють жінок, які потребують правового захисту, читають лекції, проводять бесіди з основ російського законодавства про шлюб та сім'ю, пільгах трудового законодавства для жінок.

Одним з головних завдань жіночої консультації є виявлення передракових захворювань, профілактика онкологічних захворювань. Існують три види профілактичних оглядів: комплексні, цільові, індивідуальні. Профілактичні огляди жіночого населення проводять з 20-річного віку, два рази на рік з обов'язковим цитологічним і кольпоскопическим обстеженнями.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ

Головне завдання жіночої консультації - диспансеризація вагітних. Термін взяття на облік - до 12 тижнів вагітності. При першому відвідуванні заповнюють "Індивідуальну карту вагітної і породіллі" (форма 111у), в якій записують всі дані опитування, обстеження, призначення при кожному відвідуванні. Після клінічного і лабораторного обстеження (до 12 тижнів) визначають належність кожної вагітної до тієї чи іншої групи ризику. Для кількісної оцінки факторів ризику слід користуватися шкалою "Оцінка пренатальних факторів ризику в балах" (наказ № 430).

Гінекологічну допомогу

Виявляють гінекологічні захворювання при відвідуванні жінками жіночої консультації, на профілактичних оглядах в жіночій консультації або підприємствах, оглядових кабінетах поліклінік. На кожну жінку, первинно обратившуюся в жіночу консультацію, заводять "Медичну карту амбулаторного хворого" (форма 025у). При наявності показань для диспансеризації, заповнюють "Контрольну карту диспансерного спостереження" (форма 030У).

ОРГАНІЗАЦІЯ акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Лікарі акушери-гінекологи жіночої консультації проводять на підприємствах, прикріплених до консультації, комплекс лікувально-профілактичної роботи. Для проведення цієї роботи лікаря відводять один день на тиждень. В даний час в жіночій консультації виділяють акушера-гінеколога для роботи з підприємствами з розрахунку один лікар на 2000-2500 жінок.

На підприємстві акушер-гінеколог проводить:

профілактичні огляди жінок;

поглиблений аналіз гінекологічної захворюваності;

наслідків вагітності та пологів;

веде прийом гінекологічних хворих; контролює роботу кімнати особистої гігієни;

вивчає умови праці жінок на підприємстві;

бере участь у роботі з поліпшення умов праці робітниць.

ОРГАНІЗАЦІЯ акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Виїзна жіноча консультація є регулярно чинним філією жіночій консультації центральної районної лікарні (ЦРЛ) і створена для надання лікарської акушерсько-гінекологічної допомоги сільському населенню.

На сільському фельдшерсько-акушерському пункті (ФАП) долікарської допомоги робота акушерки спрямована в основному на раннє взяття на облік і систематичне спостереження вагітних з метою попередження ускладнень вагітності, проведення санітарно-освітньої роботи. Періодичне лікарське обстеження жінок на ФАП здійснюють лікарі жіночої консультації районної лікарні (РБ) або центральної районної лікарні (ЦРЛ), а також лікарі виїзної бригади ЦРЛ у складі акушера-гінеколога, терапевта, стоматолога і лаборанта. Головне завдання виїзної жіночої консультації - диспансерне спостереження вагітних і надання допомоги хворим з гінекологічними захворюваннями.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Аналіз роботи проводять по наступних розділах діяльності жіночої консультації: загальні дані по консультації, аналіз профілактичної діяльності, акушерська діяльність. Аналіз акушерської діяльності включає: звіт про медичної допомоги вагітним та породіллям (вкладиш № 3): раннє (до 12 тижнів) взяття на диспансерний нагляд вагітних, огляд вагітних терапевтом, ускладнення вагітності (пізні гестози, захворювання, які не залежать від вагітності), відомості про новонароджених (народилися живими, мертвими, доношеними, недоношеними, померлі), перинатальна смертність, смертність вагітних, породіль та породіль (материнська смертність).

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ

ПРИНЦИПИ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ ВАГІТНИХ

Спостереження вагітних є головним завданням жіночій консультації. Від якості амбулаторного спостереження багато в чому залежить результат вагітності та пологів.

Ранній охоплення вагітних лікарським наглядом. Жінка повинна бути взята на облік при терміні вагітності до 12 тижнів. Це дозволить своєчасно діагностувати екстрагенітальної патології і вирішити питання про доцільність подальшого збереження вагітності, раціональному працевлаштуванні, встановити ступінь ризику і при необхідності забезпечити оздоровлення вагітної. Встановлено, що при спостереженні жінок в ранні терміни вагітності і відвідування ними лікаря 7-12 разів рівень перинатальної смертності в 2-2,5 рази нижче, ніж у всіх вагітних в цілому, і в 5-6 разів нижче, ніж при відвідуванні лікаря в терміні вагітності після 28 тижнів. Таким чином, санітарно-освітня робота в поєднанні з кваліфікованим лікарським наглядом - основний резерв для збільшення числа жінок, які звертаються до лікарів в ранні терміни вагітності.

Взяття на облік. При взятті вагітної на облік незалежно від терміну вагітності лікар жіночої консультації зобов'язаний: ознайомитися з амбулаторної картою (або випискою з неї) жінки з поліклінічної мережі для виявлення

Своєчасне (протягом 12-14 днів) обстеження. Ефективність раннього взяття вагітної на облік буде повністю знівельована, якщо в мінімальні терміни не обстежувати вагітну по повній програмі. В результаті обстеження визначають можливість виношування вагітності і ступінь ризику, а також виробляють план ведення вагітності.

Дородовий і післяпологовий патронаж. Дородовий патронаж здійснює дільнична акушерка в обов'язковому порядку двічі: при взятті на облік і перед пологами і, крім того, проводиться в міру необхідності (для виклику вагітної до лікаря, контролю призначеного режиму тощо). Післяпологовий патронаж. Протягом перших 3 діб після виписки з пологового будинку жінку відвідують працівники жіночої консультації - лікар (після патологічних пологів) або акушерка (після нормальних пологів). Для забезпечення своєчасного післяпологового патронажу жіноча консультація повинна мати постійний зв'язок з пологовими стаціонарами.

Своєчасна госпіталізація жінки протягом вагітності і до пологів. При виникненні показань екстрена або планова госпіталізація вагітної є головним завданням лікаря жіночої консультації. Своєчасна госпіталізація дозволяє знизити перинатальну смертність в 8 разів у порівнянні з групою жінок, що підлягають стаціонарному лікуванню, але своєчасно не госпіталізованих.

Спостереження вагітних повинні здійснювати в такі строки: у першу половину вагітності - 1 раз на місяць; з 20 до 28 тижнів - 2 рази на місяць; з 28 до 40 тижнів - 1 раз на тиждень (10 -12 раз за час вагітності).
При виявленні соматичної або акушерської патології частота відвідувань зростає. При неявці жінки до лікаря протягом 2 днів після чергового терміну необхідно провести патронаж і добитися регулярного відвідування консультації.

Фізіопсіхопрофілактіческая підготовка до пологів 100% вагітних. Заняття в "Школі матерів".

100% охоплення чоловіків вагітних жінок заняттями в "Школі батьків".

Антенатальна профілактика рахіту (вітаміни, ультрафіолетове опромінення).

Профілактика гнійно-септичних ускладнень, що включає обов'язково урологічну і ЛОР-санацію.

ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ

При взятті на облік лікар обстежує вагітну і записує результати в індивідуальну карту вагітної.

Паспортні дані:

Прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта.

Вік. Для первородящих визначають вікову групу: юна первісток - до 18 років, жінка похилого первісток - 26-30 років, стара первісток - понад 30 років.

Адреса (згідно прописку і той, де жінка проживає фактично).

Професія.

За наявності професійної шкідливості з метою виключення несприятливого впливу виробничих факторів на організм вагітної та плід слід негайно вирішити питання про раціональне працевлаштування жінки. Якщо за місцем роботи є медсанчастину, відомості про вагітних передають цеховим лікарям - терапевта і гінеколога - до рекомендацій жіночої консультації, а з медсанчастини запитують виписку з амбулаторної картки жінки. Надалі жінку спостерігає лікар жіночої консультації, але лікарі медсанчастини забезпечують антенатальную охорону плода (гігієнічні заходи, ультрафіолетове опромінення, лікувальна гімнастика до 30 тижнів вагітності). Незважаючи на те, що багато підприємств мають медсанчастини, більш доцільно спостерігати вагітних за місцем проживання. Це забезпечує більш якісне та кваліфіковане спостереження та зменшує число ускладнень під час вагітності та пологів.

При першому зверненні вагітної в консультації на неї заводять "Індивідуальну карту вагітної і породіллі", куди заносять дані докладно зібраного анамнезу, включаючи сімейний анамнез, перенесені в дитинстві та зрілому віці загальні і гінекологічні захворювання, операції, переливання крові, особливості менструальної, статевої та генеративної функції.

  АНАМНЕЗ

  Анамнез допомагає лікарю з'ясувати умови життя, вплив перенесених загальносоматичних та інфекційних захворювань (рахіт, ревматизм, скарлатина, дифтерія, вірусний гепатит, тифи, туберкульоз, пневмонія, хвороби серця, нирок), захворювань статевих органів (запальні процеси, безпліддя, порушення менструальної функції, операції на матці, трубах, яєчниках), колишніх вагітностей та пологів на розвиток цієї вагітності.

  Сімейний анамнез дає уявлення про стан здоров'я членів сім'ї, що проживають разом з вагітною (туберкульоз, алкоголізм, венеричні захворювання, зловживання курінням), і спадковості (багатоплідні вагітності, цукровий діабет, онкологічні захворювання, туберкульоз, алкоголізм).

  Необхідно отримати відомості про перенесені жінкою захворюваннях, особливо про краснуху, хронічному тонзиліті, хворобах нирок, легенів, печінки, серцево-судинної системи, ендокринної патології, підвищеної кровоточивості, операціях, переливанні крові, алергічних реакціях і ін

  Акушерсько-гінекологічний анамнез повинен включати відомості про особливості менструальної і генеративної функцій, в тому числі про кількість вагітностей, інтервалів між ними, багатоводдя, багатоплідді, тривалості, перебігу і їх результаті, ускладненнях в пологах, після пологів та абортів, масі новонародженого, розвитку і здоров'я наявних у сім'ї дітей, використанні контрацептивних засобів. Необхідно уточнити вік і стан здоров'я чоловіка, його групу крові та резус-належність, а також наявність професійних шкідливих і шкідливих звичок у подружжя.

  Об'єктивне обстеження проводять лікар-акушер, терапевт, стоматолог, отоларинголог, окуліст, при необхідності - ендокринолог, уролог.

  При виявленні у вагітної екстрагенітальної патології терапевт повинен вирішити питання про можливість виношування вагітності і, в разі необхідності, провести додаткові дослідження або направити вагітну в стаціонар.

  Стоматолог повинен не тільки провести огляд, а й санацію порожнини рота. Акушер-гінеколог контролює, як виконуються рекомендації фахівців при кожному відвідуванні консультації вагітною. При наявності високого ступеня міопії, особливо ускладненою, необхідно одержати конкретний висновок окуліста про ведення або виключення другого періоду пологів. У разі показань проводять медико-генетичне консультування. Повторні огляди терапевтом - у строки 30 та 37-38 тижнів вагітності, а стоматологом - в 24 і 33-34 тижні.  ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  При взятті вагітної на облік проводять загальний аналіз крові, визначають реакцію Вассермана, ВІЛ-інфекцію, групу крові та резус-належність у обох подружжя, рівень цукру крові, загальний аналіз сечі, аналіз виділень з піхви на мікрофлору, калу - на яйця гельмінтів.

  При наявності в анамнезі мертвонароджень, невиношування слід визначити зміст гемолізинів в крові вагітної, встановити групу крові і резус-належність крові чоловіка, особливо, при визначенні резус-негативного типу крові у вагітної або групи крові 0 (I). Крім того, потрібно провести реакцію зв'язування комплементу з токсоплазменним антигеном (ми вважаємо, що від внутрішньошкірної проби слід відмовитися, так як вона не є неспецифічної).

  Надалі лабораторні дослідження проводять у такі терміни:

  загальний аналіз крові - 1 раз на місяць, а з 30 тижнів вагітності - 1 раз на 2 тижні;

  аналіз сечі в першій половині вагітності - щомісяця, а потім - 1 раз на 2 тижні;

  рівень цукру в крові - в 36-37 тижнів;

  коагулограма - в 36-37 тижнів; RW і ВІЛ - в 30 тижнів і перед пологами;

  бактеріологічне (бажано) і бактеріоскопічне (обов'язково) дослідження виділень з піхви - в 36-37 тижнів;

  ЕКГ - в 36-37 тижнів.

  Об'єктивне дослідження

  Протягом вагітності слід вимірювати зріст і масу тіла жінки. Визначення антропометричних показників є необхідною умовою для діагностики ожиріння, контролю збільшення маси тіла вагітної. Очевидно, що чим раніше жінка відвідає консультацію, тим більш достовірні дані отримає лікар.

  При встановленні підвищеного артеріального тиску в ранні терміни вагітності необхідно обстеження для виключення або підтвердження гіпертонічної хвороби. У пізні терміни вагітності диференціальна діагностика гіпертонічної хвороби і пізнього гестозу ускладнена. Обов'язково слід встановити величини артеріального тиску до вагітності, так як підвищення його до 125/80 мм рт.ст. у жінок з гіпотонією може бути симптомом, характерним для нефропатії.

  Огляд вагітної включає оцінку її статури, ступеня розвитку підшкірної основи, визначення видимих ??набряків, стану шкірних покривів і слизових оболонок, молочних залоз.

  Зовнішнє і внутрішнє акушерське дослідження включає вимірювання тазу, визначення стану статевих органів і, починаючи з 20 тижнів вагітності, вимірювання, пальпацію і аускультацію живота.

  При першому піхвовому дослідженні, яке виробляють два лікарі, крім визначення величини матки, необхідно встановити наявність екзостоз в малому тазу, стан тканин, наявність аномалій розвитку статевих органів. Крім того, вимірюють висоту лона (4 см), так як при наявності високого лобкового симфізу і похилому його положенні до площини входу ємність таза зменшується.

  Пальпація живота дозволяє визначити стан передньої черевної стінки і еластичність м'язів. Після збільшення розмірів матки, коли стає можливою зовнішня її пальпація (13-15 тижнів), можна визначити тонус матки, величину плода, кількість навколоплідних вод, передлежачоїчастина, а потім, у міру прогресування вагітності, - членорасположеніе плода, положення його, позицію і вид. Пальпацію проводять, використовуючи 4 класичних акушерських прийому (по Леопольду).

  Аускультацію тонів серця плода проводять з 20 тижнів вагітності. Слід вказати, що навіть чітке визначення ритмічних шумів до 19-20 тижнів вагітності не свідчить про наявність серцевих тонів, тому фіксувати в карті спостереження серцебиття плоду до зазначеного терміну недоцільно. Серцебиття плоду визначається акушерським стетоскопом у вигляді ритмічних подвійних ударів з постійною частотою 130-140 на хвилину, а також за допомогою апаратів УЗД і допплерометрії.

  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, допологовий і післяпологовий ВІДПУСТКИ

  Визначення терміну вагітності і передбачуваної дати пологів є надзвичайно важливим фактором, що забезпечує своєчасність діагностичних, профілактичних і лікувальних заходів залежно від приналежності жінок до певних груп ризику.

  Відповідно до законодавства працюючим жінкам незалежно від стажу роботи надається відпустка по вагітності та пологах тривалістю 140 (70 календарних днів до пологів і 70 - після пологів) днів. У разі ускладнених пологів - 86, а при народженні 2 дітей і більше - 110 календарних днів після пологів.

  Завдання жіночої консультації - проявити максимальну об'єктивність при визначенні терміну допологового і видачі післяпологового відпусток. Перший огляд жінки в консультації повинні проводити два лікаря для більш кваліфікованого висновку про термін вагітності. Якщо жінка згодна з установленим терміном, слід зареєструвати це в карті спостереження вагітної. При виникненні розбіжностей необхідно негайно визначити термін вагітності, використовуючи всі наявні методи.

  УЗД під час вагітності роблять у динаміці. Перше - в терміні до 12 тижнів - для виключення порушень у системі мати-плацента; друге - в терміні 18-24 тижні з метою діагностики вроджених вад розвитку плоду; третє - в терміні 32-34 тижні для біометрії плоду та виявлення відповідності його фізичних параметрів гестації (ознаки внутрішньоутробної затримки розвитку плоду).

  Фізіопсіхопрофілактіческая ПІДГОТОВКА ВАГІТНИХ До РОДАМ

  У комплексі фізіопсихопрофілактичної підготовки вагітних до пологів входить гігієнічна гімнастика, якою рекомендується займатися щодня або через день з ранніх термінів вагітності під керівництвом інструктора лікувальної фізкультури або спеціально навченої медичної сестри. Вагітних після первинного обстеження акушер-гінеколог і терапевт направляють до кабінету фізкультури із зазначенням терміну вагітності та стану здоров'я.
 Групи формуються з 8-10 осіб з урахуванням строків вагітності. Заняття проводять в ранкові, а для працюючих вагітних додатково у вечірні години. Фізичні вправи ділять на 3 комплексу відповідно до термінів: до 16 тижнів, від 17 до 32 тижнів і від 33 до 40 тижнів. Кожен комплекс вправ передбачає навчання певним навичкам, необхідним для адаптації організму до відповідного періоду вагітності. Заняття гімнастикою доцільно завершувати ультрафіолетовим опроміненням, особливо в осінньо-зимовий сезон. Якщо вагітна не може відвідувати кабінет фізкультури, її знайомлять з комплексом гімнастичних вправ, після чого вона продовжує гімнастику будинку під контролем інструктора кожні 10-12 днів.

  Хворі вагітні жінки виконують лікувальну гімнастику диференційовано, з урахуванням основного захворювання. Протипоказана фізкультура при гострих або часто загострюються і декомпенсованих соматичних захворюваннях, звичних викиднях в анамнезі і загрозу переривання даної вагітності.

  При підготовці до пологів вагітних не тільки знайомлять з процесом пологів, але й навчають вправам з аутотренінгу і точкового самомасажу як факторам, що розвиває і зміцнює вольові здібності людини до самонавіювання. Методика організації та проведення занять з психофізичної підготовки вагітних до пологів представлена ??в методичних рекомендаціях МОЗ СРСР "Фізична і психічна підготовка вагітних до пологів" (1990, додаток № 2). Вагітних навчають правилам особистої гігієни та готують до майбутнього материнства в "Школах материнства", організованих в жіночих консультаціях з використанням демонстративних матеріалів, наочних посібників, технічних засобів і предметів догляду за дитиною. До відвідування "Школи материнства" слід залучати всіх жінок з ранніх термінів вагітності. Вагітним слід роз'яснювати важливість відвідування цих занять. У консультації має бути яскрава інформація про програму та часу проведення занять. Безпосередніми помічниками лікарів при проведенні занять в "Школі материнства" є акушерки і медичні сестри з догляду за дитиною.

  При проведенні занять по певних днях тижня доцільно формувати групи чисельністю 15-20 чоловік, бажано з однаковим терміном вагітності. У групі можуть бути вагітні, що знаходяться під наглядом як одного лікаря, так і декількох. Завідуюча консультацією організовує заняття, враховуючи особливості місцевих умов, здійснює контроль над роботою "Школи материнства" і зв'язок з територіальним центром здоров'я для отримання методичної допомоги та друкованих матеріалів.

  Навчальний план "Школи материнства" передбачає 3 заняття акушера-гінеколога, 2 педіатра і 1 юрисконсульта при його наявності. Навчальний план і програма акушера-гінеколога в "Школі материнства" представлені у додатку. З метою інформації акушерського стаціонару про стан здоров'я жінки та особливості перебігу вагітності лікар жіночої консультації видає на руки вагітної при терміні вагітності 30 тижнів "Обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні".

  РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ВАГІТНИХ

  Правильно організоване раціональне харчування є одним з основних умов сприятливого перебігу вагітності та пологів, розвитку плоду та новонародженого.

  Харчування в першій половині вагітності майже не відрізняється від раціону здорової людини. Загальна енергетична цінність їжі повинна коливатися в залежності від росту, маси і характеру трудової діяльності вагітної. У першій половині вагітності збільшення маси не повинно перевищувати 2 кг, а при дефіциті маси - 3-4 кг. При ожирінні вагітна до 20 тижнів повинна зберегти колишню масу або ж схуднути на 4-6 кг (при ожирінні II-III ступеня). Енергетична цінність дієти для вагітних до 16 тижнів, страждають ожирінням, не повинна перевищувати 5024 кДж на добу, а після 16 тижнів - 6113 кДж. Однак слід пам'ятати, що повна жінка може схуднути за тиждень не більше ніж на 1 кг, бо надмірна втрата маси негативно позначиться на стані її здоров'я.

  У другій половині вагітності з раціону виключають м'ясні навари, гострі та смажені страви, прянощі, шоколад, тістечка, торти, зменшують кількість повареної солі. Після 20 тижнів вагітності жінці щодня слід споживати 120 г м'яса і 100 г риби у відварному вигляді. При необхідності м'ясо можна замінити сосисками або сардельками. Всі види продуктів потрібно вносити в меню в певній дозі. Колись вважалося, що молочні продукти, фрукти і ягоди можна їсти без обмежень. Однак надлишок в раціоні фруктів, особливо солодких, неминуче призводить до розвитку великого плоду в зв'язку з великою кількістю фруктового цукру, який швидко накопичується в організмі. У добовий раціон вагітної має обов'язково входити соняшникова олія (25-30 г), що містить незамінні ненасичені жирні кислоти (лінолеву, ліноленову і арахідонову). Рекомендується щодня з'їдати до 500 г овочів. Вони малокалорійні, забезпечують нормальну роботу кишечника, містять достатню кількість вітамінів і мінеральних солей.

  Найдоступнішим методом контролю режиму харчування є регулярне зважування вагітної. В оптимальних випадках під час вагітності маса жінки збільшується на 8-10 кг (на 2 кг протягом першої половини і на 6-8 кг - під час другої, отже, на 350-400 г на тиждень). Ці нормативи не є еталоном для всіх. Іноді народжують великих дітей і при збільшенні маси протягом вагітності до 8 кг. Але, як правило, це буває, коли жінка зайво додає в масі.

  Рекомендують такі приблизні норми збільшення маси під час вагітності з урахуванням конституції жінки: при першій вагітності для жінок з астенічним статурою - 10-14 кг, з нормальним - 8-10 кг, при схильності до повноти - 2-6 кг; при другій вагітності - відповідно 8-10, 6-8 і 0-5 кг (залежно від ступеня ожиріння).

  Для ефективного контролю необхідно точно знати масу жінки до вагітності або в її ранні терміни (до 12 тижнів). Якщо у вагітної маса відповідає зростанню, немає скарг на підвищений апетит, і вона не народжувала в минулому дітей з великою масою, обмеження в їжі слід починати після 20 тижнів вагітності. При посиленому апетиті, надмірному збільшенні маси, наявності в минулому пологів великим плодом або пологів, які супроводжувалися ускладненнями при масі дитини 3700-3800 г, при ожирінні, звуженні таза потрібно переглянути меню вже з 12-13 тижнів вагітності і, перш за все, обмежити вуглеводи і жири.

  ВИДІЛЕННЯ І ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ ВАГІТНИХ у групі підвищеного ризику

  Стратегія ризику в акушерстві передбачає виділення груп жінок, у яких вагітність і пологи можуть ускладнитися порушенням життєдіяльності плода, акушерської або екстрагенітальної патологією. Вагітні, які перебувають на обліку в жіночій консультації, можуть бути віднесені до таких груп ризику:

  з перинатальною патологією з боку плода;

  з акушерською патологією;

  з екстрагенітальною патологією.

  У 32 і 38 тижнів вагітності проводять бальний скринінг, оскільки в ці терміни з'являються нові фактори ризику. Дані досліджень свідчать про зростання групи вагітних з високим ступенем перинатального ризику (з 20 до 70%) до кінця вагітності. Після повторного визначення ступеня ризику уточнюють план ведення вагітності.

  З 36 тижнів вагітності жінок з групи середнього і високого ризику повторно оглядає завідувач жіночою консультацією та завідувач акушерським відділенням, в яке вагітна буде госпіталізована до пологів. Цей огляд є важливим моментом у веденні вагітних з груп ризику. У тих районах, де немає пологових відділень, вагітних госпіталізують за графіками обл-, міськздороввідділу для профілактичного лікування в певні акушерські стаціонари. Оскільки допологова госпіталізація для обстеження та комплексної підготовки до пологів для жінок з груп ризику є обов'язковою, то термін госпіталізації, гаданий план ведення останніх тижнів вагітності та пологів повинні виробляти спільно з завідувачем акушерським відділенням.

  Допологова госпіталізація в термін, визначений спільно лікарями консультації та стаціонару, - остання, але дуже важливе завдання жіночої консультації. Своєчасно госпіталізувати вагітну з груп середнього або високого ризику, лікар жіночої консультації може вважати свою функцію виконаною.

  Група вагітних з ризиком виникнення перинатальної патології. Встановлено, що 2/3 всіх випадків перинатальної смертності зустрічається у жінок з групи високого ризику, які становлять не більше 1/3 загальної кількості вагітних. На основі даних літератури, власного клінічного досвіду, а також багатопланової розробки історій пологів при вивченні перинатальної смертності О.Г. Фролова і Е.Н. Миколаєва (1979) визначили окремі фактори ризику. До них віднесені тільки ті фактори, які приводили до більш високого рівня перинатальної смертності по відношенню до цього показника у всій групі обстежених вагітних. Всі фактори ризику автори ділять на дві великі групи: пренатальні (А) і інтранатальний (В). Пренатальні фактори в свою чергу підрозділяють на 5 підгруп:

  соціально-біологічні;

  акушерсько-гінекологічного анамнезу;

  екстрагенітальної патології;

  ускладнень цієї вагітності;

  оцінки стану внутрішньоутробного плода.

  Загальне число пренатальних чинників становило 52.

  Інтранатальні чинники також були розділені на 3 підгрупи. Це чинники з боку:

  матері;

  плаценти і пуповини;

  плода.

  Ця група об'єднує 20 факторів. Таким чином, всього було виділено 72 фактора ризику.

  Для кількісної оцінки факторів застосована бальна система, що дає можливість не тільки оцінити ймовірність несприятливого результату пологів при дії кожного фактора, але й отримати сумарне вираз ймовірності всіх факторів. Виходячи з розрахунків оцінки кожного фактора в балах, автори виділяють наступні ступені ризику: високий - 10 балів і вище; середню - 5-9 балів; низьку - до 4 балів. Найчастіша помилка при підрахунку балів полягає в тому, що лікар не підсумовує показники, що здаються йому несуттєвими, вважаючи, що немає чого збільшувати групу ризику.

  Виділення групи вагітних з високим ступенем ризику дозволяє організувати інтенсивне спостереження за розвитком плоду від початку вагітності. В даний час є багато можливостей для визначення стану плоду (визначення естріолу, плацентарного лактогену в крові, амніоцентез з дослідженням навколоплідних вод, ФКГ та ЕКГ плоду і т.д.). 
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ Диспансерне спостереження ВАГІТНИХ "
 1.  Лекції. Акушерство і перинатологія, 2009
    Організація роботи жіночої консультації. Диспансерне спостереження вагітних. Структура та організація роботи акушерського стаціонару. Санитарнопротивоэпидемический режим в акушерському стаціонарі. Плід і його розміри. Акушерські дослідження (методи обстеження вагітних і породіль). Знеболювання пологів. Фізіологія неонатального періоду. Багатоплідна вагітність. Патологія навколоплідної середовища
 2.  Лекції. Програма з акушерства та перинатології, 2009
    Організація роботи жіночої консультації. Диспансерне спостереження беременних.Структура та організація роботи акушерського стаціонару. Санитарнопротивоэпидемический режим в акушерському стаціонаре.Плод і його размери.Акушерскіе дослідження (методи обстеження вагітних і породіль). Знеболювання родов.Фізіологія неонатального періода.Многоплодная вагітність. Патологія навколоплідної середовища (маловоддя,
 3.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ Диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
    Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 4.  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
    Надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги здійснюють жіночі консультації, діяльність яких регламентується органами охорони здоров'я суб'єктів Російської Федерації. I. Загальні питання 1.1. Жіноча консультація є лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу з використанням сучасних медичних технологій,
 5.  ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
    При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у ); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4/у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 6.  Материнська смертність
    Материнська смертність - один з основних критеріїв якості та рівня організації роботи родопомічних закладів, ефективності впровадження наукових досягнень в практику охорони здоров'я. Однак більшість провідних фахівців розглядають цей показник більш широко, вважаючи материнську смертність інтегруючим показником здоров'я жінок репродуктивного віку і відображає популяційний
 7.  ВАГІТНІСТЬ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
    Екстрагенітальна патологія - це все соматичні захворювання, які є у вагітної. Якщо ці захворювання знаходяться в стадії компенсації, то пологи можуть протікати нормально. Проблеми, які необхідно вирішити, якщо у вагітної є цукровий діабет: 1) питання доцільності вагітності 2) планування сім'ї при цукровому діабеті 3) питання контрацепції:
 8.  ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ, анемії, захворюваннях нирок, цукровому діабеті, вірусному Гіпатії, ТУБЕРКУЛЬОЗ
    Одне з найважчих екстрагенітальних патологій у вагітних є захворювання серцево-судинної системи, і основне місце серед них займають вади серця. Вагітних з вадами серця відносять до групи високого ризику материнської та перинатальної смертності та захворюваності. Це пояснюють тим, що вагітність накладає додаткове навантаження на серцево-судинну систему жінок.
 9.  Порушення статевого розвитку у періоді статевого дозрівання по типу «стертою» вірилізації
    При виникненні вирильного синдрому в препубертатном віці клініка зазвичай настільки виражена, що діагностика подібних станів особливих труднощів не викликає. У клінічній практиці значно частіше зустрічаються хворі зі «стертою» вірилізацією, симптоми якої у більшості хворих з'являються після менархе, у зв'язку з активацією системи гіпоталамус-гіпофіз-яєчники-наднирники. У
 10.  Амбулаторна акушерська допомога
    1.1.1. Загальні принципи роботи В системі охорони материнства та дитинства первинна медико-санітарна допомога завжди займала особливе місце. В умовах реформування охорони здоров'я передбачається ще більше посилення ролі амбулаторно-поліклінічної служби, збільшення обсягу допомоги на цьому етапі, в тому числі за рахунок розширення переліку послуг у стаціонарах денного перебування та впровадження в них
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека