ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Карандашев В.Н.. Психологія: Введення в професію., 2000 - перейти до змісту підручника

Організація психологічної служби освіти

Шкільні психологічні служби існують зараз у багатьох країнах світу, проте вони різняться за чисельністю .

В даний час співвідношення кількості психологів до кількості дітей варіює в значній мірі в різних європейських країнах. Це, очевидно, впливає на спектр і якість психологічних послуг, які педагогічні психологи можуть запропонувати. Для того щоб діти, які потребують психологічному раді та підтримки, могли отримати їх негайно, необхідно в значній мірі збільшити кількість педагогічних психологів. Без цього вони будуть продовжувати працювати в умовах крайньої напруги і з обмеженим ефектом.

Шкільна психологічна служба має в різних країнах різну форму. Часто зустрічається такий варіант. Шкільний психолог - вчитель, який отримав спеціальну підготовку, - обслуговує одну або кілька шкіл. Його основний обов'язок - консультація шкільного персоналу з питань навчання та виховання учнів. Він працює один або разом з асистентом, в завдання якого входить тестування учнів та підтримання контактів з різними службами, які пов'язані з дітьми чи їх батьками (Кала, Раудік, 1986, с. 13).

У деяких країнах (наприклад, у Швеції) психологи працюють в "команді" з трьох осіб. Вони приїжджають в школу і вирішують проблеми, поставлені вчителями та учнями. Для цього проводяться різні виміри, опитування, бесіди, консультації (там же).

Психологічна служба може існувати також у вигляді консультаційного центру. У США психолог, як правило, не числиться у складі школи. Він обслуговує цілу групу або мережа шкіл. Його увага спрямована на надання допомоги учням, особливо "проблемним" дітям (там же). Існують ще медичні, психіатричні, медико-психолого-педагогічні центри, що обслуговують школярів. Шкільна психологія в США традиційно закріплена законом, розпорядчим мати психологічну службу в державному департаменті освіти. Цей департамент санкціонує видачу свідоцтв шкільним психологам.

У деяких країнах (Бельгія, Голландія, Франція, Югославія) психологічна служба школи в першу чергу виконує профорієнтаційні завдання (Кала, Раудік, 1986, с.14).

Психологічна служба школи у більшості країн Центральної та Східної Європи функціонує у формі районних та обласних психолого-педагогічних центрів і консультацій. Ця служба - важлива складова частина системи освіти. У Чехословаччині в 1980 році було розроблено положення про консультації з питань виховання, яке увійшло до Закону про школу. В Угорщині видано інструкцію для консультацій з питань виховання, затверджена керівними органами освіти.

У величезній більшості європейських країн педагогічні психологи приймаються на роботу місцевими, муніципальними або провінційними владою в особі відділів освіти. В Іспанії педагогічні психологи можуть прийматися на роботу місцевою владою або центральним урядом. У невеликих країнах, наприклад, на Мальті і в Ісландії, урядовий департамент освіти є основним роботодавцем.

Цікаво подивитися і на перспективи зайнятості педагогічних психологів. Наскільки буде затребувана професія психолога в освіті? Такі країни як Ізраїль, Великобританія та Ісландія повідомляють про те, що у них немає проблем з працевлаштуванням педагогічних психологів, а у Франції ситуація поліпшується.
З іншого боку, в Бельгії, Фінляндії, Німеччині, Нідерландах, на Мальті, в Іспанії та Швейцарії ситуація з працевлаштуванням погана або дуже невизначена. Іспанія, Швейцарія та Фінляндія констатують, що у них багато безробітних педагогічних психологів.

У деяких країнах Європи в найближчі роки можливі зміни механізму працевлаштування шкільних психологів. Педагогічні психологи Швеції, Данії, Нідерландів та Ісландії висловлюють заклопотаність змінами в шкільній системі і децентралізацією влади, і тим впливом, який це може мати на їх роботу. У Великобританії педагогічних психологів турбують проблеми, що викликаються обмеженими ресурсами місцевих властей, що в свою чергу може обмежити сферу виконуваних психологами функцій.

У нашій країні психологічна служба в народну освіту являє собою єдину систему, що складається з трьох основних ланок:

1) дитячий практичний психолог, що працює в конкретному навчально-вихователь- ном закладі (дитячому садку, школі, дитячому будинку, школі-інтернаті, професійно-технічному училищі, технікумі);

2) психологічний кабінет районного управління народної освіти (або міське чи обласне управління народної освіти);

3) центр психологічної служби народної освіти.

Положення про психологічну службу освіти такий спосіб визначає статус практичного психолога.Документ

СТАТУС ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА СЛУЖБИ практичної-КОЙ ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТИ

"Практичний психолог освіти є фахівцем з вищою освітою, зрівняним відносно оплати, присвоєння розряду, тривалості відпустки, пенсійних гарантій, а також інших професійних прав і гарантій з педагогічним персоналом освітніх установ, незалежно від конкретного місця його роботи: освітні установи (дитячі сади, школи різного профілю, дитячі будинки, інтернати тощо) , районні, міські, обласні, регіональні психологічні центри освіти.

На посади практичного психолога освітніх установ різного профілю, районних, міських, регіональних центрів психологічної служби освіти можуть працювати фахівці з базовою психологічною освітою, а також особи , які мають вищу освіту та пройшли спеціальну перепідготовку в галузі дитячої практичної психології, психологічної служби освіти в обсязі не менше 1200 годин на факультетах і курсах перепідготовки. Програми навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації практичних психологів освіти проходять професійну експертизу в Експертній раді з підготовки практичних психологів освіти при Міносвіти Росії і затверджуються управлінням вищих навчальних закладів Міносвіти Росії.

Посади практичних психологів встановлюються на основі ETC (від 9 до 16 розрядів) в кожному освітньому закладі - не менше одного психолога на установу, - а також в районних, міських, обласних, регіональних центрах психологічної служби освіти, які є мережевими установами освіти Російської Федерації. В освітніх установах, що мають більше 500 вихованців (учнів), кількість ставок психологів збільшується.

Практичні психологи освіти мають подвійне підпорядкування: з адміністративної та з професійної лініях. Адміністративне управління здійснюється відділами психологічної служби республіканських, регіональних, міських і районних управлінь і департаментів освіти, керівниками освітніх установ.
Професійне управління здійснюється через мережу психологічних центрів різного рівня .

Практичний психолог освіти має 24-годинний робочий тиждень.Робочий час психолога організовується з урахуванням норм практичної психологічної роботи з дітьми різного віку та різними категоріями дорослих.

Вибір пріоритетних напрямків роботи, співвідношення різних видів робіт визначаються потребами освітнього закладу і кількістю штатних і позаштатних одиниць психологів, яким воно має.

Для роботи психолога в освітньому закладі виділяється спеціальний кабінет , що забезпечує необхідні умови для проведення діагностичної, консультативної, розвиваючої та корекційної роботи. Районні, обласні, міські, регіональні центри обладнають робочі місця психологів та інших фахівців відповідно до їх функціональних обов'язків.

Оформлення та зміст кабінету в освітньому закладі оплачується практичному психологу відповідно до нормативів, встановлених для педагогів-предметників.

Практичні психологи, що працюють в освітній установі, центри психологічної служби освіти ведуть облік проведеної роботи та подають звітність з адміністративної та професійної лініях відповідно до затверджених Міністерством освіти формами звітності. Звіт психологічної служби освітньої установи включається в звітну документацію установи, центрів психологічної служби - у звіти органів управління освітою відповідного рівня "(Положеніе. .., с. 182-185).

Таким чином, як показує досвід зарубіжної та вітчизняної психології, психологічна служба освіти може бути організована по-різному залежно від потреб суспільства, від завдань, які доводиться вирішувати шкільним психологам.

Залежно від адміністративної підпорядкованості та організаційної структури це може бути:

1) психолог або група психологів, які працюють в дитячому садку, дитячому будинку, інтернаті, школі, ліцеї , гімназії, професійно-технічному училищі, технікумі, коледжі під адміністративним керівництвом цього навчального закладу;

2) психолог або група психологів, що працюють під адміністративним керівництвом міського чи районного департаменту (чи управління) освіти і обслуговуюча кілька навчальних закладів;

3) консультаційний психологічний центр, що працює під адміністративним керівництвом міського, районного чи обласного департаменту (управління) освіти як самостійний підрозділ (наприклад, психолого-педагогічна консультація) або у складі позашкільного закладу (наприклад , медико-психолого-педагогічна комісія, центр соціальної, педагогічної, медичної та психологічної допомоги сім'ї і дітям);

4) психолог або група психологів, що працюють як науково-методичний центр або кабінет у складі управління міського , районного, обласного чи державного департаменту (чи управління) освіти і під його адміністративним керівництвом.

Залежно від джерел фінансування це може бути міська, районна, обласна державна чи приватна психологічна служба.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація психологічної служби освіти "
 1. ЛЕПРА (ХВОРОБА Ганс)
  організація охорони здоров'я рекомендує 6-місячний курс, який може бути повторений, якщо розвивається рецидив. У США стандартна практика лікування включає застосування протягом перших 6-12 міс (залежно від клінічної ефективності) дапсону і рифампіцину, а потім тільки дапсону до завершення повного 24-місячного курсу терапії. Об'єктивні ознаки клінічного поліпшення повинні проявлятися
 2. Зазвичай вживають НАРКОТИКИ
  організацією мислення і почуттям відчуження від оточуючих. Більш високі дози РСР (5-10 мг). Можуть викликати гіперсалівацію, блювоту, міоклонус, лихоманку, ступор або навіть кому. Дози ж в 10 мг і вище викликають судоми, опістотонус, позу децеребрації, потім розвивається тривала кома. Діагноз передозування РСР важкий, тому що її початкові прояви можуть бути прийняті за гостру шизофренічну
 3. УТИЛІЗАЦІЯ ТУШ
  організаціями, пов'язаними з тваринництвом: об'єднаннями тваринників, представниками виробничих галузей, організаціями захисту тварин, структурами забезпечення безпеки, ЗМІ та споживчими спілками. 2. Стандартні операційні процедури Обов'язкова розробка комплексу стандартних операційних процедур, в т.ч. процедур прийняття рішень, закріплених
 4. Санітарно-побутове забезпечення працівників
  організації на іншу роботу, для якої видані засоби індивідуального захисту не передбачені нормами. Проблема забезпечення працівників ЗІЗ залишається досить актуальною. Якщо в минулому її рішення утруднялося дефіцитом багатьох з цих коштів, то завдяки розвитку ринкових відносин, зараз налагоджено виробництво або організований імпорт в країну різноманітних засобів індивідуального та
 5. ВСТУП
  організацію водопостачання та якість поданого питної води; при оцінці якості продуктів харчування враховують санітарний стан грунту, на якій вирощували сільськогосподарські рослини. У гігієни дітей та підлітків при оцінці умов виховання і навчання обов'язково враховують гігієнічні вимоги до внутрішнього планування будівель шкіл і дитячих дошкільних установ, до інсоляції,
 6. Гігієнічна оцінка шуму
  організації транспортної мережі транзитний вантажний потік проходить через житлові райони, місця відпочинку, створюючи на прилеглій території високий рівень шуму. Аналіз карт шуму в містах України показав, що більшість міських магістральних вулиць районного значення за рівнями шуму відносяться до класу 70 дБА, а міського значення - 75-80 дБА. У містах з населенням більше 1 млн осіб на
 7. Предмет і завдання валеології
  організації відповідної валеологічної служби. Організація валеологічної служби передбачає 4 етапи: прогностичний скринінг; пошук причин низької кількості і якості здоров'я (діагностичний скринінг в медустанові); підбір лікувальних і оздоровчих технологій; здійснення корекції кількості та якості здоров'я. Формування валеології як наукового напряму
 8. Організація валеологических послуг. Центри та служби
  організація взаємодії з валеологічного центрами, освітніми, медичними та спортивними організаціями регіону; - розробка нових методів і засобів діагностики, прогнозу і корекції здоров'я людини - створення умов для активації інтелектуально-творчої, духовної діяльності людини, підвищення зайнятості людини спортом, фізичною культурою. У модифікації способу
 9.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    організації та лідерів. Ми бачимо точки дотику, підстава для діалогу. Драматичним представляється положення молоді з точки зору її працевлаштування, перспектив професійного зростання, зарплати, можливостей придбання власного житла та створення своєї сім'ї. В результаті значні маси молоді ще на порозі своєї самостійності в житті усвідомлюють, що тривалий період
 10.  Здоров'я і чинники, що його визначають
    організацією охорони здоров'я було виділено понад 200 факторів, які надають саме значний вплив на сучасну людину. Серед них виділяють фізичні, хімічні, біологічні, соціальні, психологічні, генетичні чинники. Число факторів ризику велика і зростає з кожним роком: у 1960-і рр.. їх налічувалося не більше 1000, зараз - приблизно 3000. Розрізняють фактори ризику
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека