Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОториноларингологія
« Попередня Наступна »
Солдатов І.Б.Гофман В.Р. (ред.). Оториноларингологія, 2000 - перейти до змісту підручника

ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБСЯГ оториноларингологічне ДОПОМОГИ НА ЕТАПАХ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ

Сутність сучасної системи лікувально-евакуаційних заходів з надання медичної допомоги та лікування ЛОР уражених і хворих полягає в проведенні послідовних і спадкоємних лікувальних заходів на різних етапах медичної евакуації у поєднанні з евакуацією поранених і хворих у спеціалізовані лікувальні установи за призначенням.

Медична допомога ЛОР пораненим і хворим (крім першої і долікарської) та їх лікування здійснюється на медичних пунктах і в лікувальних установах, розгорнутих від фронту в тил в певній послідовності. Медичні пункти та лікувальні установи отримали узагальнююче найменування етапів медичної евакуації. Під етапом медичної евакуації розуміють сили і засоби медичної служби (медичні пункти та лікувальні установи), розгорнуті на шляхах евакуації для прийому, сортування поранених і хворих, надання їм медичної допомоги, їх лікування та підготовки до подальшої евакуації потребують. У сучасній системі лікувально-евакуціонних заходів особливе значення мають своєчасність надання медичної допомоги, спадкоємність і послідовність лікувальних заходів, тобто дотримання єдиних методів лікування поранених і хворих і послідовне нарощування лікувальних заходів на етапах медичної евакуації. Наступність в лікуванні ЛОР поранених і хворих досягається насамперед єдиним розумінням патологічних процесів, що відбуваються в ЛОР органах при ураженнях і захворюваннях, єдиними методами їх профилакти та лікування. Обов'язковою умовою наступності є чітке ведення медичної документації.


У процесі проведення лікувально-евакуаційних заходів у військах передбачається надання наступних типових видів медичної допомоги: перша медична, долікарська (фельдшерська), перша лікарська та спеціалізована медична допомога.

Під видом медичної допомоги розуміють певний перелік (комплекс) лікувально-профілактичних заходів, що проводяться при ураженнях і захворюваннях особовим складом військ (само-і взаємодопомога) і медичною службою на полі бою, в осередках масових санітарних втрат і на етапах медичної евакуації. Вид медичної допомоги визначається місцем надання, рівнем підготовки осіб, її надають, і наявністю відповідного оснащення. Обсяг медичної допомоги - це сукупність лікувально-профілактичних заходів у межах конкретного виду медичної допомоги, виконуваних на етапах медичної евакуації щодо певних категорій поранених і хворих за медичними показаннями і відповідно до бойової та медичної обстановкою.

Медичне сортування поранених і хворих (у тому числі і ЛОР уражених) є найважливішим заходом, що забезпечує чітку організацію роботи етапів медичної евакуації з надання медичної допомоги пораненим і хворим. Особливо зростає значення сортування при масовому надходженні поранених і хворих.

Медичне сортування представляє собою розподіл поранених і хворих на групи за ознакою нужденності в однорідних лікувально-евакуаційних і профілактичних заходах. Зміст цих заходів встановлюється відповідно до медичних показань і обсягом медичної допомоги, яка може бути надана на даному етапі медичної евакуації в конкретних умовах обстановки.
В результаті сортування на етапах медичної евакуації повинні бути виділені наступні основні групи ЛОР поранених:

- представляють небезпеку для оточуючих (заражені отруйними речовинами, бактеріальними засобами, радіоактивними речовинами з потужністю доз випромінювання перевищують безпечні, що знаходяться в стані різкого психомоторного збудження), а отже, підлягають спеціальній обробці або ізоляції;

- нужденні в наданні медичної допомоги на даному етапі медичної евакуації;

- підлягають подальшій евакуації без надання їм медичної допомоги;

- отримали ураження, не сумісні з життям, і нужденні тільки в догляді (агонуючий);

- підлягають поверненню в свої підрозділи (після отримання медичної допомоги та короткочасного відпочинку).

Розрізняють два види медичного сортування: внутріпунктовую і евакуаційно-транспортну. Внутріпунктовая сортування має на меті розподілити вступників поранених на групи для направлення у відповідні функціональні підрозділи даного етапу медичної евакуації та встановити черговість їх направлення в ці підрозділи. Евакуаційно-транспортна сортування проводиться з метою розподілу поранених на групи у відповідності з напрямком, черговістю, способами і засобами подальшої їх евакуації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБСЯГ оториноларингологічне ДОПОМОГИ НА ЕТАПАХ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ "
 1. Стаття 35. Швидка, в тому числі швидка спеціалізована, медична допомога
  1. Швидка, в тому числі швидка спеціалізована, медична допомога надається громадянам при захворюваннях, нещасних випадках, травмах, отруєннях та інших станах, що вимагають термінового медичного втручання. Швидка, в тому числі швидка спеціалізована, медична допомога медичними організаціями державної та муніципальної систем охорони здоров'я надається громадянам безкоштовно.
 2. Загальні поняття про першу медичну допомогу
  Медична допомога - всякі дії, спрямовані на збереження здоров'я і життя. Види медичної допомоги визначають її обсяг і залежать від знань (наявність і рівень медичної освіти), її надає, і наявних для реалізації цих знань умов та обладнання, розрізняють: - першу медичну допомогу (невідкладна допомога); - долікарська медична допомога; - першу лікарську
 3. Надання отоларингологічної допомоги в ВМФ
  Серед численних захворювань і пошкоджень, з якими особовий склад ВМФ звертається за допомогою до лікаря корабля, значне місце займають захворювання і травми верхніх дихальних шляхів і вуха. Уміння їх правильно діагностувати, надати першу допомогу і провести цілеспрямоване лікування до консультації спеціаліста або госпіталізації хворого (постраждалого) в спеціалізований лікувальний
 4. Стаття 32. Медична допомога
  1. Медична допомога надається медичними організаціями і класифікується за видами, умовами і формою надання такої допомоги. 2. До видів медичної допомоги належать: 1) первинна медико-санітарна допомога, 2) спеціалізована, в тому числі високотехнологічна, медична допомога; 3) швидка, в тому числі швидка спеціалізована, медична допомога; 4) паліативна
 5. Солдатов І.Б.Гофман В.Р. (ред.). Оториноларингологія, 2000

 6. Стаття 41. Організація і надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях
  1. Організація і надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях, в тому числі медична евакуація, здійснюються Всеросійської службою медицини катастроф в порядку, встановленому уповноваженим федеральним органом виконавчої влади. 2. Всеросійська служба медицини катастроф є функціональною підсистемою Єдиної державної системи попередження і ліквідації
 7. Стаття 11. Неприпустимість відмови в наданні медичної допомоги
  1. Відмова у наданні медичної допомоги відповідно до програми державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги і стягування плати за її надання медичної організацією, що бере участь в реалізації цієї програми, та медичними працівниками такої медичної організації не допускаються. 2. Медична допомога в екстреній формі виявляється медичною організацією і
 8. Стаття 10. Доступність і якість медичної допомоги
  Доступність і якість медичної допомоги забезпечуються: 1) організацією надання медичної допомоги за принципом наближеності до місця проживання, місцем роботи або навчання; 2) наявністю необхідної кількості медичних працівників і рівнем їх кваліфікації ; 3) можливістю вибору медичної організації і лікаря відповідно до цього Закону; 4) застосуванням
 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА СУДАХ БЕЗ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
  У період рейсу суден без медичного персоналу надання першої медичної допомоги хворим або потерпілим покладається на старшого помічника капітана. Проведені при цьому невідкладні заходи повинні бути спрямовані, в першу чергу, на зняття загрози для життя і попередження ускладнень внаслідок захворювань або травми. Старпом повинен знати: - організацію і завдання першого
 10. Стаття 88. Державний контроль якості та безпеки медичної діяльності
  1. Державний контроль якості та безпеки медичної діяльності здійснюється органами державного контролю відповідно до їх повноважень. 2. Державний контроль якості та безпеки медичної діяльності здійснюється шляхом: 1) проведення перевірок дотримання органами державної влади Російської Федерації, органами місцевого самоврядування,
 11. Стаття 6. Пріоритет інтересів пацієнта при наданні медичної допомоги
  1. Пріоритет інтересів пацієнта при наданні медичної допомоги реалізується шляхом: 1) дотримання етичних і моральних норм, а також поважного і гуманного ставлення з боку медичних працівників та інших працівників медичної організації; 2) надання медичної допомоги пацієнту з урахуванням його фізичного стану і з дотриманням по можливості культурних і релігійних традицій
 12. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ, ЇХ НАЗВА І ОБСЯГ У годиннику
  ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ, ЇХ НАЗВА І ОБСЯГ В
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека