Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Курсова робота. Психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок, 2010 - перейти до змісту підручника

Організація і методи дослідження

Предмет дослідження: психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок і чоловіків.

Об'єкт дослідження: вибірка з 20 осіб (10 жінок, які перебували на військовій службі і 10 чоловіків, також перебувають на службі).

Мета дослідження: виявити психологічні особливості військовослужбовців жінок порівняно з військовослужбовцями чоловіками.

Кроки у напрямку до досягнення мети дослідження конкретизовані в таких завданнях:

- На основі проведеного аналізу літератури сформувати гіпотезу, адекватну цілі дослідження;

- Вибрати дослідницький інструментарій, здатний підтвердити або спростувати гіпотезу;

- Провести дослідження психологічних особливостей особистості з 10 військовослужбовцями жінками і 10 чоловіками за допомогою обраних методик;

- Провести обробку результатів діагностики і проаналізувати їх.

Гіпотеза дослідження: військовослужбовці жінки мають ряд психологічних особливостей в порівнянні з військовослужбовцями чоловіками.Випробовувані: вибірка представлена ??10 жінками і 10 чоловіками, які обіймають військові пости РВВС різних районів м. Володимира. Стаж служби у вибірці коливається від 1 року до 15 років. Вік жінок: від 25 до 44; чоловіків від 24 до 37 років.

Використовувані методики:

1. Первинне дослідження військовослужбовців жінок і чоловіків проводилося за допомогою спеціально розробленої та рекомендованої військовими психологами анкети для оцінки соціально-демографічних параметрів, мотивації вступу на військову службу та військово-професійної спрямованості. Анкета включала в себе сім питань, відповіді на які дозволили оцінити ставлення до військової служби, ставлення до себе і самооцінку особистісних якостей, мотиви професійної діяльності, задоволеність службою і досвід входження в нові колективи.
На кожне питання пропонувалося кілька варіантів відповіді.

2. Також використовувався багаторівневий особистісний опитувальник МЛО ("Адаптивність"), розроблений А.Г. Маклаковим (1994р.) і призначений для вивчення адаптаційних можливостей індивіда на основі оцінки деяких психофізіологічних і соціально-психологічних характеристик, що відображають інтегральні особливості психологічного та соціального розвитку. В основу методики покладено уявлення про адаптацію, як про безперервному процесі активного пристосування людини до постійно мінливих умов соціального середовища і професійної діяльності.

Ефективність адаптації багато в чому залежить від того,

? наскільки реально людина сприймає себе і свої соціальні зв'язки,

? точно порівнює свої потреби з наявними можливостями і

? усвідомлює мотиви своєї поведінки.

Спотворене або недостатньо розвинене уявлення про себе веде до порушення адаптації, що може супроводжуватися:

? підвищеною конфліктністю,

? порушенням взаємин,

? зниженням працездатності

? погіршенням стану здоров'я.

Випадки глибокого порушення адаптації можуть призводити:

? до грубих порушень військової дисципліни, правопорядку,

? суїцидальних вчинків,

? зриву професійної діяльності

? розвитку хвороб.

Опитувальник містить 165 питань і має наступні шкали:

- "достовірність" (Д);

- "нервово-психічна стійкість "(НПУ);

-" комунікативний потенціал "(КП);

-" моральна нормативність "(МН);

- "особистісний адаптивний потенціал" (лап).

Обробку результатів проводять за чотирма "ключам", відповідних шкалами: "достовірність", "нервово-психічна стійкість", комунікативні здібності "," моральна нормативність "," особистісний адаптивний потенціал ".
На кожне питання тесту обстежуваний може відповідати "так" або "ні". Тому при обробці результатів враховується кількість відповідей, що співпали з "ключем". Кожне збіг з "ключем" оцінюється в один "сирий" бал. Шкала достовірності оцінює ступінь об'єктивності відповідей. У разі, якщо загальна кількість "сирих" балів перевищує 10, то отримані дані слід вважати недостовірними внаслідок прагнення військовослужбовця відповідати соціально бажаного типу особистості. При масовому обстеженні, а також при дефіциті часу процес визначення соціально-психологічної адаптації військовослужбовців може бути прискорений. Для цього достатньо мати два "ключа". Для шкали достовірності та шкали особистісного адаптивного потенціалу.

Шкала ЛАП - більш високого рівня.

Вона включає в себе шкали "нервово-психічна стійкість", "комунікативні здібності", "моральна нормативність" і дає уявлення в цілому про адаптивних можливостях особистості, але не дозволяє отримати додаткову інформацію про психологічні особливості обстежуваних.

Оцінку показників методики «Адаптивність» ми проводили згідно з пропонованими таблицями.

Інтерпретація адаптивних здібностей за шкалою "ЛАП"

Інтерпретація основних шкал методики "Адаптивність"Таким чином, ми підібрали методики, які дозволили нам виявити найбільш важливі в професійному плані психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок і порівняти відповідні показники з результатами військовослужбовців чоловіків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Організація і методи дослідження "
 1. ПАТОГЕНЕЗ
  Шляхи проникнення мікроорганізмів у плевральну порожнину різні. Безпосереднє інфікування плеври з субплеврально розташованих легеневих вогнищ. Лімфогенне інфікування плеври може бути обумовлено ретроградним струмом тканинної рідини з глибини до поверхні легені. Гематогенний шлях має менше значення і відбувається через формування вогнищ у субплевральной шарі легкого. Пряме
 2. набутих вад серця
  Набуті вади серця є одним з найбільш поширених захворювань. Вражаючи людей різних вікових груп, вони призводять до стійкої втрати працездатності та представляють серйозну соціальну проблему. Незважаючи на достатню вивченість клінічної картини, помилки в діагностиці цих вад зустрічаються досить часто. Тим часом вимоги до правильної діагностики надзвичайно
 3. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ акушерської та гінекологічної допомоги В РОСІЇ
  Споруда пологових будинків у складі багатопрофільних лікувальних установ. Позитивні сторони: а) надання медичної допомоги іншими фахівцями б) потужна лабораторна служба в) велике реанімаційне відділення г) централізація коштів. 2) Створення перинатальних центрів Вперше було здійснено в 60-70 роки в США і
 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРИНАТОЛОГІЇ
  Перінатологія - це наука про розвиток і функціональному становленні плода та новонародженого в перинатальному періоді. У 1968 році відбувся перший міжнародний конгрес перинатології. Розділи перинатології: 1) перинатальна патологія 2) перинатальна біохімія 3) перинатальна фармакологія 4) перинатальна ендокринологія та ін Проблеми перинатології.
 5. Лекції. Акушерство і перинатологія, 2009
  Організація роботи жіночої консультації. Диспансерне спостереження вагітних. Структура та організація роботи акушерського стаціонару. Санитарнопротивоэпидемический режим в акушерському стаціонарі. Плід і його розміри. Акушерські дослідження (методи обстеження вагітних і породіль). Знеболювання пологів. Фізіологія неонатального періоду. Багатоплідна вагітність. Патологія навколоплідної середовища
 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 7. пізньогогестозу
  Пізній гестоз - патологічний стан вагітних, яке виникає в другій половині вагітності (після 16 тижнів.), після розродження ознаки хвороби зменшуються і у більшості жінок повністю зникають. Пізній гестоз характеризується функціональною недостатністю органів і систем, проявляється тріадою основних симптомів (набряки, протеїнурія, гіпертензія). У сучасному акушерстві
 8. Структура вірусу грипу
  П. В. ШОППІН І Р. В. КОМПАНС (PW CHOPPIN, Я. W. COMPANS) I. ВСТУП Вивчення вірусу грипу протягом тривалого часу знаходилося «а передовому рубежі структурних досліджень у вірусології. Вірус грипу одним з перших був вивчений: допомогою електронної мікроскопії (Taylor et al., 1943), і при використанні саме цього об'єкта в якості моделі було" вчинено, що деякі віруси
 9. Біологічно активні білки вірусу грипу. Гемаглютинін
  І. Т. ШУЛЬЦ (I. Т. SCHULZE) I. ВСТУП ТОЙ факт, що віруси грипу мають здатність агглютинировать еритроцити, відіграв велику роль у розвитку наших уявлень про ці інфекційних частинках. Гемаглютинація виявилася вкрай зручним методом для ідентифікації, очищення і визначення. Концентрації вірусів. Крім того, з (моменту виявлення явища гемагглю-тінаціп 35 років тому
 10. ІСТОРІЯ ВІРУСОЛОГІЇ.
  Перші згадки про вірусних хворобах людей і тварин зустрічаються в дійшли до нас письмових джерелах стародавніх народів. В них, зокрема, містяться відомості про епізоотій сказу у вовків, шакалів і собак і поліомієліті в Стародавньому Єгипті (II-III тис. років до н. е..). Про натуральної віспи було відомо в Китаї за тисячу років до нашої ери. Давню історію має також жовта лихоманка, на
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека