Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Лекції з валеології, 2011 - перейти до змісту підручника

Організація медико-соціального патронажу

Патронаж - вид соціального обслуговування, переважно на дому, клієнтів групи ризику, який полягає в постійному соціальному нагляді, регулярному відвідуванні їх жител соціальними працівниками, наданні їм необхідної економічної, матеріально-побутової допомоги, проведенні нескладних медичних маніпуляцій і т.д.Патронаж соціальний - нестаціонарні форми соціального обслуговування людей похилого віку та інвалідів.

Служба соціального патронажу діє на основі таких принципів:

* системність. Цей принцип передбачає побудову процесу соціального патронажу, як системи практичних дій, взаємопов'язаних і взаємопов'язаних в рамках єдиної програми.

* Комплексність. Програма соціального патронажу формується і реалізується на основі підходу, який передбачає використання не розрізнених заходів та заходів, а їх комплексу, тобто всього необхідного спектру соціальних послуг, об'єктивно відповідають інтересам клієнтів.

* Оптимальне використання потенційно-позитивних резервів соціального, виробничого та сімейного оточення клієнтів. Служба соціального патронажу повинна виявляти в оточенні клієнтів своїх потенційних союзників, спиратися на підтримку родичів, друзів, колег знайомих клієнтів, здатних зробити внесок у вирішення їхніх життєвих проблем.

* Зміцнення власного потенціалу клієнтів для самостійного вирішення своїх життєвих проблем.
Служба соціального патронажу содействовует клієнтам у оволодінні новими знаннями, вміннями та навичками, за допомогою яких вони мали б можливість здійснити самодопомога, незалежно від зовнішньої підтримки вирішувати свої особисті та соціальні труднощі.

* Пріоритет профілактичної спрямованості в процесі соціального патронажу. Необхідно домагатися усунення факторів соціального ризику, здійснювати превенцию кризових ситуації в сім'ях та в дитячому середовищі;

* повагу автономності сім'ї та особистості, яка отримує допомогу, її прав на вільний вибір свого шляху розвитку.

* Об'єктивна оцінка потреб сім'ї та особистості і надання допомоги в реально можливому обсязі, без прагнення до нездійсненним цілям, ідеалам і штучним зразкам.

* Диференційований підхід до клієнтів, які представляють різні групи сімей і дітей. У практичній діяльності служба соціального патронажу виходить від того, які конкретні труднощі і проблеми клієнтів (насильство, злидні, неготовність до сімейного життя, алкоголізм, дитяча наркоманія, бездоглядність і т. п.), наскільки вони запущені, чи небезпечні і якою мірою склалася ситуація для сім'ї, дітей, найближчого оточення і широкого соціуму;

* адресний характер. Соціальний патронаж адресується і надається конкретним сім'ям та дітям відповідно до характером виникаючих у них соціальних і особистісних проблем і особливістю ситуації.


* Взаємодія та сприяння, що полягає у створенні умов для усвідомлення клієнтами своєї позиції по відношенню до фахівців служби та спільній роботі з ними з коригування ситуації;

* поділ відповідальності між клієнтами та спеціалістами на рішення кризової життєвої ситуації і поступова, але цілеспрямована, її передача клієнтам;

* створення умов для самостійного творчого освоєння клієнтами системи взаємовідносин з навколишнім світом і зі своєю найближчою середовищем, а також для здійснення особистісно значущих життєвих вчинків і вибору.

Поряд з цими специфічними принципами, діяльність служби соціального патронажу повинна будуватися з урахуванням загальних принципів роботи соціальних служб, які мають універсальний характер. Це принципи служіння клієнту; урахування його особистісних, психологічних, вікових та фізіологічних особливостей; конфіденційності; відкритості для всіх нужденних; своєчасності надання соціальних послуг та ін

Дотримання цих принципів закономірно впливає на організацію та утримання всієї діяльності служби соціального патронажу, підпорядковує її єдиними правилами і закономірностям, забезпечує ефективністю прийнятих зусиль.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація медико-соціального патронажу "
 1. Введення
  Актуальність проблеми навчання майбутніх педагогів предмету« Основи медичних знань та здорового способу життя »продиктована значним зниженням рівня здоров'я населення Росії, в тому числі і дитячого. Збереження здоров'я дітей, гармонійний розвиток їх фізичних і розумових здібностей є найвищою державною задачею, пов'язаної з формуванням свідомого ставлення до свого
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (РК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 3. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
  Надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги здійснюють жіночі консультації, діяльність яких регламентується органами охорони здоров'я суб'єктів Російської Федерації. I. Загальні питання 1.1. Жіноча консультація є лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу з використанням сучасних медичних технологій,
 4. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у); - «Талон на прийом до лікаря »(ф. 025-4/у-88); -« Талон амбулаторного пацієнта »(Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); -« Єдиний талон
 5. Материнська смертність
  Материнська смертність - один з основних критеріїв якості та рівня організації роботи родопомічних закладів, ефективності впровадження наукових досягнень в практику охорони здоров'я. Однак більшість провідних фахівців розглядають цей показник більш широко, вважаючи материнську смертність інтегруючим показником здоров'я жінок репродуктивного віку і відображає популяційний
 6. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах
  У рамках Федеральної програми «Безпечне материнство» поряд з вирішенням питань соціального характеру здійснювався ряд медико-організаційних заходів, заснованих на впровадженні сучасних перинатальних технологій, орієнтованих на сім'ю (раннє прикладання до грудей матері, спільне перебування матері та новонародженого, годування «на вимогу» дитини та ін) . Однак дія
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. Планування сім'ї
  Поняття планування сім'ї. Згідно з визначенням ВООЗ «планування сім'ї - це забезпечення контролю репродуктивної функції для народження здорових і бажаних дітей». Планування сім'ї - комплекс медичних, соціальних та юридичних заходів, що проводяться з метою народження бажаних дітей, регулювання інтервалів між вагітностями, контролю часу дітонародження, попередження небажаної
 9. Планування сім'ї
  Незважаючи на досягнутий прогрес в технології контрацепції другої половини XX століття, планування сім'ї залишається однією з найбільш актуальних медико-соціальних проблем. У 1952 р. була створена Міжнародна Федерація планування сім'ї (МФПС), що є найбільшою неурядовою організацією, що має консультативний статус при економічній і соціальній раді ООН. МФПС охоплює своєю
 10. КОНТРАЦЕПЦІЯ У ЖІНОК З ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
  У більшості випадків призначення контрацепції жінкам з екстрагенітальною патологією, і зокрема з цукровим діабетом (СД), не відрізняється від призначення її здоровим жінкам. Складність виникає в консультуванні до і протягом її використання. У даної категорії жінок можуть бути використані будь-які методи контрацепції. Однак наявність СД вимагає від лікаря розуміння проблеми, володіння навичками
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека