ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Організація вивчення життєдіяльності військового колективу

Офіцери підрозділів зобов'язані здійснювати повсякденний контроль за виконанням розпорядку дня , несенням служби внутрішнім убранням. Всім добре відомо, що глумління і знущання відбуваються у вечірній і нічний час, провідна роль у цей період відводиться сержантам, командирам відділень. Але, на превеликий жаль, сержантський склад підрозділів втратив свою роль і не виконує своїх службових обов'язків щодо попередження порушень статутних правил взаємовідносин військовослужбовців.

У всіх підрозділах необхідно встановити чіткий контроль за службою в добовому наряді, за рівномірним розподілом службових навантажень на всіх військовослужбовців, за організацією та проведенням господарських робіт.

Основні зусилля управлінських структур повинні бути зосереджені там, де утворився значний некомплект молодших офіцерів у підрозділах. Вони повинні оцінювати свою діяльність через призму стану справ у цих колективах.

Для проведення успішної роботи з профілактики порушень статутних правил взаємовідносин у підрозділах необхідно:

- об'єктивно і принципово оцінювати негативні явища в колективі і приймати оперативні заходи по їх припиненню;

- не залишати без відповідного впливу жодного факту глуму і знущань над товаришами по службі;

- вести безкомпромісну боротьбу з фактами приховування, окозамилювання, виключити застосування антипедагогічний методів виховання.

Успішне вирішення завдань з профілактики порушення статутних правил взаємовідносин у вирішальній мірі залежить від психолого-педагогічної підготовки офіцерів підрозділу.

Доцільно не рідше 1 разу на 2 місяці з сержантами проводити заняття з профілактики порушення статутних правил взаємовідносин.
Не менш важливо організувати вивчення взаємин у колективі підрозділу.

Вивчення внутрішньогрупових і міжгрупових відносин здійснюється за допомогою відпрацьованої методики, до складу якої входять спостереження, вивчення, індивідуальна бесіда.

Основою основ вивчення взаємовідносин у військовому колективі є індивідуальна бесіда.

Систематична індивідуальна робота, що проводиться офіцерами підрозділу, дозволяє:

- виявити мотиви поведінки, ставлення військовослужбовця до своїх обов'язків, товаришам по службі, до себе;

- повніше і конкретніше аналізувати морально-психологічний стан особового складу;

- враховувати індивідуальні психологічні особливості, особистісні якості, фізичний розвиток, веропрінадлежность во-ськовослужбовців і т.д.;

- постійно впливати на морально-психологічний клімат у колективі, виявляти неформальних лідерів у мікрогрупах, більш глибоко знати національні звичаї, звичаї і традиції;

- прогнозувати і попереджати конфліктні ситуації у взаєминах військовослужбовців ;

- правильно вибирати найбільш ефективні форми і методи впливу на кожного військовослужбовця з метою формування у нього навичок статутних взаємовідносин з товаришами по службі.

Важливо пам'ятати! Індивідуальна робота повинна проводитися не від випадку до випадку, а систематично.

Основне завдання полягає в тому, щоб у короткий термін визначити мікрогрупи, їх спрямованість і склад, встановити поклади-валий ядро ??військового колективу і конкретних носіїв негативних відносин.

У ході вивчення військовослужбовця необхідно:

- аналізувати характер спілкування військовослужбовців один з одним, строго стежити за настроєм військовослужбовців, їх ставлення-ням до служби, проявом відчуженості і невдоволення ;

- вивчати стиль поведінки військовослужбовців в ситуації розбіжностей і конфліктів, способів вирішення конфліктних ситуацій і спрямованості агресії військовослужбовців;

- опановувати прийомами і навичками поведінки в складних соціально-психологічних ситуаціях, аналізувати особливості адаптації військовослужбовців до свого оточення;

- постійно оцінювати морально-психологічний клімат підрозділи, вивчати коло найбільш авторитетних людей, думка яких є визначальним для особистості;

- аналізувати випадки нерівномірного розподілу службових навантажень, виконання господарських робіт, особливо в ви-хідні та святкові дні, особистий час;

- спостерігати за розміщенням військовослужбовців в їдальні, при перегляді кінофільмів і телепередач, за зовнішнім виглядом , наявністю обмундирування;

- проявляти постійну турботу про побут, відпочинок і соціальної захищеності військовослужбовців, які мають вади у загальному раз-вітіі, фізичному відношенні, а також осіб з високим рівнем нервово-психічної нестійкості.


Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що нові процеси, що відбуваються в армії, вимагають глибокого і всебічного аналізу та прогнозування тенденцій їх розвитку. З усією гостротою виникла життєва потреба в проведенні цілеспрямованої роботи у військових колективах з метою изжития фактів порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація вивчення життєдіяльності військового колективу "
 1. Додаток 7
  Донесення про результати вивчення соціально-психологічної обстановки в (найменування військової частини) 1) Донесення адресується командиру військової частини. 2) Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3) Донесення представляється за підсумками вивчення соціально-психологічної обстановки у військових колективах, у строки, встановлені
 2. Основи психологічної роботи
  Психологічна робота - це система узгоджених, цілеспрямованих заходів, здійснюються з використанням досягнень психологічної науки в інтересах життєдіяльності військ (сил), з підтримання психологічної стійкості особового складу та збереженню психічного здоров'я військовослужбовців. Основні завдання психологічної роботи:? вивчення індивідуально-психологічних
 3. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 4. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців, 2010
  Дисципліна - Конфліктологія Зміст. Введення. Військовий колектив. Міжособистісні відносини в середовищі військовослужбовців. Взаємовідносини як соціально-психологічне явище. Взаємовідносини у військовому колективі. Методи вивчення взаємовідносин у військовому колективі. Емпіричне дослідження. Результати параметричної соціометрії. Результати анкетування. Висновок. Список
 5. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011
  Дисципліна: Психологія груп і лідерства. Основні соціально-психологічні поняття групи. Лідерство в первинних військових групах. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу. Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах. Додатки: Діагностика індивідуально-психологічних особливостей (Тест "Неіснуюче
 6. Вивчення психологічних особливостей військового колективу
  Якщо командир знає особливості очолюваного колективу, то він легко зуміє знайти найбільш ефективні методи управління , він отримує можливість з великим успіхом реалізувати прийняті рішення в будь-яких умовах обстановки. Для вивчення психологічних особливостей військового колективу командир підрозділу, як правило, користується методами спостереження, опитування, аналізу результатів групової
 7. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особи і колективу в умовах військової служби, 2011
  Теоретичний аспект особистості і колективу. Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових
 8. Формовані знання, навички та вміння
  У результаті вивчення та отримання практичних навичок з дисципліни студент повинен: а) мати уявлення: - про сучасні досягнення в теоретико-методологічних і практичних питаннях військової психології та педагогіки; - про соціальні параметрах суспільства, які безпосередньо впливають на особовий склад військово-морських підрозділів. б) знати : - психологічні
 9. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу
  Головною метою роботи психолога у військових колективах (підрозділах, заставах, караулах, бойових розрахунках, екіпажах) є оптимізація спільної діяльності військовослужбовців, міжособистісних взаємин у військовому колективі на основі глибокого вивчення морально-психологічного стану окремих військовослужбовців і соціально-психологічних явищ, що виникають у військових колективах.
 10. Завдання психологічної роботи у військовій частині
  Психологічна робота у військовій частині спрямована на вирішення наступних завдань: вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців; вивчення соціально-психологічних процесів і явищ у військових колективах та прогноз їх розвитку; психологічна експертиза професійної придатності військовослужбовців та надходить поповнення в цілях їх раціонального розміщення по
 11. Управління життєдіяльністю багатонаціональних військових колективів
  Слід мати на увазі, що на ставлення кожного воїна до своєї ролі у військовому колективі істотно впливає весь його доармейскій життєвий шлях, який він пройшов не тільки в соціальній, але і у відповідній національному середовищі. Національне оточення, як хранитель культури, традицій і звичаїв, грає при цьому помітну роль. Але тільки в тому випадку, якщо воно в ході взаємодії з ним офіцера
 12. Оцінка ефективності психологічної роботи
  Ефективність психологічної роботи оцінюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони Російської Федерації 2004 року № 70. Оцінюючи психологічну роботу необхідно проаналізувати і встановити: вплив психологічної роботи на формування морально-психологічної стійкості та готовності військовослужбовців до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки, високою
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека