ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Психологічні особливості суб'єктивних уявлень про життєві перспективи учасників локальних війн, 2004 - перейти до змісту підручника

Організація дослідження

Дослідження проводилося у кілька етапів:

Перший етап - попередній (2000-2001 рр.) - вивчення і аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми психологічного часу, життєвого - шляху, життєвих перспектив особистості, психологічних особливостей учасників локальних війн; осмислення методологічних і теоретичних положень дослідження; визначення об'єкта, предмета , формулювання мети, завдань і гіпотез дослідження; розробка програми та відбір методів, проведення пілотажного дослідження.

Другий етап - дослідний (2001-2003 рр.) - розробка дослідницького інструментарію, його апробація; збір матеріалу з теми дисертаційного дослідження, комп'ютерно-статистична обробка отриманих результатів.

Третій етап - узагальнюючий (2003-2004 рр.) - аналіз, узагальнення та систематизація отриманих результатів; оформлення дисертаційного дослідження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація дослідження "
 1. Харчові барвники
  організації з дослідження дитячого харчування, однозначно схвалюють і заохочують домашню кухню для дітей та домашні продукти, які однозначно не містять ніяких додаткових добавок і барвників (Основи здорового харчування,
 2. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННО операбельними раку молочної залози
  організації з дослідження та лікування раку [28] відзначена прийнятна частота рецидивів, притаманна в цілому органозберігаючого лікування РМЗ ,? 5,2% за 6 років. При якому відборі пацієнтів, і якому варіанті лікування можна досягти таких результатів? У дослідження включалися хворі (n=61), що не мають інвазивного раку, у більшості (97%) не було супутнього вузла в залозі. Всім пацієнткам проводилося
 3. ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА РАК ЛЕГКОГО III СТАДІЇ НА ЕТАПАХ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ
  організацією дослідження і лікування раку (EORTC). Використовувався найбільш чутливий при онкологічних захворюваннях опитувальник EORTC QLQ-С30 (version 3.0) і специфічний опитувальник для хворих на рак легені EORTC QLQ-LC13. Результати: До початку лікування у всіх хворих визначалися початково низькі показники ЯЖ за функціональними, симптомним шкалами і загальному статусу здоров'я, які були
 4. Основні методи діагностики та види діагностичних досліджень
  організації та процедурам діагнозу розрізняється такі групи методів діагностики: аналітична діагностика, експертна діагностика і діагностика на моделі. Під аналітичної діагностикою розуміється проведення процесу діагнозу на основі статистичної інформації, використання функціональних, економічних, юридичних і т. п. документів, матеріалів преси, художньої та документальної
 5. Методи дослідження
  організацію дослідження, проведеного в 2005-2008 роках. Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотез застосовувалися такі методи: теоретичний аналіз концепцій і досліджень в області психології особистості, психології розвитку, диференціальної психології, філософії, соціології та психотерапії, пов'язаних з проблемою дослідження, діагностичні методи: опитування, тестування, контент-аналіз ,
 6. Введення
  організація педагогічного процесу з урахуванням виявлених інформаційних потреб студентів у питаннях здоров'я; - компетентність професорсько-викладацького складу в сфері пошуку, відбору та експертизи медичної інформації та надання інформаційних послуг в області здоров'я; - впровадження моделі інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога, заснованої
 7. Опис бази, методики і тезаурус дослідження
  організації навчально-виховного процесу, факторів ризику та попередження відхилень у стані здоров'я студента і школяра, а також знань основних категорій і понять в галузі культури здоров'я. Показник розвитку даного компонента визначався за результатами експертної оцінки знань основних понять і напрямків формування культури здоров'я майбутнього педагога, що надалі
 8. Організація дослідження
  дослідження, визначення його теоретико-методологічної основи і категоріального апарату. Другий етап (2003-2005 рр..) - виявлення закономірностей, механізмів, засобів та психолого-педагогічних умов оптимізації МПО; коректування методик і гіпотези дослідження; обгрунтування і побудова базових ідей і положень концепції; розробка плану емпіричного дослідження; здійснення пілотажного
 9. «Теоретичні основи побудови дослідження межпоколенних відносин в сучасному російському суспільстві»
  організацій, що визначають пріоритетні напрямки розвитку освіти, соціальної політики різних держав, вектори розвитку світової науки; ЗМІ, соціальна реклама, і т.д.). Особлива роль у системі сучасної освіти відводиться психологічному знанню. Психологічний аспект моделі представлений як структура, що включає об'єкти (покоління), компоненти (когнітивний, емоційний,
 10. Положення, що виносяться на захист
  дослідження. Теоретико-методологічна база дослідження створювалася в період з 2002 по 2010 роки. Експериментальні дослідження здійснювалися в кілька етапів. Перший етап (2002 - 2004 рр..) - аналіз психологічної, акмеологической, педагогічної, природничо-наукової та медичної літератури з проблеми дослідження. Підбір методик вивчення акмеологічних ресурсів психологічного
 11. Основні методи діагностики та види діагностичних досліджень
  організації та процедурам діагнозу розрізняється такі групи методів діагностики: аналітична діагностика, експертна діагностика і діагностика на моделі. Під аналітичної діагностикою розуміється проведення процесу діагнозу на основі статистичної інформації, використання функціональних, економічних, юридичних і т. п. документів, матеріалів преси, художньої та документальної
 12. «Емпірична верифікація психосоціальної теорії в основних предметних областях соціальної психології»
  організаційної психології. Проаналізовано з викладених вище теоретичних позицій виявлені закономірності і проблеми. Сформульовано ряд науково-практичних рекомендацій. У першому параграфі описані організація дослідження, його методичне забезпечення, вибірка піддослідних. З метою емпіричної верифікації доопрацьованій концепції психосоціального розвитку була розроблена і реалізована
 13. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  організацію особливої ??взаємодії психолога з досліджуваним об'єктом. Ми підійдемо до цього етапу, обговоривши попередньо два перших. Проблема формулюється звичайно як питання, на який потрібно знайти відповідь; це-свого роду спроба прориву в невідомість, перший з нею зіткнення. Найчастіше це питання про причини тих чи інших подій або, в більш «наукоподібної» формі, про тих факторах,
 14. Основні галузі психології
  організації Наукова діяльність здійснюється психологами в основному в рамках науково-ідследовательскіх інститутів, в лабораторіях (які мотут належати дослідному інституту, але можуть і існувати при інших установах, зацікавлених у психологічних розробках) і на кафедрах психології різних навчальних закладів, переважно вищої ланки (де також можуть бути
 15. Дипломна робота. Взаємозв'язок самооцінки та професійної спрямованості студентів-психологів, 2012
  організація дослідження Результати дослідження та їх інтерпретація Оцінка достовірності взаємозв'язку самооцінки та професійної спрямованості студентів - психологів Висновок Бібліографічний
 16. Методи та організація дослідження
  дослідження. З'ясовано, що в зарубіжній і вітчизняній психології ступінь вивченості проблеми професійної спрямованості особистості з одного боку досить висока, з іншого існують досить серйозні труднощі з понятійним апаратом і формуванням загальної стрункої теорії. У процесі формування дослідницьких завдань, виникла необхідність у проведенні експериментального
 17. Методи збору соціальної інформації (вибірка, аналіз документів, спостереження, опитування: анкетування, інтерв'ювання)
  організації дослідження. Центральне значення в цьому розділі займає обгрунтування вибірки. Характер розв'язуваної проблеми, цілі і завдання дослідження визначають, яким повинен бути об'єкт дослідження. Іноді, коли об'єкт дослідження порівняно невеликий і соціолог має достовірними силами і можливостями його вивчити, він може досліджувати його цілком. Тоді, кажуть соціологи, об'єкт
 18. Актуальність дослідження та постановка проблеми
  організації і змісту професійної освіти майбутнього психолога освіти, що забезпечує його готовність до успішної самостійної професійної діяльності. Таким чином, формування готовності психолога освіти до професійної діяльності являє собою актуальну і значиму психолого-педагогічну проблему, яка полягає у пошуках відповідей на питання: як
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека