ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії, 2011 - перейти до змісту підручника

Організація дослідження

Науково-дослідна робота проходила в період з 1996 по 2010 рр.. і включала в себе три етапи. Перший етап (1996-2003 рр..) - Вивчення спеціальної наукової літератури для систематизації знань про стан означеної проблеми; порівняльний аналіз, синтез і систематизація матеріалів в аспекті досліджуваного питання, виявлення проблемного поля дослідження, визначення його теоретико-методологічної основи і категоріального апарату. Другий етап (2003-2005 рр..) - Виявлення закономірностей, механізмів, засобів та психолого-педагогічних умов оптимізації МПО; коректування методик і гіпотези дослідження; обгрунтування і побудова базових ідей і положень концепції; розробка плану емпіричного дослідження; здійснення пілотажного дослідження. Третій етап (2005-2009 рр..) - Розробка концептуальної моделі МПО; проведення експерименту, обробка та аналіз результатів; формулювання загальних висновків та психолого-педагогічних рекомендацій; цілісне оформлення роботи. У дисертації узагальнено 28-річний досвід педагогічної, науково-дослідної, просвітницької та консультаційної діяльності здобувача.

Структура та обсяг дисертації визначалися цілями і завданнями дослідження. Дисертація складається з вступу, п'яти розділів, висновків, висновків, бібліографічного списку, що включає 592 найменування, з них 55 на іноземних мовах, і додатків.
В тексті дисертації 88 рисунків, 55 таблиць, 3 діаграми. Основний текст дисертації викладено на 445 сторінках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація дослідження "
 1. Харчові барвники
  організації з дослідження дитячого харчування, однозначно схвалюють і заохочують домашню кухню для дітей та домашні продукти, які однозначно не містять ніяких додаткових добавок і барвників (Основи здорового харчування,
 2. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННО операбельними раку молочної залози
  організації з дослідження та лікування раку [28] відзначена прийнятна частота рецидивів, притаманна в цілому органозберігаючого лікування РМЗ ,? 5,2% за 6 років. При якому відборі пацієнтів, і якому варіанті лікування можна досягти таких результатів? У дослідження включалися хворі (n=61), що не мають інвазивного раку, у більшості (97%) не було супутнього вузла в залозі. Всім пацієнткам проводилося
 3. ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА РАК ЛЕГКОГО III СТАДІЇ НА ЕТАПАХ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ
  організацією дослідження і лікування раку (EORTC). Використовувався найбільш чутливий при онкологічних захворюваннях опитувальник EORTC QLQ-С30 (version 3.0) і специфічний опитувальник для хворих на рак легені EORTC QLQ-LC13. Результати: До початку лікування у всіх хворих визначалися початково низькі показники ЯЖ за функціональними, симптомним шкалами і загальному статусу здоров'я, які були
 4. Основні методи діагностики та види діагностичних досліджень
  організації та процедурам діагнозу розрізняється такі групи методів діагностики: аналітична діагностика, експертна діагностика і діагностика на моделі. Під аналітичної діагностикою розуміється проведення процесу діагнозу на основі статистичної інформації, використання функціональних, економічних, юридичних і т. п. документів, матеріалів преси, художньої та документальної
 5. Методи дослідження
  організацію дослідження, проведеного в 2005-2008 роках. Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотез застосовувалися такі методи: теоретичний аналіз концепцій і досліджень в області психології особистості, психології розвитку, диференціальної психології, філософії, соціології та психотерапії, пов'язаних з проблемою дослідження, діагностичні методи: опитування, тестування, контент-аналіз ,
 6. Введення
  організація педагогічного процесу з урахуванням виявлених інформаційних потреб студентів у питаннях здоров'я; - компетентність професорсько-викладацького складу в сфері пошуку, відбору та експертизи медичної інформації та надання інформаційних послуг в області здоров'я; - впровадження моделі інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога, заснованої
 7. Опис бази, методики і тезаурус дослідження
  організації навчально-виховного процесу, факторів ризику та попередження відхилень у стані здоров'я студента і школяра, а також знань основних категорій і понять в галузі культури здоров'я. Показник розвитку даного компонента визначався за результатами експертної оцінки знань основних понять і напрямків формування культури здоров'я майбутнього педагога, що надалі
 8. «Теоретичні основи побудови дослідження межпоколенних відносин в сучасному російському суспільстві»
  організацій, що визначають пріоритетні напрямки розвитку освіти, соціальної політики різних держав, вектори розвитку світової науки; ЗМІ, соціальна реклама, і т.д.). Особлива роль у системі сучасної освіти відводиться психологічному знанню. Психологічний аспект моделі представлений як структура, що включає об'єкти (покоління), компоненти (когнітивний, емоційний,
 9. Положення, що виносяться на захист
  дослідження. Теоретико-методологічна база дослідження створювалася в період з 2002 по 2010 роки. Експериментальні дослідження здійснювалися в кілька етапів. Перший етап (2002 - 2004 рр..) - аналіз психологічної, акмеологической, педагогічної, природничо-наукової та медичної літератури з проблеми дослідження. Підбір методик вивчення акмеологічних ресурсів психологічного
 10. ЕТІОЛОГІЯ
  організація охорони здоров'я опублікувала наступний список ФР:-гіперліпідемія;-артеріальна гіпертензія;-куріння;-ожиріння;-недостатня фізична активність;-гіперглікемія;-гіперурикемія;-порушення системи згортання крові;-стрес;-спадкова схильність. Для виникнення ІХС також мають значення такі характеристики:
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека