Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Організаційна середу робочої команди як зовнішнє умова розвитку колективного "акме"

Що стосується релевантних (тобто доречних) нашого обговорення елементів організаційної середовища (або, як її ще називають, організаційного контексту) робочої команди, то до них, згідно з сучасними науковими даними, можуть бути віднесені: організаційна культура, групові завдання, ступінь автономії робочої команди, інтерактивна зворотній зв'язок, винагороди і визнання, навчання та консультування, просторове розташування. Розглянемо трохи докладніше роль кожного з цих компонентів у функціонуванні робочої команди.

Організаційна культура. Культура організації пов'язана з домінуючими в ній колективними нормами і цінностями, стандартами поведінки, управлінської філософією вищого керівництва. Організаційні структури, в яких цінуються інновації, робляться акцент на успіху і високих професійних досягненнях персоналу, заохочують самостійність і активність у поєднанні з командними формами праці, сприяють зростанню групового "акме" і ефективності робочої команди.

Групові завдання. Завдання, які вирішуються робочими командами в рамках організаційних приписів, можуть мати значний вплив на функціонування команди. Так, завдання, що вимагають для свого рішення спільних зусиль і взаємодії людей, оптимізують груповий процес, сприяють розвитку в ньому інтеграційних тенденцій, прискорюють структуроутворення, посилюють колективне початок у діях членів команди.

Інший важливий аспект ставляться перед робочими командами завдань - трудність їх вирішення. Встановлено, що важкі для вирішення завдання можуть посилювати мотивацію членів команди і вести до більшої самоорганізації останньої, зокрема, шляхом розвитку в ній процесу лідерства. Причому важливою проміжною змінною, що зв'язує труднощі завдання з успішністю її виконання, є зворотний зв'язок у процесі функціонування команди. Позитивна, тобто викликає задоволеність членів команди, зворотній зв'язок сприяє ефективності рішення груповий завдання незалежно від ступеня її труднощі.

Нарешті, дуже істотний і такий елемент групової задачі, як ясність позначеної в ній мети і шляхів її досягнення. Експериментально показано, що члени груп, що діють у чітко визначених умовах (висока ступінь ясності досягнення мети), демонструють велику згуртованість і мотивацію до діяльності, ніж випробовувані, що знаходяться в ситуаціях значної невизначеності (низька ступінь ясності досягнення мети).

Зазначені вище характеристики вирішуваних робочої командою завдань сприяють розвитку колективного "акме".

Ступінь автономії. Зазвичай робочі команди поділяються за ступенем автономності на три категорії:

- напівавтономні - управляються вищестоящими особами в організації;

- саморегульовані, або самокеровані, - самі вибирають своїх керівників, визначають робочі ролі і контролюють виконання трудових операцій;

- самоформірующіеся - отримують право на самостійний вибір щодо себе як функціональної робочої одиниці і щодо своїх зовнішніх контактів з іншими організаційними підрозділами.

Цікаво, що ця категоризація нагадує описану багато років тому відомим педагогом А.С. Макаренко схему розвитку колективного самоврядування у сфері виховання: від полюса авторитарного керівництва колективом з боку педагога до полюса становлення самого колективу суб'єктом власного самоврядування.

Ступінь автономії робочої команди найтіснішим чином пов'язана з її професійною зрілістю і майстерністю, творчим потенціалом і здатністю до саморозвитку, усвідомленням свого місця в організаційній середовищі, переживанням почуття корпоративної відповідальності. І від того, якою мірою організаційна культура заохочує елементи автономізації в діяльності функціональних одиниць (погодившись, природно, зі специфікою завдань, які організацією завдань), багато в чому залежить розвиток колективного "акме".

Інтерактивна зворотний зв'язок. Мається на увазі зворотний зв'язок як у взаємодії (за спеціальною термінологією - інтеракції) команди з іншими організаційними підрозділами, так і у взаємодії членів самої команди в ході вирішення завдань. Саме від точної та своєчасної зворотного зв'язку багато в чому залежить ефективність робочої команди.

Зворотній зв'язок робить процес взаємодії безперервним, забезпечуючи учасників взаємодії необхідною інформацією про ступінь успішності вирішення робочих завдань і виконуючи різноманітні функції: оцінки, контролю, мотивації, консультування та підтримки. Фахівці називають такі характеристики ефективного зворотного зв'язку:

- спрямованість на поліпшення дій членів організації;

- конструктивність, завдяки якій одержувачу повідомляються корисні ідеї;

- тенденція до специфічності, точно встановлюючи, в чому неполадки і що конкретно має бути зроблено для їх усунення;

- незамедлительность характеру;

- своєчасність надходження до адресату;

- чітка вираженість зрозуміла одержувачу;

- надійність.

Винагороди та визнання. Ефективне рішення робочої командою організаційних завдань тягне за собою систему заохочень. До них можуть бути віднесені: суспільне визнання і похвала за успіхи команди, вшанування команди або індивідуальні винагороди типу надання робочих завдань за перевагою, бажаного розкладу роботи або грошової винагороди. Використовувані стимули підвищують мотивацію і задоволеність працівників, що, у свою чергу, позначається на ефективності їх дій. При цьому особливо значущі стимули, що заохочують командні форми діяльності.

Навчання та консультування. Традиційно в організаціях для підвищення ефективності функціонування робочих команд застосовуються такі форми підвищення кваліфікації персоналу, як навчання та консультування. Вони сприяють зростанню основних професійних умінь (функціональних, пов'язаних з прийняттям рішень і інтерперсональних) і в цілому професіоналізму членів команди, впливають на їх професійне самовдосконалення. Природно, це відбивається на зростанні колективного "акме".

Просторове розташування. Розташування членів команди у процесі вирішення організаційних завдань також важливий елемент ефективного функціонування. Наприклад, комунікації між членами команди і їх згуртованість можуть залежати від того, наскільки неформальне, особиста взаємодія людей посилюється за рахунок близькості розташування робочих місць та місць позаробочих зустрічей членів команди. Згідно з даними досліджень, якщо люди працюють на відстані 10 м один від одного, імовірність їхнього спілкування між собою хоча б раз на тиждень дорівнює 8-9%, в той час як при відстані в 5 м вона складає вже 25%. Таким чином, організаційні впливу на ефективність дій команди можливі й за допомогою керування просторовим розташуванням її членів.

Однак складання колективного "акме" залежить не тільки від перерахованих вище організаційних умов. Інше важливе джерело його становлення - власні психологічні характеристики робочої команди. До розгляду деяких з них ми і переходимо далі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організаційна середу робочої команди як зовнішнє умова розвитку колективного "акме" "
 1. " Акме "в груповий професійної діяльності
  План 1. Робоча команда як соціально-психологічне поле колективного акме. 2. Організаційна середу робочої команди як зовнішнє умова розвитку колективного "акме". 3. Соціально-психологічні характеристики робочої команди як внутрішнє умова розвитку колективного акме. Ключові слова: робоча команда, колективне "акме", організаційна середу робочої команди. -
 2. Соціально-психологічні характеристики робочої команди як внутрішнє умова розвитку колективного "акме"
  Зупинимося на трьох релевантних (тобто доречних) нашого обговорення соціально-психологічних характеристиках робочої команди: структурі, згуртованості і акмеологічних особливості управління нею. Структура робочої команди. Вона є складним утворенням, що включає ряд вимірювань або параметрів, зокрема: - формально-статусне вимір - субординований систему посадових позицій,
 3. К
  + + + каверна (від лат. Caverna - печера, порожнина), порожнину , що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 4. П
  + + + падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами. Потрапляючи в середню
 5. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ЗДОРОВ'Я
  Науково-технічна революція розширила сфери промислового і побутового застосування джерел електромагнітних полів (ЕМП) різних частотних діапазонів. Це, наприклад, радіо, телебачення, мобільний зв'язок, комп'ютеризація, дитячі радіокеровані іграшки, радіолокаційні антени, спроби впливу на людину електромагнітними хвилями в лікувальних та інших цілях і т.д. Вони, строго кажучи,
 6. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ (ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я)
  Менеджмент - це наука управління. Менеджмент - це вміння (наукове обгрунтування уміння) домагатися цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших. Менеджмент (П. Друкер) - це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідних для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації. Це особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп в
 7. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології . 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 8. Процесуально-технологічний аспект удосконалення професійної діяльності кадрів управління
  Як ми вказували, одним з найбільш істотних методичних моментів пропонованого акмеологічного тренінгу є попереднє забезпечення його програмно-цільової спрямованості шляхом вивчення технологічного складу відповідного виду професійної діяльності, побудови робочого варіанту ідеальної функціональної моделі даного виду діяльності, виявлення тенденцій розвитку
 9. Організаційні умови проведення акмеологічного тренінгу
  Акмеологический тренінг програмно-цільової спрямованості являє собою комплексний акмеологический проект, що має складну організаційну структуру . Нетрадиційні антропотехніческіе технології, включені в програму тренінгу, дозволяють на практиці вирішувати істотно нові для систем професійної підготовки та вдосконалення професійної майстерності завдання і ставити
 10. К
  КАР'ЄРА - процес самореалізації особистості, своїх можливостей у професійній діяльності, сутнісної характеристикою якого є просування, що розглядається в широкому сенсі у вигляді загальної послідовності етапів розвитку людини в основних сферах життя: сімейної, трудової; а у вузькому - пов'язується з динамікою соціального стану, статусу та активності особистості. К. - посадова
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека