ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Органи психологічного забезпечення в арміях сучасних розвинених країн

Враховуючи досвід США, їхні союзники розробили достатньо ефективну систему психологічного забезпечення. У Бундесвері Німеччини цими справами займаються апарати державно-правового виховання, морально-психологічної підготовки, соціального захисту та інформації збройних сил, які безпосередньо підпорядковані Міністерству оборони.

В цих структурах зайнято більше 1 900 осіб. Керівництво військовим апаратом ідеологічної обробки здійснюють Перше управління особового складу, ідеологічної обробки та бойової підготовки Головного штабу збройних сил і головних штабів видів збройних сил, а також перші відділи штабів армійських корпусів, командувань ВПС і ВМС дивізій і флотилій, перші відділення бригад. У батальйонах працюють штатні офіцери «внутрішнього керівництва». А при головних штабах збройних сил, суходільних військ, ВПС, ВМС теж існують підвідділи психологічного забезпечення бойових дій. У складі адміністративно-правового управління Міністерства оборони функціонує відділ з проблем релігії (всього у збройних силах Німеччини служать близько 300 військових священиків).

У складі Міністерства оборони Великої Британії с координаційний комітет служб освіти, Головний капелан, бюро пропаганди та інформації, при штабі оборони - управління суспільної інформації. Відповідні структури функціонують при штабах видів збройних сил, військових округів, армійських корпусів, дивізій, полків і батальйонів.


Загальна кількість служби освіти складає близько 1900 осіб, служби військових священиків - більш ніж 400, служби пропаганди та інформації - близько 800.

У французьких збройних силах є служба інформації та громадських стосунків (200 штатних одиниць), управління з питань кадрової та соціальної політики, католицька єпархія, головний протестантський священик.

Підпорядковані структури поширюються до штабу полку, окремого батальйону, в них загальна кількість посадових осіб складає більше ніж 1 800. Безпосередньо у військах упровадженням у практик)' вимог і рекомендацій цих керівних органів займаються командири всіх рівнів, штаби та спеціально створені структури морально-психологічної підготовки.

Аналіз доктринальних установок, вимог бойових статутів сучасних розвинутих країн також підтверджує висновок про велику увагу до морального духу особового складу збройних сил. Наприклад, у чинному статуті суходільних військ Німеччини визначається необхідність високих вимог до духовних якостей військовослужбовців і підкреслюється головна роль людини у сучасній війні. У зв'язку з цим особлива увага надається формуванню в особового складу Бундесверу високої відповідальності, дисциплінованості, бойового духу і вірності обов'язку.

Особлива увага в цих та інших збройних силах приділяється морально-психологічній підготовці у яка вважається важливим фактором боєздатності армії.
Наприклад, у Польовому статуті армії США виокремлюються три основні фактори, які визначають бойову могутність армії. Це:

- воїни з рішучим і твердим характером, які перемагають вже тому, що не можуть змиритися з поразкою;

- зброя і бойова техніка;

- логічні, зрозумілі та раціональні принципи бойових дій. Морально-психологічна підготовка організується у збройних силах США в ході бойової та фізичної підготовки. Великої Британії - в процесі формування військово-професійних знань, навичок і вмінь у спеціально відведений час, Бундесверу Німеччини -- у ході злагодженості військових підрозділів і частин. Для цього створені спеціальні органи, які навчають офіцерів методиці морально-психологічної підготовки, опрацьовують її зміст і здійснюють постійний контроль. Наприклад, у збройних силах США в кожній дивізії у складі медичного батальйону є психіатр, психолог і соціолог, а також 3-6 помічників сержантів. Методологічні основи організації морально-психологічної підготовки розробляє спеціальний відділ Інституту військових досліджень імені Волтера Рида. Ефективність роботи цих структур можна було спостерігати, наприклад, у ході підготовки та здійснення операції «Буря в пустелі», контртерористичної операції «Основний врожай» в Афганістані тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Органи психологічного забезпечення в арміях сучасних розвинених країн"
 1. Органи психологічних операцій в армії США
  організації і ведення «психологічних операцій» у мирний І воєнний час у збройних силах США є відповідний апарат. Рішення з основних питань розвитку потенціалу військових «психологічних операцій», застосування їхніх сил і засобів для досягнення мети воєнно-політичного курсу США ухвалює Президент держави на підґрунті рекомендацій Ради національної безпеки, Міністерства оборони, Комітету начальників
 2. ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ НОВОЇ САМОСТІЙНОЇ НАУКИ ПРО ЗДОРОВ'Я
  органу, часто нехтують загальним станом організму й основною причиною хвороби - психоемоційним перенапруженням, лікують окремий орган, між тим як хвороба є наслідком патології всього організму. З іншого боку, останнім часом на людей, що цікавляться проблемами здоров'я, певний вплив справляють лекції та публікації дилетантів, нерідко фанатичних у своїх умовиводах. Оскільки лавина подібної
 3. Психологічні війни та операції як складові психологічного забезпечення
  психологічного приголомшення супротивника, зміни думок, переконань, ціннісних орієнтацій, почуттів населення і військ дружніх і нейтральних держав. З цією метою використовуються як сучасна бойова зброя (у тому числі й психотропна), так і прості прийоми впливу на почуття, волю, свідомість і підсвідомість людей. Форми та методи цієї боротьби розробляються відповідними державними установами сучасних
 4. Психологічні операції
  організація та здійснення «психологічних операцій» визначені Статутом суходільних військ США ФМ 33-1 («Психологічні операції»), який постійно перевидається із врахуванням досвіду останніх локальних конфліктів і розвитку теорії оперативного мистецтва і тактики. Відповідно до вимог Статуту ФМ 33 основними завданнями військових «психологічних операцій» зараз є; - деморалізація військовослужбовців
 5. Основні напрями психологічного забезпечення
  організації психологічного забезпечення підготовки і ведення бойових дій, яке має на меті досягнення мораль но-психологічної переваги над протиборчою стороною, підтримку високої боєздатності військ і духовної стійкості населення. Це досягається узгодженими за завданнями, місцем і часом, здійсненими за єдиним задумом і планом інформаційно-пропагандивного, психологічного і соціально-правового
 6. Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій
  органи відчуття; - при навантаженнях, що викликають стурбованість за достатність запасів моральних і фізичних сил; - у ситуаціях, що викликають побоювання за правильність ухвалених рішень, тощо. Для цього необхідно, щоб особовий склад під керівництвом офіцерів самостійно навчався розкривати задум супротивника та організовувати йому ефективну протидію; вводити його в оману щодо справжніх
 7. Зміст психологічної роботи в бойовій обстановці
  організаційних, медичних та інших заходів, спрямованих на забезпечення успішного подолання воїнами обставин сучасного бою, що травмують психіку задля збереження боєздатності та попередження розвитку в них посттравматичних психічних розладів. Вона включає психологічну підтримку і психологічну реабілітацію. Психологічна підтримка спрямована на активізацію наявних психічних ресурсів та на
 8. . ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НАУКИ ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
  організму до несприятливих впливів довкілля, забезпечує нормальний ріст та розвиток дітей, є, зрештою, ключовою умовою прогресу і якості життя. І все це слід розглядати щонайменше з трьох позицій - адекватності структури і масштабів споживання харчових продуктів потребам людини; безпеки цих продуктів для організму; технологічної та економічної доцільності їх виробництва і використання.
 9. Венеричні хвороби як фактор ризику репродуктивного здоров'я
  органах - шкірі, крові, лімфовузлах, слині хворих (тому передається з поцілунком), пошкоджених очах, нервовій системі. Зараження відбувається статевим та побутовим шляхами, особливо при санітарній неграмотності. Проникає збудник в організм через тріщини на слизових або шкірі. Надалі заноситься у лімфовузли, швидко розмножується, надходить до крові і заражає увесь організм. Хвороба
 10. Заходи боротьби з наркоманією
  організаційні, економічні, правові та культурно-виховні. У системі МВС України функціонує Управління у справах боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, яке має підрозділи в усіх територіальних і транспортних підрозділах МВС України. 31995 року у системі охорони здоров'я створюються спеціалізовані закриті лікувальні заклади для примусового лікування осіб, хворих на наркоманію (для
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека