Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003 - перейти до змісту підручника

"ОПТИМІСТИЧНА БІОЛОГІЯ" АКАДЕМІКА В. ФРОЛЬКІСА

Ось деякі фрагменти мудрості академіка, яка назавжди залишилася надбанням людства.

Фрагмент перший. Ще видатні медики епохи Відродження наполягали на тому, що жодні таблетки, еліксири, настоянки не замінять активного раціонального способу життя. Важливо примножити те, що дано, і не розтратити передчасно те, що асигновано.

Фрагмент другий. Активний руховий режим із обов'язковою умовою - навантаження, що викликає достатню реакцію серцево-судинної та дихальної систем, визначений ступінь кисневого голодування.

За даними дослідників, загальна смертність на 1000 чоловік становить: для людей із сидячим способом життя - 20,6, для людей з помірною життєвою активністю - 10,6, із середньою - 7,4. Смертність від ішемічної хвороби серця при цьому відповідно становить 7,5, 4,0 і 3,0. Людям похилого віку, за винятком добре тренованих, для підтримання форми цілком достатньо 60...90 хвилин прогулянки в інтенсивному темпі. Адекватні навантаження, крім поліпшення загального самопочуття, сприяють утворенню додаткових судин у міокарді, підвищенню вмісту ЛПВЩ (ліпопротеїни високої щільності), зменшенню ймовірності тромбозів тощо.

Фрагмент третій. Активний інтелектуальний режим. Відомі не лише факти, а й механізми, що пояснюють велику тривалість життя людей освічених, тих, що читають, знають, думають. Ледачий розум руйнується швидше. Учені з Сіетла й Балтімора 35 років спостерігають за старінням шести тисяч мешканців цих міст. Вони вважають, що зберігає розум у "формі" поєднання хорошої спадковості з можливостями зовнішнього середовища (наповнене подіями життя, інтелектуальні друзі, а також розумне подружжя). В американців є вираз "телевізійні ноги" - атрофія м'язів, особливо в людей похилого віку, що просиджують годинами біля телевізора. Очевидно, є й "телевізійний мозок". Телевізійна інформація нав'язується, сприймається пасивніше, ніж спілкування, книги, живопис тощо. Фрагмент четвертий. Емоційний настрій через конкретні нейрогормональні механізми позначається на стані внутрішнього середовища. Довгожителі, переважно люди з оптимістичним настроєм. Пригніченість, депресія є найпершою причиною прискореного старіння. Активний пошук способу зміни стресової ситуації сприяє підвищенню стійкості організму, попереджає виснаження пристосувальних можливостей. От чому загальний тонус суспільства, його мораль, віра так важливі для кожного.

Фрагмент'п'ятий. У десятках лабораторій світу встановили, що найефективніший метод продовження життя - кількісно недостатня й якісно повноцінна дієта. До збільшення тривалості життя веде й білково-обмежена дієта. Більш того, в нашому колективі було показано, що використання її навіть у старих тварин дає позитивний ефект і збільшує терміни виживання. Важливо, що під впливом подібної дієти відсуваються терміни настання вікової патології. Цікаво, що в довгожителів України калорійність раціону майже вдвічі менша, ніж у всієї популяції, й вони споживають у 2.5 разів менше тваринного білка. Раціон довгожителів Абхазії дуже подібний за рядом параметрів до раціону жителів Японії, в якій за останнє десятиліття відбулось значне зростання тривалості життя.
Важливе значення має антисклеротична спрямованість раціону (зниження кількості холестерину, жирів, достатня кількість ненасичених жирних кислот, фосфоліпідів тощо). Тривалі спостереження за членами антикоронарного клубу Нью-Йорка показали, що раціони з низькою калорійністю (6,7 мДж/добу) й низьким вмістом жиру сприяли зниженню частоти ішемічних хвороб серця у 3,5 разу.

Фрагмент шостий. Достатня кількість вітамінів. Людям, старшим від 50 років, доцільно проводити два вітамінних курси на рік.

Фрагмент сьомий. Антиоксиданти. Усе має свою зворотну сторону, навіть така досконалість, як природа. В ході окисних процесів при використанні кисню утворюються дуже активні хімічні сполуки - вільні радикали, що пошкоджують інші молекули й клітини. Зараз медицина переживає "вільнорадикальний бум". З дією вільних радикалів, що ушкоджують молекули ДНК, пов'язують передчасне старіння, стрес, атеросклероз, променеву хворобу, рак тощо. От чому рекомендують приймати антиоксиданти, що зв'язують і знешкоджують вільні радикали. До речі, до них належать вітаміни А, Е, С. Очікуваний позитивний ефект досягається при серйозних дозах цих речовин, про що свідчить досвід багатьох країн.

Фрагменти восьмий, дев'ятий, десятий... Сорбенти - речовини, що зв'язують у кишечнику токсичні сполуки; органопрепарати, ноотропи - група препаратів, що підвищують енергетичний потенціал мозку; модифіковані гормони, в яких спектр гормональної дії не повністю збережений; антиоксиданти, що не пригнічують власну систему, тощо. Ми розробили "метод детоксикації". Ще І. Мечников пов'язував розвиток старіння з нагромадженням токсичних речовин. Можливі два шляхи запобігання їхньому нагромадженню: а) посилення виведення (з цією метою ми використовували різні ентеросорбенти), б) активація їхнього розпаду (стимуляція системи мікросомально-го окиснювання печінки). Подвійна детоксикація виявилася ефективною не лише в експерименті, а й при лікуванні атеросклерозу. Більшість усіх цих впливів активізують процеси антистаріння й тому можуть бути названі антигеронами. Важливо підкреслити, що як старіння, так і антистаріння - процеси багато-ланкові, тому впливи повинні бути комплексними.

Усе це сьогодні... А завтра? Завтра - шукати, сподіватися, знайти. Важливо, що геронтологія - не реанімація, не продовження життя за будь-яку ціну, в будь-якому стані. Мета її - не тільки кількість, а й якість життя. Сакраментальне питання: у чому сенс життя, його висока якість? З позиції геронтолога на нього можна відповісти так: у щиросердному й фізичному комфорті, в постійному задоволенні і неспокої, у прагненні до піднесеної мети.

ВИСНОВКИ

1. Тривалість життя, старіння, старість є однією з основних характеристик усіх живих систем і однією з головних проблем валеологїі як науки.

2. Вік людини - це об'єктивний критерій прогнозування можливості розвитку захворювання. Найсталіше на сьогодні уявлення щодо взаємозв'язку віку та захворювань може бути схарактеризовано фразою: "Старість підводить людину до безодні, в яку її штовхає хвороба".


3. Чим старша людина, тим більша ймовірність формування й розвитку в неї певного захворювання. В зв'язку з цим зростає смертність, ускладнюються шляхи досягнення активного довголіття.

4. Довголіття - це прогнозована або реально досягнута тривалість життя понад 90 років. За теорією академіка В. Фролькіса, соціальна значущим є активне довголіття, тобто здатність довгожителя до суспільна корисної діяльності. Межу активного довголіття не встановлено. Гіпотетична можливість тривалості життя людини -180 років.

5. Існує багато теорій старіння. Найсучасніші з них - вільнорадикальна теорія Д. Хармана та генорегуляторна В. Фролькіса, підтверджені останніми дослідженнями японських та американських учених.

6. Радянський геронтолог В. Фролькіс виділяє в старінні два суперечливих процеси. Перший зводиться до скорочення пристосувальних можливостей - резервів організму, обмеження механізмів саморегуляції,порушення обміну і функцій організму. Інший же процес - мобілізація важливих пристосувальних механізмів. Навчитися керувати процесом старіння означає навчитися пригнічувати його першу складову частину і стимулювати другу. Саме в цьому напрямі зосереджені зараз зусилля геронтологів різних країн світу, які завзято шукають "еліксир молодості".

7. Через сукупність несприятливих економічних,соціальних та екологічних чинників Україна зараз є однією з "найстаріших" країн світу. Ці чинники викликали також процес так званого прискореного старіння, що полягає в різкому зниженні рівня певних життєво важливих функцій, прогресуючому зростанні невластивих вікові патологічних ознак,смертності у працездатному віці тощо.

8. Комплексні дослідження з проблеми довголіття показують, що найхарактернішими ознаками способу життя довгожителів є підвищена працездатність,раціональне здорове харчування, відсутність шкідливих звичок, творче прагнення до мети незалежно від професії, історичної епохи та регіону проживання.

9. Здоров'я та активне довголіття залежить від нас самих. Вони грунтуються на трьох основних складових - фізичній активності, раціональному здоровому харчуванні, відсутності психоемоційних дистресів.

10. Натуральні засоби, які сприяють виділенню мозком гормону ейфорину, активізують роботу всіх реабілітаційних систем і передусім - систему біоантиоксидантного захисту. Результатом є нормальне довгочасне функціонування робочих клітин мозку.

11. Збереження здоров'я людей похилого віку є справою державної ваги. Необхідно докорінно змінити ставлення до людей цієї категорії, оскільки здатність до інтелектуальної та фізичної праці у багатьох із них залишається; вони можуть принести ще багато користі суспільству. Довголіття повинне бути показником одного з найбільших досягнень держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна ""ОПТИМІСТИЧНА БІОЛОГІЯ" АКАДЕМІКА В. ФРОЛЬКІСА"
 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ
  Людина - це біосистема, що живе у тісній взаємодії з Природою. Незважаючи на істотні особливості створеного нею життєвого середовища, людина продовжує залишатись невід'ємною частиною космосу, повністю підпорядкованою діючим у ньому законам. Саме в людині жива природа досягла ступеня еволюції, на якому в її існуванні та подальшому розвитку починають набирати панівного значення розум, воля та
 2. СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ТЕОРІЙ СТАРІННЯ
  Загалом, теорій старіння існує багато. На сьогодні їх понад 500. Одна з найсучасніших - теорія перекисного окиснення ліпідів і накопичення в організмі вільних радикалів, які ушкоджують мембрани білків та ферментів. Вільні радикали в організмі утворюються внаслідок дії оксидантів, тобто окисників, і в першу чергу - кисню. Вони обов'язково мають бути присутні у кожній клітині, беручи участь у
 3. НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІЛЬНИХ РАДИКАЛІВ БЮКОМПОНЕНТАМИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  Майбутнім фахівцям харчової промисловості, зокрема спеціалістам із оздоровчого харчування, та й широкому колу читачів, необхідно детальніше знати засоби боротьби з вільними радикалами за допомогою харчових продуктів. Завданням антиоксидантів харчових продуктів е, як видно з наведеного вище, нейтралізація та знешкодження дії вільних радикалів, що спричиняють в організмі людини ряд негативних
 4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 5
  Від яких чинників залежать тривалість життя людини, його сучасна стратифікація? 2. Що таке геронтологія і хто займається її проблемами в Україні? 3. Чому Україну називають однією зі "старих" країн світу? 4. Як впливає стан екології на тривалість життя людини? 5. Роль кисломолочних продуктів у боротьбі з передчасним старінням. 6. Які сучасні теорії старіння є найбільш
 5. БІОРИТМИ ДОВГОЛІТТЯ
  Ми хочемо жити довго. І не просто жити, а й довго бути молодими. На жаль, будучи молодими, ми нерідко робимо все можливе, щоб скоріше розтринькати капітал здоров'я. І, лише досяглій мети, починаємо шукати чудодійний засіб, котрий допоміг би повернути втрачене. Пошуки "еліксиру молодості", рецепту безсмертя вабили представників багатьох поколінь людей протягом тисячоліть. Спроби вирішити цю
 6. ВЧЕННЯ В. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО БІОСФЕРУ ТА НООСФЕРУ. НЕОБХІДНІСТЬ КОЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ
  Засновник нової наукової дисципліни - біогеохімії -академік Володимир Іванович Вернадський, фундатор і перший президент Академії наук України, вважав, що грандіозна картина загальнопланетарного розвитку включала в себе і появу людини - носія Розуму, котра багатократно прискорила всі процеси на планеті. Породивши Людину, Природа отримала ще один могутній каталізатор світового процесу розвитку.'
 7. ЛЮДИНА В КОНТЕКСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ІСТОРІЇ ЗЕМЛІ
  Нещодавно в Києві в Державному геологічному музеї ім. В. Вернадського відбулась нарада керівників музеїв, присвячена обговоренню ідеї створення нової, можливо - спільної експозиції. Поки офіційну назву експозиції не затверджено, її іменують так: «Історія цивілізації на тлі геологічного розвитку». Суть ідеї цієї експозиції, за словами ініціатора й ідейного керівника проекту академіка Д.
 8. РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. АНТРОПОКОСМІЗМ М. ХОЛОДНОГО
  Валеологія народжується сьогодні, викликана чистими ідеями й найсвітлішими сподіваннями, однак, як колись генетику та кібернетику, її іноді супроводжують недовіра, цинізм, шарлатанство, невігластво, дилетантство. Та все ж ця наука постає і розвивається. В Україні наукову школу валеології очолюють професори Г. Апанасенко, Л. Попова (м.Київ), М. Гончаренко (м. Харків), доц. В. Кулінченко (м. Київ),
 9. ВПЛИВ СПОСОБУ ЖИТТЯ НА СТАН ЗДОРОВ'Я
  Спосіб життя включає в себе основну діяльність людини, куди входять трудова, соціальна, психоінте-лектуальна діяльність, рухова активність, спілкування й побутові взаємини. Значний внесок у визначення структури способу життя зробив російський академік Ю. Лисицин (1987). Поряд із виробничою, соціальною та фізичною активністю було сформульовано й доведено роль так званої медичної активності та
 10. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЗА М. АМОСОВИМ
  А ось які рекомендації щодо здорового способу життя дає академік М. Амосов: "Спочатку про "режим". Немає потреби багато говорити, мої рекомендації залишаються незмінними. Норма навантаження за здорового серця - 30...45 хвилин гімнастики - 1000...1500 рухів, з них 500 бажано з гантелями 5 кг. Раджу: виконуйте вправи перед телевізором, коли дивитесь новини, щоб економити час. Плюс до цього -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека