ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Вплив екстремальної середовища на екологічну свідомість військовослужбовців, 2007 - перейти до змісту підручника

Визначення впливу екстремальної середовища на екологічну свідомість військовослужбовців

Для того, щоб перевірити гіпотезу, поставлену в даному дослідженні, необхідно використовувати математичний метод кореляції Пірсона який дозволяє визначити взаємозв'язок між різними досліджуваними ознаками, проведеними на одній і тій же вибірці.

Таблиця 9.

Результати кореляційного аналізу в експериментальній групі

Таблиця 10.

Результати кореляційного аналізу в контрольній групі

Значення коефіцієнта кореляції Пірсона говорить про наявність сильної взаємозв'язку тільки між особистісними характеристиками військовослужбовців, як в експериментальній групі, так і в контрольній. Залежність психологічних особливостей особистості військовослужбовців, які перебувають в екстремальних умовах несення служби на екологічне свідомості військовослужбовців не визначена, так як між даними показниками немає кореляційної зв'язку.
Таким чином, гіпотеза дослідження не підтвердилася.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення впливу екстремальної середовища на екологічну свідомість військовослужбовців "
 1. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 2. Введення
  Для проходження дійсної військової служби до лав Збройних сил призивається самий здоровий контингент молодих людей нашої країни. Це передбачає несення служби не тільки у звичайних, але і в екстремальних умовах життєдіяльності. Сучасні уявлення про психологічні та соціально-психологічні наслідки екстремальних впливів на військовослужбовців традиційно розглядаються в
 3. МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У бойовій обстановці
  Діяльність військовослужбовців у бойовій обстановці настільки насичена емоційними переживаннями, що емоційна напруга вважається однією з характерних особливостей військового праці. Вплив на психіку людини на війні здійснюється безліччю факторів. Солдат відчуває під час бою фізіологічний, емоційний і соціальний стрес. Вітчизняні військові психологи на основі
 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
  Надання допомоги військовослужбовцям, що отримали психічні травми, є важливою і необхідною складовою частиною морально-психологічного забезпечення бойових дій військ. Однак, порушення психічного рівноваги не тільки завдає шкоди здоров'ю людей, знижує їх боєздатність, але ряді випадків вимагає значного часу. Досить відзначити, що відновлення психофізіологічних функцій у
 5. порушення терморегуляції
  Роберт Г. Петерсдорф, Річард К. Рут (Robert G. Petersdorf, Richard К. Root) Регуляція температури тіла. У здорових людей, незважаючи на відмінності в умовах навколишнього середовища та фізичної активності, діапазон змін температури тіла досить вузьке. Подібне явище відзначається у більшості птахів і ссавців, званих гомойотермним, або теплокровними. Порушення терморегуляції
 6. . рідини і електролітів
  Норман, Г. Левінські (Norman G. Levinsky) Натрій і вода Фізіологічні аспекти (див. також гол. 218). Як з фізіологічної, так і з клінічної точки зору обмін води і натрію в організмі тісно взаємопов'язаний. Вміст натрію в ньому залежить від рівноваги між що надходять з їжею і виведеним через нирки. У здорових виведення натрію НЕ через нирки незначно. Його екскреція
 7. Гігієнічні основи нормування факторів внутрішнього середовища місця проживання
  На людину впливають такі фактори внутрішнього середовища приміщень, як мікроклімат, якість повітря, рівні інсоляції та освітлення, електромагнітні поля , іонізуюча радіація, шум, вібрація та ін У світлі сучасних наукових даних поняття "середовище" слід розглядати більш широко. Середа для всіх живих організмів, у тому числі і для людини, включає абіотичні і біотичні фактори.
 8. ГЛОСАРІЙ
  Агресивність - властивість особистості, яка виявляється у тенденції до нападаючої тактиці поведінки, у схильності часто і інтенсивно переживати почуття гніву, ворожості, в прагненні завдавати кому-небудь або чому-небудь шкоду. Адаптація (від лат. Adapto - пристосовую) - пристосування саморегулюючих систем до мінливих умов середовища. А. біологічна - пристосування будови і функцій
 9. Фактори ризику. Поняття норми
  У зв'язку з величезною складністю проблеми етіології ДЦП, - фактично, її нерозробленістю - в даний час більшість авторів вважають за краще говорити про так званих факторах ризику, які в різних комбінаціях зустрічаються в паранатальном, - в основному , в пренатальному - періоді і, можливо, мають значення для розвитку дитячого церебрального паралічу (Д.С.Футера, 1965; К.А.Семенова, 1968,
 10. Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених . Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 11. Характеристика елементів психологічної моделі сучасного бою
  Розглянемо докладніше перераховані вище елементи психологічної моделі бою. 1. Об'єкт протиборства визначає якісно-кількісні параметри всіх решта елементів моделі. Історія війн і воєнного мистецтва переконливо доводить, що об'єктом протиборства в бою і війну є не територія, не військові об'єкти і бойова техніка і навіть не жива сила протиборчої сторони, а
 12. Об'єкт і предмет психологічного забезпечення бойових дій частини
  Предметом досліджень, в більшості випадків, виступають індивідуальні психологічні можливості воїна, насамперед його психологічна готовність до бою і психологічна стійкість. Тим часом очевидним є та обставина, що заміряний рівень індивідуальної психологічної готовності істотно змінюється при включенні воїна в різні військові колективи, при виконанні бойових
 13. Психологічна підготовка бойових дій і формування вольових якостей у военнослужащіх1
  Відповідно до системним розумінням об'єкта психологічного забезпечення («военнослужащей в діяльності в конкретному середовищі»), на нашу думку, необхідно говорити не про психологічну підготовку військовослужбовців, а про психологічну підготовку бойових дій . Психологічна підготовка бойових дій представляє систему взаємопов'язаних заходів, спрямованих на формування у
 14. Загальна характеристика принципів виховання
  Даючи характеристику того чи іншого принципу виховання, важливо враховувати, що кожна ідея , закладена в ньому, є відображення однієї або декількох закономірностей. Сутність же їх розкривається і реалізується на практиці у вигляді вимог і педагогічних правил виховної діяльності. Принципи виховання як би дозволяють перекинути місток з педагогічної теорії в практичну діяльність. Їх
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека