Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Іжванова Е.М.. Розвиток статеворольової ідентичності в юнацькому та зрілому віці, 2004 - перейти до змісту підручника

Визначення зв'язку вибору статі Батька і Дитину з типом афективної складової статеворольової ідентичності

У даному розділі перевіряється гіпотеза приватна гіпотеза 3: стать значимого батька і психологічний підлогу в дитинстві є важливими чинниками формування афективної складової статеворольової ідентичності.

Для цієї мети а) перевіряється достовірність відмінностей виборів Гедера Батька і Дитини в жіночій і чоловічій вибірках; б) розраховуються коефіцієнти кореляції між типами афективної складової статеворольової ідентичності і виборами гендерів Батька і Дитини в жіночій і чоловічій вибірках . Жіноча вибірка

а) Результати однофакторного дисперсійного аналізу даних табл.3.7 та 3.8 для жіночої вибірки показують, що при рівні значущості а=0,01 для трьох наведених у таблиці типів афективної складової статеворольової ідентичності достовірні відмінності в виборі підлоги Батька і Дитини: для вибору гендеру Батька Гемп=4,5> ГКР=2,94, а для вибору гендеру Дитину Гемп=6,045> ГКР=2,94.Таблиця 3.8

Афективна складові статеворольової ідентичності та когнітивний вибір гендеру

Дитину в жіночих групах

Адекватна і адекватно-недиференційована

Неадекватна і неадекватно-Недиференційованаб) Результати розрахунків коефіцієнтів кореляції між типом афективної складової статеворольової ідентичності і виборами гендерів Батька і Дитини наведені у Додатку 6 до глави 3. Аналіз характеру кореляційних зв'язків для жіночої вибірки показав наступне.

Адекватний фемінінний тип афективної складової статеворольової ідентичності не пов'язаний з вибором статі Батька і сильно пов'язаний з вибором статі Дитину чоловічої статі (r=0,7).

Андрогін тип афективної складової статеворольової ідентичності у жінок прямо і сильно пов'язаний з вибором Батька протилежної статі (г=0,82), і Дитиною своєї статі (г=0,8).

Недиференційований тип афективної складової статеворольової ідентичності негативно пов'язаний з вибором Батька протилежної статі (г=-0,70) і слабо пов'язаний з вибором статі Дитини.

Таким чином, вибір статі Батька і вибір статі Дитину - два фактори, які пов'язані з типом афективної складова статеворольової ідентичності в жіночій вибірці. Взаємного впливу обох факторів в жіночих групах не встановлено.

Чоловічий вибірка

а) Результати однофакторного дисперсійного аналізу для чоловічої вибірки (табл.3.9 і 3.10) показують, що при рівні значущості а=0,01 відмінності у виборі статі Батька і Дитини для трьох типів афективної складової статеворольової ідентичності в чоловічих групах достовірні: для вибору статі Батька ТЕМП=15,18> Ткр=2,94, для вибору статі Дитину - ТЕМП=13,06> БКР=2,935.

Таблиця 3.9

Афективна складові статеворольової ідентичності та когнітивний вибір гендеру Батька в чоловічих групах

Адекватна і адекватно-недиференційована

Неадекватна і неадекватно-НедиференційованаТаблиця 3.10

Афективна складові статеворольової ідентичності жінок і когнітивний вибір гендеру Дитину в чоловічих групах

б) Результати розрахунків коефіцієнтів кореляції між типом афективної складової статеворольової ідентичності і виборами гендерів Батька і Дитини наведені у Додатку 6 до глави 3. Аналіз характеру кореляційних зв'язків для чоловічої вибірки показав наступне.

Адекватний тип чоловічої афективної складової статеворольової ідентичності прямо і середньо пов'язаний з вибором Батька своєї статі (r=0,5) і прямо і помірно з вибором Дитину своєї статі (r=0,32) і помірно негативно з дитиною протилежної статі (r=- 0,4). Останній результат узгоджується з даними Ю.І.Алешіной і А.С.Воловіч (Ю.І.Алешіна, А.С.Воловіч, 1991), які стверджують, що побудова чоловічий статеворольової ідентичності скоріше як заперечення всього жіночого, ніж орієнтація на все чоловіче .

Андрогін тип афективної складової статеворольової ідентичності середньо негативно пов'язаний з вибором Батька протилежної статі (r=-0,52) і помірно негативно - з вибором Дитину своєї статі (r=-0,33).

Недиференційований тип афективної складової статеворольової ідентичності прямо і середньо пов'язаний з вибором Батька невизначеної статі (r=0,52) і слабо пов'язаний з вибором невизначеної статі Дитини.

Таким чином, в жіночих і чоловічих групах вибір статі Батька і Дитини пов'язані з типом афективної складової статеворольової ідентичності, отже, приватну гіпотезу 3 пол значимого батька і психологічний підлогу в дитинстві є факторами, пов'язаними з афективною складовою статеворольової ідентичності можна вважати доведеною.

Таким образів, дві приватні гіпотези доведені, отже, можна вважати доведеною гіпотезу 3: факторами, пов'язаними з афективною складовою статеворольової ідентичності, є емоційна забарвленість образів Чоловіки і Жінки, підлогу значимого батька і психологічний підлогу в дитинстві .

Об'єднуючи вплив всіх факторів, зазначимо таке.

1) Позитивність образу Чоловіки в чоловічій вибірці прямо пов'язана з адекватною афективної складової статеворольової ідентичності. Негативність образу Чоловіки пов'язана з адекватною афективної складової статеворольової ідентичності у жінок.

2) Позитивність образу Жінки у чоловіків і жінок прямо і тісно пов'язана андрогинний типом афективної складової статеворольової ідентичності, однак у жінок одночасно мають бути позитивними образи Чоловіки і Дитини.

3) Когнітивний вибір Батька своєї статі прямо пов'язаний з адекватною афективної складової статеворольової ідентичності в чоловічій вибірці і слабо - в жіночій.

4) Когнітивний вибір Дитину чоловічої статі прямо пов'язаний з адекватною афективної складової статеворольової ідентичності в чоловічій і жіночій вибірках.

5) Високий рівень недиференційованої афективної складової статеворольової ідентичності в деяких чоловічих і жіночих групах поєднується з неадекватним когнітивним вибором статі Батька і Дитини, що відповідає результатам, отриманим в роботі (Е.Т.Соколова, Н. С., Бурлакова, Ф.Леонтіу, 2002), які показують зв'язок феномена дифузійної гендерної ідентичності з невизначеним когнітивним стилем особистості.

Висновки

1) Виявлення віково-психологічні та гендерні особливості афективної забарвленості образів чоловіка і жінки виявляються в тому, що емоційна забарвленість образу чоловіка у обох гендерів стабільна і не залежить від віку, а образ жінки зазнає різні зміни залежно від гендеру: у жінок з віком змінюється в досить широкому діапазоні, а у чоловіків залишається стабільним, залишаючись переважно позитивним

2) Факторами, що зумовлюють формування адекватної маскулінної афективної складової статеворольової ідентичності у чоловіка є позитивна забарвленість образу чоловіка і позитивне ставлення до батькові своєї статі. У жінки адекватна фемінна афективна складова статеворольової ідентичності пов'язана з негативним чином чоловіки. Фактором, необхідним для формування афективної складової статеворольової ідентичності андрогінного типу для обох гендерів є позитивна забарвленість образів чоловіка і жінки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення зв'язку вибору статі Батька і Дитину з типом афективної складової статеворольової ідентичності "
 1. Обговорення результатів
  Проблеми взаємини статей і статеворольової ідентичності дорослої особистості, відмічені рядом авторів (О.Здравомислова , М.Арутюнян, 1998; О.В.Мітіна, В. Ф. Петренко, 2000; Е.Т.Соколова, Н.С.Бурлакова, Ф.Леонтіу, 2001, В.В.Абраменкова, 2003), відображають гендерну неблагополуччя в Росії, яке має культурно-історичні коріння. Вивчення проблематики, пов'язаної з процесами ідентичності особистості
 2. Додаток 6 до глави 3
  Кореляційні зв'язку між вибором гендерів Батька і Дитини і типом афективної складової статеворольової ідентичності {foto77} Позначення в таблицях: Кор-коефіцієнт кореляції, НД - недиференційований тип афективної складової статеворольової ідентичності, МІ-маскулинная аффктівная складова статеворольової ідентичності, ЖИ=- фемінна, А-андрогінна, РМ - Батько або Дитина
 3. Гіпотези дослідження
  1) Існують віково-психологічні особливості афективної складової статеворольової ідентичності, обумовлені вирішенням завдань розвитку особистості в юнацькому та зрілому віці. 2) Гендерні відмінності афективної складової статеворольової ідентичності виявляються в її віковій динаміці. 3) Факторами, що впливають на афективну складову статеворольової ідентичності особистості, є
 4. Гендерні ролі та гендерні відносини
  И.С.Кон (И.С.Кон, 1988) зазначає, що норми статевого поділу праці не зовсім універсальні в різних людських суспільствах, вони залежать не від біології, а від культури і є історично мінливими. И.С.Кон (И.С.Кон, 1998) вважає, що неможливо звести соціальні взаємини статей до однієї-єдиної системі детермінант, будь то біосоціальні константи або пригнічення жінок чоловіками і
 5. Теорії формування статеворольової ідентичності
  Психологічні механізми виникнення статеворольової ідентифікації розглядалися в рамках різних психологічних теорій. Так, наприклад, як стверджують Дж.Л Хемпсон і Д.Г.Хемпсон (Коломінський Я.Л., Мелтеас М.Х., 1985), орієнтація на статеву роль хлопчика чи дівчинки не має вродженої, заздалегідь утвореної бази. Психологічне самовизначення статевої приналежності починається з другого і
 6. Полоролевая ідентичність на різних вікових стадіях: завдання, соціальні ролі, стадії розвитку сім'ї
  Зі зміною системи статевих ролей багато традиційних відмінності між статями, на яких грунтувалися стереотипи маскулінності і фемінінності зникають або різко зменшуються, а самі образи стають менш полярними і однозначними, ніж раніше. У той же час певні відмінності в характері діяльності, спрямованості інтересів і протіканні психічних процесів зберігаються. Природно,
 7. . Цілі, завдання, гіпотези, схема і програма дослідження
  Предметом даного дослідження є віково-психологічні особливості афективної складової статеворольової ідентичності та вплив культурно-історичних і сімейних факторів на її формування. Об'єктом дослідження - афективна складова статеворольової ідентичності Мета дослідження: вивчення віково-психологічних особливостей афективної компоненти статеворольової ідентичності
 8. Фактори, пов'язані з афективною складовою статеворольової ідентичності
  У першому розділі було показано , що на процес статеворольової ідентифікації впливають три основні фактори: культурно-історичні умови, приналежність до своєї вікової та гендерної групі і сім'я. Роботи М.И.Лисиной та її послідовників показали важливу роль образу близького дорослого при побудові образу іншої людини і свого «Я» вже на ранніх стадіях онтогенезу. Образи іншого і
 9. Віковий-психологічні особливості когнітивного вибору гендерів Батька і Дитини
  Для доказу достовірності приватної гіпотези 2: «стать значимого батька і психологічний підлогу в дитинстві є важливими факторами , пов'язаними з афективною складовою статеворольової ідентичності »вирішуються такі завдання: 1) обгрунтування і розробка та методики когнітивного вибору статі батька як найбільш значимого і статі дитини як психологічного статі випробуваного в дитинстві;
 10. Обгрунтування і опис методики когнітивного вибору статі батька та дитини
  Використовуючи для цілей нашого дослідження поняття Батька і Дитини, побудуємо методику когнітивного вибору статі батька та статі дитини. Під Батьком будемо розуміти образ батька або значимого дорослого, який сформований у дорослої людини як образ-еталон маскулінності - фемінінності дорослих згідно з моделлю статеворольової ідентифікації, запропонованої В. Л. Ситніковим
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека