Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВетеринарія
« Попередня
Курсовий проект. «Ферма на 178 голів молодняку ??великої рогатої худоби», 2009 - перейти до змісту підручника

Визначення оптимальних умов утримання тварин.

Оптимальні параметри мікроклімату тваринницьких приміщень.

Параметри мікроклімату для молодняку ??великої рогатої худоби

Таблиця 6.Примітка: у дужках наведені допустимі коливання температури і відносної вологості повітря в приміщенні. Максимально допустима температура повітря в літній період року для тварин усіх вікових груп не повинна перевищувати +25 ° С, мінімальна відносна вологість - 50%.5.2 Розрахунок обсягу вентиляції і теплового балансу.

Обсяг вентиляції розраховують за формулою:

L мin.=0,01 *? * N * m,

де L мin.-мінімальний обсяг вентиляції, м? / Год;

? - Мінімальний повітрообмін на 1ц живої масою, м? / Год ;

n-кількість тварин у приміщенні, гол.;

m-середня жива маса 1 голови, кг. Приймаємо 500 кг.L мin. зима=0,01 * 17 * 180 * 350=10710 м? / ч.

L мin. літо=0,01 * 70 * 180 * 350=44100 м? / ч.

L мin. перехідний період=0,01 * 35 * 180 * 350=22050 м? / ч.

Розрахунок споживаного обсягу вентиляції на зимовий період:

L=Q + Qисп. / Q1 - q2

де L-обсяг вентиляції (м? / Ч) або кількість повітря, яке необхідно видаляти з приміщення за 1 годину, щоб підтримувати в ньому відносну вологість у доступних межах;

Q-Кількість водяної пари, що виділяється тваринами, розміщеними в приміщенні, г / ч. Це число сумарне і визначається так:

Q=(n1 * Q1 + n2 * Q2 + n3 * Q3 ...) * K,

де n1, n2, n3 -число тварин статево-віковою групі з однаковою живою масою і продуктивністю;

Q1, Q2, Q3-кількість водяної пари в грамах, що виділяється однією твариною в статево-віковою групі з певною масою і продуктивністю;

К - поправочний коефіцієнт, що показує зміну кількості виділяються водяної пари в залежності від температури повітря приміщення;Qисп. - Кількість водяної пари (у г), що випаровуються з підлоги та огорож приміщення;

q1 - абсолютна вологість повітря приміщення (г / м?), При якій відносна вологість залишається в межах допустимої норми;

q2 - абсолютна вологість зовнішнього повітря (г / м?) з урахуванням кліматичної зони, району й місяця рік.

Q=180 * 308 * 1,00=55440 г / ч

L=55440 +5544 / 7,3-2,0=11506,42 м ? / ч.

З розрахунків видно, що L min <. L Виходячи, з цього робимо висновок про те, що вентиляція з природним спонуканням повітрообміну не в змозі забезпечити потреби тварин у свіжому повітрі, і тому необхідно використовувати систему вентиляції з штучним спонуканням. Подальший розрахунок ведемо по L.

Розрахунок кратності повітрообміну:

Крізь.=L / V,

де Крізь. - Кратність повітрообміну;

L-обсяг вентиляції, м? / Год;

V - внутрішня кубатура приміщення.

Крізь.=11506,42 / 3412,8=3,37? 3 разів на годину.

Розрахунок обсяг вентиляції на 1 тварина:

Vвен.=L / n;

де Vвен. - Обсяг вентиляції на 1 тварина, м? / Год;

L-обсяг вентиляції, м? / Год;

n-кількість тварин, гол.

Vвен.=11506,42 / 180=63,9 м? / Ч

При порівнянні рівня вентиляції на 1 тварина з нормативними величинами, яке становить для ВРХ 20-50 м? / Ч, видно, що вентиляція в приміщенні вище норми.

Розрахунок повітрообміну на 1ц живої маси:

L живий. маси=Vвен. * 100 / m,

де L живий. маси. - Повітрообмін на 1ц живої маси, м? / Год;

Vвен.
- Обсяг вентиляції на 1 тварина, м? / Год;

m-середня жива маса тварини, кг.

L живий. маси.=63,9 * 100/350=18,26 м? / Ч.

Розрахунок площі та кількості витяжного каналу:

S1=L /? * 3600,

де S1-площа витяжного каналу, м?;

L - мінімальний обсяг вентиляції, м? / Год;

? - швидкість повітря у вентиляційному каналі, м / с. Висота витяжних каналів 4 м, розміром 0,9 * 0,9 м.

S1=11506,42 / 0,93 * 3600=3,44 м?

Кількість витяжних каналів буде=3,44 / 0,81=4,25? 4 шт.Розрахунок площі та кількості припливних шахт.

Площа припливних каналів складає 80% від площі витяжних каналів.

S2=S1 * 80% / 100%

де S2 - площа припливного каналу;

S1 - площа витяжного каналу.

S2=3,44 * 80/100=2,75 м?

Кількість припливних каналів буде=2,75 / 0,4 * 0,4=17,19? 17 шт.Розрахунок теплового балансу:

qж=? T * (? * 0.31 +? KF) + Wзд. ,

Де qж - вільне тепло, яке надходить від тварин в приміщення, ккал / ч.

Це число сумарне і визначається так:

qж=(n1 * Q1 + n2 * Q2 + n3 * Q3 ...) * K,

де n1, n2, n3 - число тварин в одній статево-віковою групі з однаковою живою масою і продуктивністю;

Q1, Q2, Q3 - кількість вільного тепла в ккал / ч, що виділяється одним тваринам у статево-віковою групі;

К - поправочний коефіцієнт, що показує зміну кількість виділяється вільного тепла в залежності від температури повітря приміщення;

? t - різниця (° С) між нормативною температурою повітря приміщення і середньомісячною температурою зовнішнього повітря самого холодного місяця кліматичної зони (? t=24,0 ° С);

? - кількість (кг) чистого повітря, що надходить в приміщення через вентиляцію протягом 1 години . Визначається за формулою:

?=L * m,

де L - обсяг вентиляції, м? / Год;

m - маса 1м? повітря в кг за певних температурі і тиску (беремо нормальний тиск 760 мм. рт. ст.);

0,31-кількість ккал тепла, необхідне для нагрівання 1кг повітря на 1 ° С;

К-коефіцієнт загальної теплопередачі через огороджувальні конструкції, ккал / ч. * М? * Град.;

F-площа огороджувальних конструкцій, м?;

?-Показник підсумовування творів K * F;

Wзд . - витрата тепла на випаровування вологи з підлоги і інших огорож.

Визначають за формулою:

Wзд.=Qисп. * 0,595,

де Qисп. - Кількість водяної пари, що випаровуються з підлоги та огорож приміщення, г / год;

0,595 - кількість ккал тепла, расходуемое на випаровування 1г вологи.

Qж=180 * 463 * 1,00=83340 ккал / ч.?=11506,42 * 1,239=14256,45 кгТаблиця площ, коефіцієнта загальної теплопередачі огороджувальних конструкції.

Таблиця 7.

Примітка: подальший розрахунки по стінах буде вестися без урахування площ вікон і воріт. Тоді, Sстен=356,4 - (32,4 +80,46)=243,54 м?F * Kстен=243,54 * 1,06=258,2

F * Kпол=288 * 0,15 + 360 * 1,25=493 , 2

F * Kпокритіе=873,6 * 1,4=1223,04

F * Kокон=32,4 * 2,3=74,52

F * Kворота=80,46 * 2,0=160,92

? F * K=2209,88

Wзд=5544 * 0,595=3298,7 ккал / год

Тоді тепловий баланс буде дорівнює:

83340=24,0 * (14256,45 * 0,31 + 2209,88) + 3298,7,

83340=162403,8

Тепловий дефіцит:

Д=83340-162403 , 8=-79063,8 ккал.


Цей дефіцит компенсуємо одним теплогенераторами марки ТГ - 1А.

Розрахунок нульового теплового балансу:

? Tн.б=(qж - Wзд.) / ? * 0,31 +? KF,

? tн.б=(83340 - 3298,7) / 14256,45 * 0,31 + 2209,88=12 ° С.

При різниці температури 12 ° С з нормативною треба міняти вентиляцію.

Висновок: 12 - 12=0 ° С. До 0 ° С система вентиляції працюватиме безперебійно, а система опалення не працює. Після 0 ° С починає працювати система опалення і поступово скорочується обсяг вентиляції.5.3 Оптимізація природного та штучного освітлення приміщень.

За зоогигиеническим вимогам норма природної освітленості до площі підлоги буде становити 1:20. Тоді при діленні площі стійлового приміщення на нормований світловий коефіцієнт знаходимо необхідну площу вікон.Sокон=648/20=32,4 м?.

Кількість вікон у будинку визначаємо діленням сумарної площі віконних прорізів на площу одного вікна (розмір вікна 1,5? 1,2 м).

Nокон=32,4 / 1,8=18 вікон.

Проектована штучне освітлення розраховують, виходячи з питомої потужності приладів освітлення на 1 м? підлоги приміщення. Помноживши питому потужність на площу підлоги стійлового приміщення, визначають загальну питому потужність приладів освітлення в Вт, а розділивши її на потужність електричної лампи, знаходять їх необхідну кількість.

? освещ.=? Уділ. * Sстоіл. ,

Де? Освещ. - Загальна питома потужність приладів освітлення, Вт;

? Доля - питома потужність, Вт / м? ;

Sстоіл. - Площа підлоги стійлового приміщення, м?.

? освещ.=4,5 * 648=2916 Вт

Nламп=? Освещ. / Мелек. ламп.,

де nламп-кількість електроламп, шт.

? Освещ. - Загальна питома потужність приладів освітлення, Вт;

Мелек. ламп. - потужність однієї електричної лампи, Вт

? Освещ.=2916/60=48,6? 49 ламп5.4.Соответствіем основних параметрів зміст тварин вимогою галузевим норм.До будівлі примикають вигульні двори (беремо з твердим покриттям). Необхідну площу вигулів визначають для кожної статево групі тварин за формулою:

Sвиг.=Nгр * Fвиг. ,

Де Nгр - поголів'я статево-віковою групи, гол.;

Fвиг - норма площі вигулу на 1 голову, м?.

Для нетелей:

Sвиг (нетелі).=14 * 5=70 м?

Для телят у віці від 12 до18 місяців:

Sвиг (12-18).=66 * 5=330 м?

Для телят у віці від 6 до 12 місяців:

Sвиг (6-12).=100 * 5=500 м2

Загальна площа рівна сумі площі вигулів для нетелей, телят віком від 12 до18 місяців і телят віком від 6 до 12 місяців:

Sвиг.=70 +330 +500=900 м2

Визначення розмірів вигулу для будівлі:

Швиг ..=Sвиг. /? Кор.,

Де Швиг. - Ширина вигульній майданчика;

Sвиг. - Площа вигульній майданчика;

? Кор. - Довжина будівлі.

Швиг.=900/48=18,75 м

Тоді розміри вигульній майданчики будуть наступні: довжина-48 м, ширина-18,75 м. Тваринницький об'єкт має одну таку вигульних майданчик, розділену на три частини: для нетелей, для телят віком від 12 до18 місяців і для телят віком від 6 до 12 місяців.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Визначення оптимальних умов утримання тварин. "
 1. Курсовий проект. «Зоогигиеническая, санітарно - екологічна оцінка молочно - товарної ферми на 800 корів радгоспу" Іллінський ", 2009
  Введення 1. Коротка характеристика тваринницького об'єкта. 2. Натурне обстеження тваринницького об'єкта. 2.1 Схема генерального плану підприємства з оцінкою забудови; 2.2 План і розріз тваринницького будівлі з їх формуванням і описом. 3. Обгрунтування параметрів життєзабезпечення об'єкту і ветеринарно - санітарних заходів: 3.1 поголів'я тварин на об'єкті; 3.2 розрахунок
 2. Визначення оптимальних умов утримання тварин
  4.1 Оптимальні параметри мікроклімату тваринницьких приміщень У таблиці наведені нормативні параметри мікроклімату для статевовікових груп тварин, які утримуються на об'єкті. Таблиця 7 {foto8} 4.2 Розрахунок обсягу вентиляції і теплового балансу У корівнику знаходиться 400 корів з них 350 дійних корів з середньою живою масою 500 кг і добовим удоєм 15 л на добу і 50
 3. Курсовий проект. «Ферма на 178 голів молодняку ??великої рогатої худоби», 2009
  Обгрунтування технологічних вихідних даних і основні технологічного ські рішення. Технологічна розробка схеми генерального плану підпри-ємства. Формування об'ємно-планіровачних рішень тваринницьких зда-ний. Норми площ і розміри основних технологічних елементів по-ме-домлення. Обгрунтування параметрів життєзабезпечення об'єкту і його технологічних рі-шень. Визначення кількості
 4. хронічні гепатити
  У всьому світі захворювання печінки займають істотне місце серед причин непрацездатності та смертності населення. З кожним роком спостерігається зростання захворюваності гострими і хронічними гепатитами, які все, частіше трансформуються в цирози печінки. Термін «хронічний гепатит» об'єднує, рбшірний коло захворювання печінки різної етіології, які відрізняються за клінічним перебігом
 5. цироз печінки
  Вперше термін цирози печінки був запропонований Т. Н. Laenec (1819), який застосував його в своїй класичній монографії, що містить опис патологічної картини і деяких клінічних особливостей хвороби. Відповідно до визначення ВООЗ (1978), під цирозом печінки слід розуміти дифузний процес, що характеризується фіброзом і перебудовою нормальної архітектоніки печінки, що приводить до
 6.  ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ, анемії, захворюваннях нирок, цукровому діабеті, вірусному Гіпатії, ТУБЕРКУЛЬОЗ
    Одне з найважчих екстрагенітальних патологій у вагітних є захворювання серцево-судинної системи, і основне місце серед них займають вади серця. Вагітних з вадами серця відносять до групи високого ризику материнської та перинатальної смертності та захворюваності. Це пояснюють тим, що вагітність накладає додаткове навантаження на серцево-судинну систему жінок.
 7.  Біологічно активні білки вірусу грипу. Нейрамінідазу
    Д. Букера і П. ПАЛЕЙЗІ (BUCHER, P. PALESE) I. ВСТУП Існування нейрамінідази вперше припустив в що стала нині вже класичній роботі Hirst (1942). Він виявив, що якщо агглютінірованних у присутності'іруса грипу еритроцити деагглютініровать, то при додаванні до них 'нового вірусу вони знову не здатні до аглютинації. При цьому, однак, елюіровать вірус не
 8.  Біологічно активні білки вірусу грипу. Активність транскриптази в клітинах і вирионах грипу
    Р. В. ОІМПСОН і В. Д. БІН (RW SIMPSON, WJ BEAN, JR.) I. ВСТУП Ця глава «освячена досить новому розділу в біології вірусу грипу, у зв'язку з чим більша частина інформації фрагментарна по-своєму складу сі включає велике число невирішених питань. Основне твердження, на якому грунтується дана глава, полягає в тому, що мікоовіруси є вірусами з негативним геномом
 9.  1.1. Регуляція функції репродуктивної системи
    Існування живої матерії забезпечується її відтворенням. Форми відтворення можуть бути різні і визначаються, мабуть, специфікою існування живого. У ході еволюції відбувся відбір форм живих істот і їх відтворення, оптимально відповідають умовам навколишнього середовища. Найбільшого поширення в живому світі отримали дві стратегії розмноження - екстенсивна і інтенсивна.
 10.  Репродуктивні органи репродуктивної системи
    1.3.1. Анатомо-фізіологічна і гістофізіологіческая характеристика статевих органів жінки в репродуктивному періоді 1.3.1.1. Яєчники Яєчники статевозрілої жінки розташовані в малому тазу (рис. 1.6), кілька асиметрично на задньому листку широкої зв'язки. Положення яєчників в порожнині малого таза в цьому віці відносно непорушне. Зсув їх у черевну порожнину спостерігається
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека