Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Під редакцією В.М. Коваленко. Керівництво по кардіології. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

Визначення

Результати наукових досліджень в галузі профілактики серцево-судинних захворювань (ССЗ) продемонстрували високу ефективність всеосяжних програм боротьби з ними.

Доведено, що:

| у осіб, що відмовилися від куріння, менший ризик розвитку ССЗ, ніж у тих, у кого ця звичка зберігається;

| зниження рівня ХС в крові сприяє зменшенню захворюваності та смертності внаслідок ІХС; є дані про позитивний вплив зниження ХС на загальну смертність хворих;

| чим ефективніше зниження підвищеного АТ, тим менше ризик розвитку ІМ і мозкового інсульту.

Переконливим прикладом цього є проект «Північна Карелія» у Фінляндії: зниження на 82% смертності від ІХС серед чоловічого населення працездатного віку впродовж 30 років значною мірою обумовлено зменшенням рівнів трьох факторів ризику: високого АТ, високого вмісту ХС в крові і куріння. Крім того, смертність від раку легені знизилася на 60%.

Аналогічним чином в Литві за рахунок зниження рівнів АТ, ХС, ІМТ і частоти куріння зменшилася смертність загальна і від ІХС за 10-річний період. Ефективні заходи по боротьбі з факторами ризику можуть сприяти зниженню частоти виникнення ІХС до 86%.

В умовах сучасної соціально-економічної ситуації в країні стає незатребуваним головний напрямок охорони здоров'я - профілактичний, розвиток якого є пріоритетним у більшості цивілізованих країн. Успішному розвитку профілактики перешкоджає нерозуміння політиками, урядом, організаторами охорони здоров'я, громадськими та науковими діячами того, що соціально-економічної вигоди, збільшення кількості років здорового життя і продуктивності працюючого населення можна досягти, вкладаючи ресурси в профілактику захворювань і програми зміцнення здоров'я.

Цьому заважають також і традиційні пріоритети охорони здоров'я - лікувальна допомога, а також невіра в те, що профілактика може бути ефективною. Усе ще піддається сумніву теорія поведінкових факторів ризику в розвитку ССЗ, ігнорується роль таких факторів ризику, як куріння, нездорове харчування, недостатня фізична активність. Однією з причин такого нерозуміння є те, що користь від профілактики хвороб системи кровообігу (БСК) буде очевидна через багато років після прийняття сьогодні політичних рішень.

Нам необхідно не тільки повернутися до проголошеного в минулому профілактичному напрямку охорони здоров'я, але і шукати нові активні форми розвитку профілактики ССЗ та їх ускладнень. Тільки заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я, тобто профілактичні заходи, можуть змінити несприятливу демографічну ситуацію в країні.

Профілактичні втручання традиційно поділяють на первинні та вторинні, але за змістом вони часто збігаються. Проведення первинної профілактики базується на концепції факторів ризику захворювань.

Оцінюючи їх наявність і рівень у пацієнта, можна визначити ступінь ризику розвитку захворювання за спеціальними алгоритмами або таблицями.


Профілактика в наш час трактується тільки як індивідуальний підхід, який проявляється, в кращому випадку, в радах щодо здорового способу життя, а частіше - у призначенні лікарями лікарських засобів. Немедикаментозні методи і популяційна профілактика практично не використовуються.

Досвід показує, що для досягнення ефекту необхідні популяційні підходи, які не тільки змінюють поведінку населення, а й формують здорове соціальне середовище. Зниження частоти виникнення ССЗ можливо шляхом здійснення, з одного боку, стратегій, що заохочують здоровий спосіб життя і створюють сприятливі для здоров'я умови середовища на рівні всього населення, а з іншого - стратегій, спрямованих на зниження ризику за рахунок профілактичних заходів на індивідуальному рівні, для категорій підвищеного ризику.

Слід пам'ятати, що профілактичні втручання повинні бути не епізодичними, а тривалими.

Населення є об'єктом профілактичної роботи і одночасно суб'єктом, який у ній бере участь. Ось чому особливо важливо освіта населення, що сприяє формуванню потреби у здоровому способі життя.

Для поліпшення роботи структур охорони здоров'я в області профілактики та зміцнення здоров'я необхідна також перебудова системи освіти медичних працівників, а саме, навчання їх принципам профілактики, збереження і зміцнення здоров'я.

Один з провідних компонентів профілактичної роботи - дільничний або сімейний лікар.

Первинні структури охорони здоров'я мають унікальні можливості для оцінки ризику та контролю за ним. Працюючий в них персонал повинен активно залучатися до профілактики ССЗ: виявленню індивідуальних факторів ризику, надання рекомендацій щодо їх корекції, а при необхідності - і лікуванню.

Система стратегічних цілей і принципів у галузі БСК серед негативних факторів, пов'язаних зі способом життя, виділяє куріння, нездорове харчування, недостатню фізичну активність і зловживання алкоголем. Їх корекція сприятиме зниженню індивідуального ризику за рахунок впливу на такі біологічні чинники, як надлишкова маса тіла, АГ, порушення жирового і вуглеводного обміну.

Фактори ризику розвитку ССЗ безпосередньо пов'язані з соціальними, економічними та екологічними детермінантами здоров'я. До них відносять освіта, наявність і доступність здорової їжі, психосоціальний стрес, доступність послуг охорони здоров'я та інфраструктур, що підтримують здоровий спосіб життя.

Профілактика не повинна фокусуватися лише на одному факторі ризику. Багатофакторний підхід як до оцінки ризику, так і до його зниження буде більш ефективним, ніж вибіркове увагу до осіб з високими показниками будь-якого з цих факторів ризику.

З точки зору профілактичних заходів, медичні працівники первинних структур охорони здоров'я можуть об'єднувати пацієнтів в групи наступним чином:

| група особливої ??уваги - особи з клінічними проявами ССЗ; вони потребують в індивідуальному спостереженні, регулярних обстеженнях, рекомендаціях щодо оздоровлення способу життя та медикаментозного лікування;

| група підвищеної уваги - особи з кількома факторами ризику без клінічних ознак ССЗ, що мають високий сумарний ризик (понад 10% у найближчі 10 років - SCORE).
Вони потребують рекомендацій по корекції виявлених факторів ризику.

Далеко не завжди можна провести чітку грань між лікуванням і профілактикою. Під лікуванням, насамперед, розуміють заходи, спрямовані на корекцію вже виниклих в організмі змін, а під профілактикою - заходи, спрямовані на попередження їх виникнення.

Працівники первинних структур охорони здоров'я зобов'язані підвищувати рівень знань пацієнтів про здоров'я, факторах ризику, можливості їх корекції шляхом зміни звичок і поведінки. Необхідно давати практичні індивідуальні поради відповідно до рівня ризику у конкретної людини і умовами його життя. Всі рекомендації щодо способу життя і здоров'я повинні мати характер світової, а не наказів.

Масове санітарний просвітництво і стратегія високого ризику - два взаємопідсилюючих і доповнюють один одного основні підходи до здійснення профілактичних заходів.?

Багато чого в профілактичній роботі залежить від відповідного законодавства та адміністративних постанов. Законодавче, адміністративне, правове регулювання можливі не тільки на національному рівні, а й у регіонах. Правове регулювання розвитку профілактичних програм має сприяти збільшенню кількості фінансових джерел і ресурсів для їх виконання.

Профілактичні програми не можна ні починати, ні впроваджувати, ні оцінювати без моніторування показників епідеміологічної ситуації. Такі показники здоров'я населення, як захворюваність, смертність, частота і рівень факторів ризику потребують відстеження та оцінки. Моніторування процесів і показників здоров'я дозволяє, перш за все, інформувати політиків і громадськість про тенденції змін цих показників та економічної ефективності додаються зусиль. Тенденції показників здоров'я населення практично точно відображають рівень економічного розвитку та добробуту країни. Здоров'я населення, з одного боку, чутливо до впливу профілактичних заходів, а з іншого - інертно за своєю природою. Розрив між початком проведення превентивних заходів та їх результатом може бути значним, досягаючи десятка років. Не слід очікувати швидкого перелому в ході розвитку несприятливих тенденцій.

Рекомендації з профілактики порівняно прості, але добитися їх реалізації досить важко.

Кінцева мета профілактики полягає в усуненні або хоча б зменшення впливу на окремих людей і суспільство в цілому відомих причин, яких можна уникнути, а значить, попередженні виникнення захворювання (первинна профілактика). Ще одна мета полягає в сприятливому зміні перебігу захворювання завдяки його виявлення та лікування на ранніх, доклінічних стадіях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення "
 1. Визначення кислотності
  Метод визначення вільної оцтової кислоти маринадів заснована виділення (отгонке) оцтової кислоти з водної витяжки риби або з розбавленої заливки і кількісному визначенні її титруванням. Отгонка проводиться за допомогою гліцеринової (масляної) лазні при температурі лазні 145 ... 160єС. Зібраний дистилят титрують розчином гідроокису у присутності декількох крапель
 2. Контрольні питання
  Яка кількість риб береться при складанні середньої проби? 2. Температура, при якій проводять висушування середніх проб риб. 3. При якій масі риб проводять визначення хімічного складу в сирому матеріалі? 4. Яка маса сирої проби береться при визначенні протеїну? 5. Маса наважки сирої проби, необхідна для визначення
 3. Тема: Гуморальний імунітет
  Виявлення антитіл. Методи визначення імунних комплексів. Методи кількісного визначення
 4. Визначення кількісних і якісних характеристик джерел забруднення атмосфери
  1.4.1. Визначення разового значення потужності викиду (г / с) 1. При визначенні параметрів джерел забруднення атмосфери (ІЗА) слід враховувати тривалість викиду забруднюючих речовин. У розрахунках приземних концентрації забруднюючих речовин із застосуванням нормативної методики розрахунку ОНД-86 [6] повинні використовуватися потужності викидів ЗР в атмосферу. М (г / с), віднесені до 20-ти хвилинному
 5. Презентація. Реабілітація пацієнтів з остеохондрозом, 2012
  Визначення. Етіологія. Періоди. Механізми пошкодження. Особливості скарг залежно від механізму ураження. Реабілітація: визначення, основні принципи, завдання, види (включаючи приблизний комплекс вправ). Профілактика (практичні
 6. Лекція. Трансфузіологія, 2010
  Ставропольська Державна медична академія. Лекції. Трансфузіологія. 2000р. Історія. Компоненти та препарати крові. Кровозамінники. Визначення групи крові. Резус. Методи визначення Rh-фактора. Проби на Rh-сумісність. ВІЛ, HBs, гепатит В, С, Lues. Профілактика. Посттрансфузійні ускладнення.
 7. Обстеження під час вагітності.
  Спостереження протягом вагітності починається відразу ж після настання вагітності і включає в себе такі методи дослідження: - ультразвукове сканування; - періодичне визначення в крові ХГ; - визначення ДГЕА / ДГЕА-сульфат; - при необхідності консультування з психологом і
 8. Визначення тканинного Ро У плоду
  Напруга кисню (Ро) в тканинах плоду можна визначити полярографическим методом в процесі пологів в відсутність плодового міхура. Це дозволяє здійснити ранню діагностику внутрішньоутробної гіпоксії (гострої і хронічної) плода. Можна застосовувати внутрішньо-і черезшкірний полярографічні методи визначення PQ в тканинах. Для внутрішньошкірного визначення PQ використовують відкриті мікроелектроди, які
 9. Додаток 2
  Приклад визначення добових енерговитрат швидким методом Завдання: Визначити добові енерговитрати викладача СТФКемТІПП, жінка 35 років, маса тіла 56 кг. Для орієнтовного визначення добових енерговитрат дорослого працездатного населення існує швидкий метод, що враховує коефіцієнт фізичної активності (КФА) і величину основного обміну (BOO). Коефіцієнт фізичної
 10. Тема: Роль мікроорганізмів в інфекційному процесі
  Форми взаємодії мікро-і макроорганізму: мутуалізмом, комменсализм, паразитизм. Інфекція як різновид паразитизму. Еволюція мікробного паразитизму. Поняття про сапронози. Патогенність мікроорганізмів, визначення. Облігатно-патогенні, умовно-патогенні, непатогенні мікроорганізми. Вірулентність, визначення, одиниці виміру (Dlm, LD50 і
 11. Поняття та визначення
  Основні поняття і визначення в цьому документі відповідають ГОСТ 17.2.1.03-84 "Охорона природи. Атмосфера. Терміни та визначення контролю забруднення" і ГОСТ 17.2.1.04-77 "Охорона природи. Атмосфера. Метеорологічні аспекти забруднення і викиди. Основні терміни та визначення". Вміщені в цьому документі інші поняття означають: питомий викид забруднюючої речовини
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека