Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІнтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога
Наступна »
Шпаргалка. Тести: сестринська справа в анестезіології та реаніматології, 2010 - перейти до змісту підручника

Опорні тестові завдання

Виберіть один або кілька правильних відповідей1. До амбулаторно-поліклінічним закладам відносяться:

а) фельдшерсько-акушерський пункт

б) поліклініка

в) станція швидкої медичної допомоги

г) госпіталь2. Показники, що характеризують здоров'я населення:

а) демографічні

б) захворюваності

в) фізичного розвитку

г) якості та рівня життя3. Обов'язкове медичне страхування працюючого населення здійснюється за рахунок:

а) відрахувань з місцевого бюджету

б) страхових внесків підприємств та установ

в ) особистих коштів громадян

г) всі відповіді вірні4. Види медичного страхування:

а) обов'язкове

б) добровільне

в) індивідуальне

г ) колективне5. Документ, що дозволяє медичному закладу зазначений у ньому вид діяльності:

а) ліцензія

б) наказ

в) сертифікат

г) диплом6. Звітним документом лікувально-профілактичного закладу пе-ред страхової медичної організацією є:

а) карта вибулого із стаціонару

б) реєстр медичних послуг

в) історія хвороби

г) всі відповіді вірні7. Трудовий договір укладається:

а) на невизначений термін

б) на визначений строк не більше 5 років

в) на час виконання певної роботи

г) не менше ніж на 1 рік8. Якщо в трудовому договорі не обговорений термін його дії, то вважає-ся, що:

а) договір укладено на невизначений термін

б) договір не укладено

в) роботодавець може розірвати його в будь-який час

г) працівник може розірвати його в будь-який час9. Термін звернення до комісії з трудових спорів:

а) 3 дня

б) 1 місяць

в) 3 місяці

г) 10 днів10. Компоненти сестринського процесу:

а) оцінка

б) інтерпретація сестринських проблем

в) планування

г) координація зусиль11. Мета сестринського процесу:

а) діагностика і лікування захворювань

б) забезпечення максимально можливої ??якості життя пациен-та

в) рішення питань про черговість заходів щодо догляду

г) активна співпраця з пацієнтом12. Сестринський діагноз - це:

а) визначення існуючих і потенційних проблем пациен-та

б) відображення сутності патологічних процесів в організ-ме

в) клінічне судження медсестри

г) виділення пріоритетних проблем пацієнта13. Другий етап сестринського процесу включає:

а) планування догляду

б) постановку сестринського діагнозу

в) взаємозалежні сестринські втручання

г) оцінку стану пацієнта14. Третій етап сестринського процесу включає:

а) постановку сестринського діагнозу

б) оцінку стану пацієнта

в) планування догляду

г) збір даних про пацієнта15. Незалежні сестринські втручання включають:

а) годування пацієнта

б) запис ЕКГ

в) в / м ін'єкції

г) постановку крапельниці16. Зовсім сестринські втручання включають:

а) підготовку пацієнта до дослідження

б) в / м, в / в, п / к ін'єкції

в) заходи щодо особистої гігієни важкохворих

г) годування хворих17. Медична психологія вивчає:

а) місце і роль психічних процесів у виникненні та перебігу хвороб

б) ролі медичних працівників в лікуванні хворих

в) психологію спілкування медичних працівників та паціентів

г) всі відповіді вірні18. Емпатія - це:

а) повна схожість переконань, думок, емоційного стану партнерів

б) вміння маніпулювати людьми в своїх цілях

в) здатність вселяти навколишнім свої думки

г) вміння розпізнавати емоції оточуючих, відгукуватися на них19. Спосіб попередження конфліктів у професійній діяль-ності медсестри:

а) консенсус

б) обговорення в колективі

в) полеміка

г) всі відповіді вірні20. До ятрогенних належать захворювання:

а) обумовлені шкідливими чинниками виробництва

б) зумовлені необережними діями або висловлюваннями медичних працівників

в) з несприятливим прогнозом

г) спадкового генезу21. У системний блок комп'ютера входять:

а) центральний процесор

б) постійно-запам'ятовуючий пристрій

в) дисплей

г) оперативно-запам'ятовуючий пристрій22. Клавіша «Enter» позначає:

а) закінчення введення команди або вибір з меню

б) скасування будь-якої команди або вихід з програми

в) перемикання алфавіту клавіатури (російська / латинський)

г) видалення символу ліворуч від курсору23. У комп'ютерах для тривалого зберігання інформації використовують-ся:

а) дискети

б) жорсткі диски

в) дисководи

г) оперативно-запам'ятовуючий пристрій24. Функції операційної системи:

а) робить діалог з користувачем

б) здійснює управління комп'ютером

в) забезпечує зручний спосіб використання пристроїв компьюте -ра

г) складає програму25. Пойменований набір інформації на диску або іншому машин-ном носії називають:

а) оперативною пам'яттю

б) файлом

в) програмою

г) директорією26. При ВІЛ-інфекції в першу чергу уражаються:

а) макрофаги

б) Т-лімфоцити

в) еритроцити

г) тромбоцити27. Стійкість ВІЛ до факторів зовнішнього середовища:

а) малоустойчив, при температурі 56? С інактивується за 30 хвилин, при температурі 100? С - за кілька секунд (до 1 міну-ти)

б) стійкий у зовнішньому середовищі, гине тільки при автоклавірова-ванні

в) малоустойчив до дезінфекційних засобів

г) стійкий до високих температур28. При попаданні ВІЛ-інфікованого біологічного матеріалу на шкіру необхідно:

а) обмити шкіру водою і знезаразити 70% спиртом

б) обробити 70% спиртом, обмити водою з милом і повторно проте-реть 70% спиртом

в) протерти 3% розчином перекису водню

г) протерти 3% розчином хлораміну29. Шляхи передачі вірусу гепатиту В:

а) статевої

б) парентеральний

в) фекально-оральний

г) аспіраційний30. Фактори передачі вірусу гепатиту А:

а) харчові продукти, забруднені виділеннями хворого

б) руки медперсоналу, забруднені виділеннями хворого

в ) шприци, медичний інструментарій

г) всі перераховані31. Один цілодобовий пост медичної сестри в ОАРІТ розраховується на:

а) 6 осіб

б) 3 людини

в) 4 людини

г) 5 осіб32. На один цілодобовий пост медичної сестри в ОАРІТ (при тривалості відпустки 56 днів) доводиться:

а) 6,0 ставок

б) 5,75 ставок

в) 5,25 ставок

г) 4,5 ставки33. Тривалість робочого дня сестри-анестезистки складаючи-ет:

а) 7 год 42 хв

б) 6 год 30 хв

в ) 7 год 12 хв

г) 8:0034. На одну реанімаційну койку передбачена пло-лених:

а) 8 м2

б) 10 м2

в) 13 м2

г) 20 м235. Найбільше крові знаходиться в наступному відділі серцево-судинної системи:

а) капілярах

б) артеріях великого кола кровообігу

в) венах великого кола кровообігу

г) судинах легенів і серця36. Нормальна величина центрального венозного тиску стано-вить:

а) 20-30 мм вод. ст.

Б) 10% від системного АТ

в) 60-120 мм вод. ст.

Г) 20% від АТ37. Діурез у дорослого вагою 70 кг в нормі дорівнює:

а) 70 мл / год

б) 140 мл / год

в ) 350 мл / год

г) 700 мл / год38. Найбільшою гепатотоксичностью володіє:

а) ефір

б) фторотан

в) закис азоту

г) ізофлюран39. Гранично допустима концентрація закису азоту в суміші з киць-лород:

а) 20%

б) 40%

в) 60 %

г) 80%40. Азеотропна суміш є поєднанням речовин:

а) закис азоту, циклопропан і кисень

б) дроперидол і фентаніл

в) фторотан і пентран (1:2)

г) фторотан і ефір (2:1)41. Більш сильним гіпнотичним ефектом володіє:

а) тіопентал натрію

б) гексенал

в) бріетала

г) седуксен42. Абстиненцію у наркоманів викликає:

а) омнопон

б) фортран

в) промедол

г) фентаніл43. Почастішання дихання позначають терміном:

а) брадіпное

б) апное

в) диспное

г) тахіпное44. Фторотан надає наступну вплив на дихальний центр:

а) не пригнічує

б) стимулює

в) викликає депресію

г) не робить ніякого впливу45. Фторотан протипоказаний хворим:

а) з феохромоцитомою

б) з бронхіальною астмою

в) з гіпертонічною хворобою

г) з цукровим діабетом46. Анальгетический компонент фторотанового анестезії:

а) виражений

б) сильніше, ніж у ефіру

в) слабкий

г) зберігається 10 хвилин47. Закис азоту впливає на внутрішньочерепний тиск наступним про-разом:

а) підвищує

а) знижує

б) не змінює

в) значно знижує48. Після припинення подачі закису азоту необхідна 100% окси-генаціі, т.к. реальна загроза:

а) гіпоксії

б) бронхоспазму

в) ларингоспазму

г) пробудження49. До групи наркотичних анальгетиків відноситься препа-рат:

а) аспірин

б) аміназин

в) пипольфен

г) промедол50. Найвищу займистість і вибухонебезпечність має ве-суспільством:

а) ефір

б) фторотан

в) закис азоту

г) тіопентал натрію51. У зрідженому вигляді транспортується газ:

а) кисень

б) ксенон

в) закис азоту

г) фторотан52. Хворий вдихає газонаркотической суміш з апарату, а види-ганить в апарат і частково в атмосферу. Здійснюється контур дихання:

а) відкритий

б) напіввідкритий

в) закритий

г ) напівзакритий53. Вентілометр призначений для виміру:

а) газотока

б) швидкості вдування газу

в) дихального обсягу

г) хвилинного об'єму вентиляції54. Запобіжний клапан більшості вітчизняних наркоз-них апаратів спрацьовує при тиску:

а) 600 vv Hq

б) 450 vv Hq

в ) 300 vv Hq

г) 500 vv Hq55. Один кг рідкого закису азоту перетворюється в:

а) 1000 л газу

б) 750 л газу

в) 500 л газу

г) 900 л газу56. Газонаркотической суміш двічі протягом дихального циклу проходить через абсорбер при контурі дихання:

  а) відкритому

  б) напіввідкритому

  в) циркуляційному

  г) маятниковому  57. Якщо в балоні зі зрідженій закисом азоту кількість її зменшується в 2 рази, то тиск знизиться:

  а) рівно в 2 рази

  б) більш ніж в 2 рази

  в) менше ніж у 2 рази

  г) не зміниться зовсім  58. Проведення ендотрахеальної наркозу небезпечно без застосування в премедикації наступного речовини:

  а) промедолу

  б) пипольфена

  в) атропіну

  г) фенобарбіталу  59. Хворий з дуже лабільною психікою перед операцією знаходиться в стані різкого емоційного напруження з переважанням-ем почуття страху. Як засіб премедикації перева-ня віддається:

  а) промедолу

  б) дроперидол

  в) морфіну

  г) Еленіум  60. Планується проведення простого масочного наркозу ефіром. У премедикації вкрай необхідним є препарат:

  а) морфін

  б) атропін

  в) пипольфен

  г) люмінал  61. При проведенні планової операції під ендотрахеальний нарко-зом призначення премедикації:

  а) обов'язково

  б) необов'язково

  в) бажано

  г) здійснюється за 2 год до операції  62. При проведенні планової операції під спинномозковою анесте-зией заводити зонд в шлунок:

  а) обов'язково

  б) бажано

  в) необов'язково

  г) слід за 30 хв до операції

  63. При проведенні операції за терміновими показниками під наркозом за умови, що хворий приймав їжу за 1 годину до надходжень-ня:

  а) операцію можна починати після закладу зонда

  б) операцію не можна починати, слід чекати 6 годин, потім ввести зонд в шлунок

  в) можна обмежитися призначенням альмагеля, фосфалюге-ля

  г) треба промити шлунок  64. Ефір викликає аналгезії в мінімальної концентра-ції:

  а) 4 об%

  б) 6 об%

  в) 8 об%

  г) 3 об%  65. Максимальний відсоток кисню по напівзакритому контуру, який можна подавати в газонаркотической суміші при кисло-родно-ефірної анестезії:

  а) 90-95%

  б) 80-85%

  в) 70-75%

  г) 60%  66. Подачу ефіру припиняють, якщо до кінця операції оста-лось:

  а) 30-35 хв

  б) 20-25 хв

  в) 10-15 хв

  г) 5 хв  67. У хворого при операції під масочний наркозом різко роз-рілісь зіниці при збереженні їхньої реакції на світло і підвищеному сльозотечі. Ймовірна причина розширення зіниць:

  а) передозування наркотичної речовини

  б) занадто поверхневий наркоз

  в) фібриляція міокарда

  г) рефлекторна зупинка серця  68. Критерієм достатньої глибини вступного наркозу являють-ся:

  а) втрата свідомості з розвитком сну

  б) зупинка дихання

  в) широкі зіниці

  г) зниження артеріального тиску  69. При наркозі ефіром по відкритому контуру хворому можна по-дати кисень в концентрації:

  а) 40%

  б) 30%

  в) 20%

  г) 15%  70. Прекурарізаціі показана для:

  а) зменшення викиду гістаміну

  б) профілактики післяопераційних м'язових болів

  в) полегшення інтубації

  г) розслаблення м'язів  71. У процесі введення в наркоз (загальне знеболювання з ШВЛ) на певному етапі у хворого почалися фібрілляторние подер-гиванія спочатку мімічної мускулатури обличчя, потім м'язів ту-ловища, верхніх і нижніх кінцівок. Це реакція на препа-рат:

  а) тіопентал натрію

  б) дроперидол

  в) дітілін

  г) тубокурарин  72. При введенні деполяризуючих релаксантів виникає м'язова фібриляція, яка обумовлює в подальшому м'язові болі. Для попередження таких болів рекомендується заздалегідь вводити хворому:

  а) атропін

  б) прозерин

  в) димедрол

  г) тубарін в неболяче дозі  73. Міорелаксант, введення якого дає поступове розслаблення м'язів без попередньої м'язової фібриляції:

  а) міорелаксін

  б) тубарін

  в) дітілін

  г) лістенон  74. Знижувати кожну чергову дозу на 1/3 у порівнянні з предше-ствующей слід при введенні релаксанта:

  а) дитиліном

  б) лістенон

  в) міорелаксін

  г) тубаріном  75. Прозерин є антидотом наступного релаксанта:

  а) дитилина

  б) тубаріна

  в) лістенон

  г) міорелаксін  76. Вкажіть дозу дитилина, необхідну для інтубації трахеї у дорослого хворого:

  а) 3,0 мг / кг

  б) 2,0 мг / кг

  в) 1,5 мг / кг

  г) 1,0 мг / кг  77. Після наркозу у хворого слідом за введенням неоміцину розви-лась дихальна недостатність через м'язової релаксації. У даній ситуації використовується наступний препарат:

  а) прозерин

  б) димедрол

  в) атропін

  г) хлористий кальцій  78. Дитилін не можна вводити хворим з:

  а) діабетом

  б) бронхітом

  в) глаукомою

  г) виразковою хворобою шлунка  79. У процесі розчинення препарату для ввідного наркозу Відчуваючи-ється слабкий запах сірки. Вкажіть препарат:

  а) гексенал

  б) тіопентал натрію

  в) сомбревін

  г) бріетала  80.
 У процесі короткочасного внутрішньовенного наркозу у хворого відзначена наступна клініка: рухове збудження, підвищена шеніе АД, м'язова ригідність. Після анестезії хворий віз-бужден, був епізод галюцинацій. Глибина наркозу була достатньою. Вкажіть препарат, використаний для анесте-зії:

  а) гексенал

  б) сомбревін

  в) кетамін

  г) діпріван

  81. Підвищення АТ при вступному наркозі відбувається при введе-нии:

  а) сомбревина

  б) дипривана

  в) кетаміну

  г) гексенала  82. Депресія дихання найбільш виражена при застосуванні:

  а) віадріл

  б) пропофолу

  в) кетаміну

  г) тіопенталу натрію  83. Максимально допустима загальна доза тіопенталу натрію в нарко-зе:

  а) 100 мг

  б) 500 мг

  в) 1000 мг

  г) 2500 мг  84. В одному шприці неприпустимо поєднання:

  а) тіопенталу натрію і аскорбінової кислоти

  б) сомбревина і хлористого кальцію

  в) коргликона і фізрозчину

  г) дроперидола і фентанілу  85. Вкажіть абсолютні протипоказання для використання сомбревина:

  а) полівалентна алергія

  б) анемія

  в) бессоніца в анамнезі

  г) цукровий діабет  86. Сомбревін переважно вводити у вени наступного діа-метра:

  а) малого

  б) середнього

  в) крупного

  г) будь-якого  87. При розчиненні гексенала фізіологічним розчином NaCl колір розчиненого препарату прийняв рожевий відтінок. Це об'єк-ясняется:

  а) непридатністю препарату

  б) кольором, характерним для розчину гексанал

  в) присутністю стабілізатора

  г) в препарат додано барвник для маркування  88. Індукційна доз тіопенталу натрію становить:

  а) 10,0-15,0 мг / кг

  б) 5,0-10,0 мг / кг

  в) 2,0-5,0 мг / кг

  г) 4,0-6,0 мг / кг  89. Каліпсол абсолютно протипоказаний хворим з:

  а) крововтратою

  б) на шизофренію

  в) ІХС

  г) ОПН  90. Каліпсол викликає:

  а) м'язову ригідність

  б) зниження глоткових рефлексів

  в) м'язову релаксацію

  г) зниження АТ  91. Індукційна доза сомбревина становить:

  а) 15,00-20,00 мг / кг

  б) 5-10 мг / кг

  в) 2,5-5,0 мг / кг

  г) 4,0-6,0 мг / кг  92. Болі по ходу вен, розвиток тромбофлебіту відзначаються при внут-рішньому введенні:

  а) тіопенталу натрію

  б) кетаміну

  в) Оксибутирату натрію

  г) немає вірної відповіді  93. Гіперпное з подальшим гіпопное викликає:

  а) кетамін

  б) оксибутират натрію

  в) сомбревін

  г) тіопентал натрію  94. Підвищення АТ при внутрішньовенному наркозі викликає:

  а) сомбревін

  б) тіопентал натрію

  в) кетамін

  г) препарати НЛА  95. Загроза так званої «тихої» аспірації шлункового місти-мого в трахеобронхиальное дерево з розвитком аспіраційного синдрому створюється при використанні:

  а) каліпсола

  б) тіопенталу натрію

  в) сомбревина

  г) будь-якого з перерахованих препаратів  96. Індукційна в / в доза каліпсола становить:

  а) 4,0-5,0 мг / кг

  б) 1,5-2,5 мг / кг

  в) 0,5-1,0 мг / кг

  г) 7,0-10,0 мг / кг  97. Індукційна в / в доза дипривана становить:

  а) 3,0-3,5 мг / кг

  б) 2,0-2,5 мг / кг

  в) 1,0-1,5 мг / кг

  г) 3,0-5,0 мг / кг  98. Абсолютним протипоказанням для застосування тіопенталу натрію є:

  а) анемія

  б) гіповолемія

  в) порфірія

  г) гіпотиреоз  99. Яскраво-червоний колір шкірних покривів, підвищений тонус ську-льотних м'язів, помірне розширення зіниць при збереженні їхньої реакції на світло і рухливих очних яблуках, міцне стиснення століття, неповне включення кон'юнктивальних рефлексів - така симптоматика характерна для стадії наркозу по Гведе-лу:

  а) 1-й

  б) 2-й

  в) 3-й

  г) 4-й  100. Щоб швидше пройти стадію порушення при ефірному мононаркозу, необхідно з її початком:

  а) плавно збільшити подачу ефіру

  б) повністю включити випарник

  в) фіксувати хворого

  г) додати седативний препарат  101. Хірургічна стадія при наркозі ефіром настає че-рез:

  а) 5-10 хвилин

  б) 10-15 хвилин

  в) 20-25 хвилин

  г) 30 хвилин  102. Фторотан надає наступну вплив на прохідність дихальних шляхів:

  а) збільшує відділення слизу в бронхах

  б) розслаблює бронхи

  в) викликає бронхоспазм

  г) не змінює  103. Виразне вплив на гемодинаміку надає препарат, який використовується для нейролептаналгезии:

  а) дроперидол

  б) фентаніл

  в) закис азоту

  г) седуксен  104. З чотирьох ганглиоблокаторов, використовуваних для керованої гіпотонії, керованість найбільшою мірою властива:

  а) Імехін

  б) гексаметоній

  в) пентаміна

  г) Гігроній  105. Максимальне АТ у гіпертоніка в процесі проведення керованої гіпотонії при постійному АД 220/120 мм рт. ст. можна знижувати до:

  а) 60 мм рт. ст.

  б) 100 мм рт. ст.

  в) 130 мм рт. ст.

  г) 180 мм рт. ст.  106. Найбільш сильним гіпнотичним ефектом володіє:

  а) тіопентал натрію

  б) гексенал

  в) бріетала

  г) седуксен  107. Метод знеболювання можна назвати атаралгезії при комбінації препаратів:

  а) седуксен і фентаніл

  б) дроперидол і фентаніл

  в) атропін і промедол

  г) оксибутират натрію і промедол  108. У найближчому постнаркозном періоді у хворого розвинувся синдром Мендельсона. Сутність цього ускладнення:

  а) рефлекторна зупинка серця

  б) гострий пневмоніт

  в) бронхоспазм

  г) гиперкапния  109. Фторотан може призвести до загрозливим життя порушень ритму, тому що підвищує чутливість серця до наступних пре-Параті:

  а) лідокаїну

  б) мезатоном

  в) адреналіну

  г) атропіну  110. У процесі інтубації, внаслідок подразнення рефлексогенних зон гортані і трахеї, настала рефлекторна зупинка серця. У першу чергу в процесі реанімації необхідно ввести наступний препарат:

  а) еуфілін

  б) промедол

  в) атропін

  г) пипольфен  111. У хворого, що страждає стенозом воротаря, у відповідь на введення оксибутират натрію розвинулися судоми. Для купірування судом вводиться:

  а) розчин хлористого калію

  б) розчин хлористого натрію

  в) розчин хлористого кальцію

  г) полиглюкин  112. У процесі наркозу з ШВЛ, здійснюваної вручну, з'явилося наростаюче утруднення при проходженні газонаркотической суміші, переважно на видиху. На відстані чутні бронхіальні шуми. Стали наростати гіпоксія та гіперкапнія. У комплексі з іншими реанімаційними заходами вводиться наступний пре-парат:

  а) тубарін

  б) прозерин

  в) морфін

  г) еуфілін  113. Сестра-анестезист з метою усунення залишкової курарізаціі ввела хворому в / в 4 мл 0,5% розчину прозерину. Після цього у хворого розвинулася різка брадикардія, що граничить із зупинкою серця, з'явилося рясне слинотеча. Для зняття описаної симптоматики хворому необхідно ввести:

  а) димедрол

  б) атропін

  в) норадреналін

  г) ефедрин  114. Основні причини обтурації дихальних шляхів:

  а) западання язика

  б) блювання

  в) аспірація сторонніх тіл

  г) все перераховане  115. Препаратом вибору при анафілактичний шок являють-ся:

  а) адреналін

  б) антигістамінні препарати

  в) антибіотики

  г) гормони  116. Причини продовженого апное:

  а) пригнічення дихального центру

  б) передозування релаксантів

  в) захворювання з ураженням нервово-м'язової провідності сти

  г) ателектаз легені, інфаркт легені, набряк легкого  117. Хворому введений 2,5% розчин тримекаина в простір між твердою мозковою оболонкою спинного мозку і внутрішньою поверхнею спинно-мозкового каналу. Виконана анесте зія:

  а) спінальна

  б) паравертебральная

  в) перидуральная

  г) провідникова  118. Більше передумов для порушень з боку серцево-судинної системи при проведенні анестезії:

  а) сакральної

  б) провідникової

  в) спінальної

  г) епідуральної  119. Аналгетичний ефект раніше настає при анесте-зії:

  а) спінальної

  б) епідуральної

  в) сакральної

  г) провідникової  120. Рівень виконання епідуральної анестезії:

  а) грудної

  б) шийний

  в) грудний і поперековий

  г) поперековий  121. Основна відмінність епідуральної анестезії:

  а) випадання всіх видів чутливості

  б) випадання больової чутливості

  в) випадання рухової функції

  г) швидка м'язова релаксація  122. Тривалість дії епідуральної анестезії залежить від:

  а) рівня виконання

  б) виду анестетика

  в) фази анестетика

  г) віку хворого  123. З метою профілактики повітряної емболії при катетеризації підключичної вени:

  а) піднімають ніжний кінець

  б) голову хворого повертають в протилежну сторо-ну

  в) під лопатки підкладають валик заввишки 10 см

  г) максимально розгинають руку на стороні пункції  124. При взятті матеріалу для аналізів з підключичної катетера кров не надходить. Медична сестра повинна:

  а) звільнити катетер від фіксації і змінити його положен-ня

  б) провести бужирование катетера провідником

  в) забрати кров для аналізів з периферичної вени

  г) повідомити чергового лікаря  125. Жирова емульсія для парентерального харчування - інтраліпід представляє собою:

  а) мелкодисперсную емульсію яловичого жиру

  б) мелкодисперсную емульсію соєвого масла

  в) мелкодисперсную емульсію свинячого жиру

  г) мелкодисперсную емульсію соняшникової олії  126. Максимальним ушкоджує, на стінку вени обла-дає препарат:

  а) тіопентал натрію

  б) промедол

  в) фізіологічний розчин NaCl

  г) 10% розчин хлористого калію  127. Постуральний дренаж припускає:

  а) дренування плевральної порожнини підводним дрена-жом

  б) дренування плевральної порожнини трубкою з клапаном

  в) дренування плевральної порожнини з активною аспірацією-їй

  г) особливі положення хворого, що забезпечують відтік мокротиння з трахеобронхіального дерева  128. Вкажіть концентрацію ізотонічного розчину глюко-зи:

  а) 0,85%

  б) 3%

  в) 10%

  г) 5%  129. При переливанні плазми реципієнту необхідно:

  а) проведення проби на сумісність за системою АВ0

  б) проведення біологічної проби

  в) переливання плазми відповідно до резус-приналежністю

  г) не приймати їжу 2:00  130. Показання до переливання крові та кровозамінників:

  а) анафілактичний шок

  б) опіковий шок і травматичний шок, гостра кровопоте-ря

  в) кардіогенний шок

  г) залізодефіцитна анемія  131. Назвіть первинні клінічні ознаки ускладнення при переливанні хворому несумісної крові:

  а) зупинка дихання і серцевої діяльності

  б) блювота і кровохаркання, втрата свідомості

  в) виражене занепокоєння, озноб, болі в голові, попереку, одиш-ка, гіперемія обличчя, тахікардія, різке падіння артеріального тиску

  г) підвищення артеріального тиску і температури  132. Вкажіть лікарські та трансфузійні засоби, необхід-мі для надання першої допомоги при гемолітичному шо-ке:

  а) переливання консервованої донорської крові зі зіпсовані до 3 діб

  б) введення гормонів, протишокових засобів, кровозамінників та спазмолітиків

  в) введення антигістамінних засобів

  г) переливання плазми, плазмозамінників  133. Консервовану кров, еритроцитарної масу, нативну плазму, альбумін зберігають:

  а) при кімнатній температурі

  б) при температурі від 5-8? З

  в) при температурі від 1-2? З

  г) при температурі 0? З  134. Біологічна проба при переливанні крові та її компонентів проводиться:

  а) крапельно по 15-20 мл 3 рази

  б) струменево по 10-15 мл 3 рази

  в) крапельно по 10-15 мл 2 рази

  г) струменево по 15-20 мл 2 рази  135. Втрата свідомості при раптовому припиненні кровообігу в головному мозку настає через:

  а) 7-10 сек

  б) 15-30 сек

  в) 30-45 сек

  г) 1 хв  136. Найбільш раціональним шляхом введення в кровотік медика-ментозних коштів при проведенні СЛР є:

  а) периферична вена

  б) магістральна вена

  в) артерія

  г) трахея  137. Вкажіть послідовність симптомів при гострій зупинці кровообігу:

  а) втрата свідомості, поява судом, розширення зіниць

  б) розширення зіниць, втрата свідомості, поява судом

  в) поява судом, розширення зіниць, втрата свідомості

  г) розширення зіниць, зупинка дихання  138. При введенні крові та кровозамінників інфузійну систему слід міняти:

  а) після кожної трансфузии

  б) кожні 6 годин

  в) кожні 12:00

  г) кожні 24 години  139. При катетеризації стегнової вени:

  а) термін інфузії не повинен перевищувати 3 діб

  б) пацієнт повинен дотримуватися постільного режиму

  в) пацієнту забороняється повертатися на бік з боку катете-різаціі

  г) забороняється введення жирової емульсії в стегнову ве-ну  140. У хворого, що знаходиться в постреанимационном періоді, від-меча повна відсутність свідомості, він не реагує ні на ка-кі, в тому числі больові, подразники. Це стан називаючи-ється:

  а) комою

  б) сопором

  в) делірієм

  г) оглушением  141. Поява рожевого пінливою рідини в просвіті інтубації-ційної трубки під час ШВЛ пов'язано з:

  а) накопиченням мокротиння

  б) розвитком набряку легенів

  в) виникненням ателектазу

  г) зміщенням інтубаційної трубки  142. При всіх методах інгаляції кисню потрібно:

  а) піднесене положення хворого

  б) зволоження дихальної суміші

  в) зігрівання дихальної суміші

  г) призначення хворому бронхоспазмолітіков  143. Вкажіть концентрацію кисню у вдихається суміші, яка є безпечною протягом багатьох діб:

  а) 100%

  б) 75%

  в) до 50%

  г) до 30%  144. Під час проведення ШВЛ у хворого у відділенні реанімації сталося відключення електроживлення. Чергова медсестра повинна:

  а) викликати лікаря

  б) продовжити ШВЛ будь-яким іншим способом

  в) викликати чергового електрика

  г) самостійно усунути несправність  145. Дихання з позитивним тиском в кінці видиху вико-зуется для:

  а) відновлення свідомості хворого

  б) поліпшення функції шлунково-кишкового тракту

  в) профілактики і лікування ARDS

  г) зволоження дихальної суміші  146. При виявленні кровотечі з Трахеостома чергова мед-сестра повинна:

  а) провести гемостатичну терапію

  б) терміново викликати лікаря

  в) провести санацію ТБД

  г) виміряти показники гемодинаміки  147. Хворий, що знаходиться на ШВЛ, интубирован пластмасовою термопластичній трубкою. Граничний термін допустимості перебування трубки в трахеї без реінтубаціі:

  а) 6:00

  б) 12:00

  в) 3 дні

  г) 7-10 днів  148. ЦВД вимірюють на рівні:

  а) точки перетину великий грудної м'язи і IV ребра

  б) среднеключичной лінії в IV міжребер'ї

  в) Переднеподмишечная лінії

  г) среднеподмишечной лінії  149. Протишоковим можна назвати який вводиться внутрішньовенно ане-стетік:

  а) сомбревін

  б) діпріван

  в) каліпсол

  г) гексенал  150. Основні клінічні прояви травматичного шо-ка:

  а) гіпотонія, тахікардія

  б) акроціаноз

  в) гіпертензія

  г) брадикардія  151.
 Основні принципи надання допомоги на догоспітальному ця-пе при травматичному шоці:

  а) анестезія

  б) інфузійна терапія

  в) антикоагулянти

  г) антибактеріальна терапія  152. Засоби, які використовують при анафілактичний шо-ке:

  а) плазма нативна і свіжозаморожена

  б) антибіотики широкого спектру дії

  в) адреналін, гормони, антигістамінні, сечогінні

  г) мезатон, лазикс  153. Утворилися пролежні обробляють:

  а) 1% розчином йодопірона

  б) 5% розчином перманганату калію

  в) 3% перекисом водню

  г) камфорним спиртом  154. Перед катетеризацією сечового міхура:

  а) просять хворого помочитися

  б) проводять гігієнічні заходи

  в) вводять анальгетики

  г) дають випити до 1 л рідини  155. При виникненні блювання у хворого після операції необ-хідно:

  а) викликати чергового лікаря

  б) терміново опустити головний кінець ліжка і повернути голову хворого на бік

  в) провести зондування шлунка

  г) зробити ін'єкцію церукала  156. До складу клізми по Огневу входять:

  а) перекис водню, гліцерин, гіпертонічний розчин

  б) 1 л кип'яченої води

  в) вазелінове масло, перекис водню

  г) 33% розчин натрію сульфату  157. Промивання сечового міхура проводиться 2-4 рази на добу-ки:

  а) 1% розчином диоксидина

  б) фурациліном 1:1000

  в) 0,025% розчином перманганату калію

  г) коларголом  158. Діурез у дорослого хворого, який страждає нирковою недостатністю-точністю, склав 350 мл / добу. Даний показник оцінює-ся як:

  а) анурія

  б) олігурія

  в) поліурія

  г) норма  159. У дорослої хворого розвинулася гостра ниркова недостатність-ність зі зниженням діурезу до 45 мл / добу. Даний показник характеризується як:

  а) анурія

  б) олігурія

  в) поліурія

  г) ізостенурія  160. При гострому отруєнні шлунок промивається:

  а) до чистих промивних вод

  б) 12-15 л води

  в) 8 л кип'яченої води

  г) холодною водою  161. Жирові проносні застосовуються при отруєнні:

  а) кислотою

  б) лугом

  в) чадним газом

  г) діхлоретаном  162. Промивання очей виробляють:

  а) кип'яченою водою

  б) 0,05% перекисом водню

  в) розчином перманганату калію 1:1000

  г) альбуцидом  163. Зонд в шлунок дорослої людини вводиться:

  а) на відстань 30-35 см

  б) до другої позначки

  в) на відстань від крил носа до мочки вуха, помножене на 3

  г) до появи блювоти  164. Препаратом вибору при анестезії у шокових хворих являють-ся:

  а) тіопентал натрію

  б) ГОМК

  в) діпріван

  г) пентамин  165. Основні ускладнення коматозних станів:

  а) аспірація шлункового вмісту

  б) синдром позиційного здавлення

  в) тромбоемболія легеневої артерії

  г) гострий інфаркт міокарда  166. Об'єм води для промивання шлунку при алкогольній комі повинен складати:

  а) 1 л

  б) 3 л

  в) 10 л

  г) 5 л  167. Найбільш переважний препарат при розвитку гострої серцевої недостатності від передозування фторота-на:

  а) адреналін

  б) парадреналін

  в) ефедрин

  г) допамін  168. У хворої, оперованою з приводу гінекологічного захворювання, у відповідь на внутрішньовенне введення оксибутират натрію розвинулися судоми. Необхідно ввести:

  а) седуксен і уповільнити швидкість введення оксибутират натрію

  б) хлористий натрій

  в) хлористий кальцій

  г) полиглюкин  169. Від початку подачі 3-4 об% фторотана до втрати свідомості перша стадія наркозу триває:

  а) 10-15 хвилин

  б) 5-10 хвилин

  в) 2-5 хвилин

  г) 1-2 хвилини  170. Спосіб обробки операційного поля в положенні хворого на боці:

  а) від периферії до центру

  б) від центру до периферії

  в) з верхніх ділянок до нижніх

  г) не має значення  171. Вкажіть час розвитку спінальної анестезії з моменту вве-дення анестетика:

  а) 2-3 хвилини

  б) 25-30 хвилин

  в) миттєво

  г) 10-15 хвилин  172. Вкажіть послідовність етапів підготовки до спінномозго-вої анестезії:

  а) забезпечити венозний доступ, почати інфузію і повернути біль-ного на бік

  б) забезпечити можливість вентиляції методом «тугий маски» з киснем, катетерізіровать вену і почати інфузію, повернути хворого на бік

  в) забезпечити можливість вентиляції методом «тугий маски» з киснем, повернути хворого на бік, після виконання ане-стезя забезпечити венозний доступ

  г) не має значення  173. При проведенні спінальної анестезії у хворого з'явилися нудота, блювота. Необхідно подумати про:

  а) наявність «повного» шлунка

  б) алергічної реакції на анестезин

  в) розвитку гіпотонії

  г) підйомі АТ  174. Коматозні стани характеризуються:

  а) відсутністю свідомості, пригніченням функції дихання та серцевої діяльності

  б) пригніченням серцевої діяльності при збереженому свідомості-ванні

  в) пригніченням функції черепно-мозкових нервів при збереженні свідомості

  г) пригніченням дихання та серцевої діяльності  175. Клінічні ознаки гіпоглікемічної коми:

  а) свідомість відсутня, шкіра бліда, рясне потовиділення, від-присутність запаху ацетону з рота, тонус м'язів підвищений

  б) свідомість відсутня, шкіра суха, запах ацетону з рота, тонус м'язів знижений

  в) свідомість відсутня, шкіра суха, землистого кольору, запах сечі-провини з рота, тонус м'язів підвищений

  г) свідомість відсутня, шкіра бліда, аритмія  176. Показанням для масочного наркозу у дітей є тривалого-ність операції:

  а) більше 2 годин

  б) більше 1,5 години

  в) до 1 години

  г) 30 хвилин  177. Показання для ендотрахеальної наркозу у дітей:

  а) апендектомія

  б) видаленням грижі

  в) тонзілектомія

  г) все перераховане  178. Перелік лабораторних аналізів для проведення ендотрахе-ального наркозу у дітей:

  а) загальний аналіз крові, сечі

  б) електроліти крові, цукор крові, група крові та резус-фактор

  в) рентгенографія грудної клітини

  г) група крові та резус-фактор, комп'ютерна томографія органів грудної клітини  179. Препарати для купірування судом у дітей:

  а) аспірин, тизерцин

  б) анальгін, димедрол

  в) седуксен, дроперидол

  г) лазикс, реланіум  180. Гіпертермічний синдром у дітей купірується:

  а) фізичними методами охолодження, анальгетиками ненаркотіче-ського ряду, антигістамінними препаратами, нейролептика-ми

  б) антибіотиками, анальгетиками

  в) сульфаніламідами, серцевими глікозидами

  г) фізичними методами охолодження  181. Для купірування больового синдрому у дітей використовується 50% розчин анальгіну в дозі на рік життя:

  а) 0,1 мл

  б) 0,2 мл

  в) 0,3 мл

  г) 0,5 мл  182. Загальний об'єм рідини для промивання шлунка у дітей визна-виділяється з розрахунку:

  а) 1 л на 1 кг ваги

  б) 1 л на 1 рік життя

  в) 1 л на мм2 площі тіла

  г) 10 л мінус вага дитини  183. При отруєнні препаратами заліза у дітей застосовують анти-дот:

  а) гемодез

  б) альбумін

  в) дісфераль

  г) атропін  184. Ознаки серцевої недостатності при стенозі гортані у де-тей з'являються при:

  а) I ступеня стенозу

  б) II ступеня стенозу

  в) III ступеня стенозу

  г) IV ступеня стенозу  185. Доза 2,4% розчину еуфіліну при астматичному статусі у де-тей:

  а) 0,5 мг / кг

  б) 10 мг / кг

  в) 6-8 мг / кг

  г) 2 мг / кг  186. Співвідношення частоти компрессий серця і ШВЛ методом «рот в рот» у дитини 1 року:

  а) 2:1

  б) 4:1

  в) 3:1

  г) 5:2  187. ОЦК при гестозі:

  а) така ж, як і при нормальній вагітності

  б) збільшується за рахунок збільшення плазми

  в) найчастіше знижується

  г) рідко збільшується  188. ЧСС при нормальній вагітності:

  а) найчастіше знижується

  б) найчастіше збільшується

  в) залишається незмінною

  г) залежить від віку жінки  189. Кислотність шлункового соку при вагітності:

  а) збільшується

  б) знижується

  в) залишається незмінною

  г) залежить від початкових показників  190. Обсяг плазми при нормальній вагітності:

  а) збільшується більше, ніж обсяг еритроцитів

  б) знижується більше, ніж обсяг еритроцитів

  в) збільшується пропорційно зростанню еритроцитів

  г) не змінюється  191. При серцево-легеневої реанімації у вагітних з великим терміном:

  а) треба підняти ножний кінець, щоб поліпшити кровопостачання плоду

  б) не можна проводити інтубацію за високого ризику аспір-ції

  в) треба опустити головний кінець для поліпшення кровопостачання мозку

  г) треба нахилити хвору на 15 градусів вліво  192. Ризик аспірації шлункового вмісту вище:

  а) при ручному відділенні посліду

  б) при епідуральної анестезії

  в) під час нападу еклампсії

  г) при виході з наркозу  193. При прееклампсії найчастіше буває:

  а) нудота

  б) гипорефлексия

  в) головний біль

  г) жовтяниця  194. При кесаревому розтині до вилучення дитини:

  а) слід обов'язково ввести антибіотик для профілактики ендо-метрита

  б) слід ввести розчин глюкози для поліпшення скорочення мат-ки

  в) не можна вводити фентаніл

  г) глюкозу слід вводити тільки при наявності гіпоглікемії, за вказівкою лікаря  195. При еклампсії необхідно:

  а) підняти головний кінець, щоб зменшити набряк мозку

  б) терміново ввести лазикс для зменшення набряку мозку

  в) внутрішньовенно ввести 6 г сірчанокислої магнезії

  г) внутрішньовенно ввести 1 г сірчанокислої магнезії  196. При синдромі аорто-кавальної компресії:

  а) слід опустити головний кінець і ввести адреналін

  б) слід терміново провести інфузію допаміну

  в) найчастіше досить нахилити хвору на 15-20 градусів вле-во

  г) слід терміново готувати набір для катетеризації підключичної вени  197. Патологічної в акушерстві вважається крововтрата:

  а) більше 1 л

  б) 0,6-1,8% від маси тіла

  в) до 0,5% від маси тіла

  г) що ускладнилася гострим ДВС-синдромом  198. При проведенні керованої гіпотонії або епідуральної аналгезії в акушерстві:

  а) не можна проводити її більше 2 годин

  б) слід утримувати систолічний АТ на рівні не вище 100 мм рт. ст.

  в) не можна застосовувати ефедрин для корекції АТ

  г) слід опускати головний кінець для поліпшення кровопостачання мозку  199. Після амніотичної емболії, як правило, розвиває-ся:

  а) важка двостороння пневмонія

  б) відшарування плаценти

  в) ДВС-синдром

  г) атонія матки  200. При проведенні магнезіальній терапії почервоніння обличчя і нудота є симптомами:

  а) підйому АТ

  б) алергічної реакції

  в) передозування магнію

  г) гіпокальціємії  201. Основними ознаками клінічної смерті є:

  а) ниткоподібний пульс, розширення зіниць, ціаноз

  б) втрата свідомості, розширення зіниць, ціаноз

  в) втрата свідомості, відсутність пульсу на променевої артерії, розширення зіниць

  г) втрата свідомості, відсутність пульсу на сонній артерії, зупинка дихання, широкі зіниці без реакції на світло  202. Штучну вентиляцію легень продовжують до:

  а) частоти дихання 5 в хвилину

  б) частоти дихання 10 в хвилину

  в) частоти дихання 20 в хвилину

  г) відновлення адекватного самостійного дихання  203. Неефективна реанімація триває:

  а) 5 хвилин

  б) 15 хвилин

  в) 30 хвилин

  г) до 1 години  204. Препарат, що вводиться для стимуляції серцевої діяльності при раптовому припиненні кровообігу:

  а) изадрин

  б) кордіамін

  в) дроперидол

  г) адреналін  205. Шок - це:

  а) гостра серцева недостатність

  б) гостра серцево-судинна недостатність

  в) гостре порушення периферичного кровообігу

  г) гостра серцево-легенева недостатність  206. Послідовність дій при наданні допомоги постраждавши-шему з синдромом тривалого здавлення:

  а) накладення джгута, знеболювання, звільнення здавленої конеч-ності, інфузія, накладення асептичної пов'язки, зовнішнє охол-ждение кінцівки

  б) звільнення здавленої кінцівки, знеболювання, інфузія, накладення джгута, іммобілізація

  в) знеболення, іммобілізація, накладення джгута, інфузія

  г) знеболення, звільнення здавленої кінцівки, накладення асептичної пов'язки  207. Медична допомога при геморагічному шоці включа-ет:

  а) введення судинозвужувальних препаратів

  б) переливання кровозамінників

  в) додання пацієнтові положення з опущеним головним кінцем

  г) інгаляцію кисню  208. Алгоритм дій при блискавичній формі анафілактичного шоку:

  а) введення адреналіну, преднізолону, димедролу, при появі при-знаків клінічної смерті - проведення ШВЛ, непрямого масажу серця

  б) накладення джгута вище місця ін'єкції, введення димедролу, адре-налина

  в) проведення непрямого масажу серця, ШВЛ, введення серцевих глікозидів

  г) введення адреналіну, проведення ШВЛ, непрямого масажу серд-ца  209. Долікарська допомога хворому з гострим інфарктом міокарда-так:

  а) дати нітрогліцерин

  б) забезпечити повний фізичний спокій

  в) негайно госпіталізувати попутним транспортом

  г) по можливості ввести знеболюючі засоби  210. Заходи невідкладної допомоги при легеневій кровотече-ванні:

  а) забезпечення повного спокою

  б) міхур з льодом на область грудної клітини

  в) запровадження викасола і хлористого кальцію

  г) інгаляція кисню  211. При клініці серцевої астми у хворого з низьким АТ медсестра повинна:

  а) накласти венозні джгути на кінцівки

  б) почати інгаляцію кисню

  в) ввести строфантин в / в

  г) ввести преднізолон в / м  212. Запах ацетону з рота характерний для коми:

  а) гипогликемической

  б) гипергликемической

  в) уремічний

  г) мозковий  213. Антидотом при отруєнні опіатами є:

  а) налоксон

  б) активоване вугілля

  в) фізіологічний розчин

  г) атропін  214. Заходи невідкладної допомоги при отруєнні фосфорорга-ническими сполуками:

  а) промивання шлунка

  б) сольове проносне

  в) жирове проносне

  г) введення антидоту  215. Основним завданням служби медицини катастроф у надзвичайних ситуаціях є:

  а) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку бід-наслідком

  б) розшук постраждалих, надання їм першої медичної допомоги, винос за межі осередку

  в) надання першої лікарської допомоги постраждалим, підтримку функцій життєво важливих органів в зоні катастрофи і в період евакуації в стаціонар

  г) керівництво угрупованням сил, що здійснюють рятувальні роботи в осередку лиха  216. Медична допомога в надзвичайних ситуаціях в першу черга виявляється:

  а) постраждалим з ушкодженнями, що супроводжуються нарастаю-ські розладами життєвих функцій

  б) постраждалим з ушкодженнями, що супроводжуються виражений-ними функціональними порушеннями

  в) постраждалим з порушеннями, не сумісними з жиз-нью

  г) агонізуючим  217. Кількість сортувальних груп при медичній сортуванні під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:

  а) 3

  б) 4

  в) 5

  г) 7 
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Опорні тестові завдання"
 1.  Шпаргалка. Тести: сестринська справа в анестезіології та реаніматології, 2010
    Федеральне державне освітній заклад «Всеросійський навчально-науково-методичний центр по безперервному медичної та фармацевтичної освіти Федерального агентства з охорони здоров'я і соціального розвитку» Опорні тестові завдання для курсів підвищення кваліфікації середніх медичних і фармацевтичних працівників за напрямом «Сестринська справа в анестезіології та
 2.  Клімактеричний синдром
    Визначення поняття. Клімактеричний синдром - це своєрідний клінічний симптомокомплекс, що розвивається у частини жінок в період згасання функції репродуктивної системи на тлі загальної вікової інволюції організму. Його наявність ускладнює фізіологічний перебіг клімактеричного періоду і характеризується вазомоторними, ендокринно-обмінними і нервово-психічними порушеннями. Найбільш типові
 3.  Системні васкуліти
    СИСТЕМНІ ВАСКУЛІТИ (СВ) - гетерогенна група захворювань різної етіології, в основі яких лежить генералізована поразка судин з імунним запаленням, некрозом судинної стінки і вторинним залученням в патологічний процес різних органів і систем. Клінічні прояви залежать від типу, розміру і локалізації уражених судин, а також активності системного запалення.
 4.  Дифузні захворювання сполучної тканини
    Дифузними захворюваннями (ДЗСТ), або колагенози (термін, що має історичне значення), - група захворювань, що характеризуються системним іммуновоспалітель-ним ураженням сполучної тканини і її похідних. Дане поняття є груповим, але не нозологічними, у зв'язку з чим цим терміном не слід позначати окремі нозологічні форми. ДЗСТ об'єднують досить
 5.  Порушення мови, що зустрічаються в лікарській практиці
    Розлади мови можна розділити на 4 категорії: 1. Афазією називають стан, при якому виникає в основному втрата продуктивної мови і / або розуміння зверненої мови. Вона виникає внаслідок придбаних уражень головного мозку. Частіше виникає менш виражений розлад, зване дисфазія. 2. Дизартрією називають дефект артикуляції. Це розлад буває обумовлено
 6.  Відомі синдроми
    Делірій. Клінічні ознаки. Найбільш повно клінічні прояви делірію описані у хворих з алкоголізмом. Симптоматика зазвичай розвивається протягом 2-3 діб. Першими проявами насувається нападу бувають неможливість зосередитися, неспокійна дратівливість, тремтіння, безсоння і поганий апетит. Приблизно в 30% випадків провідними початковими проявами бувають одна або кілька
 7.  Ішемічна хвороба серця
    Ендрю П. Селвін, Євген Браунвальд (Andrew P. Selwyn, Eugene Braunwald) Ішемія виникає внаслідок нестачі кисню через неадекватну перфузії. Етіологія ішемічної хвороби серця дуже різноманітна. Спільним для різних форм ішемічної хвороби серця є порушення роботи серцевого м'яза внаслідок невідповідності між постачанням міокарда киснем і потребою в ньому.
 8.  ХВОРОБИ Кори надниркових залоз
    Гордон Г. Уилльямс, Роберт Дж. Длюхі (Gordon H. Williams, Robert К. Diuhy) Біохімія і фізіологія стероїдів Номенклатура стероїдів. Структурною основою стероїдів служить циклопентенпергидрофенантрановое ядро, що складається з трьох 6-вуглецевих гексанової кілець і одного 5-вуглецевого пентанових кільця (D, на рис. 325-1). Вуглецеві атоми номеруются в послідовності, починаючи з кільця А
 9.  ВЕРЕСНЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ
    СИСТЕМИ: асептичні менінгіт та енцефаліт Д. X. Хартер, Р. Г. Петерсдорф (D. Я. Harter, RG Petersdorf) Існує кілька шляхів ураження центральної нервової системи (ЦНС) вірусами. Хоча про природу і реплікації вірусів відомо багато, кореляція між властивостями вірусів і типом неврологічного ураження несумірна і неповна. Віруси, значно різняться між собою за
 10.  Дегенеративні захворювання нервової системи
    Е. П. Річардсон, М.Флінт Біл, Дж. Б. Мартін (EPRichardson, M. Flint Beat, JBMartin) У класифікації захворювань нервової системи виділяють особливу групу патологічних станів - дегенеративні, підкреслюючи те, що вони характеризуються поступовою і неухильно прогресуючої загибеллю нейронів, причини якої залишаються до кінця не розкритими. Для ідентифікації цих захворювань
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека